PdF BSOCPvk Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO101Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/0 12 hodin.4 1Z
PdF:SO102Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/0 12 hodin.2 1Z
PdF:SO104Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 1/2/0 12 hodin.5 1P
PdF:SO105Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.2 1-
PdF:SO106Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 1Z
PdF:SO108pExkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 1-
PdF:SO110Základy psychologie a sociologie II. M. Košatkovázk 1/2/0 12 hodin.5 2P
PdF:SO112Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 2Z
PdF:SO113Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/0 10 hodin.3 2P
PdF:SO118Pedagogická a sociálně psychologická východiska práce se sociálními skupinami M. Kaplánekk 0/2/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SO119Vývojová psychologie B. Strobachovázk 1/2/0 12 hodin.5 3P
PdF:SO121Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/2/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SO125Normalita a duševní zdraví jako psychosociální fenomén B. Strobachovázk 0/2/0 12 hodin.4 4P
PdF:SO126Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 1/2/0 12 hodin.5 4P
PdF:SO133Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/2/0 10 hodin.4 5P
PdF:SO135Proměny moderní společnosti M. Košatkovázk 1/2/0 8 hodin.5 5P
PdF:SO137Internacionalizace F. Traplz 0/0/0 stáž či předmět v cizím jazyce.- 6-
60 kreditů