FF FNANDRkH Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (hlavní, kombinované studium) jsou následující:
1. získání nejméně 60 kreditů, z toho za povinné 48 kreditů a povinně volitelné předměty 12 kreditů;
2. získání 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře;
3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce (min 20kr.)

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (hlavní, prezenční studium) jsou následující:
1. získání nejméně 60 kreditů, z toho za povinné 48 kreditů a povinně volitelné předměty 12 kreditů;
2. získání 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře;
3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM180Seminář k magisterské diplomové práci I P. Novotnýz 0/0/1010 3P
FF:PAM181Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotnýz 0/0/1010 4P
FF:PAM199Magisterská diplomová práce P. Novotnýz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PAM200Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýSZk 0/0/0 individuálně.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM009Odborná praxe P. Novotnýz 0/0/0 Praxe - 100 hodin.6 3Z
FF:PAMK001Andragogika I M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK002Andragogika II M. Rabušicovázk 18/0/06 2Z
FF:PAMK003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK004Kvantitativní výzkum P. Hlaďozk 10/8/06 2P
FF:PAMK005Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 10/8/06 1P
FF:PAMK008Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých B. Lazarovázk 10/8/06 3P
FF:PAMK010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 10/8/06 2Z
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PAM133Výběr pracovníků a assessment centra B. Lazarováz 0/16/04 3P
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 -P
FF:PAM141Interkulturní kompetence D. Knotováz 0/16/04 3P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 2P
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 3P
FF:PAMK007Řízení vzdělávacích institucí M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PAMK100Úvod do andragogického výzkumu P. Novotnýk 4/4/04 1P
FF:PAMK102Řízení lidských zdrojů v praxi B. Lazarovák 8/8/06 3P
FF:PAMK105Inovace ve vzdělávání P. Novotnýk 16/0/06 3P
FF:PAMK107Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých P. Novotnýk 8/8/06 1P
FF:PAMK108Projektové plánování a řízení P. Novotnýk 8/8/06 3P
FF:PAMK149Pedagogická evaluace M. Polz 16/0/06 2P
65 kreditů