Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RONOVSKÁ, Kateřina a Dagmar GOLDMANNOVÁ. Country expert report for Czech Republic in the 2021 edition of the GPEI. USA, Indianapolis: IU Lilly Family School of Philanthropy, 2021. 10 s. Global Philanthropy Environment Index.
 2. RONOVSKÁ, Kateřina. Členka Vědecké rady Univerzity Palackého. Vědecká rada Univerzity Palackého, Olomouc, 2021.
 3. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. Jurisdiction-specific section: Czech Republic. Trusts & Trustees. Oxford University Press, 2021, xx, x, s. 1-7. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttab044.
 4. RONOVSKÁ, Kateřina a Luboš BRIM. Povaha účasti ve spolku a její převody. In Zmluvy o prevode obchodných podielov a akcií. VII. ročník konference ve Smolenicích. 2021.
 5. RONOVSKÁ, Kateřina. Public Benefit foundations and Anti-money laundering (new european policies). In How foundations and philanthropy in Europe are regulated – Key trends and insights. 2021.
 6. PIHERA, Vlastimil a Kateřina RONOVSKÁ. Rozpaky nad evidencí skutečných majitelů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, roč. 2021, č. 5, s. 21-25. ISSN 1210-6348.
 7. RONOVSKÁ, Kateřina. Visiting Professor, University of Trento,. In Cyklus přednášek (6) na Právnické fakultě a Fakultě ekonomických studií University Trento. 2021.
 8. RONOVSKÁ, Kateřina. Wanted: A rational definition of Ultimate Beneficiary Owners of Public Benefit Foundations. Comparative Highlights of Foundation Laws: The Operating Environment for Foundations in Europe. Donors and Foundations Networks in Europe AISBL (Dafne) and European Foundation Centre AISBL (EFC), 2021, roč. 2021, s. 20-22.
 9. RONOVSKÁ, Kateřina a Martin KORNEL. Women, Business and Law 2022 (the World Bank). Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/ World Bank, 2021. World Bank Group.
 10. RONOVSKÁ, Kateřina, Jana MALÁ, Bohumil HAVEL a Dagmar GOLDMANNOVÁ. Workshop Foundation Governance in Switzerland. 2021.
 11. 2020

 12. RONOVSKÁ, Kateřina. Členka Panelu P408 (Právo, politologie) Grantové agentury České republiky. Grantová agentura České republiky, 2020 - 2020.
 13. RONOVSKÁ, Kateřina, Jana POLÁŠKOVÁ, Dagmar GOLDMANNOVÁ, Adam HOLUBÁŘ a Stanislav KOUBA. EFC legal and fiscal country profile. Czech republic. 2020. European Foundation Centre (EFC), 2020.
 14. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. Foreign trusts in the Czech Republic: mostly recognized and (sometimes) registered. Trusts & Trustees. Oxford: Oxford University Press, 2020, roč. 26, č. 6, s. 527-533. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttaa041.
 15. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Bohumil HAVEL a Vlastimil PIHERA. IEL Property and Trust Law - Czech Republic. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2020. 190 s. International Encyclopaedia of Laws series. ISBN 978-90-411-0759-6.
 16. RONOVSKÁ, Kateřina a Jana MALÁ. Jeden svět nestačí! K nastavování pravidel pro výkon funkce členů orgánů právnických osob soukromého práva. In Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv. Smluvní režim výkonu funkce. Wolters Kluwer, 2020. s. 23-32. ISBN 978-80-7552-654-0.
 17. PIHERA, Vlastimil a Kateřina RONOVSKÁ. K některým mýtům a omylům o svěřenských fondech. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, roč. 2020, 7-8, s. 44-47. ISSN 1210-6348.
 18. RONOVSKÁ, Kateřina. K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2020, roč. 29, č. 8, s. 293-296. ISSN 1210-6410.
 19. RONOVSKÁ, Kateřina. Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats, Österreichische Gesellschaft für Familien- und Vermögensrecht. Wissenschaftlicher Beirat, Österreichische Gesellschaft für Familien- und Vermögensrecht, 2020.
 20. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. The Trajectory of Corporate Governance after 1990 in Central Europe (and in the Czech Republic), in the Context of Development of Private law. In Vyžádaná přednáška na IDC Herzlyia Law school, Israel. 2020.
 21. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Obecná část. 2. vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020. 88 s. ISBN 978-80-88248-02-6.
 22. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Zvláštní část. 2. rozšířené vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020. 132 s. ISBN 978-80-88248-03-3.
 23. 2019

 24. RONOVSKÁ, Kateřina. § 402-418 Ústav. In Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019. s. 430-444. Beckova edice komentované zákony, Sv. 1. ISBN 978-80-7400-747-7.
 25. RONOVSKÁ, Kateřina. Aktuálne otázky spolkového práva v Českej republike. In Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty, Bratislava. 2019.
 26. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. How (not) to change the (un)changeable? Trusts & Trustees. Oxford University Press, 2019, roč. 6, č. 25, s. 662-667. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttz010.
 27. RONOVSKÁ, Kateřina. K interpretaci jednostranných právních jednání s účinky mortis causa. In Medzinárodné sympózium Právo, obchod, ekonomika, Štrba, Slovensko. 2019.
 28. RONOVSKÁ, Kateřina. Lze využít Business Judgment Rule ve světě fundaci? In Eichlerová, K. a kol. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté, Svazek I., Pocta prof. JUDr. Stanislavě Černé, CSc. 2019. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 49-60. monografie. ISBN 978-80-7598-426-5.
 29. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. (Ne)pominutelný dědic. Kontroverze, rizika a možnosti změn. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2019, roč. 27, 15-16, s. 520- 525. ISSN 1210-6410.
 30. RONOVSKÁ, Kateřina. (Ne)použitelnost Business Judgment Rule mimo svět obchodních korporací? In Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. 2019.
 31. BEZOUŠKA, Petr, Bohumil HAVEL, Milan HULMÁK, Filip MELZER, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Vlastimil PIHERA, Kateřina RONOVSKÁ, Petr TÉGL a Ivo TELEC. Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 1, s. 1-9. ISSN 1210-6410.
 32. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva Obecná část. 2. vydání. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, z.s., 2019.
 33. 2018

 34. RONOVSKÁ, Kateřina. Die Vermögensnachfolge: Gemeinsame europäische Entwicklungen, neue Möglichkeiten und Herausforderungen. JEV Journal für Erbrecht und Vermögensnachfolge. Wien: NWN Verlag, 2018, Neuveden, č. 2, s. 51-57. ISSN 2305-8412.
 35. RONOVSKÁ, Kateřina. Evidence skutečných majitelů a příspěvkové organizace. In Ochodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (State Owned Enterprises). 2018.
 36. RONOVSKÁ, Kateřina. Evidence skutečných majitelů v mlze. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 28-32. ISSN 1210-6348.
 37. PIHERA, Vlastimil a Kateřina RONOVSKÁ. Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, roč. 157, č. 9, s. 705-722. ISSN 0231-6625.
 38. RONOVSKÁ, Kateřina. Hodnotitel vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory (Metodika17+). Odborný orgán hodnotitelů (OOH), ustavený Radou pro výzkum, vývoj a inovace, 2018.
 39. PIHERA, Vlastimil a Kateřina RONOVSKÁ. Checks and balances needed. STEP Journal. London: STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners), 2018, roč. 26, č. 4, s. 64-65. ISSN 2052-1480.
 40. RONOVSKÁ, Kateřina. Jak (ne)změnit (ne)změnitelné? K otázce změn základních dokumentů fundací a svěřenských fondů. In Soukormé právo 2018. 2018.
 41. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. K možnosti změny zakládací listiny (včetně změn účelu) nadačního fondu. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 157, 15-16, s. 556-559. ISSN 1210-6410.
 42. RONOVSKÁ, Kateřina. (Ne)veřejnost evidencí svěřenských fondů a údajů o skutečných majitelích. In Soukromé právo 2018. 2018.
 43. RONOVSKÁ, Kateřina a Sabina ONDŘEJCOVÁ. Public supervision on Trusts and Trust-like Structures and its Justification? In Brriere, Francois. La fiducie: assise théorique et applications pratiques (Trusts in civil law jurisdictions: operational and theoretical perspectives. 1. vyd. Lyon: Féderation nationale pour le droit de l´enterprise, 2018. s. 19 - 34. ISBN 978-2-7110-2985-3.
 44. RONOVSKÁ, Kateřina. Rektor veřejné vysoké školy a § 20 odst. 2 občanského zákoníku? 2018.
 45. RONOVSKÁ, Kateřina. Střety zájmů ve světě fundací. In Husár, jJ., Csach, K.,. Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 175-192. ISBN 978-80-8168-926-0.
 46. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Vlastimil PIHERA, Josef KOTÁSEK a Bohumil HAVEL. The Present and Future of Education in the Corporate, Foundation and Trust Law in the Czech Republic and in Europe. 2018.
 47. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. The unbearable lightness of forced heirship: the Czech perspective. Trust & Trustees. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 24, č. 6, s. 547-551. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/tty102.
 48. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Vlastimil PIHERA. Transparency of ownership structures:has it gone too far? 2018.
 49. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. Věcná práva. Katastr nemovitostí. Správa cizího majteku. In Spáčil, J. Věcná práva. Katastr nemovitosti. Správa cizího majetku. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2018. s. 268-291, 291 s. ISBN 978-80-7400-711-8.
 50. RONOVSKÁ, Kateřina a Zuzana ONDRŮJOVÁ. Women, Business and Law 2018 (the World Bank). Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Develpoment/ World Bank, 2018. 180 s. World Bank Group. ISBN 978-1-4648-1252-1. doi:10.1596/978-1-4648-1252-1.
 51. 2017

 52. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. Estate planning on the edges of time: The Czech Perspective. Trusts & Trustees. Velká Británie (England): Oxford University Press, 2017, roč. 23, č. 6, s. 648-652. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttx067.
 53. RONOVSKÁ, Kateřina. Evaluation of the Czech Trust and Private Foundation (A cseh és a magánalapítvány müködésének tanulságai). In VI. STEP Hungry Conference co-organized with Károli Gáspat Reformed University, Budapest, Hungary. 2017.
 54. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil PIHERA. K možnosti převodu práv zakladatele fundací a svěřenských fondů. In Letní škola obchodního práva, IV. ročník, Velké Bílovice. 2017.
 55. RONOVSKÁ, Kateřina. Komentář k ustanovením § 402 - 418, Ústav. In Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. s. 419 - 433. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 56. RONOVSKÁ, Kateřina. Konflikt zájmů ve světě fundací. In Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností, Smolenice, Slovensko, 2017. 2017.
 57. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Legal Framework for Civil Society in The Czech Republic. In van der Ploeg, T., van Veen, W.J.M, Versteegh, C.R.M. Civil Society in Europe; Minimum Norms and Optimum Conditions of its Regulation. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. s. 344 - 362. Cambridge University press publications. ISBN 978-1-107-14608-2. doi:10.1017/9781316536407.
 58. RONOVSKÁ, Kateřina. Mezigenerační majetkové nástupnictví : společné evropské trendy, nové možnosti a výzvy. Ad notam : notářský časopis. Praha: Notářská komora ČR, 2017, roč. 23, č. 5, s. 19 - 23. ISSN 1211-0558.
 59. DĚDIČ, Jan a Kateřina RONOVSKÁ. Nad návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2017, roč. 50, č. 4, s. 169 - 189. ISSN 0139-6005.
 60. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. s. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2.
 61. RONOVSKÁ, Kateřina a Sabina ONDŘEJCOVÁ. Supervision of trust/fiducia by the Public Authorities and its Justification? In La Fiducie: assise théorique et applications pratiques, Lyon, France. 2017.
 62. PIHERA, Vlastimil, Bohumil HAVEL a Kateřina RONOVSKÁ. "Svěřenský fond" - a new trust like vehicle in Czech Civil Law. In Menyhei Ákos, Sándor István. A trust bevezetése magyarországon és a nemzetiözi gyakorlat/ Introductiono of the trust in Hungary and the international practice. 1. vyd. Budapest, Maďarsko: HVG ORAC, 2017. s. 185 - 200. Step Hungary publications. ISBN 978-963-258-325-9.
 63. RONOVSKÁ, Kateřina. Ústav soukromého práva: na pomezí mezi fundací a korporací. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 6, s. 191 - 195. ISSN 1210-6410.
 64. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2.
 65. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - zvláštní část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 126 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-01-9.
 66. RONOVSKÁ, Kateřina. Veřejná prospěšnost: jak dál? In Olomoucké právnické dni 2017, sekce: Soukromé právo. 2017.
 67. 2016

 68. RONOVSKÁ, Kateřina. Členka Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Vědecká rada Právnické fakulty MU, 2016 - 2021.
 69. RONOVSKÁ, Kateřina. Fresh look at the World - the Czech trust (Friss szemmel a nayvilágban - a cseh trust). In A bizamli vagyonkezelés aktuális kérdései - STEP Hungary Conference 2016. 2016.
 70. RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle nebo vice versa? Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 8, č. 2, s. 33-39. ISSN 1803-6554.
 71. RONOVSKÁ, Kateřina. "Korporační" fundace: výhody, nevýhody, následky? In Mezinárodní symposium "Právo, obchod, ekonomika VI.". 2016.
 72. RONOVSKÁ, Kateřina. Mezigenerační majetkové transfery. In Konference: Nové soukromé právo, Ostrava, 2016. 2016.
 73. RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation and Trust (like) Law: initial experience and reactions. Trust and Trustees. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 22, č. 6, s. 641-646. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttw062.
 74. RONOVSKÁ, Kateřina a Eva DOBROVOLNÁ. Nové rakouské dědické právo - rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2016, s. 69-70. ISSN 1210-6348.
 75. RONOVSKÁ, Kateřina. Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak? 2016.
 76. RONOVSKÁ, Kateřina, Radek RUBAN, Sebastian MOCK a Corrado MALBERTI. One Share One Vote - Shareholder Democracy and Its Limits (S. Mock), The Recent Evolution of the One-tier and the Two-tier Board Structures in the European Context (C. Malberti). 2016.
 77. RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Otazníky nad výkladem zakladatelských právních jednání právnických osob. In Dny práva 2016. 2016.
 78. RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských právních jednání soukromých korporací. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 18, s. 611-615. ISSN 1210-6410.
 79. RONOVSKÁ, Kateřina, Jarmila POKORNÁ, Bohumil HAVEL a Kateřina EICHLEROVÁ. Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 3, s. 96-99. ISSN 1210-6410.
 80. RONOVSKÁ, Kateřina. Spolková autonomie v novém soukromém právu: její význam a limity. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 4, s. 115-119. ISSN 1210-6410.
 81. RONOVSKÁ, Kateřina. Stálý zástupce v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace, Úřad vlády CŘ. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2016.
 82. RONOVSKÁ, Kateřina. Volba formy správy rodinného majetku: na čem záleží? Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 7-8, s. 44-48. ISSN 1210-6348.
 83. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Ondřej PAVELEK, Jana JEŘÁBKOVÁ a Vlastislav STAVINOHA. Workshop: Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. 2016.
 84. RONOVSKÁ, Kateřina a Ondřej PAVELEK. Zur Festellung der Höhe des Schmerzengeldes und erschwerter gesellschaftlicher Eingliederung der Tschechischen Republik nach der Neukodifizierung das Privatrechts ab 1. 1. 2014. Zeitschrift für Vertragsgestaltung, Schuld- und Haftungsrecht. 2016, roč. 2016, Beilage International. ISSN 1619-7011.
 85. 2015

 86. RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanizace nadačního práva. In Ronovská, K. a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 59 - 77. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
 87. RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. Foundations and trust funds in the Czech Republic after the recodification of Civil Law : a step forward? Trust & Trustees. Oxford University Press, 2015, roč. 21, č. 6, s. 639-644. ISSN 1363-1780. doi:10.1093/tandt/ttv053.
 88. RONOVSKÁ, Kateřina. Fundace v novém občanském zákoníku. In Ronovská,K. a kol. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 79 - 96. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
 89. RONOVSKÁ, Kateřina. K formám fiduciární správy majetku v Německu, Rakousku, Lichtenštensku a České republice. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 147-156. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
 90. RONOVSKÁ, Kateřina. K postavení zakladatelů nadací a nadačních fondů po rekodifikaci soukromého práva. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, č. 22, s. 767 -771. ISSN 1210-6410.
 91. RONOVSKÁ, Kateřina. K významu soudní judikatury při dotváření nadačního práva v Evropě ve čtyřech "obrazech". In Večeřa, Miloš; Hurdík, Jan; Hapla Martin a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 239-254. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
 92. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-7747-8.
 93. RONOVSKÁ, Kateřina. Mezinárodní konference Functioning of Trusts, CPK, Praha - moderování jednotlivých panelů a diskuse. In Mezinárodní konference: Functioning of Trusts, Právnická fakulta UK, Praha. 2015.
 94. RONOVSKÁ, Kateřina a Stanislav KOUBA. Nadace, nadační fondy, svěřenské fondy a daně. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 136 -146. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
 95. RONOVSKÁ, Kateřina a Petr LAVICKÝ. New Czech Foundation Law: A return to European roots? In Weitemeyer, B. - Hüttemann, R. - Rawert, P. - Schmidt, K. Non Profit Law Yearbook 2014/2015. Hamburg: Bucerius Law School Press, 2015. s. 157-170. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-073-3.
 96. VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Martin HAPLA, Tereza PONDIKASOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ, Vít KŘÍŽKA, Vojtěch POSPÍŠIL, Petr COUFALÍK a Michal MALANÍK. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 s. ISBN 978-80-210-8074-4.
 97. RONOVSKÁ, Kateřina a Michal JANOUŠEK. Odraz proměn nadačního práva v judikatuře českých "nejvyšších" soudů. In Ronovská,K. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita (podpořeno: Vzdělávací nadace Jana Husa), 2015. s. 126-135. Spisy Masarykovy univerzity, řada teoretická. ISBN 978-80-210-7747-8.
 98. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby na prahu nové doby. 2015.
 99. RONOVSKÁ, Kateřina. Svěřenský fond a jemu funkčně podobné instrumenty v českém právu. In Dědické právo v proměnách věků. 2015.
 100. RONOVSKÁ, Kateřina. ‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In Farran, S., Gallen, J., Hendry, J., Rautenbach, Ch. (eds.). The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vyd. Velká Británie (England): Ashgate, 2015. s. 203 - 211. Juris Diversitas. ISBN 978-1-4724-6040-0.
 101. RONOVSKÁ, Kateřina. Svoboda usazování, volný pohyb kapitálu a princip nediskriminace i pro nadace a trustové struktury? In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. (eds.). Právo, obchod, ekonomika V., sborník vedeckých prác. 1. vydání. Košice: Univerzita Josefa Rastislava Šafárika, Košice, 2015. s. 336 - 342. ISBN 978-80-8152-315-1.
 102. RONOVSKÁ, Kateřina. Svoboda ustavování vs. "uzavřená regulace" právnických osob. In Právo, obchod, ekonomika V. 2015.
 103. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. The Light and Shadow of the proposed Societas Unius Personae. 2015.
 104. SALÁK, Pavel a Kateřina RONOVSKÁ. „Trust-like instruments“ in Continental Europe and in the Czech Republic. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 137-151. ISBN 978-83-7490-848-1.
 105. RONOVSKÁ, Kateřina. Zakladatelské právní jednání: povaha a výklad. In Olomoucké právnické dny 2015, UPOL, Olomouc. 2015.
 106. 2014

 107. RONOVSKÁ, Kateřina. Členka Kolegia pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR. Kolegium pro občanské právo při Ústavu státu a práva AV ČR, 2014.
 108. RONOVSKÁ, Kateřina. Doplňují se fond svěřenský, nadační a přidružený? In Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014.
 109. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL, Tereza PONDIKASOVÁ a Bohumil HAVEL. Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014.
 110. RONOVSKÁ, Kateřina. Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Prele, Ch. Developments in Foundation Law in Europe. 1. vyd. Netherlands: Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014. s. 35 - 50. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice. ISBN 978-94-017-9068-0. doi:10.1007/978-94-017-9069-7_3.
 111. RONOVSKÁ, Kateřina. Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2014, roč. 97, č. 4, s. 405-416. ISSN 0032-6984.
 112. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace jako "vlivná" osoba. In Konference "Ovlivnění" v zákoně o obchodních korporacích a související otázky korporátního práva. 2014.
 113. RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 3, s. 82-88. ISSN 1210-6410.
 114. HAVEL, Bohumil a Kateřina RONOVSKÁ. New Instruments of the Fiduciary Administration of Assets after the Recodification of Private Law in the Czech Repubic - Foundation Fund, Trust Fund and Affiliated Fund. In Hüttemann, R., Rawert, P, Schmidt, K., Weitemeyer, B. Non Profit Law Yearbook 2013/2014. 1. vydání. Hamburg, Německo: Bucerius Law School Press, 2014. s. 177 - 190. Schriftenreiihe des Instituts für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen. ISBN 978-3-86381-050-4.
 115. RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Nové instituty fiduciární správy majetku po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Fond svěřenský, nadační a přidružený. In Tichý, Luboš, Ronovská, Kateřina, Kocí Miloš. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Nakladateství Eva Rozkotová (Centrum právní komparatistiky PrF UK), 2014. s. 141 -152. Centrum právní komparatistiky. ISBN 978-80-87488-14-0.
 116. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.
 117. RONOVSKÁ, Kateřina. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část - § 122, 124, 144. §146 -150, § 303 - 401, § 3025, § 3041, 3048 - 3050,. In Lavický, P. Občanský zákoník I. Komentář. Obecná část § 1 - 654. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014. s. "nestránkováno", 334 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.
 118. RONOVSKÁ, Kateřina. Pět důvodů proč nepožadovat u zakladatelských právních jednání u nadačních fondů a ústavů formu notářského zápisu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 11, s. 48 - 50. ISSN 1210-6348.
 119. RONOVSKÁ, Kateřina. Pronikání elementů korporačního práva do práva nadačního. In Obchodná spoločnost´ ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie, Smolenice, Slovensko. 2014.
 120. RONOVSKÁ, Kateřina. Spolkové právo po novu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 36-38. ISSN 1210-6348.
 121. TICHÝ, Luboš, Kateřina RONOVSKÁ a Miloš KOCÍ. Trust a srovnatelné instituty v Evropě. 1. vydání. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK, Prah, 2014. 235 s. Publikace Centra právní komparatistiky PrF UK Praha. ISBN 978-80-87488-14-0.
 122. RONOVSKÁ, Kateřina. Účel právnické osoby a jeho význam při volbě právní formy. In Olomoucké právnické dny 2014, UPOL, Olomouc. 2014.
 123. RONOVSKÁ, Kateřina a Bohumil HAVEL. Využitelnost pravidel Corporate Governance při správě nadací podle nového českého soukromého práva. In Sympozium "Limity Corporate Governance", Centrum právní komparatistiky, UK, Praha. 2014.
 124. 2013

 125. RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Michal JANOUŠEK. International Conference - Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013.
 126. RONOVSKÁ, Kateřina. K přechodným ustanovením v NOZ: právnické osoby. In Dny práva 2013. 2013.
 127. RONOVSKÁ, Kateřina. K přípustnosti podnikání nadací v Evropě na počátku 21. století. In Suchoža, J. , Husár, J. Právo, obchod, ekonomika III. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 532-544. ISBN 978-80-8152-056-3.
 128. RONOVSKÁ, Kateřina. K přípustnosti podnikání nadací v Evropě na počátku 21. století. In Mezinárodné sympózium: Právo, Obchod, Ekonomika, Štrbské pleso, 6.11. - 8.11. 2013. 2013.
 129. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorphosis of Czech Foundation Law: country report. 2013.
 130. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorphosis of Foundation Law in the Czech republic - country report. In International Conference: Metamorphosis of Foundation Law in Europe. 2013.
 131. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadační fond po rekodifikaci soukromého práva. Subsidiarita, či analogie uvnitř nadačního práva? Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, 13-14, s. 494-499. ISSN 1210-6410.
 132. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadační právo v Rakousku - vhodná inspirace nebo odstrašující příklad? In Reforma súkromého práva na Slovensku a v Čechách. Brno: Justičná akadémia SR, MU Brno, 2013. s. 122 - 133. ISBN 978-80-210-6626-7.
 133. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadační právo v Rakousku – vhodná inspirace nebo odstrašující příklad? In Československé právnické dni 2013, Omšenie, Slovensko. 2013.
 134. RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Podnikání a investování nadací po rekodifikaci soukromého práva. 2013.
 135. RONOVSKÁ, Kateřina. Podnikání nadací: nové možnosti i otázky po 1.1. 2014. In Podnikání a investování nadací po rekodifikaci soukromého práva. 2013.
 136. RONOVSKÁ, Kateřina. Proměny nadačního práva v Evorpě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, IV., s. 461 - 467. ISSN 1210-9126.
 137. RONOVSKÁ, Kateřina. Proměny nadačního práva v Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2013, roč. 21, č. 4, s. 461-467. ISSN 1210-9126.
 138. RONOVSKÁ, Kateřina. Staré vs. nové právní formy organizací nevýdělečné sféry. In Fundace a spolky po rekodifikaci soukromého práva, "aktuální problémy". 2013.
 139. RONOVSKÁ, Kateřina. Svěřenský fond a další fiduciární formy správy majetku. In Mezinárodní konference „Trust, Fiducie, Treuhand v Evropě a svěřenectví v České republice“. 2013.
 140. RONOVSKÁ, Kateřina. „Svěřenský fond (Trust) “ : Daring New Legal Transplant in the Czech Law. In International Conference, "Diffusion", ISDC, Lausanne, Švýcarsko. 2013.
 141. RONOVSKÁ, Kateřina. Transformační "fóbie". In Olomoucké právnické dny 2013. 2013.
 142. RONOVSKÁ, Kateřina. Změny v systematice právnických osob a jejich dopady. In Mezinárodní vědecká konference "Viktor Knapp - vědecké dílo v proměnách času". 2013.
 143. 2012

 144. RONOVSKÁ, Kateřina. Creation, Merger,Conversion and Dissolution of Fundation Europea. In A New Legal Form for European Philantropy, European Academy of Law, Brussels. 2012.
 145. RONOVSKÁ, Kateřina. Europeanisation of foundation law with view to the current trends of foundation law in the Czech Republic. In Met recht betrokken. 1. vyd. Deventer: Kluwer, 2012. s. 266-275. ISBN 978-90-13-10946-7.
 146. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě - pohled funkcionální. Obchodněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 4, 7-8, s. 202-206. ISSN 1803-6554.
 147. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace, trusty a další instituty správy majetku. 2012.
 148. BENÁK, Jaroslav, Miloslav HRDLIČKA a Kateřina RONOVSKÁ. Nástroje nového občanského zákoníku směřující ke zvýšení důvěryhodnosti spolků v očích donorů a dalších subjektů. In Žatecká, Eva. Cofola 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19. 5. 2012 v Brně – the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 55-60. ISBN 978-80-210-5929-0.
 149. RONOVSKÁ, Kateřina. Nové české nadační právo v evropském srovnání. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 348 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7357-971-5.
 150. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 82. ISBN 978-80-210-5361-8.
 151. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka DOBEŠOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8.
 152. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 93 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 66. ISBN 978-80-210-5361-8.
 153. RONOVSKÁ, Kateřina. Rodinné nadace: různost koncepčních uchopení v Evropě. In Dny práva 2012. 2012.
 154. RONOVSKÁ, Kateřina a Anna GRONKIEWICZ. The Cross-border Philantropy in Europe: Breaking through the Barriers. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. Katovwice: Oficyna Wydawnicza, 2012. s. 259-272. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 155. 2011

 156. RONOVSKÁ, Kateřina. Czech foundation law vs. Idea of European Foundation Statute. In Informal expert discussion on the European Foundation Statute. 2011.
 157. FIALA, Josef, Markéta SELUCKÁ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Miloslav HRDLIČKA. European Private Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. USA, Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 125-131. ISBN 978-1-878326-20-1.
 158. RONOVSKÁ, Kateřina. Evropská nadace - úvahy de lege ferenda. In Československé právnické dni, Omšenie, Slovensko. 2011.
 159. RONOVSKÁ, Kateřina. Evropská nadace: nový instrument evropského práva? In Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 165 -176. ISBN 978-80-970207-3-6.
 160. RONOVSKÁ, Kateřina. K historickému vývoji nadací ve střední Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, č. 2, s. 124- 131. ISSN 1210-9126.
 161. RONOVSKÁ, Kateřina. K přípustnosti nadačního účelu. In Mezinárodní konference " 200 let Všeobecného občanského zákoníku". 2011.
 162. RONOVSKÁ, Kateřina. Koncepce statutsu veřejné prospěšnosti v Evropě. In Diskusní setkání k vládnímu návrhu ustanovení o veřejné prospěšnosti v občanském zákoníku. 2011.
 163. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace v Evropě:koncepce, funkce, vývojové tendence. In Přednáška v Centru právní komparatistiky na PrF UK Praha. 2011.
 164. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadační právo v České republice: včera, dnes a zítra. In Novotná, M., Jurčová, M. Súkromé právo v európskej perspektíve. 1. vydání. Bratislava: Právnická fakulta v Trnavě, 2011. s. 143-156, 13 s. ISBN 978-80-8082-477-8.
 165. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadační sektor ve sjednocené Evropě: Společné problémy, tendence vývoje a trendy. In Hamulak, J. Miĺniky práva ve stredoeurópskom priestore 2010, I. část. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta 2011, 2011. s. 91-99. ISBN 978-80-7160-308-5.
 166. RONOVSKÁ, Kateřina. Nestátní neziskové organizace z pohledu práva - výhled do budoucna. In Vzdělávání v NNO Jihomoravského kraje. 2011.
 167. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Multimediální učební text. 1. dotisk 3., aktual. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 93 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 74. ISBN 978-80-210-5361-8.
 168. POKORNÁ, Jarmila a Kateřina RONOVSKÁ. Overcoming barriers for cross-border operations of legal entities within the EU. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal Systems. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 230-252. ISBN 978-80-8082-477-8.
 169. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Markéta SELUCKÁ. Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, č. 4, s. 341-353. ISSN 1210-9126.
 170. RONOVSKÁ, Kateřina. The Contemporary Tendencies of Development of Foundation Law in Europe. In ERNOP Conference 2011. 2011.
 171. RONOVSKÁ, Kateřina. The Cross-border Philantropy in Europe: Breaking through the Barriers. In Conference: Free Movement of Goods and Persons across the Polish-Czech and Slovak Border in context of EU law, Wisla, 9- 10 June 2011. 2011.
 172. 2010

 173. RONOVSKÁ, Kateřina. K pojetí veřejné prospěšnosti v Evropě. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 7. ročník, 9/2010, s. 428-432. ISSN 1214-7966.
 174. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace, spolky a občanské právo. Acta Iuridica Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, roč. 5/2010, č. 2, s. 93- 103. ISSN 1801-0288.
 175. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace, spolky a občanské právo. In Olomoucké právnické dny 2010. 2010.
 176. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadační sektor ve sjednocené Evropě. In medzinárodná konferencia Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, v ÚZ NR SR Častá-Papiernička, Slovensko, 18.-20.03.2010. 2010.
 177. RONOVSKÁ, Kateřina. Nonprofit organizations in the Czech Repubic. In Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations eds. Hopt, K.J. and von Hippel T. 1. vydání. Velká Británie: Cambridge University Press, 2010. s. 379-427. International Corporate Law. ISBN 978-0-521-76184-0.
 178. RONOVSKÁ, Kateřina. Novinky na poli nadačního práva: krok správným směrem. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, VII., 8/2010, s. 407 - 412. ISSN 1214-7966.
 179. RONOVSKÁ, Kateřina a Thomas VON HIPPEL. "Public Benefit Status in European Context" Workshop - v rámci Letní školy CVNS - Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti. 2010.
 180. RONOVSKÁ, Kateřina. Recenze: Hopt, J.K., von Hippel, T. (eds.): Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations, Cambridge University Press, 2010, 991s. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010.
 181. RONOVSKÁ, Kateřina. Veřejná prospěšnost v evropském srovnání. In Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace (NNO), seminář pro legislativní činitele organizovaný ANNO, Senát České republiky. 2010.
 182. RONOVSKÁ, Kateřina. Zamyšlení nad procesními otázkami vzniku spolku jako právnické osoby. In Macurův jubilejní památník k nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura, eds. Lavický, P., Spáčil, J. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. s. 219- 230. ISBN 978-80-7357-542-7.
 183. 2009

 184. RONOVSKÁ, Kateřina. Czech Foundation Law and European Foundation Statute. 2009.
 185. hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU, hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU, hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU a hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU. Europe of engaged citizens – resources and sustainability. 2009.
 186. RONOVSKÁ, Kateřina. Hledání společných východisek pro právní rámec občanské společnosti v Evropě. Právník. Praha, 2009, roč. 148/09, č. 11, s. 1137 - 1147, 10 s. ISSN 0231-6625.
 187. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3.
 188. RONOVSKÁ, Kateřina. Legal Framework for External Supervision of NGOs in Current Czech Law. International Journal of Not-for-Profit Law. Washington D.C., USA, 2009, vol. 12, 1/2009, s. 71-77. ISSN 1556-5157.
 189. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
 190. RONOVSKÁ, Kateřina. Reflection on the Common Grounds for the Legal Framework of Civil Society in Europe. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor, Slovenia: University of Maribor, 2009. s. 250 - 257. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 191. RONOVSKÁ, Kateřina. Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. 2009. vyd. Brno: MU, 2009. 140 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridica No 356. ISBN 978-80-210-4980-2.
 192. RONOVSKÁ, Kateřina. The Contemporary Trends and Issues of Foundation Law in Europe and their Characteristics in the Czech Republic. In Czech Law in European Regulatory Context. Wien - München: Verlag Medien und Recht, 2009. s. 259 -273. ISBN 978-3-939438-09-0.
 193. RONOVSKÁ, Kateřina. Účel nadace a možnost jeho změny. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009, roč. 17/2009, č. 2, s. 80 - 85. ISSN 1210-9126.
 194. 2008

 195. RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: tendencies of development (some notes on the proposal of the new civil code). European Review of Private Law. The Netherlands: Kluver Law International, 2008, roč. 16/2008, 1., s. 111 - 120. ISSN 0928-9801.
 196. RONOVSKÁ, Kateřina. Člen expertní pracovní skupiny pro přípravu návrhu věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích. 2008.
 197. RONOVSKÁ, Kateřina. Člen odborné pracovní skupiny expertů "minitýmu" pro obecnou část návrhu nového občanského zákoníku - právnické osoby. Ministerstvo Spravedlnosti ČR, 2008.
 198. RONOVSKÁ, Kateřina. Internal Governance of Associations in the Czech Republic and in the Netherlands. Legal Studies and Practice Journal, Research Revue. Brno: MU Brno, 2008, XVI., 3-4/2008, s. 252-257. ISSN 1210-9126.
 199. RONOVSKÁ, Kateřina. Zamyšlení nad procesními otázkami vzniku spolku jako právnické osoby. In Dny práva - 2008 - Days of law. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 969 -978, 9 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 200. 2007

 201. RONOVSKÁ, Kateřina. Legal framework for Civil Society in the Czech Republic. In Cvil Society in Europe, Legal condition and perspectives. 2007.
 202. RONOVSKÁ, Kateřina. Nadace v návrhu nového občanského zákoníku. 2007.
 203. HURDÍK, Jan, Lenka DOBEŠOVÁ, Josef FIALA a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 433 s. č. 38. ISBN 80-210-3510-2.
 204. RONOVSKÁ, Kateřina. Právní úprava nadačního práva v osnově připravovaného nového občanského zákoníku ve světle nizozemské a švýcarské právní úpravy. Právník. Praha, 2007, roč.146, č. 3, s. 315 -322. ISSN 0231-6625.
 205. RONOVSKÁ, Kateřina. Unifikační tendence na poli soukromého práva v rámci sjednocené Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU Brno, 2007, IX., 3., s. 217-221. ISSN 1210-9126.
 206. 2006

 207. RONOVSKÁ, Kateřina. Civil Law in the Czech Republic: Tendencies of Development. 2006.
 208. RONOVSKÁ, Kateřina a Ivo TELEC. Pojetí statusu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku I., II. Část. In Malacka, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2006. s. 110-122. ISBN 80-244-1299-3.
 209. RONOVSKÁ, Kateřina. Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 2, s. 158-162. ISSN 1210-9126.
 210. DEVEROVÁ, Lenka a Kateřina RONOVSKÁ. Právní úprava neziskových organizací. 2006. vyd. Praha: Fórum dárců, 2006. 48 s.
 211. RONOVSKÁ, Kateřina. Relationship between NGOs and the government in the Czech Republic. 2006.
 212. RONOVSKÁ, Kateřina. Some notes on a draft of the new civil code : the pros and cons of the new civil code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 357-362, 5 s. ISSN 1210-9126.
 213. RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcaské právní úpravy. Část 2. Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 8, s. 48-53, 5 s. ISSN 1214-7966.
 214. RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy. Část 1. Právní fórum : český právnický měsíčník. Příloha VIA IURIS. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 5, s. 27-32. ISSN 1214-7966.
 215. RONOVSKÁ, Kateřina a Robert CHOLENSKÝ. Spolkové právo v návrhu nového občanského zákoníku ve světle švýcarské právní úpravy, část 3. Právní fórum. Praha: Aspi, a.s., 2006, roč. 3, č. 11, s. 71-76. ISSN 1214-7966.
 216. RONOVSKÁ, Kateřina. Status veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2006, Roč. 3, č. 2, s. 9-13. ISSN 1214-7966.
 217. RONOVSKÁ, Kateřina. Veřejná prospěšnost ve Švýcarsku, Nizozemí a Rakousku. In Prvni slovo platí, druhý leze z gatí - Veřejná prospěšnost a rekodifikace občanského zákoníku - diskuse v letech 1999 - 2005. 2006. vyd. Praha: Podnos, 2006. s. 115 -117. ISBN 80-239-8343-1.
 218. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Petr LAVICKÝ a Kateřina RONOVSKÁ. Východiska a tendence vývoje českého občanského práva po vstupu České republiky do Evropské unie. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 156-185. ISBN 80-210-4182-X.
 219. 2005

 220. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 3. vyd. Brno: ERA group, 2005. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 8073660245.
 221. TELEC, Ivo a Kateřina RONOVSKÁ. Pojetí statusu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. In Michal Malacka. Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 110-122.
 222. TELEC, Ivo a Kateřina RONOVSKÁ. Pojetí statusu veřejné prospěšnosti v návrhu nového občanského zákoníku. 2. vyd. In Michal Malacka. Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku. 2., rozšířené. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 117-129.
 223. TELEC, Ivo a Kateřina RONOVSKÁ. spoluorganizátor, člen panelu a řečník na 2. spolkovém a nadačním semináři k veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského práva. 2005.
 224. RONOVSKÁ, Kateřina. Úvodní slovo k příspěvku prof. Dr. T. J. van der Ploega z Nizozemí. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 83-85. ISBN 80-210-3892-6.
 225. 2004

 226. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina RONOVSKÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 2. aktualiz. vyd. Brno: ERA group, 2004. viii, 141. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-76-4.
 227. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 97 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2.
 228. RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby v Česku a ve Švýcarsku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 1, s. 11-17. ISSN 1210-9126.
 229. RONOVSKÁ, Kateřina. Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Čechách, ve Švýcarsku a v Nizozemí. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 255 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; č. 275). ISBN 80-210-3453-X.
 230. TELEC, Ivo a Kateřina RONOVSKÁ. Spoluorganizátor, člen panelu a řečník na 1. spolkovém a nadačním semináři k veřejné prospěšnosti a rekodifikaci občanského práva, pořádaném Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. 2004.
 231. 2003

 232. JEŘÁBKOVÁ, Lenka, Kateřina ADÁMKOVÁ a Filip MELZER. Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt. 1. vyd. Brno: ERA group, 2003. 128 s. (Stavíme, Legislativa). ISBN 80-86517-50-0.
 233. ADÁMKOVÁ, Kateřina a Ivo TELEC. Nadační ústavy : podnět k budoucímu občanskému zákoníku. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: Verlag C.H. Beck, 2003, Roč. 4, č. 5, s. i - iv, 4 s. ISSN 1212-8694.
 234. 2002

 235. RONOVSKÁ, Kateřina. Current Situation in the field of NGO´s in the Czech Republic, the Netherlands and the Switzerland. 2002.
 236. RONOVSKÁ, Kateřina. Introduction into NGO law in the Czech Republic. 2002.
 237. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Věra KORECKÁ. Občanské právo hmotné. 3. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 433 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně; č. 288). ISBN 80-210-2793-2.
 238. ADÁMKOVÁ, Kateřina. Švýcarský institut srovnávacího práva - místo právní vědě zaslíbené. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002, Roč. 10, č. 4, s. 372-373. ISSN 1210-9126.
 239. 2001

 240. ADÁMKOVÁ, Kateřina. Co přináší nový zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 4, s. 404-408. ISSN 1210-9126.
 241. ADÁMKOVÁ, Kateřina. Dvě mezinárodní konference z oblasti neziskové sféry. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2001, Roč. 9, č. 2, s. 219-221. ISSN 1210-9126.
 242. ADÁMKOVÁ, Kateřina. Úvaha nad potřebností nepotřebného zákona o spolcích. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2001, Roč. 9, č. 2, s. 65-68. ISSN 1210-6410.
 243. 2000

 244. ADÁMKOVÁ, Kateřina. Právní postavení církví a náboženských společností de lege lata. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 2, s. 216-224. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2021 06:17