Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. KABELKA, Ladislav. Letter to the Editor: Home-Based Palliative Care for Patients with Terminal Chronic Heart Failure. Journal of palliative medicine. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, 2022, roč. 25, č. 12, s. 1760. ISSN 1096-6218. doi:10.1089/jpm.2022.0401.
  2. KABELKA, Ladislav a Ladislav DUŠEK. NECPAL Tool Aids Early Identification of Palliative Care Needs. Journal of Palliative Medicine. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2022, roč. 25, č. 9, s. 1398-1403. ISSN 1096-6218. doi:10.1089/jpm.2022.0114.

  2021

  1. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Ondřej KOPECKÝ, Kateřina RUSINOVÁ, Ondřej SLÁMA, David ČERNÝ, Adam DOLEŽAL, Tomáš DOLEŽAL, Václav ZVONÍČEK, Libuše ČERMÁKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Ladislav KABELKA a Josef KUŘE. Faktory ovlivňující proces rozhodování o péči v závěru života u hospitalizovaných pacientů. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 160, č. 5, s. 176-184. ISSN 0008-7335.

  2020

  1. KABELKA, Ladislav. Building Specialized Palliative Care for the Czech Republic: A Fifteen-Year Leadership Journey in a Developing Country. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE. NEW ROCHELLE: MARY ANN LIEBERT, INC, 2020, roč. 23, č. 5, s. 607-610. ISSN 1096-6218. doi:10.1089/jpm.2019.0662.
  2. KABELKA, Ladislav. Nemocné rozhovory. Praha: Grada Publishing, 2020. 237 s. ISBN 978-80-271-1688-1.

  2019

  1. KABELKA, Ladislav. Building Specialized Palliative care for the Czech Republic: A fifteen -Year Leadership Journey in a Developing Country. Journal of palliative medicine. 2019. ISSN 1096-6218.

  2018

  1. KABELKA, Ladislav. Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. 2. přepracované a doplněné. Praha: Mladá Fronta, 2018. 344 s. Praha. ISBN 978-80-204-5049-4. doi:.

  2017

  1. KABELKA, Ladislav. Complex decision making in patients with dementia in a internal medicine department. 2017. ISSN 2224-5820.

  2015

  1. VÍTOVEC, Jiří a Ladislav KABELKA. Paliativní péče o chronické srdeční selhání. In Eva Gonçalvesová. Zlyhávanie srdca. Bratislava: ProLitera, 2015. s. 373-382. ISBN 978-80-89668-03-8.

  2014

  1. KABELKA, Ladislav. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. 2014. ISBN 978-80-247-5471-0. doi:.

  2013

  1. VYBÍHAL, Václav, Ladislav KABELKA, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Meningeom jako nemaligní histologická léze s pozvolna progredujícím závažným klinickým průběhem - kazuistika. In Sborník abstrakt - XXXVII. Brněnské onkologické dny. 2013.
  2. VYBÍHAL, V a Ladislav KABELKA. Meningioma - Nonmalignant Histological Lesion with Slowly Progressive Severe Clinical Course - A Case Report. European Journal of Palliative Care. Praha: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 2013, s. 189-189. ISSN 1479-0793.
  3. KABELKA, Ladislav a Václav VYBÍHAL. Palliative Care for Stroke Patients - Experience from the Regional Organizatio of Care. European Journal of Palliative Care. Praha: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, 2013, s. 34-34. ISSN 1479-0793.

  2012

  1. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.

  2011

  1. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Ladislav KABELKA, Regina SLÁNOVÁ a Rostislav VYZULA. Hospice vs. Hospital: Is There a Difference in Pharmacotherapy of Dying Cancer Patient? In 12th Congress of the European Association for Palliative Care. 2011.
  2. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína a péče o pacienta v závěru života. In Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 1559-1570. ISBN 978-80-247-2110-1.
  3. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2007

  1. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
  2. FADRUS, Pavel, Ondřej SLÁMA, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. In Paliativní medicína pro praxi. Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
  3. KABELKA, Ladislav, René JURA a J KIRSCHOVÁ. Paliativní péče u pacientů v perzistentním vegetativním stavu. In Paliativní péče u pacientů v perzistentním vegetativním stavu. Praha: Galén, 2007. s. 274-278.
  4. KABELKA, Ladislav, René JURA a Jana KIRSCHOVÁ. Paliativní péče u pacientů v perzistentním vegetativním stavu. In Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007. s. 274-278.
  5. SLÁMA, Ondřej a Lukáš PRUDIL. Právní aspekty paliativní péče. In SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 323-328, 5 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
  6. KABELKA, Ladislav a Jiří VÍTOVEC. Symptomy a syndromy pokročilého neokologického onemocnění v paliativní péči. Bolest. Praha, 2007, roč. 20047, č. 2, s. 71-75. ISSN 1212-0634.

  2005

  1. KABELKA, Ladislav. Duševní poruchy ve stáří- komentář k anglickému překladu. Update, 2005. 6(2); 2005. ISBN 1213-4856.
  2. KABELKA, Ladislav, Jiří VÍTOVEC a Jiří PROKOP. Paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání, "community care" a místo paliativního týmu v akutní nemocnici, zahraniční zkušenosti. In Zborník príspevkov z 3.ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. první. Trnava 2005: Trnavská Univerzita, 2005. s. 29-35, 348 s. ISBN 80-88949-84-X.
  3. KABELKA, Ladislav, Jiří PROKOP a Jiří VÍTOVEC. Paliativní péče u pokročilého srdečního selhání. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. 100 s. ISBN 80-02-01712-9.
  4. PROKOP, Jiří. Péče o příbuzné a pozůstalé v onkologické praxi - etický a terapeutický rozměr. In PROKOP, Jiří a Ladislav KABELKA. 9. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 2005. vyd. Ostrava: n/a, 2005. s. 58-162. ISBN 80-02-01712-9.
  5. KABELKA, Ladislav a Jiří PROKOP. Význam paliativního týmu v akutní nemocnici, systém paliativní péče- zahraniční zkušenosti. In 9. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii- sborník. 1.-2.4.2005. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2005. s. 59-158. ISBN 80-02-01712-9.

  2003

  1. KABELKA, Ladislav. Dealing the depression. Update. Brno: Medica publishing and consulting s.r.o., 2003, roč. 2003/4, č. 10, s. 21-22, 50 s. ISSN 1213-4856.
  2. KABELKA, Ladislav. Poruchy intelektu ve stáří. Praha, 2003.
  3. KUBEŠOVÁ, Hana, Ladislav KABELKA, J. MATĚJOVSKÝ a Pavel WEBER. Umírání mimo nemocnici z etického, právního a ekonomického hlediska. Česká geriatrická revue. 2003, roč. 1, č. 3, s. 48-52.

  2002

  1. KABELKA, Ladislav. Sociální zázemí seniorů. In Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství. září 2002. Praha: Grada publishing, 2002. s. 170-176, 376 s. ISBN 80-247-0536-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 05:59