PdF NPPcp Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-PP Předškolní pedagogika

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPP_DPDiplomová práce Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 3P
PdF:YPP_DPdDiplomová práce - Dokončení Z. Syslováz 0/0/1 Odevzdání DP.10 4P
PdF:YPP_DPpDiplomová práce - Projekt Z. Syslováz 0/0/1 Individuální konzultace.5 2P
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Pedagogicko-psychologická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPPp01Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku Z. Syslováz 1/1/03 1Z
PdF:YPPp02Pedagogicko-psychologické diagnostické postupy v praxi učitele mateřské školy Z. Syslovázk 1/2/06 1Z
PdF:YPPp04Pedagogický výzkum a jeho metodologie T. Češkovák 1/1/03 2Z
PdF:YPPp05Předškolní pedagogika v mezinárodním kontextu Z. Syslováz 0/1/03 2P
PdF:YPPp06Teorie výchovy a vzdělávání Z. Syslovázk 0/2/03 2Z
PdF:YPSp01Podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí J. Krásaz 0/2/03 1P
PdF:YPSp02Strategie prevence problémů v chování dětí v mateřské škole J. Marešz 0/2/02 1-
PdF:YPSp03Psychopatologie předškolního věku J. Marešz 0/2/03 3-
PdF:YSOp01Sociálně-pedagogické aspekty výchovy L. Gulovák 0/2/03 1-
PdF:YSPp01Oslabení dílčích funkcí a prevence deficitů v předškolním věku V. Vojtováz 0/2/03 1-
PdF:YSPp03Speciální pedagogika S. Chaloupkováz 0/2/03 5P
PdF:YSPp04Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku I. Bytešníkovázk 0/4/06 3-
41 kreditů

Osobnostně rozvíjející složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YJVp01Angličtina pro pedagogy v mateřských školách C R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:YJVp02Angličtina pro pedagogy v mateřských školách D D. Trčkováz 0/2/03 3-
PdF:YOVp01Základy práva pro pedagogy MŠ R. Malachtak 0/2/03 3P
PdF:YPPp03Sebezkušenostní učení Z. Syslovák 0/2/03 1P
PdF:YPPp07Pedagogická komunikace L. Grůzovázk 1/2/05 2P
PdF:YTIp01Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání M. Dosedlak 0/2/03 1-
19 kreditů

Oborově propedeutická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YMAp01Rozvoj matematické pregramotnosti E. Novákováz 0/1/02 3-
PdF:YPPp10Rozvoj čtenářské pregramotnosti J. Havelz 0/1/02 3-
PdF:YVVp01Artefiletika v předškolním vzdělávání H. Stadlerováz 1/2/03 3-
7 kreditů

Praktická složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPPp08Pedagogická praxe Z. Syslováz 0/0/22 2-
PdF:YPPp09Poradenská praxe L. Štěpánkováz 0/0/12 2-
PdF:YPPp11Mentorská praxe Z. Syslováz 0/0/22 3-
PdF:YPPp12Souvislá praxe Z. Syslováz 0/0/0 2 týdny.4 4-
PdF:YPPp13Diagnosticko-intervenční praxe V. Najvarováz 0/0/23 1-
13 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Volitelné předměty

Uvedené předměty jsou pouze ilustrativní. Student si volí z nabídky PdF nebo univerzitní nabídky volitelné předměty v hodnotě 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:YPSp04Podpora adaptace a psychosociálního rozvoje dětí předškolního věku J. Marešk 0/1/03 --
PdF:YPSp05Komunikace a spolupráce se zákonným zástupcem a dalšími institucemi pečujícími o děti J. Marešz 0/1/02 --
PdF:YSPp02Alternativní a augmentativní komunikace u dětí předškolního věku I. Bytešníkováz 0/2/02 --
PdF:YTVp01Problematika výživy dětí se specifickými potřebami L. Mužíkovák 0/1/03 --
10 kreditů