FSS SAN01 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

Úvodní informace / Pokyny

Sociální antropologie jednooborová (180 ECTS)
 
Studující má povinnost splnit následující:
  1. Celouniverzitní základ: minimálně 9 ECTS z libovolného předmětu/ů nabídky FSS + 4 ECTS za jazyky a prokázání kompetence úrovně B2 + 2 ECTS za tělesnou výchovu, splněnou dvěma zápočty.
  2. Projekt k bakalářské práci 5 ECTS + Seminář k bakalářské práci 10 ECTS
  3. Povinné předměty 81 ECTS
  4. Povinně-volitelné předměty v souhrnu minimálně 69 ECTS. V tomto bodě musí být současně splněna podmínka absolvování minimálně dvou předmětů vedených v anglickém jazyce.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Studující musí úspěšně splnit všechny tři sekce (jazyky, TV a Společensko-vědní a přírodovědný základ). Celkem za tuto sekci musí nasbírat minimálně 15 ECTS.

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studující musí splnit minimálně 9 ECTS kreditů. Volí si kterýkoliv předmět na nabídky FSS.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Níže uvedený předmět je vložen coby příklad, studující si volí podle vlastní potřeby a preferencí tak, aby byla splněna podmínka kompetence úrovně B2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 1-
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedené předměty slouží jako inspirace, studující si volí dle vlastních preferencí.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 1-
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Konečnýz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce

Studující si zapisují Projekt k bakalářské práci i Seminář k bakalářské práci po předchozí dohodě s vedoucí/m a společným schválením tématu bakalářské práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2001Projekt k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/05 5P
FSS:SANb2002Seminář k bakalářské práci C. Szalóz 0/2/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Studující musí splnit všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 1Z
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 1P
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/05 1Z
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 2Z
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 2Z
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 3Z
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 4Z
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 5Z
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5P
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 5P
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 5P
FSS:SANb2017Etnicita a nacionalismus v kontextu střední Evropy I. Kašparovázk 1/1/06 4P
FSS:SANb2019Materiální kultura I. Kašparovázk 1/1/06 4P
79 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studující musí získat 69 ECTS z povinně volitelných předmětů. V tomto bodě musí být současně splněna podmínka absolvování minimálně dvou předmětů vedených v anglickém jazyce.

Předměty vyučované v anglickém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2004Exhibiting Anthropology I. Kašparovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2006Anthropology of Consumption and Consumer Society Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2020Anthropology of Power, (Dis)Empowerment, and Resistance Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/09 5-
FSS:SANb2021Anthro LABoratory E. Šlesingerovázk 1/1/09 4-
FSS:SANb2025Antropology of Migration in CEE A. Souralovázk 1/1/09 4-
54 kreditů

Předměty vyučované v českém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb2003Antropologie a islám I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2005Antropologie, roboti, stroje E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2015Antropologie Izraelsko-palestinského konfliktu I. Kašparovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2016Antropologie a děti: informátoři, respondenti, výzkumníci I. Kašparovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2018Jak se čte a píše etnografie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb2022Antropologie, biotechnologie a život zítřka E. Šlesingerovázk 1/1/06 5-
FSS:SANb2023Antropologie péče a pečování A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SANb2024Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva A. Souralovázk 1/1/06 5-
65 kreditů