FF FNANDRkH Andragogika
Název anglicky: Andragogy
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF N-ANDR_ Andragogika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM180Seminář k magisterské diplomové práci I P. Novotnýz 0/0/1010 3P
FF:PAM181Seminář k magisterské diplomové práci II P. Novotnýz 0/0/1010 4P
FF:PAM199Magisterská diplomová práce P. Novotnýz 0/0/0 individuálně.- 4P
FF:PAM200Státní závěrečná zkouška magisterská P. NovotnýSZk 0/0/0 individuálně.- 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM009Odborná praxe P. Novotnýz 0/0/0 Praxe - 100 hodin.6 3Z
FF:PAMK001Andragogika I M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK002Andragogika II M. Rabušicovázk 18/0/06 2Z
FF:PAMK003Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PAMK004Kvantitativní výzkum P. Hlaďozk 10/8/06 2P
FF:PAMK005Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 10/8/06 1P
FF:PAMK008Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých B. Lazarovázk 10/8/06 3P
FF:PAMK010Didaktika vzdělávání dospělých M. Rabušicovázk 10/8/06 2Z
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PAM125E-learning J. Zounekz 0/2/06 2P
FF:PAM133Výběr pracovníků a assessment centra B. Lazarováz 0/16/04 3P
FF:PAM135Lektorské minimum P. Novotnýz 1/1/03 -P
FF:PAM141Interkulturní kompetence D. Knotováz 0/16/04 3P
FF:PAM146Profesní seniorita P. Hlaďoz 0/16/04 2P
FF:PAM147Age management P. Hlaďoz 0/16/04 3P
FF:PAMK007Řízení vzdělávacích institucí M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PAMK100Úvod do andragogického výzkumu P. Novotnýk 4/4/04 1P
FF:PAMK102Řízení lidských zdrojů v praxi B. Lazarovák 8/8/06 3P
FF:PAMK105Inovace ve vzdělávání P. Novotnýk 16/0/06 3P
FF:PAMK107Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých P. Novotnýk 8/8/06 1P
FF:PAMK108Projektové plánování a řízení P. Novotnýk 8/8/06 3P
FF:PAMK149Pedagogická evaluace M. Polz 16/0/06 2P
65 kreditů