MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic. In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. s. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic
Název česky Vybrané problémy tvorby a užívání daňového práva v České republice
Název anglicky Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic
Autoři MRKÝVKA, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání Bialystok-Vilnius, The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes, od s. 93-93, 1 s. 2004.
Nakladatel WP UwB & Talmida
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Litva
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/04:00011211
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 83-89620-04-9
Klíčová slova anglicky direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance
Štítky direct taxes, finance law, indirect taxes, local charges, Local finance, Public finance, Tax law
Změnil Změnil: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Změněno: 31. 5. 2005 18:41.
Anotace
Prawo podatkowe w Republice Czeskiej z względu na proces wejścia Republiki do struktur unijnych doznało szerokich zmian przedewszystkim w zakresie podatków pośrednich, przez które dochodzi do zmian w całym systemie regulacji łšcznie z powstaniem nowej gałęzi prawa podatkowe - prawa podatkowego podatków pośrednich. Ponieważ podobny charakter majš też niektóre opłaty lokalne było korzystano z doświadczeń z realizacji projektu grantowego Akadamii Nauk RC IAA7166101
Anotace česky
Daňové právo v České republice doznalo změn v souvislosti s harmonizací práva s právem EU, a to zejména v oblasti nepřímých daní. Těmito změnami došlo ke změnám v celém systému právní regulace a zároveň i vzniku samostatné větve daňového práva daňového práva nepřímých daní. Vzhledem k tomu, že obdobný charakter mají i některé místní poplatky, bylo využito poznatků získaných při realizaci grantu Akademie věd České republiky IAA7166101.
Anotace anglicky
Because of harmonization with EU law there were a lot of changes in the Czech tax law, especially in the area of indirect taxes. Thanks to this, there were a lot of changes in the whole tax system and the new part of the tax law arised - indirect tax law. The same character we can see in the area of local charges, that is why knowledge gained thanks to the realization of grant by Academy of Science of the Czech Republic IAA7166101 was used.
Návaznosti
IAA7166101, projekt VaVNázev: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Akademie věd ČR, Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2024 01:41