REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 s. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Peněžní ekonomie - Finanční trhy
Název česky Peněžní ekonomie - Finanční trhy
Název anglicky Money economy - Financial markets
Autoři REJNUŠ, Oldřich.
Vydání 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno, 286 s. skripta, 2007.
Nakladatel VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-214-3466-0
Klíčová slova anglicky Financial markets; securities; financial system; financial instruments; banking; insuarances; investment; derivatives; theory of financial markets
Štítky Banking, DERIVATIVES, Financial instruments, financial markets, financial system, insuarances, investment, Securities, theory of financial markets
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 8. 6. 2009 09:59.
Anotace
Obsahová náplň je rozčleněna celkem do deseti kapitol. Po úvodním výkladu obecné teorie finančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí a jejich produktů je v rámci třetí kapitoly řešena otázka úroku, jako nejdůležitějšího faktoru finančního trhu vůbec. Na to navazuje výklad základů teorie finančních investic, ze kterého by měly vyplynout nejen faktory ovlivňující chování jednotlivých účastníků finančního trhu, ale i principy, na jejichž základě fungují jak jednotlivé dílčí segmenty finančního trhu, tak i celý finanční a společně s ním i ekonomický systém. V páté kapitole je provedeno systémové vymezení základních druhů finančních investičních instrumentů. Ty jsou rozděleny podle svých nejvýznamnějších charakteristických vlastností celkem do čtyř základních skupin, a to na tzv. klasické úvěry a investiční cenné papíry, finanční deriváty, standardní cenné papíry kolektivního investování a v poslední době se stále více rozšiřující tzv. strukturované produkty. Každé této skupině finančních investičních instrumentů je následně věnována samostatná kapitola. V nich jsou systémově členěny a charakterizovány jednotlivé druhy investičních instrumentů, jež do uvedených jednotlivých skupin spadají. A v závěru skript je posléze zařazeno pojednání o současných vývojových tendencích světového finančního systému, vedoucího postupně až k jeho celosvětové globalizaci, přičemž jsou jednotlivě charakterizovány jak jeho nejvýznamnější dílčí vývojové trendy, tak i kladné, resp. záporné stránky tohoto vývoje.
VytisknoutZobrazeno: 17. 7. 2024 19:11