FF F01502 Literární komparatistika
Název anglicky: Comparative Literature
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-LIKO_ Literární komparatistika

Povinné předměty

Předměty LIKOP02 Doktorský seminář (5 kreditů) a LIKOP03 Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje v 1., 2. a 3. (nebo 4.) roce studia, za každý z předmětů tedy celkem získá 15 (3x5) kreditů. Doktorský seminář je realizován vždy v podzimním semestru, Specializační seminář v jarním semestru. Pokud tedy student zahajuje své studium v jarním semestru, musí se tomuto stavu přizpůsobit: zapíše si poprvé Doktorský seminář až ve 2. semestru a Specializační seminář naopak již v 1. semestru, případně si oba semináře postupně poprvé zapíše až ve 2. a 3. semestru.
Předmět LIKOP04 Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia a získá za něj celkem 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:LIKOT01Teorie a dějiny literární komparatistiky a genologie I. Pospíšilzk 0/0/010 1-
FF:LIKOP01Obecná metodologie J. Dohnalz 0/0/05 2-
FF:LIKOP02Doktorský seminář E. Krejčováz 0/0/0 3x během studia.5*3 1-
FF:LIKOP03Specializační seminář I. Pospíšilz 0/0/0 3x během studia.5*3 2-
FF:LIKOP04Publikace odborné studie I. Pospíšilz 0/0/0 2x během studia.10*2 --
FF:LIKOP05Recenze v odborném periodiku I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP06Vystoupení na zahraniční konferenci E. Krejčováz 0/0/015 --
FF:LIKOP07Vystoupení na konferenci v ČR/SR E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOP08Zahraniční studijní stáž I E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOP09Grantový projekt I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP10Výuka odborného předmětu I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOP11Teze disertační práce I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOP12Disertační práce I. Pospíšilz 0/0/025 --
175 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student absolvuje minimálně dva teoretické předměty, za které získá 30 kreditů. Při volbě předmětů se doporučuje konzultace se školitelem a přihlédnutí k tématu disertace.

Student má vedle angličtiny povinnost složit zkoušku z dalšího světového jazyka z uvedené nabídky.

Z bloku výběrových předmětů musí získat min. 30 kreditů.

Teoretické předměty

Minimálně 30 kreditů (tj. dva předměty).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOT02Literárněvědná teorie a metodologie I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT03Antická literatura pro literární komparatisty I. Radovázk 0/0/015 --
FF:LIKOT04Světová literatura a světové literatury I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:LIKOT05Teorie kulturních areálů I. Pospíšilzk 0/0/015 --
60 kreditů

Další světový jazyk

Alespoň jeden z nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
20 kreditů

Výběrové předměty

Minimálně 30 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOV01Publikace odborné studie (zahraniční) I. Pospíšilz 0/0/015 --
FF:LIKOV02Publikace odborné studie (domácí) I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOV03Příspěvek na konferenci E. Krejčováz 0/0/05 --
FF:LIKOV04Recenzní činnost I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOV05Popularizační publikační a přednáškové aktivity I. Pospíšilz 0/0/05 --
FF:LIKOV06Zahraniční studijní stáž II E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:LIKOV07Odborná monografie I. Pospíšilz 0/0/025 --
FF:LIKOV08Grantová činnost I. Pospíšilz 0/0/010 --
FF:LIKOV09Další činnost v oboru I. Pospíšilz 0/0/05 --
90 kreditů