FF FDKFApJ Classical Philology
Název anglicky: Classical Philology
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF D-KFA_ Classical Philology

Povinné předměty

Nutno splnit vše.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KFCJ1Cizí jazyk 1 D. Urbanováz 0/0/05 3-
FF:KFCJ2Cizí jazyk 2 D. Urbanováz 0/0/05 4-
FF:KFDPDoktorská práce D. Urbanováz 0/0/025 8-
FF:KFDS1Doktorský seminář 1 D. Urbanováz 0/2/010 3-
FF:KFDS2Doktorský seminář 2 D. Urbanováz 0/2/010 4-
FF:KFDS3Doktorský seminář 3 D. Urbanováz 0/2/010 5-
FF:KFDS4Doktorský seminář 4 D. Urbanováz 0/2/010 6-
FF:KFDZDoktorská zkouška D. Urbanovázk 0/0/0- 4-
FF:KFOPOdborná publikace 1 D. Urbanováz 0/0/010 5-
FF:KFOR1Odborný referát 1 D. Urbanováz 0/0/010 3-
FF:KFOR2Odborný referát 2 D. Urbanováz 0/0/010 5-
FF:KFPV1Pramenný výzkum 1 D. Urbanovák 0/0/05 1-
FF:KFPV2Pramenný výzkum 2 D. Urbanovák 0/0/05 2-
FF:KFRCOdborná recenze D. Urbanováz 0/0/05 4-
FF:KFSP1Studijní pobyt v zahraničí 1 D. Urbanováz 0/0/010 3-
FF:KFTDTeze disertační práce D. Urbanováz 0/0/05 8-
FF:KFTMS1Teoreticko-metodologický seminář 1 D. Urbanováz 0/2/05 1-
FF:KFTMS2Teoreticko-metodologický seminář 2 D. Urbanováz 0/2/05 2-
145 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno splnit 95 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ34120Literární hodnoty a kanonicita M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34130Sociologie literárního textu M. Kaylorzk 0/0/0 Bloková výuka.15 --
FF:AJ34140Vybrané kategorie teorie literatury a kultury T. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CLDS_a26Metody, analýzy a interpretace Z. Fišerzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a27Intermedialita a adaptace P. Bubeníčekzk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:KFGPPodání fakultního grantového projektu D. Urbanováz 0/0/010 --
FF:KFSP2Studijní pobyt v zahraničí 2 D. Urbanováz 0/0/010 --
FF:KFOMOdborná monografie/kapitoly D. Urbanováz 0/0/020 --
FF:KFVPVýuka předmětu D. Urbanováz 0/2/010 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDM01Metodologie formální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
FF:LgDM02Metodologie strukturální lingvistiky M. Dočekalzk 2/0/010 --
FF:NARD50Metodologie literární vědy B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:NARD51Fikce a fikčnost B. Fořtzk 0/0/0 blok.15 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
270 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KFEXOrganizace exkurze D. Urbanováz 0/0/05 --
FF:KFTPTextová příprava D. Urbanováz 0/0/010 --
FF:NJDSL4_31Kapitoly ze světové literatury A. Urválekz 0/0/0 blok.15 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
45 kreditů