PdF BSOCPvk Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk410Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/1/0 12 hodin.4 1Z
PdF:SOk411Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/1/0 12 hodin.3 1-
PdF:SOk412Základy psychologie a sociologie M. Košatkovázk 0.3/0.6/0 12 hodin.6 1-
PdF:SOk414Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOk415Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/1/0 12 hodin.3 1-
PdF:SOk420Metody sociální pedagogiky L. Gulovázk 0/1/0 12 hodin.4 2Z
PdF:SOk422Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky M. Košatkovázk 0/1/0 12 hodin.5 2Z
PdF:SOk423Základy pedagogiky D. Klapkozk 0.5/0.5/0 12 hodin.4 2-
PdF:SOk424Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/.3 4 hodiny.2 2-
PdF:SOk430Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SOk431Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SOk432Vývojová psychologie B. Strobachovázk 0.3/0.6/0 12 hodin.5 3-
PdF:SOk436Výchova ve volném čase J. Němeczk 0.5/0/0 6 hodiny.3 3-
PdF:SOk440Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:SOk441Teoretické koncepty sociální pedagogiky II B. Strobachovázk 0/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:SOk450Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/0.6/0 8 hodin.2 5Z
60 kreditů

Povinně-volitelné předměty