FF FNPOpH Portugalský jazyk a literatura
Název anglicky: Portuguese Language and Literature
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PO_ Portugalský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Zde je nutné splnit všechny předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2A011Portugalská lingvistika 1 I. Svobodovázk 2/0/05 1Z
FF:PO2A012Portugalská lingvistika 2 I. Svobodovázk 2/0/05 2Z
FF:PO2A014Jazykový seminář 2 S. Špánkovázk 0/2/05 2P
FF:PO2A015Brazilská literatura S. Špánkovázk 2/1/15 1Z
FF:PO2A016Portugalská literatura S. Špánkovázk 2/1/15 2Z
FF:PO2A017Klauzurní práce I. Svobodováz 0/0/0- 4P
25 kreditů

Diplomová práce (min 30kr.)

Zde je nutno splnit vše.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2A001Seminář k magisterské diplomové práci I I. Svobodováz 0/2/015 3P
FF:PO2A002Seminář k magisterské diplomové práci II I. Svobodováz 0/2/015 4P
FF:PO2A003Magisterská diplomová práce I. Svobodováz 0/0/0- 4P
FF:PO2A004Státní závěrečná zkouška magisterská I. SvobodováSZk 0/0/0- 4-
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Požadavek na minimální počet kreditů u povinně volitelných předmětů jak profilujících (P) tak neprofilujících (-) je celkem 20. Doporučujeme nakombinovat si kredity rovnoměrně, tedy 10 v sekci Literatura a kultura, a 10 v sekci Překladatelství a lingvistika. Předmět Úvod do lidové latiny a Latina pro nelatináře (volitelný předmět) je velmi vhodným doplněním předmětu Portugalská lingvistika 2, netvoří však nezbytnou součást programu.

Literatura a kultura

Doporučujeme nakombinovat si kredity rovnoměrně, tedy 10 v sekci Literatura a kultura a 10 v sekci Překladatelství a lingvistika.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2B200Četba lusofonních autorů S. Špánkovázk 2/0/05 --
FF:PO2B201Romány A. Loba Antunese S. Špánkovázk 2/0/05 --
FF:PO2B202Město v portugalské literatuře S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B203Hlavní tendence v portugalské poezii 20. století S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B204Reflexe koloniální minulosti v portugalské literatuře a filmu M. Baptista Nery Plchzk 1/1/05 --
FF:PO2B205Portugalský román S. Špánkovázk 2/0/05 --
FF:PO2B206Četba portugalských autorů 1 S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B207Četba portugalských autorů 2 S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B208Portugalské autorky S. Špánkovázk 1/1/05 --
FF:PO2B209Portugalské reálie M. Baptista Nery Plchzk 2/0/05 --
FF:PO2B210Literatura v Amazonii E. Batličkovázk 0/0/05 --
55 kreditů

Překladatelství, lingvistika, lektorství

Doporučujeme nakombinovat si kredity rovnoměrně, zvolit si předmět do 10 kreditů v sekci Literatura a kultura, a do 10 kreditů v sekci Překladatelství a lingvistika. Lze si vybrat také předmět Úvod do lidové latiny a kurs s názvem Latina pro nelatináře. Oba jsou velmi vhodným doplněním předmětu Portugalská lingvistika II, netvoří však nedílnou součást programu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2B101Překladatelský seminář I M. Baptista Nery Plchzk 0/2/05 --
FF:PO2B102Překladatelský seminář II M. Baptista Nery Plchzk 0/2/05 --
FF:PO2B103Literární překlad 1 I. Svobodovázk 1/1/05 1-
FF:PO2B104Literární překlad 2 I. Svobodovázk 0/2/05 2-
FF:PO2B105Literární překlad 3 I. Svobodovázk 0/2/05 3-
FF:PO2B106Literární překlad 4 I. Svobodovázk 0/2/05 --
FF:PO2B302Témata portugalské lingvistiky 2 I. Svobodovázk 1/1/05 --
FF:PO2B303Lektorství portugalského jazyka 1 I. Svobodovázk 0/0/05 --
FF:PO2B304Lektorství portugalského jazyka 2 I. Svobodovázk 0/0/05 --
FF:PO2B305Lektorská praxe I. Svobodovázk 0/0/05 --
FF:PO2B306Projektová výuka I. Svobodovázk 0/0/25 --
FF:PO2B307MOOC - Akademická portugalština I. Svobodováz 0/0/2 6-týdenní kurz online s certifikovaným ukončením.5 --
FF:ROM0B127Praktické cvičení v lexikografii - romanistické obory P. Dytrtk 0/0/18 18 hodin za týden.5 --
65 kreditů

Volitelné předměty

Tyto volitelné předměty vhodně doplňují předměty, které jsou součástí jazykové a překladatelské sekce NMgr. programu Portugalský jazyk a literatura (rozšiřují teoretický základ týkající se vývoje jazyka, didaktiky a překladatelství).

LATINA PRO NELATINÁŘE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/03 --
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/03 --
FF:LJ603Latina pro nelatináře III T. Weissark 1/1/03 --
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV T. Weissarzk 1/1/03 --
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 --
15 kreditů

LEKTORSTVÍ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROMU2A001Vybrané jazykové jevy, literatura, kultura a reálie pro učitele P. Dytrtz 2/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.3 --
FF:ROMU2A002IT ve výuce cizích jazyků P. Dytrtz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.3 --
FF:ROMU2A003Jazykové zkoušky a testování M. Maláz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.3 --
9 kreditů

TRANSLATOLOGIE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekk 0/2/03 --
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/03 --
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekk 0/2/03 --
9 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PO2C001BLENDED INTENSIVE PROGRAM I. Svobodováz 25/25/03 --
3 kredity