FF FNSJUpH Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-SJU_ Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Splnit všechny předměty společného pedagogicko-psychologického základu, povinné oborové předměty, diplomovou práci a její semináře, min. 16 kreditů povinně volitelných předmětů a závěrečnou zkoušku.

Povinné předměty společného pedagogicko-psychologického základu

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
24 kreditů

Povinné předměty oborové

Splnit všechny předměty z oborové didaktiky a praxe, klauzurní práci a státní závěrečnou zkoušku

Oborová didaktika

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A031Didaktika španělštiny 1 P. Stehlíkz 1/1/0 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 1P
FF:SJ2A032Didaktika španělštiny 2 P. Stehlíkz 1/1/0 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 2P
12 kreditů

Praxe

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJUPP01SPedagogická praxe ŠJ I - sdružené studium M. Maláz 0/0/03 2P
FF:SJURS01SReflektivní seminář praxe ŠJ I - sdružené studium M. Maláz 0/0/01 2P
FF:SJUPP02SPedagogická praxe ŠJ II - sdružené studium M. Maláz 0/0/03 3P
FF:SJURS02SReflektivní seminář praxe ŠJ II - sdružené studium M. Maláz 0/0/01 3P
FF:SJUPP03SPedagogická praxe ŠJ III - sdružené studium M. Maláz 0/0/03 4P
FF:SJURS03SReflektivní seminář praxe ŠJ III - sdružené studium M. Maláz 0/0/01 4P
12 kreditů

Diplomová práce

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJU2A001Seminář k magisterské diplomové práci 1 P. Stehlíkz 0/0/6 kombinovaná forma: 8 hodin/semestr.8 3P
FF:SJU2A002Seminář k magisterské diplomové práci 2 P. Stehlíkz 0/0/6 kombinovaná forma: 8 hodin/semestr.8 4P
FF:SJU2A003Magisterská diplomová práce P. Stehlíkz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si musí vybrat předměty za alespoň 16 kreditů, z každého bloku musí splnit minimálně jeden předmět.

Blok A - lingvistika

splnit min. 1 předmět

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A040Gramática para la enseñanza de ELE P. Stehlíkzk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 1Z
FF:SJ2A041Errores en español como lengua extranjera P. Stehlíkzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 2Z
FF:SJ2A013Variedades del español I. Buzekzk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3Z
16 kreditů

Blok B - literatura

splnit min. 1 předmět

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A001Teorías literarias y literaturas comparadas J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 1Z
FF:SJ2A002Literatura española J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 2Z
FF:SJ2A003Literatura hispanoamericana D. Vázquez Touriñozk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3P
16 kreditů

Blok C - didaktika

splnit min. 1 předmět

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROMU2A001Vybrané jazykové jevy, literatura, kultura a reálie pro učitele P. Dytrtz 2/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.4 1P
FF:ROMU2A002IT ve výuce cizích jazyků P. Dytrtz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.4 2P
FF:ROMU2A003Jazykové zkoušky a testování M. Maláz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.4 3P
12 kreditů

Závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A025Státní závěrečná zkouška magisterská J. Bellón AguileraSZk 0/0/0- 4Z
FF:SJU2A004Klauzurní práce P. Stehlíkzk 0/0/0 3 hodiny.- 4Z
0 kreditů