Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. FASORA, Lukáš, Markéta MELOUNOVÁ, Jiří HANUŠ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Pavel BOČEK, Václav KAŠKA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ, Tomáš BOROVSKÝ, Ludmila KLÍČOVÁ, Petr STEINER, Tomáš DVOŘÁK a Tomáš KNOZ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. In Fasora, Lukáš. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  2. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0415-6.
  3. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Armenfürsorge als Lösung der sozialen Frage in der Habsburgermonarchie 1780-1850. In Institutsseminare des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. 2023.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Armenfürsorge als Rechtsproblem in der Österreichischen Monarchie. Journal on European History of Law. United Kingdom: STS Science Centre Ltd., 2023, roč. 14, č. 2, s. 67-78, 13 s. ISSN 2042-6402.

  2022

  1. FASORA, Lukáš, Anna PEČINKOVÁ a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Akademická věž ze slonoviny. Státní financování a autonomie vysokých škol 1849–1939. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2022. 320 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-540-4.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Bertold Bretholz. In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; HORÁK, Ondřej; KOLUMBER, David. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A–J. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. s. 224-226. 23. svazek. ISBN 978-80-7380-913-3.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Der Schub als Problem des Raumes? Abschiebungen unerwünschter Personen in der Habsburgermonarchie. In Kriminalität, Recht und Räumlichkeit. Käte Hamburger Kolleg Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 9. 6. 2022, Dresden. 2022.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Emanzipation der tschechischen Sprache an der Karl-Ferdinand-Universtität in Prag 1850-1882. In Hlavačka, Milan; Kalwoda, Johannes; Pammer, Michael; Rogister, John; Velek, Luboš. "Die Heimstatt des Historikers sind die Archive" : Festschrift für Lothar Höbelt. 1. vyd. Wien: Böhlau Verlag, 2022. s. 661-676. ISBN 978-3-205-21563-9.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Sprache der Bilder in den Josephinischen Gesetzbüchern. Journal on European History of Law. United Kingdom: STS Science Centre Ltd., 2022, roč. 13, č. 2, s. 70-76. ISSN 2042-6402.
  6. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Chudinství, postrk, kriminalita a zrod sociálního státu. In UK, Praha, 19. 5. 2022. 2022.
  7. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Josef II. In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; HORÁK, Ondřej; KOLUMBER, David. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A–J. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. s. 835-838. 23. svazek. ISBN 978-80-7380-913-3.

  2021

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka a Philipp THER. Austria and the Czech Republic as Immigration Countries : Transnational Labor Migration since 1780 in Historical Comparison. 2021.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Arbeitsmigration im langen 19. Jahrhundert. Staat, Personen, Reisedokumente. In Austria and the Czech Republic as Immigration Countries: Transnational Labor Migration since 1780 in Historical Comparison. International Conference, 16.-17.9. 2021, Vienna. 2021.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Staatsbürgerschaft in Österreich : Schutz und Identifizierung von Personen. In Ringvorlesung des Insituts "Aus der Werkstatt: Aktuelle rechtshistorische Forschungen am Juridicum" (Uni Wien, 27. 5. 2021). 2021.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Silent (In)Tolerance? Jewish Academics in the Office of Rector at the German University of Prague before 1933. Judaica Bohemiae. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2021, roč. 56, č. 1, s. 61-92. ISSN 0022-5738.

  2020

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Brno v letech 1790-1848. Na prahu nové éry. Od osvícenského absolutismu do nové doby. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, 2020. s. 21-51. Dějiny Brna 4. ISBN 978-80-86736-62-4.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Der Schub in der Habsburgermonarchie. Instrument zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Hilfe bei der Armenfürsorge? Střed. Časopis pro mezioborová studia. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2020, roč. 12, č. 1, s. 11-39. ISSN 1803-9243.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zrození občana : Řeč obrazů a řeč textů v rakouských zákonících osvícenské doby. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 290-307. Obraz / Komunikace / Jednání,. ISBN 978-80-7422-775-2.

  2019

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Der Schub in der Habsburgermonarchie. Instrument bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Hilfe bei der Armutsfürsorge? In Workshop zur Kriminalitätsgeschichte Zentraleuropas, 20.-21.6. 2019, Praha. 2019.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Sprache der Bilder in den Josephinischen Gesetzbüchern. In Central and Eastern European Legal History Conference Wien 25.-27. 9. 2019. 2019.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Stát namísto rodiny. Státní sirotčí péče a dobročinnost. Historická demografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2019, roč. 43, č. 1, s. 101-123. ISSN 0323-0937.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Výstavba železnice jako ukazatel sociálních a politických změn. In Vědec, pěvec, sportovec. Přátelé Jiřímu Malířovi k sedmdesátinám. První. Brno: Matice moravská, 2019. s. 57-62. ISBN 978-80-87709-23-8.

  2018

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Der Prozess der Erfassung und Identifikation von Menschen in der Habsburgermonarchie 1750-1850. In Vyžádaná přednáška na Univerzitě v Pasově (Universität Passau) 15. 5. 2018. 2018.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Proces indentifikace osob v Rakousku. In Vyžádaná přednáška na Univerzitě Karlově v Praze, 24. 5. 2018. 2018.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The invisible power networks between the individual and the state in Austria 1780-1850. In Zářický, Aleš; Fasora, Lukáš. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 97-110. ISBN 978-80-210-9171-9.

  2017

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Entstehung der einheitlichen Reiseurkunden in Österreich 1750-1850. In Přednáška na Univerzitě ve Vídni, 18. 5. 2017. 2017.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Freie Leute? Freizügigkeit von ehemaligen Leibeigenen in Österreich 1781-1848 (am Beispiel der Liechtensteinischen Herrschaft). Studia historica Brunnensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 1, s. 217-236. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-9.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Právo domovské. In Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2017. s. 339-351. sv. VI. ISBN 978-80-7418-268-6.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The Register of Workers in a City as a Tooll of the Care for the Poor: The City of Brno as a Case Study. In Fejtová, Olga; Hlavačka, Milan; Horčáková, Václava; Knotková, Veronika. Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 257-283. ISBN 978-1-4438-4497-0.

  2016

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. České země v době napoleonských válek. In Cerman, Ivo. Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918. Vydání první. Praha: Lidové noviny, 2016. s. 268-281. ISBN 978-80-7422-483-6.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Das geistige Gesicht der Aufklärung in den böhmischen Länden. In Vyžádaná přednáška na Ludwig-Maximilans-Universität v Mnichově. 2016.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Drobesch, Werner (Hrsg.), Kärnten am Übergang von der Agrar- und Industriegesellschaft. Fallstudie zur Lage und Leistung der Landwirtschaft auf der Grundlage des Franziszeischen Katasters (1823-1844). Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, č. 1, s. 183-186. ISSN 0862-6111.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Hannelore Burger, Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österreichischer Juden. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Judaica Bohemiae. Praha: Židovské muzeum, 2016, roč. 51, č. 2, s. 122-126. ISSN 0022-5738.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Helmut Rumpler (ed.) (unter Mitarbeit von Werner Drobesch, Roland Beck, Walter Liebhardt), Der Franziszeische Kataster im Kronland Kärnten (1823-1844). Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, č. 2, s. 496-498. ISSN 0862-6111.
  6. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Korunovace Františka II. In Cerman, Ivo. Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918. Vydání první. Praha: Lidové noviny, 2016. s. 262-267. ISBN 978-80-7422-483-6.
  7. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Korunovace Leopolda II. In Cerman, Ivo. Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918. Vydání první. Praha: Lidové noviny, 2016. s. 230-241. ISBN 978-80-7422-483-6.
  8. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Předehra konzervatismu v Rakousku. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 63, č. 2, s. 73-85. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2016-2-5.
  9. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Samuel Steinherz (1854-1942) und Bertold Bretholz (1862-1936) - zwei Parallelen jüdischen Lebens in den böhmischen Ländern. In Teufel, Helmut; Kocman, Pavel; Řepa, Milan. Avigdor, Benesch, Gitl. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing - 1942 Theresienstadt). 1. vyd. Brünn - Prag - Essen: Klartext Verlag, 2016. s. 375-402. ISBN 978-3-8375-1515-2.

  2015

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cestovní doklady a vznik železnice. In Železnice a hospodářský rozvoj v 19. století, Pardubice, 4.12.2015. 2015.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Die Erfassung der Lohnarbeiter in der Stadt als Instrument der Armenfürsorge. Documenta Pragensia. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2015, roč. 34, č. 1, s. 525-554. ISSN 0231-7443.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Jan Evangelista Purkyně, Lehrer, Gelehrte und Mensch in Breslau (1823-1849). In Harasimowicz, Jan. Universytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wjeku. Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Univwersytetu we Wrocławiu. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. s. 725-732. Sv. 4. ISBN 978-83-229-3401-2.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Panoptikum bídy. Obrazy ze všedního dne postrku na lichtenštejnském panství. In Knoz, Tomáš. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015. s. 73-91. ISBN 978-80-87709-12-2.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Person und Bürger werden: Die Identifizierung des Menschen in der Habsburgermonarchie 1750-1850. In Přednáška na Univerzitě v Klagenfurtu. 2015.
  6. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The Academic Career of the Historian and Archivist Bertold Bretholz. Judaica Bohemiae. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2015, roč. 50, č. 1, s. 5-42. ISSN 0022-5738.

  2014

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Bürger werden in Österreich 1780-1811. In Brauneder, Wilhelm; Hlavačka, Milan. Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie. 1. vydání. Berlin: Duncker&Humblot, 2014. s. 213-242. Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte ; sv. 59. ISBN 978-3-428-13935-4.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Migration und Staat. Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. In Munke, Martin; Řezník, Miloš; Rosenbaum, Katja. Migration und Grenzraum im historischen Wandel. Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. 1. vydání. Leipzig - Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2014. s. 33-52. Studien zur europäischen Regionalgeschichte ; Bd. 3. ISBN 978-3-933816-62-7.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Panoptikum der Armut. Bilder aus dem Schuballtag in der Liechtensteinischen Herrschaft. In Die Liechtenstein: Konstruktion des Bildes, Stereotype, Propaganda, Brno. 2014.
  4. DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7.

  2013

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Evidenz der Lohnarbeiter als Instrument der Armenfürsorge. In "Chudé budete mít mezi sebou stále." Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století, Praha, 8.-9. října 2013. 2013.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Jež chtějí rozšiřovat svůdné myšlenky ve šťastných zemích svornosti a pořádku." Postoj rakouského státu k imigrantům 1792-1805. In Madl,Claire; Tinková, Daniela. Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. s. 162-176. Historické myšlení; sv. 59. ISBN 978-80-257-0695-4.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Postrk jako nástroj chudinské péče. In Hlavačka, Milan; Cibulka, Pavel. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. 1. vydání. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2013. s. 293-318. Práce Historického ústavu Akademie věd ČR ; sv. 46. ISBN 978-80-7286-225-2.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Schizofrenie osudu. Moravský historik Bertold Bretholz (1862-1936). In Centrum judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2013.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Suche nach Ordnung. Die Kontrolle der Migration in Österreich zur Zeit der Aufklärung. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze : Česká společnost pro výzkum 18. století, 2013, roč. 3, č. 1, s. 7-28. ISSN 1804-6983.

  2012

  1. MALÍŘ, Jiří, Petr BĚLÍK, Lukáš FASORA, Markéta MALÁ, Martin MARKEL, Martin RÁJA, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Jan DVOŘÁK. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 887 s. ISBN 978-80-7325-272-4.

  2011

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Francouzi na Moravě v období napoleonských válek. In Sborník Muzea Brněnska 2011. 1. vyd. Brno: Muzeum Brněnska, 2011. s. 22-33, 11 s. ISBN 978-80-904397-4-0.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Migration und Fremdheit in Mähren. In Katrin Lehnert, Lutz Vogel (edd.). Transregionale Perspektiven. Kleinräumige Mobilität und Grenzwahrnehmung im 19. Jahrhundert, (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, sv. 20). 1. vyd. Dresden: Thelem, 2011. s. 69-95, 26 s. ISBN 978-3-942411-35-6.

  2010

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Osvícenská církevní politika a její vliv na svobodu pohybu duchovenstva. Historie - Otázky - Problémy. Sv. 1: Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 1, č. 2, s. 69-82. ISSN 1804-1132.

  2009

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Mor revoluce. Obava z šíření revolučních myšlenek na Moravě 1791-1805. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vydání. Brno: Matice Moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 323-330. ISBN 978-80-86488-57-8.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Osvícenství a vznik veřejného zdravotnictví. In Tinková, Daniela - Lorman, Jaroslav (eds.): Post tenebas spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství (Studie Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sv. 1). 1. vydání. Praha: Casablanca, 2009. s. 88-105. ISBN 978-80-903756-6-6.

  2008

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Stets ein guter und zuverlässiger Deutschmährer. Zur Laufbahn von Bertold Bretholz (1862-1936). In Die Sudetendeutsche Geschichtsschreibung 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer. 1. vydání. München: Oldenbourg Verlag, 2008. s. 25-41. ISBN 978-3-486-58374-8.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Vysoký státní úředník a reformátor - Příklad Josepha von Sonnenfelse. In Malíř,Jiří a kol: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 31-47. ISBN 978-80-7325-175-8.

  2007

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867. 1.vydání. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední a východní Evropy, 2007. 327 s. Knižnice Matice moravské, sv. 22. ISBN 978-80-86488-45-5.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Všichni cizí buďiž bedlivě sledováni (...)" Evidence obyvatelstva v Brně 1857-1863. Slezský sborník : čvrtletník pro vědy o společnosti. Opava: Slezský ústav SZM v Opavě, 2007, roč. 105, č. 2, s. 115-132. ISSN 0037-6833.

  2006

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Ausländergesetzgebung und Ausländerbehandlung in Österreich 1750-1863 (Beispiel Mähren) Forschungsstand. Historica : historical sciences in the Czech Republic , Series Nova. Prague: Institute of History, 2006, roč. 11, (2004), s. 91-116. ISSN 1210-8499.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Domovské právo a obecní samospráva. In Lukáš Fasora - Jiří Malíř- Jiří Hanuš (edd.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 138-145. ISBN 80-7325-091-8.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Hrdinové všedních dnů". Vzpomínky řemeslníků v Kleplově sbírce. In Milada Sekyrková (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen (Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10). 1. vydání. Praha: Národní technické muzeum, 2006. s. 41-56. ISBN 80-7037-152-8.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zwi Batscha. In Ingeborg Fiala-Fürst - Jörg Krappmann - Ludvík Václavek (edd.), Lexikon deutschmährischer Autoren, sv. 2, (Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur, sv. 7). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 2006/1-2006/4, 4 s. ISBN 80-244-1280-2.

  2005

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Francouzští emigranti na Moravě 1792-1798. In Lukáš Fasora Jiří Hanuš Jiří Malíř (eds.), Napoleonské války a historická paměť. 1. vydání. Brno: Matice moravská, Muzeum Brněnska, Výzkumné středisko pro dějiny střední a východní Evropy: prameny, země, kultura., 2005. s. 155-167. ISBN 80-86488-23-3.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Každému individuu jeho místo. Proces sociálního ukáznění v Rakousku 1750-1835. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 219/2005, (Historie historica, sv. 12, Profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám). 1.vydání. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 75-85. ISSN 1213-8452.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Státní zájem a svoboda cestování v Rakousku (1780-1850). In Machačová, Jana Matejček, Jiří (eds.): Studie k sociálním dějinám, sv. 11. 1. vydání. Praha Opava: Slezský ústav Slezského Zemského Muzea Opava, 2005. s. 99-113, 14 s. ISBN 80-86224-48-1.

  2004

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizinec. Příklad Petra Augustina Holleye. In Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří - Malíř, Jiří (eds): Člověk na Moravě 19. století. 1. vydání. Brno: CDK, 2004. s. 431-447, 16 s. ISBN 80-7325-038-1.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Francouzský švindl svobody". Strach z revoluce ve světle zákonů v Rakousku 1792-1805. In Hanuš, Jiří - Vlček, Radomír (eds.): Interpretace francouzské revoluce. 1. vydání. Brno: CDK, 2004. s. 70-83, 13 s. ISBN 80-7325-047-0.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Konvertitova kariéra. Bertold Bretholz a jeho snaha po uplatnění. In Soukup, Pavel - Šmahel, František (eds.): Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. 1. vydání. Praha: Filosofia, 2004. s. 273-289, 16 s. ISBN 80-7007-201-6.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zákonné rozlišení "domácích" a "cizích". Vývoj domovského práva v Rakousku 1750-1863. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2004, roč. 102, č. 2, s. 297-341, 44 s. ISSN 0862-6111.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zwischen Olmütz und Haifa: Zwi Batscha. In Antonín Kostlán - Velková, Alice (edd.), Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. 1. vydání. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. s. 104-119. ISBN 80-86103-81-1.

  2003

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Schizofrenie des Schicksals. Der mährische Historiker Bertold Bretholz. In Moravští Židé v rakousko-uherské monarchii (1750-1918). 1. vydání. Brno: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 2003. s. 319-332, 13 s. ISBN 80-7275-017-8.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Wandernde Handwerksgesellen als privilegierte Gruppe. Ein Beitrag zur Geschichte des Handwerks in den böhmischen Ländern. In Klaus Roth (ed.), Vom Handwerksgesellen zum "Green-Card"-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigration im östlichen Mitteleuropa. 1. vydání. Münster - New York - München - Berlin: Waxmann, 2003. s. 29-44, 15 s. ISBN 3-8309-1232-3.

  2002

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Každodenní život učenců (Nad knihou Horsta Fuhrmanna). Práce z dějin vědy. Praha: Akademie věd ČR, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 285-292. ISSN 1213-1199.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. "Neboť je léto a milo vandrovati". Vandrovní tovaryši a státní intence. In Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 345-354. ISBN 80-86488-07-1.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Střední vrstvy a konskripce obyvatelstva. Sociální stratifikace konskripčních patentů z let 1777 a 1804. In Jana Machačová - Jiří Matějček (edd.), Studie k sociálním dějinám, sv. 10. 1. vydání. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2002. s. 44-52. ISBN 80-86224-37-6.

  2001

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizinci jako sociální skupina v Rakousku na konci 18. a v první polovině 19. století. In Jana Machačová - Jiří Matejček (edd.), Studie k sociálním dějinám sv. 6. 1. vydání. Kutná Hora - Praha - Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001. s. 103-117, 14 s. ISBN 80-86224-15-5.

  2000

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Fremdsein in Böhmen und Mähren. In Waltraud Heindl - Edith Saurer (edd), Grenze und Staat. Paßwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie (1750-1867). 1. vyd. Wien-Köln-Weimar: Böhlau, 2000. s. 621-721, 100 s. ISBN 3-205-99199-0.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdenka. Imigranti v Rakousku na konci 18. století. In Zdeněk Hojda - Roman Prahl (edd.), Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2000. s. 340-359. ISBN 80-85917-68-8.

  1999

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cizí je cizinec jen v cizině. Pojetí cizince v polovině 19. století na Moravě. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, roč. 97, č. 4, s. 757-780. ISSN 0862-6111.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdenka. Politický domicil jako úsilí o sociální disciplinizaci v Rakousku. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 335-347. ISBN 80-902304-6-6.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdenka. Spojení sil pro vznešené cíle. František Palacký a Jan Evangelista Purkyně. In František Palacký 1798-1998 dějiny a dnešek. 1. vyd. Praha, 1999. s. 301-318. ISBN 80-7286-003-8.

  1997

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdenka. Eine Sackgasse der böhmisch-mährischen Geschichtsschreibung - Berthold Bretholz und seine Anti-Kolonisationstheorie. In Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 1997. s. 29-41. sv. 2. ISBN 80-86067-04-1.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka, Arno MENTZEL-REUTERS a Markus STUMPF. Handschriftenarchiv Bernard Bischoff. 1. vydání. München: Monumenta Germaniae historica, 1997. 219 s. ISBN 3-88612-116-X.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdenka. Politicky nežádoucí. Osud francouzského uprchlíka koncem 18. století na Moravě. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 189-201. ISSN 0323-052X.

  1993

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cantilenae diversae : pro distractione animi adhibende anno 1745 : [faksimile, transkripce, překlad] : Písně rozmanité. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, roč. 25, č. 2, s. 65-80, 15 s. ISSN 0862-8505.

  1992

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibende. Anno 1745. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1992, roč. 24, č. 9, s. 49-64, 15 s. ISSN 0862-8505.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibende. Anno 1745. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1992, roč. 24, č. 2, s. 1-16. ISSN 0862-8505.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cantilenae Diversae pro Distractione Animi adhibende. Anno 1745. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1992, roč. 24, č. 6, s. 33-48, 15 s. ISSN 0862-8505.
  4. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Cantilenae Diversae pro Distractione Animi adhibende. Anno 1745. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1992, roč. 24, č. 4-5, s. 17-32, 15 s. ISSN 0862-8505.
  5. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka a Jiří PULEC. Das Archiv der Masaryk-Universität in Brünn. In MÜHLBERGER, Kurt. Archivpraxis und historische Forschung. Mitteleuropäische Universität- und Hochschularchive. 1. vydání. Wien, 1992. s. 40-49, 9 s. ISBN 3-205-99199-0.
  6. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Johann E. Purkinje und sein Bild in der Forschung der achtziger Jahre in der Tschechoslowakei. Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. München: Oldenbourg Verlag, 1992, roč. 33, č. 2, s. 370-380, 10 s. ISSN 0523-8587.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 19:24