FSS DPSY04 Sociální psychologie
Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Povinné předměty -- compulsory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0001Teorie a metodologie vědy I. Čermákzk 0/0/010 --
FSS:PSYd0004Sociální psychologie P. Macekk 0/015 --
FSS:PSYd0008Vystoupení na konferencích I P. Macekz 0/0/013 --
FSS:PSYd0009Vystoupení na konferencích II P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0010Odborná publikace P. Macekk 0/0/015 --
FSS:PSYd0011Odborná publikace P. Macekk 0/0/025 --
FSS:PSYd0015Prezentace a obhajoba disertačního projektu P. Macekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0013Disertační práce - teoretická část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0016Disertační práce - výzkumná část A P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0024Disertační práce - teoretická část B P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0025Disertační práce - výzkumná část B P. Macekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0027Analýza dat – kvalitativní výzkum T. Řiháčekk 0/0/020 --
FSS:PSYd0028Analýza dat – kvantitativní výzkum S. Ježekz 0/0/015 --
FSS:PSYd0029Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0030Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0031Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
FSS:PSYd0032Participace na výuce a výzkumu L. Lacinováz 0/0/02 --
231 kreditů

Společný seminář -- common seminar

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0007Společný seminář P. Macekz 0/02 --
2 kredity

Předměty naplňující požadavek zahraničního výjezdu -- foreign-stay courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd M. Vaculíkz 0/0/04 --
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 --
44 kreditů

Volitelné předměty -- elective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYd0021Příprava disertační práce P. Macekz 0/0/020 --
20 kreditů