MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice
Name (in English) View at local govenments property in Poland
Authors MRKÝVKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2004, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/04:00011212
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English law; administration; self-government; municipalities; counties; finance; public finance; local finance; property
Tags administration, counties, Finance, Law, Local finance, Municipalities, Property, Public finance, Self-government
Changed by Changed by: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Changed: 31/5/2005 17:27.
Abstract
Obce (gminy) a vojvodství tvoří systém územní samosprávy v Polsku. Současná právní úprava garantuje jejich ekonomickou autonomii a přiznává jim právo vlastnit majetek. Obce získaly majetek od státu, dále od vojvodství, z vlastní ekonomické činnosti a případně z dalších zdrojů. Obdobně je tomu i v případě vojvodství. Článek využívá poznatků získaných při řešení grantu Akademie věd České republiky IAA7166101.
Abstract (in English)
Municipalities (gminas)and counties(województwos) creates the system of local government in Poland. Contemporary legal regulation guarantees their economical autonomy and gives them the right to own property. Municipalities gained theit property from the state, from the counties, from their economical activities and from other sources. The same situation is in counties. Knowledge acquired thanks to grant of Academy of Science of the Czech Republic IAA7166101 was used in the article.
Links
IAA7166101, research and development projectName: Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units
PrintDisplayed: 20/5/2024 20:33