DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Surovinová základna Pohanska u Břeclavi
Name in Czech Surovinová základna Pohanska u Břeclavi
Name (in English) Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Forum urbes medii aevi VI. p. 46-61, 16 pp. 2012.
Publisher Archaia Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00059475
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-903588-6-7
ISSN 1803-1749
Keywords (in Czech) raný středověk; suroviny; Pohansko; dřevo; kámen; železo; keramika
Keywords in English Early Medieval; resources; Pohansko; wood; stone; iron; pottery
Tags Archaeology, central place, Early Middle Ages, fortification, Great Moravia, Pohansko near Břeclav, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 18/3/2013 11:39.
Abstract
Raně středověká centra potřebovala ke své existenci celou řadu surovin používaných k výrobě nástrojů, zbraní, nádobí, oděvů, šperků atd. Životně potřebovala potraviny, ať již jako samozásobitel či nakupující subjekt. K tomu, aby centrum vůbec vzniklo, byly nutné tři základní suroviny: dřevo, zemina a kámen. Aby byly tyto věci zpracovatelné, byly třeba nástroje a tedy železo. Tento příspěvek se pokouší modelovat nezbytné množství (objem a hmotnost), místa těžby (blízká a vzdálená) a transport těchto důležitých surovin, s nimiž se při výzkumu neustále setkáváme, ale o kterých toho víme stále málo. Modelace je založena na archeologických i environmentálních proměnných získaných za posledních 50 let archeologických výzkumů na lokalitě a v jejím okolí.
Abstract (in English)
Early-mediaeval centres needed for their existence a number of materials used for the manufacture of tools, weapons, kitchenware, clothes, jewellery, etc. Foodstuffs were essential, both homegrown and purchased from elsewhere. Three raw materials were crucial for the construction of a settlement of this kind: wood, clay and stone. Iron was vital for working instruments. The contribution attempts to outline the required amount (volume and weight) of these materials, their deposits (close and distant) and transport. The model estimate is based on archaeological and environmental sources yielded by archaeological research carried out on the site and the surroundings in the last fifty years.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dresler_FUMA_VI.pdf Licence Creative Commons  File version Dresler, P. 15/3/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 15/3/2012 21:47, Mgr. Petr Dresler, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433
Attributes
 

Dresler_FUMA_VI.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
5a2b11d8249f928bc18f2ec8fa1b6de6
Uploaded/Created
Thu 15/3/2012 21:47

Dresler_FUMA_VI.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/975389/Dresler_FUMA_VI.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
72,3 KB
Hash md5
c78aa2abe51480480d189fbe680ae474
Uploaded/Created
Thu 15/3/2012 22:19
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/10/2021 08:47