Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POSKEROVÁ, Hana, Jan VOKURKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Zdeněk DANĚK. Atlas of Oral Mucosal Diseases. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020.
 2. POSKEROVÁ, Hana, Jan VOKURKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Zdeněk DANĚK. Atlas onemocnění sliznice ústní dutiny. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020.
 3. BLAHÁK, Jiří, Jiří ZELINKA, Jaromír GUMULEC, Ctirad MACHÁČEK, Zdeněk DANĚK a Oliver BULIK. HPV, protein p16 and squamous cell carcinoma of the oral cavity. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 3, s. 292-299. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.026.
 4. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk DANĚK, Tereza DEISSOVÁ, Filip HROMČÍK, Břetislav LIPOVÝ, Dávid SZÁRAZ, Július JÁNOŠ, Antonín FASSMANN, Jirina BARTOVA, Ivo DRIZHAL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 21, č. 13, s. 1-24. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms21134728.
 5. DANĚK, Zdeněk, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Oliver BULIK a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Orální mikrobiom u pacientů s nádorovým onemocněním hlavy. In XXIII. Olomoucké onkologické dny. 2020.
 6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. Repetitorium onemocnění sliznice ústní dutiny. 3. přepracované, elektronic. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020. 145 s. ISBN 978-80-210-9550-2.
 7. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3rd; electronic edition. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3., elektronické vyd. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 9. 2019

 10. ŠTEMBÍREK, Jan, M. HOVORAKOVA, I. PUTNOVA, B. PUTNOVA, Eva HRUBÁ, Pavel HURNÍK, Vítězslav BRYJA, Zdeněk DANĚK, M. BARTOS a O. ZAHRADNICEK. Pathologies of Oral Patterning - Odontogenic Tumors and Cysts. In 12th International Congress of Vertebrate Morphology. 2019. ISSN 0362-2525.
 11. 2018

 12. ZELINKA, Jiří, Jiří BLAHÁK, Zdeněk DANĚK a Oliver BULIK. Chondroblastic osteosarcoma of maxilla, a patient with Li-Fraumeni syndrome. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 47-50. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S47.
 13. DANĚK, Zdeněk, Jiří BLAHÁK a Oliver BULIK. Plánování rekonstrukce dolní čelisti. In XXI. Olomoucké onkologické dny. 2018.
 14. ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Jiří BLAHÁK, Pavel ROTSCHEIN a Zdeněk DANĚK. Rekonstrukce defektů dutiny ústní supraklavikulárním lalokem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 43-46. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S43.
 15. 2017

 16. DANĚK, Zdeněk, Jan GAJDZIOK, Petr DOLEŽEL, Hana LANDOVÁ, David VETCHÝ a Jan ŠTEMBÍREK. Buccal films as a dressing for the treatment of aphthous lesions. Journal of Oral Pathology & Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 46, č. 4, s. 301-306. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12563.
 17. DANĚK, Zdeněk, Jan ŠTEMBÍREK, J. GADZIOK, S. HOLEŠOVÁ, D. VETCHÝ a E. PAZDZIORA. Možné krytí slizniční lézí dutiny ústní mukoadhezivním filmem. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 18. BLAHÁK, Jiří, Zdeněk DANĚK, Jiří ZELINKA, Petr ŠÍN, Alica HOKYNKOVÁ a Oliver BULIK. Rekonstrukční možnosti u onkologických pacientů, kazuistiky. In Pražské dentální dny 21.- 22. 9. 2017, Obecní dům. 2017.
 19. ZELINKA, Jiří, R. PACASOVÁ, Jiří BLAHÁK, Zdeněk DANĚK, Ondřej LIBERDA, Jana TREGLEROVÁ a Oliver BULIK. Use of platelet rich fibrin in treatment of medication related osteonecrosis of the jaws – preliminary results. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.
 20. 2016

 21. KYLLAR, Michal, Jan ŠTEMBÍREK, Zdeněk DANĚK, Radek HODAN, Jiří STRÁNSKÝ, Vladimír MACHOŇ a René FOLTÁN. A porcine model: surgical anatomy of the orbit for maxillofacial surgery. Laboratory Animals. Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2016, roč. 50, č. 2, s. 125-136. ISSN 0023-6772. doi:10.1177/0023677215577923.
 22. 2015

 23. HOŠKOVÁ, Tereza, Radomír HODAN, Gabriela PAVLÍKOVÁ, Vojtěch PEŘINA, Zdeněk DANĚK a Jan ŠTEMBÍREK. Léky indukovaná osteonekróza čelistí a registr bisfosfonátových osteonekróz čelistí v České republice. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2015, roč. 25, 7-8, s. 150-155. ISSN 1210-3381.
 24. 2014

 25. DANĚK, Zdeněk, ŠTEMBÍREK, Jan ŠTEMBÍREK, Jan GAJDZIOK, Hana LANDOVÁ a David VETCHÝ. BUCCAL FILMS AS THE DRESSING FOR TREATMENT OF APHTHOUS STOMATITIS-IN VIVO STUDY. In XXIICongress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery,23.-26.9.2014,Praha. 2014.
 26. VETCHÝ, David, Hana LANDOVÁ, Jan GAJDZIOK, Petr DOLEŽEL, Zdeněk DANĚK a Jan ŠTEMBÍREK. Determination of dependencies among in vitro and in vivo properties of prepared mucoadhesive buccal films using multivariate data analysis. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Elsevier, 2014, roč. 86, č. 3, s. 498-506. ISSN 0939-6411. doi:10.1016/j.ejpb.2013.12.002.
 27. 2013

 28. ŠTEMBÍREK, Jan, Zdeněk DANĚK, Jan GAJDZIOK, Hana LANDOVÁ a David VETCHÝ. Buccal Films as the Dressing for Oral Mucosa Treatment - In Vivo Study. In 95th Annual Meeting, Scientific Sessions and Exhibition, October 7-12, 2013, Orlando, Florida, USA. 2013.
 29. DANĚK, Zdeněk, Oliver BULIK, Marta ŠNELEROVÁ a Radana PAŘÍZKOVÁ. Mozkový absces odontogenního původu. In Suplement, LKS 9/2013, Pražské dentální dny, 09.-11.10.2013, Praha. 2013. ISSN 1212-5725.
 30. LANDOVÁ, Hana, Jan GADZIONOK, David VETCHÝ, Jan ŠTEMBÍREK a Zdeněk DANĚK. Mucoadhesive films as perspective oral dosage form. Česká a slovenská farmacie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 62, č. 1, s. 4-11. ISSN 1210-7816.
 31. LANDOVÁ, Hana, Zdeněk DANĚK, Jan GAJDZIOK, David VETCHÝ a Jan ŠTEMBÍREK. Oral mucosa and therapy of recurrent aphthous stomatitis. Česká a slovenská farmacie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 62, č. 1, s. 12-18. ISSN 1210-7816.
 32. PEŘINA, Vojtěch, Zdeněk DANĚK a Oliver BULIK. Osteonecrosis of the jaw in FN Brno - years 2004 - 2012 analysis. In Sborník abstrakt, 10. česko-slovensko-polské trilaterální sympozium orální a maxilofaciální chirurgie a 2. národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie, 07.-09.11.2013, Velké Karlovice. 2013. ISBN 978-80-87562-11-6.
 33. BULIK, Oliver, Zdeněk DANĚK, Tomáš KŘIVA, Ondřej LIBERDA, Milan MACHÁLKA, Ludmila PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Marcela VIDLÁKOVÁ. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7013-556-3.
 34. GAJDZIOK, Jan, David VETCHÝ, Hana LANDOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK a Zdeněk DANĚK. Preparing, testing and statistical evaluation of buccal films usable as oral lesion dressings. In 3rd Conference on "Innovation in Drug Delivery: Advances in Local Drug Delivery", Pisa, Italy, September 2013, s. 143. 2013.
 35. HODAN, R., J. ŠTEMBÍREK, T. HOŠKOVÁ, G. PAVLÍKOVÁ, L. HAUER a Zdeněk DANĚK. Registr pacientů s bisfosfonátovou osteonekrózou čelistí. In Sborník abstrakt, 10. česko-slovensko-polské trilatelární sympozium orální a maxilofaciální chirugie a 2. národní kongres Společnosti maxilofaciální chirurgie, 07.-09.11.2013, Velké Karlovice. 2013. ISBN 978-80-87562-11-6.
 36. 2012

 37. ŠTEMBÍREK, Jan, Zdeněk DANĚK, Jan GAJDZIOK, Hana LANDOVÁ a David VETCHÝ. BUCCAL FLEXIBLE FILMS AS THE ORAL LESION DRESSINGS. In XXI Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Dubrovnik, Croatia. 2012.
 38. DANĚK, Zdeněk, Michal KYLLAR, Jan ŠTEMBÍREK a Ladislav STEHLÍK. THE PIG AS AN EXPERIMENTAL MODEL FOR THE CRANIOMAXILLOFACIAL RESEARCH. In XXI Congress of the European Association for Cranio–Maxillo–Facial Surgery, Dubrovnik, Croatia. 2012.
 39. 2010

 40. DANĚK, Zdeněk, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Milan MACHÁLKA. Invazivní mykotické infekce orofaciální oblasti. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 110, č. 4, s. 83-87. ISSN 1213-0613.
 41. BULIK, Oliver, Petr POKORNÝ a Zdeněk DANĚK. Sarcomas in the Orofacial Region. In 7th Trilateral Czech-Slovak-Polish Symposium on Oral and Maxillofacial Surgery, Prague. 2010. ISBN 978-80-254-8334-3.
 42. 2009

 43. DANĚK, Zdeněk, Ludmila PROCHÁZKOVÁ, Milan MACHÁLKA, Zdeněk RÁČIL a M. TOŠKOVÁ. Invazivní mykotické infekce orofaciální oblasti. In XII. Olomoucké onkologické dny. 2009.
 44. DANĚK, Zdeněk, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Milan MACHÁLKA. Invazivní mykotické infekce orofaciální oblasti. In 12. Pražské dentální dny. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 5. 2021 11:08