Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Ondřej HÁJEK, Veronika KALUSOVÁ, Martin VEČEŘA, Kryštof CHYTRÝ, Milan CHYTRÝ, Natálie ČEPLOVÁ, P. FILIPPOV, Martin JIROUŠEK, Daniel KADAŠ, V. KALNÍKOVÁ, Ilona KNOLLOVÁ, M. MACKŮ, J. NIEDERLE, Pavel NOVÁK, Jaroslav ROHEL, Olga ROTREKLOVÁ, R. ŘEPKA, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Eva ŠMERDOVÁ, K. ŠUMBEROVÁ, Pavel VESELÝ, M. VYMAZALOVÁ, T. WIRTH a Lubomír TICHÝ. Flora of the city of Brno, Czech Republic. Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, roč. 96, č. 1, s. 123-147. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2024.123. 2024.

  2023

  1. ROTREKLOVÁ, Olga. Prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. – 60 let. Zprávy České botanické společnosti. Praha, roč. 58, č. 2, s. 209-219. ISSN 1211-5258. 2023.

  2022

  1. ŠTENCL, Radek, Jindřich CHRTEK, Olga ROTREKLOVÁ a Siegfried BRÄUTIGAM. Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zprávy České botanické společnosti. Praha, roč. 57, č. 2, s. 177-218. ISSN 1211-5258. 2022.
  2. CHYTRÝ, Milan a Olga ROTREKLOVÁ. Vít Grulich (1956-2022) - botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor. Zprávy České Botanické Společnosti. Praha, roč. 57, č. 2, s. 265-287, 24 s. ISSN 1212-3323. 2022.
  3. CHYTRÝ, Milan a Olga ROTREKLOVÁ. Vít Grulich (1956–2022) – botanik, učitel, ochranář, cestovatel a popularizátor. Živa. Praha: Academia, roč. 70, č. 6, s. CLIII-CLV, 3 s. ISSN 0044-4812. 2022.

  2020

  1. KAPLAN, Zdenek, Jiří DANIHELKA, Libor EKRT, Milan ŠTECH, Radomír ŘEPKA, Jindřich CHRTEK, Vít GRULICH, Olga ROTREKLOVÁ, Pavel DŘEVOJAN, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Jan WILD. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, roč. 92, č. 3, s. 255-340. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2020.255. 2020.

  2019

  1. ŠMARDA, Petr, Ondřej KNÁPEK, Alexandra ŠILEROVÁ, Lucie HOROVÁ, Vít GRULICH, Jiří DANIHELKA, Pavel VESELÝ, Jakub ŠMERDA, Olga ROTREKLOVÁ a Petr BUREŠ. Genome sizes and genomic guanine+cytosine (GC) contents of the Czech vascular flora with new estimates for 1700 species. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, roč. 91, č. 2, s. 117-142. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2019.117. 2019.

  2017

  1. KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jindřich CHRTEK, Olga ROTREKLOVÁ, Libor EKRT, Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ, Vojtěch TARAŠKA, Bohumil TRÁVNÍČEK, Jan PRANČL, Michal DUCHÁČEK, Michal HRONEŠ, Lucie KOBRLOVÁ, David HORÁK a Jan WILD. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, roč. 89, č. 4, s. 333-439. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2017.333. 2017.
  2. BUREŠ, Petr a Olga ROTREKLOVÁ. Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. – šedesát let. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, roč. 52, č. 1, s. 137-139. ISSN 1211-5258. 2017.

  2016

  1. BIDMANOVÁ, Petra, Olga ROTREKLOVÁ, Jiří DANIHELKA a Jindřich CHRTEK. Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, roč. 101, č. 2, s. 101 - 158. ISSN 1211-8788. 2016.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga a Anna KRAHULCOVÁ. Estimating paternal efficiency in an agamic polyploid complex: pollen stainability and variation in pollen size related to reproduction mode, ploidy level and hybridogenous origin in Pilosella (Asteraceae). Folia Geobotanica. Springer, roč. 51, č. 2, s. 175-186. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-016-9240-5. 2016.

  2014

  1. ŠMARDA, Petr, Petr BUREŠ, Lucie HOROVÁ, Ilia J LEITCH, Ladislav MUCINA, Ettore PACINI, Lubomír TICHÝ, Vít GRULICH a Olga ROTREKLOVÁ. Ecological and evolutionary significance of genomic GC content diversity in monocots. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. roč. 111, č. 39, s. "E4096"-"E4102", 7 s. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1321152111. 2014.
  2. MOLTAŠOVÁ, Helena, Olga ROTREKLOVÁ, Jiří DANIHELKA, Gunter GOTTSCHLICH a Jindřich CHRTEK JUN. Jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum) v České republice. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanické společnost, roč. 49/2014, č. 1, s. 1-27. ISSN 1211-5258. 2014.
  3. NOVOTNÁ, Soňa, Jiří DANIHELKA, Olga ROTREKLOVÁ a Jindřich CHRTEK JUN. Jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum) v České republice. Acta rerum naturalium. roč. 15, č. 1, s. 73-95. ISSN 1803-1587. 2014.
  4. KRAHULCOVÁ, Anna, Olga ROTREKLOVÁ a František KRAHULEC. The detection, rate and manifestation of residual sexuality in apomictic populations of Pilosella (Astreraceae, Lactuceae). Folia Geobotanica. Springer, roč. 49, č. 2, s. 239-258. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-013-9166-0. 2014.

  2013

  1. BOCHNÍČEK, Zdeněk, Jaromír HALIŠKA, Zuzana KOBÍKOVÁ, Oldřich ŠIMONÍK, Peter KRUPKA, Olga ROTREKLOVÁ, Tomáš PAPÍRNÍK, Aleš MAREČEK, Vladimír HERBER a Jiří HERMAN. Na pomoc pedagogické praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 132 s. ISBN 978-80-210-6302-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6302-2013. 2013.

  2012

  1. KRAHULEC, František, Olga ROTREKLOVÁ, Anna KRAHULCOVÁ, Radka ROSENBAUMOVÁ a Tomáš URFUS. Facultative apomixis in Pilosella and its role in evolution. In International Conference on Polyploidy, Hybridization, and Biodiversity. 2012.
  2. KRAHULCOVÁ, Anna, Olga ROTREKLOVÁ a František KRAHULEC. Role of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Pilosella (Asteraceae, Lactuceae). In International Conference on Polyploidy, Hybridization, and Biodiversity. 2012.

  2011

  1. ROTREKLOVÁ, Olga, Petr BUREŠ, Radomír ŘEPKA, Vít GRULICH, Petr ŠMARDA, Ivana HRALOVÁ, František ZEDEK a Tomáš KOUTECKÝ. Chromosome numbers of Carex. Preslia. Praha, roč. 83, č. 1, s. 25-58. ISSN 0032-7786. 2011.
  2. HRALOVÁ, Ivana, Petr BUREŠ, Olga ROTREKLOVÁ a Lucie HOROVÁ. The evolution in the genus Carex (Cyperaceae) - the use of flow cytometry. In Analytická cytometrie 2011. ISBN 978-80-260-0676-3. 2011.

  2010

  1. HODÁLOVÁ, Iva, Pavel MEREĎA, Alexandra VINIKAROVÁ, Vít GRULICH a Olga ROTREKLOVÁ. A new cytotype of Jacobaea vulgaris (Asteraceae): frequency, morphology and origin. Nordic Journal of Botany. Kodaň, roč. 28, č. 4, s. 413-427. ISSN 0107-055X. 2010.
  2. BUREŠ, Petr, Petr ŠMARDA, Olga ROTREKLOVÁ, Michal OBERREITER, Michaela BUREŠOVÁ, Jiří KONEČNÝ, Aleš KNOLL, Karel FAJMON a Jakub ŠMERDA. Pollen viability and natural hybridization of Central European species of Cirsium. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, roč. 82, č. 4, s. 391-422, 31 s. ISSN 0032-7786. 2010.
  3. KRAHULCOVÁ, Anna a Olga ROTREKLOVÁ. Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia. Praha, roč. 82, č. 1, s. 23-39. ISSN 0032-7786. 2010.

  2009

  1. ROTREKLOVÁ, Olga a Vladimír ŘEHOŘEK. Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm. Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, roč. 44, č. 2, s. 195-196. ISSN 1211-5258. 2009.
  2. KRAHULCOVÁ, Anna, Olga ROTREKLOVÁ, František KRAHULEC, Radka ROSENBAUMOVÁ a Ivana PLAČKOVÁ. Enrichning ploidy level diversity: the role of apomictic and sexual biotypes of Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) that coexist in polyploid populations. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, roč. 44, č. 3, s. 281-306. ISSN 1211-9520. 2009.
  3. ROTREKLOVÁ, Olga a Vladimír ŘEHOŘEK. Ferulago confusa Velen. Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, roč. 44, č. 2, s. 245-247. ISSN 1211-5258. 2009.
  4. ROTREKLOVÁ, Olga a Anna KRAHULCOVÁ. Ploidy level and reproductive behaviour in the facultatively apomictic high-polyploid Hieracium subgen. Pilosella. In International conference on polyploidy, hybridization and biodiversity. 2009.
  5. ZEDEK, František, Olga ROTREKLOVÁ, Lucie HOROVÁ, Jakub ŠMERDA a Petr BUREŠ. Quantification of retrotransposons in Eleocharis using degenerate real-time PCR. ISSN 1213-6670. 2009.

  2008

  1. BUREŠ, Petr, František ZEDEK, Petr ŠMARDA, Olga ROTREKLOVÁ a Ivana HRALOVÁ. Genome size in Cyperaceae. In The Comparative Biology of the Monocotyledons. ISBN 978-87-87772-03-7. 2008.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium subgen. Pilosella: pollen stainability in sexual, apomictic and sterile plants. Biologia. Bratislava, roč. 63, č. 1, s. 61-66. ISSN 0006-3088. 2008.
  3. ŠMARDA, Petr, Petr BUREŠ, Lucie HOROVÁ a Olga ROTREKLOVÁ. Intrapopulation genome size dynamics in Festuca pallens. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, roč. 102, č. 4, s. 599-607, 8 s. ISSN 0305-7364. 2008.

  2007

  1. BUREŠ, Petr, Petr ŠMARDA, Ivana HRALOVÁ, Sara FUENTES-SORIANO, Martin LYSÁK, Radomír ŘEPKA, Klára HELÁNOVÁ, Olga ROTREKLOVÁ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Luboš ÚRADNÍČEK a Jana KŮROVÁ. Correlation between GC content ond genome size in plants. Cytometry. New York: International Society for Analytical Cyt, roč. 71A, č. 9, s. 764-764. ISSN 0196-4763. 2007.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ a František KRAHULEC. Flow cytometry, a suitable method for detection of ploidy level and reproductive variability within the hawkweeds populations, Hieracium subgen. Pilosella. 2007.
  3. BUREŠ, Petr, Petr ŠMARDA, Ivana HRALOVÁ, Sara FUNES-SORIANO, Martin LYSÁK, Radomír ŘEPKA, Klára HELÁNOVÁ, Olga ROTREKLOVÁ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Luboš ÚRADNÍČEK a Jana KŮROVÁ. GC Content in Plant Genomes. In Analytical Cytometry IV. Brno: Czech Society for Analytical Cytometry. s. 19-20. ISBN 978-80-239-9591-6. 2007.
  4. HRALOVÁ, Ivana, Petr BUREŠ, Olga ROTREKLOVÁ, Petr ŠMARDA, Vít GRULICH, František ZEDEK, Jakub ŠMERDA, Lucie HOROVÁ, Zdena HROUDOVÁ a Radomír ŘEPKA. Genome size variation in species with holokinetic chromosomes (Cyperaceae). Cytometry. New York: International Society for Analytical Cyt, roč. 71A, č. 9, s. 763-763. ISSN 0196-4763. 2007.
  5. ROTREKLOVÁ, Olga. New record in Eleocharis. Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P. (Eds). In Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Bratislava: Veda. s. 237. ISBN 978-80-224-0980-3. 2007.
  6. ROTREKLOVÁ, Olga. Pollen stainability in facultatively apomictic Pilosella hawkweeds (Asteraceae). In 3rd International Apomixis Conference. 2007.
  7. KRAHULCOVÁ, Anna, Olga ROTREKLOVÁ, František KRAHULEC, Radka ROSENBAUMOVÁ a Ivana PLAČKOVÁ. The role of facultatively apomictic mothers in the generation of ploidy variation in two model populations of hawkweeds (Hieracium subgen. Pilosella, Asteraceae). In 3rd International Apomixis Conference. 2007.

  2006

  1. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium subgen. Pilosella: Pollen viability in sexual, apomictic and sterile plants. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research. s. 31-32. ISBN 961-6568-61-2. 2006.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga a Petr BUREŠ. Hieracium subgen. Pilosella: Progenies diversity in facultative apomictic and sexual taxa. In 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Julian Alps), Slovenia. Ljubljana: Jovan Hadži Institute of Biology, Scientific Research. s. 29-30. ISBN 961-6568-61-2. 2006.

  2004

  1. BUREŠ, Petr, Olga ROTREKLOVÁ, Sierra Dawn STONEBERG HOLT a Radim PIKNER. Cytogeographical Survey of Eleocharis subser. Eleocharis in Europe 1: Eleocharis palustris. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, roč. 39, č. 3, s. 235-257. ISSN 1211-9520. 2004.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga. Hieracium bauhini group in Central Europe: chromosome numbers and breeding systems. Preslia. Praha, roč. 76, č. 4, s. 313-330, 27 s. ISSN 0032-7786. 2004.
  3. ROTREKLOVÁ, Olga, Petr BUREŠ a Vít GRULICH. Chromosome numbers for some species of vascular plants from Europe. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, roč. 59, č. 4, s. 425-433. ISSN 0006-3088. 2004.

  2002

  1. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Achillea distans (Asteraceae) confirmed as native in the Bieszczady Mts (SE Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, roč. 45 (2000), 1-2, s. 257-263. ISSN 0015-931X. 2002.
  2. ROTREKLOVÁ, Olga a Jindřich CHRTEK. Hieracium bauhini Besser a H. densiflorum Tausch v ČR. In IXth Congres of the Czech Botanical Society / IX Sjezd České botanické společnosti: Abstracts. Praha: Česká botanická společnost. s. 106-107. ISBN 80-86632-02-4. 2002.
  3. ROTREKLOVÁ, Olga, Anna KRAHULCOVÁ, Danuše VAŇKOVÁ, Tomáš PECKERT a Patrik MRÁZ. Chromosome numbers and breeding systems in some species of Hieracium subgen. Pilosella from Central Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, roč. 74, č. 1, s. 27-44. ISSN 0032-7786. 2002.
  4. ROTREKLOVÁ, Olga. Chromosome numbers and breeding systems of Hieracium bauhini (s. l.) in Central Europe. In 6th Hieracium Workshop. Hirschegg/Kleinwalsertal. Allgäuer Alpen. Österreich - Austria. 17-23 July. Wien: Institut für Botanik der Universität Wien. s. 31. 2002.

  2001

  1. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Achillea pratensis (Asteraceae) - a recently recognized species of the Czech flora. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, roč. 73, č. 1, s. 1-27. ISSN 0032-7786. 2001.
  2. DANIHELKA, Jiří a Olga ROTREKLOVÁ. Chromosome numbers within the Achillea millefolium and the A. distans groups in the Czech Republic and Slovakia. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, roč. 36, č. 2, s. 163-191. ISSN 1211-9520. 2001.

  2000

  1. ROTREKLOVÁ, Olga. Jestřábníky z rodu Pilosella Hill. ve Žďárských vrších. In Žďárské vrchy v čase a prostoru. Žďár nad Sázavou: Sphagnum - ekologická společnost a Správa CHKO Žďárské vrchy. s. 136-140. 2000.

  1995

  1. LOSOSOVÁ, Zdeňka a Olga ROTREKLOVÁ. Ohrožené druhy rostlin severozápadní části Ždánického lesa. In Od hradské cesty. 1995. vyd. Žarošice: Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích, 1995.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 4. 2024 08:34