Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOLEŽALOVÁ KŘEPELKOVÁ, Šárka, Jan KRAJHANZL a Roman KROUFEK. The Influence of Interaction with Nature in Childhood on Future Pro-environmental Behavior. Journal of Baltic Science Education. Siauliai: Scientia Socialis, 2020, roč. 19, č. 4, s. 536-550. ISSN 1648-3898. doi:10.33225/jbse/20.19.536.
 2. 2018

 3. KRAJHANZL, Jan, Tomáš CHABADA a Renata SVOBODOVÁ. Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí : reprezentativní studie veřejného mínění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 349 s. ISBN 978-80-210-8966-2.
 4. 2017

 5. SKALÍK, Jan, Karel ČADA, Tomáš CHABADA a Jan KRAJHANZL. Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic. In International Conference of Environmental Psychology 2017. 2017.
 6. CHABADA, Tomáš, Jan KRAJHANZL, Renata SVOBODOVÁ a Jan SKALÍK. In what ways are socio-cultural variables connected to climate attitudes and behaviours? The Czech Republic divided by value orientation. In International Conference on Environmental Psychology. 2017.
 7. CHABADA, Tomáš a Jan KRAJHANZL. Podpora ochrany divoké přírody a ochrany klimatu v České republice: Jaké sociokulturní proměnné se k nim vztahují? In Konference České sociologické společnosti. 2017.
 8. 2016

 9. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL a Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 s. ISBN 978-80-210-8336-3.
 10. 2015

 11. KRAJHANZL, Jan a Jan SKALÍK. Czech Greenpeace Donors and the Barriers to their Climate-Friendly Household Behaviour. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 3, s. 71-95. ISSN 1214-813X.
 12. 2014

 13. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Lipka, MUNI press, 2014. 200 s. ISBN 978-80-87604-67-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 14. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 15. 2013

 16. ČINČERA, Jan a Jan KRAJHANZL. Eco-Schools: What factors influence pupils’ action competence for pro-environmental behavior? Journal of Cleaner Production. Butterworth-Heinemann, 2013, roč. 61, č. 25, s. 117-121. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2013.06.030.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 7. 2021 04:47