DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva?
Název česky Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva?
Název anglicky Pohansko near Breclav. Sixty years, four generations, one world. Or two?
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7581-015-1
Klíčová slova česky Pohansko u Břeclavi; raný středověk; dějiny výzkumů
Klíčová slova anglicky Pohansko u Břeclavi; early medieval; excavation history
Štítky Archaeology, early medieval, Early Middle Ages, Great Moravia, Pohansko near Břeclav
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 10. 10. 2019 15:23.
Anotace
Pohansko u Břeclavi je zkoumáno systematicky od roku 1959. Vystřídaly se zde čtyři generace badatelů a vyškolily desítky studentů. Badatelské i záchranné výzkumy osídlených ploch centra, předhradí i okolních areálů v širším okolí vydaly nálezy, které mají analogie jak v prostoru Velké Moravy, tak i širším středoevropském a evropském prostředí. Hlavní přínos Pohanska je v odborných studiích a monografiích systematicky zpracovávající výsledky terénních výzkumů. Jsou ovšem publikované interpretace objektivní a lze na nich stavět další konstrukce nadále? Nebo byly ovlivněny společenskými a politickými směry a bylo by tedy na místě se ohlédnout a zvážit stav základů a provést fixaci, případně přestavbu?!
Anotace anglicky
Pohansko u Břeclavi has been studied systematically since 1959. Four generations of researchers took turns here and trained dozens of students. Research and rescue studies of the inhabited areas of the center, the bailey and surrounding areas in the wider area have produced findings that have analogies both in the area of Great Moravia and in the wider Central European and European environment. The main contribution of Pohansko is in expert studies and monographs systematically processing results of field research. But are the published interpretations objective and can other constructions continue to be built upon? Or were they influenced by social and political directions and would it be appropriate to look back and consider the state of the foundations and fix or rebuild them ?!
Návaznosti
MUNI/A/0930/2018, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VIII
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2020 10:09