Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. SEDLÁČEK, Milan. Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku - předběžná analýza. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, roč. 63, č. 4, s. 474-497. ISSN 0032-3233.
 2. 2013

 3. SEDLÁČEK, Milan. Measuring of Subsidy Effect on Company Competitiveness. In International Business Academics Consortium. Proceedings of Business And Information. I. Indonésie: Academy of Taiwan Information Systems Research, 2013. s. C1021-C1022, 2 s. ISSN 1729-9322.
 4. SEDLÁČEK, Milan. Subsidies of the European Union funds as a tool to enhance competitiveness of companies in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2013, roč. 20, č. 2, s. 245 - 252. ISSN 1553-5827.
 5. SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013.
 6. 2012

 7. SEDLÁČEK, Milan a Petr SUCHÁNEK. European Subsidies As a Factor Incerasing the Competitiveness of Companies in the Czech Republic. The Journal of American Academy of Business, Cambridge. 2012, roč. 18, č. 2, s. 134-141. ISSN 1540-1200.
 8. SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 127 s. ISBN 978-80-210-6075-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6075-2012.
 9. SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK a Jiří ŠPALEK. Quality and Performance of the Company. In Business And Information 2012. Vol. 9. Sapporo, Japan: International Business Academics Consortium (iBAC), 2012. s. H98-H113, 16 s. ISSN 1729-9322.
 10. 2011

 11. SEDLÁČEK, Milan. Automotive Lighting s. r. o. - případová studie. In Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 65 - 74, 9 s. ISBN 978-80-210-5677-0.
 12. SEDLÁČEK, Milan. Centralizace, decentralizace, kooperace - obecné trendy. In Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 41 - 47. ISBN 978-80-210-5677-0.
 13. SEDLÁČEK, Milan. Centralizace, decentralizace, kooperace - statistické vyhodnocení dotazníkového šetření. In Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 203 - 245, 42 s. ISBN 978-80-210-5677-0.
 14. SEDLÁČEK, Milan, Petr SUCHÁNEK a Jiří ŠPALEK. Comparison of the quality of enterprises in the tourism industry and enterprises from other sectors in the Czech Republic. The Business Review, Cambridge. 2011, roč. 18, č. 1, s. 124-131. ISSN 1553-5827.
 15. SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Competitiveness Factors in Post-transformation Period: The Case of Czech Enterprises. European Research Studies Journal. University of Piraeus, International Strategic Management Association, 2011, XIV, č. 1, s. 119-143. ISSN 1108-2976.
 16. SEDLÁČEK, Milan. Evaluation of the Subsidy Effect on Enterprise Competitiveness. International Journal of Arts and Sciences. 2011, roč. 4/2011, č. 9, s. 193-199. ISSN 1944-6934.
 17. SUCHÁNEK, Petr, Milan SEDLÁČEK, Jiří ŠPALEK a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-5688-6.
 18. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Alena KLAPALOVÁ, Jana MAJEROVÁ, Petr PIROŽEK, Milan SEDLÁČEK, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 345 s. ISBN 978-80-210-5677-0.
 19. ŠPALEK, Jiří, Milan SEDLÁČEK, Petr SUCHÁNEK a Petra ŠTAMFESTOVÁ. Relationship between Quality and Performance: Tourism Companies in the Czech Republic. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2011, Vol. 11, č. 4, s. 195-222. ISSN 1213-2446.
 20. SEDLÁČEK, Milan. Synthon, s. r. o. - případová studie. In Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 117 - 127, 10 s. ISBN 978-80-210-5677-0.
 21. SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost podniků v ČR. In Ing. Michal Kozub. Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2011. s. 125-131. ISBN 978-80-210-5596-4.
 22. 2010

 23. SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Competitiveness factors in post-transformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association, 2010. 11 s. ISSN 1108-2976.
 24. SEDLÁČEK, Milan. Evropeizace soukromého sektoru na příkladu českého pivovarnictví. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010, roč. 2010, č. 2, 29 s. ISSN 1211-3247.
 25. SEDLÁČEK, Milan. Heineken. In Nadnárodní společnosti v České republice (Empirické studie) 1.díl. Brno. Brno: Centrum výzkum konkurenční schopnosti české ekonomiky, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 53-91, 33 s. CVKS. ISBN 978-80-210-5327-4.
 26. SUCHÁNEK, Petr, Jiří ŠPALEK a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na konkurenceschopnost podniků v ČR. In Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. 1. vyd. Brno: MU ESF, 2010. s. 422-429. ISBN 978-80-210-5273-4.
 27. 2009

 28. BLAŽEK, Ladislav a Milan SEDLÁČEK. Interpretace dosažených výsledků. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 18 s. Konkurenční schopnost podniků. ISBN 978-80-210-5058-7.
 29. SEDLÁČEK, Milan. Interpretace dosažených výsledků. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 18 s. Konkurenční schopnost podniků. ISBN 978-80-210-5058-7.
 30. BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
 31. SUCHÁNEK, Petr a Milan SEDLÁČEK. Kvalita a konkurenceschopnost Českých podniků. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-245-1571-7.
 32. SUCHÁNEK, Petr a Milan SEDLÁČEK. Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. In Vývojové tendence podniků V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 283-299. ISBN 978-80-210-5003-7.
 33. SEDLÁČEK, Milan. Odlišnosti regionální podpory malého a středního podnikání strukturálními fondy Evropské unie v České republice. In SEMAFOR´09. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikohospodárska fakulta Košice, 2009. s. 363-370, 11 s. ISBN 978-80-225-2841-2.
 34. SEDLÁČEK, Milan. Podpora podnikání v cestovním ruchu v jednotlivých krajích ČR. In Sborník z Mezinárodní Baťovy konference 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
 35. SEDLÁČEK, Milan. Případová studie: spotřební daň na pivo. In Vývojové tendence podniků V. Brno: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta, 2009. s. 265-283, 18 s. ISBN 978-80-210-5003-7.
 36. SEDLÁČEK, Milan. Vnímání vnějšího okolí podniku v kontextu EU. In Sborník Think Together 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 6 s. ISBN 978-80-213-1906-6.
 37. 2008

 38. SEDLÁČEK, Milan. Proaktivní přístup podniku v evropském prostoru. In Actual marketing's trends in theory and praxis. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline, 2008. 6 s. 2008. ISBN 978-80-8070-964-8.
 39. SEDLÁČEK, Milan. Skutečná míra dotace ze strukturálních fondů EU. In Sborník MendelNet 2008 - Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 50-59. ISBN 978-80-87222-03-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2022 20:18