Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. REJDOVÁ, Ingrid a Jana KADLECOVÁ. Poruchy puberty u dívek. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 17, č. 6, s. 358-361. ISSN 1213-0494. 2016.

  2015

  1. HODICKÁ, Zuzana, Ingrid REJDOVÁ a Jana KADLECOVÁ. Poruchy menstruačního cyklu u dospívajících dívek a jejich léčba. Pediatrie pro praxi. roč. 3/2015, 16/2015, s. 227-230, 2015.

  2014

  1. REJDOVÁ, Ingrid a Iva VLAŠÍNOVÁ. Indukce puberty u dívek s galaktodemií. In 46.konference gynekologie dětí a dospívajících. 2014.
  2. REJDOVÁ, Ingrid a Iva VLAŠÍNOVÁ. Indukce puberty u dívek s galaktosemií. In 46.konference gynekologie dětí a dospívajících. 2014.
  3. FELSINGEROVÁ, Zuzana a Ingrid REJDOVÁ. Předčasné ovariální selhání u 16ti- leté pacientky. 2014.
  4. FELSINGEROVÁ, Zuzana a Ingrid REJDOVÁ. Předčasné ovariální selhání u 16ti-leté pacientky. 2014.
  5. ŤÁPALOVÁ, Veronika, Lukáš HRUBAN, Petr JANKŮ, Pavel VENTRUBA, Iva VLAŠÍNOVÁ, Zuzana HODICKÁ a Ingrid REJDOVÁ. Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, roč. 79, č. 5, s. 350-356. ISSN 1210-7832. 2014.

  2013

  1. REJDOVÁ, Ingrid a Iva VLAŠÍNOVÁ. Indukce puberty u dívek s galaktosemií. In 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE, 23. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE, 12. – 13. LISTOPADU 2013, BRNO, HOTEL INTERNATIONAL. ISBN 978-80-905578-0-2. 2013.
  2. HODICKÁ, Zuzana a Ingrid REJDOVÁ. Synechia vulvae. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 14, č. 6, s. 389. ISSN 1213-0494. 2013.

  2012

  1. REJDOVÁ, Ingrid, Martin PETRENKO a Zuzana HODICKÁ. Laparoskopicky asistovaná neoplastika pochvy dle Vecchiettiho. Česká gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, roč. 77, č. 2, s. 104-108. ISSN 1210-7832. 2012.
  2. JELENEK, Gabriel, Ingrid REJDOVÁ, Iva VLAŠÍNOVÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Vulvovaginitidy u dětí. Pediatrie pro praxi. Brno: Solen, roč. 13, č. 6, s. 392–394. ISSN 1213-0494. 2012.

  2011

  1. BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada. 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2. 2011.

  2009

  1. NOVOTNÁ, Dana a Ingrid REJDOVÁ. Záludný prolaktin. In Dny dětské endokrinologie 2009. ISSN 1803-6597. 2009.

  2006

  1. REJDOVÁ, Ingrid, Markéta ZAHRÁDKOVÁ a Dobromila MUŽÍKOVÁ. Atrezie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení dělohy u 15leté dívky. Praktická gynekololgie. ČR -Brno: Medica Healtword,Media Hall, Bidláky 20,, roč. 2006, č. 1, s. 22-23, 2006.

  2004

  1. REJDOVÁ, Ingrid. Atrezie hymenu a syndrom inkompletního zdvojení genitálu u 15 - ti leté dívky. In Sborník abstrakt - Česko - Slovenská konference reprodujkční gynekologie a 14. symposium asistované reprodukce. Brno: GPK Brno. s. 15. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 22:58