ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools
Název česky ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole
Autoři ZOUNEK, Jiří.
Vydání Velká Británie, Education-line, od s. 1-7, 7 s. 2005.
Nakladatel Brotherton Library, University of Leeds
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky ICT; school; learning; teaching; teacher; school culture
Štítky ICT, learning, school, school culture, teacher, teaching
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 1. 2. 2006 13:32.
Anotace
The author presents some results of this empirical research stage, addressing the key domain of school functioning the learning- and teaching-friendly environment in detail at two levels. He first shows at a general level which elements of learning-friendly environment are most influenced by ICT, how ICT integration into the process of creation of learning- and teaching friendly environment may be enhanced, and conversely, which barriers to ICT implementation there can be. In another part of the paper, the author analyzes the responses of the headmasters relating to the situation at their respective school, e.g. how they feel they have been successful at exploiting ICT to create a learning- and teaching-friendly environment or where they perceive scope for ICT use improvement.
Anotace česky
Příspěvek je jedním z dalších výstupů tříletého výzkumného projektu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy), jehož hlavním cílem je identifikovat roli informačních a komunikačních technologií v kultuře české školy. Autor v příspěvku prezentuje hlavní výsledky této fáze empirického výzkumu, ale detailně se věnuje zejména klíčové oblasti chodu školy prostředí podporující učení a vyučování ve dvou rovinách. Nejprve ukazuje v obecné rovině, jaké prvky prostředí podporujícího učení a vyučování ovlivňují ICT nejvýznamněji, jakým způsobem lze podporovat začleňování ICT do procesu tvorby prostředí podporujícího učení a vyučování, co je možné chápat naopak jako bariéry implementace ICT. V další části analyzuje výpovědi ředitelů vztažené k situaci na jejich školách, např. nakolik se jim daří využívat ICT pro vytváření prostředí podporující učení a vyučování nebo kde vidí rezervy ve využívání ICT.
Návaznosti
GP406/03/P119, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2021 03:37