DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-86931-47-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum?
Název česky Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum?
Název anglicky Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské, od s. 83-93, 10 s. 2010.
Nakladatel Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00045841
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86931-47-0
Klíčová slova česky hranice Velká Morava Pohansko opevnění
Klíčová slova anglicky border Great Moravian Empire Pohansko fortification
Štítky Archaeology, central place, fortification, Pohansko near Břeclav, RIV-OK
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433. Změněno: 22. 1. 2014 09:27.
Anotace
Hradisko Pohansko bylo ve 2. polovině 9. století zřejmě hraniční pevností. Hraniční ve významu jádra velkomoravského politického útvaru. Příspěvek se věnuje opevnění lokality a jeho prostorového vztahu k možným přístupovým cestám z Podunají do jádra Velké Moravy.
Anotace anglicky
Fortification at Pohansko near Břeclav seems to be for the 2nd half of the 9th century the border fort. Border fort in meaning of the Moravian state core. The paper deals with the fortification on site, and its spatial relationship to the possible access routes from the Danube area to the nucleus of Great Moravian empire.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 02:08