Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LAPČÍK, Petr, Lucia JANÁČOVÁ, Pavla BOUCHALOVÁ, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Milan HORA, Alexandr POPRACH, Ondřej FIALA a Pavel BOUCHAL. A large-scale assay library for targeted protein quantification in renal cell carcinoma tissues. Proteomics. Weinheim: Wiley-VCH GmbH, 2022, roč. 22, č. 7, s. "e2100228", 7 s. ISSN 1615-9853. doi:10.1002/pmic.202100228.
 2. MARTIŠOVÁ, Andrea, Lucia SOMMEROVÁ, Adam KREJCI, Iveta SELINGEROVÁ, Tamara KOLAROVA, Filip ZAVADIL KOKAS, Miloš HOLÁNEK, Ján PODHOREC, Tomáš KAZDA a Roman HRSTKA. Identification of AGR2 Gene-Specific Expression Patterns Associated with Epithelial-Mesenchymal Transition. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. SWITZERLAND: MDPI, 2022. ISSN 1661-6596. doi:10.3390/ijms231810845.
 3. 2021

 4. LAPČÍK, Petr, Lucia JANÁČOVÁ, Pavla BOUCHALOVÁ, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Milan HORA, Alexandr POPRACH, Ondřej FIALA a Pavel BOUCHAL. A large-scale assay library for targeted protein quantification in renal cell carcinoma tissues. In 20th Human Proteome Organization World Congress, HUPO Reconnect 2021, Online, 15.11.-19.11.2021, in Book of Abstracts, p. 184. 2021.
 5. BOUCHALOVÁ, Pavla, Jindřich BERÁNEK, Petr LAPČÍK, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Milan HORA, Ondřej FIALA, Alexandr POPRACH a Pavel BOUCHAL. DIA-MS Identifies and Validates Transgelin as Protein Contributing to a Poor Response of Metastatic Renal Cell Carcinoma to Sunitinib Treatment. In HUPO Reconnect 2021. 2021.
 6. LAPČÍK, Petr, Pavla BOUCHALOVÁ, Lucia JANÁČOVÁ, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Milan HORA, Alexandr POPRACH, Ondřej FIALA a Pavel BOUCHAL. Proteotypová analýza renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědi. In 7. Neformální proteomické setkání, 25.-26.11.2021, Hradec Králové, In Book of Abstracts, p. 24. 2021.
 7. JANÁČOVÁ, Lucia, Jakub FAKTOR, Lenka ČÁPKOVÁ, Vendula PÁRALOVÁ, Anna POSPÍŠILOVÁ, Ján PODHOREC, Ebhardt HOLGER ALEXANDER, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL, Aebersold RUEDI a Pavel BOUCHAL. SWATH-MS identifikácia stathminu ako potenciálneho markeru nádorov endometria u pacientok liečených tamoxifenom analýzou FFPE tkanív. In Neformální proteomické setkání, 25.-26.11.2021, in Book of Abstracts, p. 17. 2021. 2021.
 8. BOUCHALOVÁ, Pavla, Jindřich BERÁNEK, Petr LAPČÍK, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Alexandr POPRACH a Pavel BOUCHAL. Transgelin Contributes to a Poor Response of Metastatic Renal Cell Carcinoma to Sunitinib Treatment. Biomedicines. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 9, s. 1145-1163. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines9091145.
 9. 2020

 10. BOUCHALOVÁ, Pavla, Jindřich BERÁNEK, Petr LAPČÍK, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Alexandr POPRACH a Pavel BOUCHAL. Transgelin contributes to a poor response of metastatic renal cell carcinoma to sunitinib treatment. In In Book of Abstract of: 19th Human Proteome Organization World Congress, HUPO Connect 2020, October 19-22, 2020, p. 45. 2020.
 11. BOUCHAL, Pavel, Pavla BOUCHALOVÁ, Jindřich BERÁNEK, Petr LAPČÍK, David POTĚŠIL, Ján PODHOREC, Ondřej FIALA a Alexandr POPRACH. Transgelin negativně přispívá k léčebné odpovědi pacientů s metastatickým reálním karcinomem léčených tyrosinkinasovými inhibitory. In Book of Abstract of: Neformální proteomický webinář. 27.11.2020, str. 10. 2020.
 12. 2019

 13. MARTIŠOVÁ, Andrea, Lucia SOMMEROVÁ, Katarina KURICOVA, Ján PODHOREC, Bořivoj VOJTĚŠEK, Katerina KANKOVA a Roman HRSTKA. AGR2 silencing contributes to metformin-dependent sensitization of colorectal cancer cells to chemotherapy. ONCOLOGY LETTERS. GREECE: SPANDIDOS PUBL LTD, 2019, roč. 18, č. 5, s. 4964‐4973. ISSN 1792-1074. doi:10.3892/ol.2019.10800.
 14. BÍLEK, Ondřej, Miloš HOLÁNEK, J. BERKOVCOVÁ, O. HORKÝ, Tomáš KAZDA, Helena ČOUPKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, L. KRISTKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Ján PODHOREC, Simona BOŘILOVÁ, Lucia BOHOVICOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Méně časté mutace EGFR v kontextu léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, Supplementum 3, s. "3S6"-"3S12", 7 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20193S6.
 15. JANÁČOVÁ, Lucia, Jakub FAKTOR, Lenka ČÁPKOVÁ, Anna POSPÍŠILOVÁ, Ján PODHOREC, H. Alexander EBHARDT, Roman HRSTKA, Rudolf NENUTIL a Pavel BOUCHAL. SWATH-MS identifikácia calcyphosinu a stathminu-1 ako markerov agresivity nádorov endometria s odlišnou špecifitou. In 6. Neformální proteomické setkání, Olomouc, 29.11.-30.11.2019, in Book of Abstracts, p. 20. 2019.
 16. 2017

 17. TUČEK, Štěpán, Jiří TOMÁŠEK, Ján PODHOREC a Jana HALÁMKOVÁ. Příčiny malnutrice. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2017, s. 63. ISSN 0862-495X.
 18. HRSTKA, Roman, Ján PODHOREC, Rudolf NENUTIL, Lucia SOMMEROVÁ, Joanna Agnieszka OBACZ, Michal ĎURECH, Jakub FAKTOR, Pavel BOUCHAL, Hana SKOUPILOVÁ a Bořivoj VOJTĚŠEK. Tamoxifen-Dependent Induction of AGR2 Is Associated with Increased Aggressiveness of Endometrial Cancer Cells. Cancer Investigation. Marcel Dekker, 2017, roč. 35, č. 5, s. 313-324. ISSN 0735-7907. doi:10.1080/07357907.2017.1309546.
 19. 2016

 20. PODHOREC, Ján, Jiří TOMÁŠEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Štěpán TUČEK, Pavel FABIAN, Michal STANDARA, Jiří VAŠINA a Igor KISS. Dlouhodobá parciální remise metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii - kazuistika pacienta. 2016. s. 2S87. ISSN 0862-495X.
 21. 2015

 22. OBACZ, Joanna Agnieszka, Veronika BRYCHTOVÁ, Ján PODHOREC, Pavel FABIAN, Petr DOBEŠ, Bořivoj VOJTĚŠEK a Roman HRSTKA. ANTERIOR GRADIENT PROTEIN 3 (AGR3) IS ASSOCIATED WITH LESS AGGRESSIVE TUMOURS AND BETTER OUTCOME OF BREAST CANCER PATIENTS. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015.
 23. OBACZ, Joanna Agnieszka, Veronika BRYCHTOVÁ, Ján PODHOREC, Pavel FABIAN, Petr DOBEŠ, Bořivoj VOJTĚŠEK a Roman HRSTKA. Anterior gradient protein 3 is associated with less aggressive tumors and better outcome of breast cancer patients. Oncotargets Ther. 2015: Dovepress, 2015, č. 8, s. 1523-1532. ISSN 1178-6930.
 24. PODHOREC, Ján a Iveta VALÁŠKOVÁ. Monogenní dědičné choroby. In Ondřej Slabý et al.: Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015. s. 241-246. ISBN 978-80-7492-121-6.
 25. PODHOREC, Ján a Lukáš KUBALA. Onemocnění imunitního systému. In Ondřej Slabý et al.: Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015. s. 327-347. ISBN 978-80-7492-121-6.
 26. 2014

 27. DOBEŠ, Petr, Ján PODHOREC, Oldřich COUFAL, Andrea JUREČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK a Roman HRSTKA. Influence of mutation type on prognostic and predictive values of TP53 status in primary breast cancer patients. Oncology Reports. Athens: National Hellenic Research Foundation, 2014, roč. 32, č. 4, s. 1695-1702. ISSN 1021-335X.
 28. TUČEK, Štěpán, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Andrea JUREČKOVÁ, Lukáš POCHOP, Helena TUŠKOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Jiří TOMÁŠEK. PŘÍPAD NEČEKANÉ A TRVAJÍCÍ LÉČEBNÉ ODPOVĚDI U EPITELOIDNÍHO SARKOMU. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 77-232. ISBN 978-80-86793-32-0.
 29. PODHOREC, Ján, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Andrea JUREČKOVÁ, Štěpán TUČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lukáš POCHOP a Pavel FABIAN. Regrese metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii- kazuistika. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2014. s. 103-103, 156 s. ISBN 978-80-86793-32-0.
 30. 2013

 31. BÍLEK, Ondřej, Štěpán TUČEK, Karel VESELÝ, Pavel FABIAN, Blanka ROBEŠOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, A. JUREČKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, J. KRÁLOVÁ, Lucia ŠIKULÍNCOVÁ, Ján PODHOREC, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS a Rostislav VYZULA. Maligní melanom léčený intenzivní chemoterapií, podobnost histologického obrazu maligního melanomu a nádorů měkkých tkání, kazuistika pacientky. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 42-46. ISSN 0862-495X.
 32. JUREČKOVÁ, Andrea, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Štěpán TUČEK, Lucia ŠIKULÍNCOVÁ a Ján PODHOREC. Pacient s metastatickým kolorektálním karcinomem léčený multimodálním přístupem. Acta medicinae. Praha, 2013, roč. 2, s. 22-25. ISSN 1805-398X.
 33. TOMÁŠEK, Jiří, Igor KISS, Jiří PRÁŠEK, Ladislav DUŠEK, Štěpán TUČEK, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Zdeněk KALA, Iveta ZIMOVÁ, Ján PODHOREC, Jana HALÁMKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. The liver function assessment – The indocyanine green retention in correlation with the cholescintigraphic measurement: A retrospective validation study in 107 patients with liver malignancies. In 10 th Gastrointestinal Cancers Symposium, ASCO, ASTRO, SSO, San Francisco, USA. 2013.
 34. 2012

 35. TOMÁŠEK, Jiří, Jiří PRÁŠEK, Igor KISS, Libuše HUSOVÁ a Ján PODHOREC. Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2012, roč. 25, č. 6, s. 427-433. ISSN 0862-495X.
 36. HRSTKA, Roman, Pavla BOUCHALOVÁ, Veronika BRYCHTOVÁ, Eva MATOULKOVÁ, Lucia SOMMEROVÁ, Ján PODHOREC a bořivoj VOJTĚŠEK. The role of Anterior Gradient 2 in breast cancer signaling pathways. 30. vyd. Athens: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, Supplement: 1 Meeting Abstract: 139, 2012. s. S14-S14, 1 s. ISSN 1107-3756.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 09:06