MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. (The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová). 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové.
Name in Czech Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové.
Name (in English) The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová
Authors MALINA, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Holding (organization of) an exhibition (with or w/o a crit. cat.)
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/05:00013209
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Zdeněk Macháček; Marta Taberyová; painting; sculpture; love; sexuality
Tags love, Marta Taberyová, Painting, Sculpture, sexuality, Zdeněk Macháček
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., učo 2118. Changed: 28/4/2006 16:00.
Abstract
10. předběžná výstava obrazů a soch pro vědecko-umělecký projekt knihy a putovní výstavy Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové.
Abstract (in English)
10th preliminary exhibition of paintings and sculptures for scientific-artistic project of book and traveling exhibition The Circle of the Ring: International History of Sexuality, Erotica and Love from the Origin Until Today Reflected in Real Life, Fiction, Art and Works of Czech Artists and Sculptors Inspired by the Content of the Book. From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová.
Links
GA403/05/2552, research and development projectName: Lidská sexualita a kultura:obecně antropologická a sexuologická analýza
Investor: Czech Science Foundation, Human sexuality and culture: general antropological and sexuological analysis
PrintDisplayed: 25/6/2024 10:50