Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. DOHNALOVÁ, Zdeňka a Mirka NEČASOVÁ. Reflexe a sebereflexe v kvalifikačním vzdělávání v sociální práci jako cesta k harmonické osobnosti pracovníků. Caritas et Veritas. Faculty of Theology, University of South Bohemia, 2024.
  2. PETRUCIJOVÁ, Jelena, Mirka NEČASOVÁ a Zdeňka DOHNALOVÁ. Social Work Graduate Profile in the Context of Education during COVID-19 : Self-Reflexive Gloss from the Czech Environment. In Y. Latzer & L. Shklarski, (Eds.). Social Work Education and the COVID-19 Pandemic : International Insights toward Innovation and Creativity. 1st. New York: Routledge, 2024. s. 100-117. Routledge Research in Education. ISBN 978-1-032-53947-8. doi:10.4324/9781003414445-10.

  2023

  1. NEČASOVÁ, Mirka. čestná členka Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2023.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2023 - 2023.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. členka expertní komise, Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání ASVSP. Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2023.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2023 - 2023. ISSN 1805-0948.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Možnosti využití výsledků projektů PROSO a IVOV ve způsobu pojetí MS ASVSP II. 2023.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Možnosti využití výsledků projektů PROSO a IVOV ve způsobu pojetí MS ASVSP (s důrazem na profil absolventa) I. 2023.
  7. NEČASOVÁ, Mirka a Zdeňka DOHNALOVÁ. Potenciál výuky metody mediace a vyjednávání v sociální práci k prosazování respektu k diverzitě. In konference „Hradecké dny sociální práce 2023 - Respekt k rozmanitosti", UHK. 2023.
  8. NEČASOVÁ, Mirka a Lucie TÁBORSKÁ. República Checa. In Alfredo Hidalgo Lavié. Trabajo social y servicios sociales : Una perspectiva comparada de la historia y los desafíos dela profesión. Una selección de países. 1st ed. Madrid: Sanz y Torres, 2023. s. 103-133. ISBN 978-84-19433-63-3.
  9. DOHNALOVÁ, Zdeňka a Mirka NEČASOVÁ. Rozmanité představy o smrti od studentů a studentek z různých fakult vybrané univerzity. In konference „Hradecké dny sociální práce 2023 - Respekt k rozmanitosti", UHK. 2023.

  2022

  1. NEČASOVÁ, Mirka. čestná členka Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2022.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2022 - 2022.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. členka expertní komise, Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání ASVSP. Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2022.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2022. ISSN 1805-0948.
  5. NEČASOVÁ, Mirka a Eva MYDLÍKOVÁ. editorství monotematického čísla k Supervizi (Sociální práce/Sociáľna práca). ASVSP, 2022. ISSN 1213-6204.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalita, ctnosti a etika povolání. In Odborná beseda ke stejnojmenné knize Ondřeje Fischera, Jabok, Praha. 2022.
  7. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu. In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 s. ISSN 1805-885X.

  2021

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2021 - 2021.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. členka expertní komise, Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání ASVSP. Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2021. ISSN 1805-0948.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Etický kodex jako podpora sociálního pracovníka. In Zdroje podpory sociálních pracovníků: Sešit sociální práce č. 10. Praha: MPSV, 2021. s. 20-24. ISBN 978-80-7421-248-2.
  5. BROŽOVIČOVÁ, Klára a Mirka NEČASOVÁ. Možnosti využití mediace jako metody sociální práce v reakci na výzvy současné doby. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021, roč. 21, č. 5, s. 106-121. ISSN 1213-6204.
  6. NEČASOVÁ, Mirka a Adéla MICHKOVÁ. Odborná praxe: získávání zpětné vazby z pracovišť a práce s ní – workshop. 2021.
  7. NEČASOVÁ, Mirka a Zdeňka DOHNALOVÁ. Profesionalizace sociální práce optikou výzkumu etických dilemat, hodnot a principů sociální práce. In Konference MPSV "Profesionalizace sociální práce", 11.11.2021, online. 2021.
  8. NEČASOVÁ, Mirka. Social work values from the point of view of social workers: Research results. In Autumn School in Values Building in Social Work Education. 2021.
  9. NEČASOVÁ, Mirka. Vytváření hodnot v procesu vzdělávání v sociální práci - workshop. 2021.

  2020

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2020 - 2020.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. členka expertní komise, Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání ASVSP. Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2020. ISSN 1805-0948.
  4. NEČASOVÁ, Mirka a Ondřej FISCHER. Etický kodex IFSW 2018 ve světle aktuálních dokumentů upravujících vzdělávání v sociální práci. 2020.
  5. NEČASOVÁ, Mirka a Lenka DVOŘÁKOVÁ. Mediace jako metoda sociální práce. In Listy sociální práce. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. s. 5 - 8, 3 s.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Náhled sociálních pracovníků na proměny pojímání hodnot sociální práce. In Sborník příspěvků ke Světovému dni sociální práce : Proměny hodnot a limitů sociální práce. Praha: MPSV ČR, 2020. s. 54-61. ISBN 978-80-7421-220-8.
  7. NEČASOVÁ, Mirka. Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 5, s. 41-56. ISSN 1213-6204.
  8. NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ a Robert TRBOLA. Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce. Praha: VUPSV, 2020. 123 s. ISBN 978-80-7416-367-8.

  2019

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2019 - 2022.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. členka expertní komise, Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání ASVSP. Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2019. ISSN 1805-0948.
  4. NEČASOVÁ, Mirka a Ondřej FISCHER. Hodnoty v sociální práci v souvislosti s úpravami Minimálního standardu ASVSP. 2019.
  5. DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Mirka NEČASOVÁ. Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání? Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 5, s. 70-86. ISSN 1213-6204.
  6. NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ a Robert TRBOLA. Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování - příklady z výzkumu. In Martin Smutek. Sociální začleňování v kontextu sociální práce : Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 12. a 13. 9. 2019. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. s. 204-211. ISBN 978-80-7435-767-1.
  7. NEČASOVÁ, Mirka. Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování - příklady z výzkumu. In konference „XVI. Hradecké dny sociální práce - Sociální začleňování v kontextu sociální práce“, UHK. 2019.
  8. NEČASOVÁ, Mirka a Robert TRBOLA. Professionalisation of social work through the perception of ethical problems and dilemmas by social workers. In Social Work Education in Europe: Meaning of quality of social work education in a changing Europe. EASSW, Complutense University in Madrid, Madrid. 2019.
  9. DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ a Robert TRBOLA. Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce. Sociální pedagogika. 2019, roč. 7, č. 2, s. 69-84. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2019.07.02.05.

  2018

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2018.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2018. ISSN 1805-0948.
  3. NEČASOVÁ, Mirka a Alois KŘIŠŤAN. Social Work in the Czech Republic : conformist or critically engaged? In Nieto Morales, C.; Solange de Martino Bermúdes, M. Social work in XXI. Century St. : Challenges for academic and professional training. 1st ed. Madrid: Dykinson, 2018. s. 44-57. ISBN 978-84-9148-668-8.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Teaching social work supervision to part-time students of distance studies : challenges and opportunities. Social Work Education. Taylor & Francis, 2018, roč. 37, č. 6, s. 731-745. ISSN 0261-5479. doi:10.1080/02615479.2018.1487549.

  2017

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2017.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2017. ISSN 1805-0948.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Etika a sociální služby z historického pohledu. In Etika v sociálních službách pro lidi bez domova. 4. národní konference Armády spásy, Ostrava, Litomyšl. 2017.
  4. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav OTAVA. The way of approaching ethical dilemmas by frontline social workers. In Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future. EASSW-UNAFORIS, Paříž. 2017.

  2016

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníkův sociálních službách. Akreditační komise MPSV, 2016 - 2022.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2016. ISSN 1805-0948.
  3. DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ a Renáta RÍDLOVÁ. Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu moderní a postmoderní doby. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 39 - 56. ISSN 1213-6204.
  4. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Ecce homo. 2016.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Různá pojetí profesionalizace a zákon o mediaci. In Kulatý stůl k mediaci č.3, PF UP Olomouc, MS ČR. 2016.

  2015

  1. NEČASOVÁ, Mirka a Alois KŘIŠŤAN. Applying ethical theories in social work – teaching that which cannot be taught? In Social Work Education in Europe: towards 2025, EASSW, Miláno. 2015.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2015. ISSN 1805-0948.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí. Vědecká rada pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí, MPSV, 2015.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Etika v sociální práci. In Dobrá praxe v sociální práci - inspirace a příležitosti, MPSV, Litomyšl. 2015.
  5. TRBOLA, Robert, Mirka NEČASOVÁ a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování. 1. vydání. Praha: VUPSV Praha, 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-226-8.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Ustavení mediace jako profese v České republice v kontextu moderní a postmoderní doby - reflexe a výzvy. In "Mediace 2015: reflexe a výzvy", PF UP Olomouc. 2015.

  2014

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2014. ISSN 1805-0948.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí. Vědecká rada pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí, MPSV, 2014.
  3. NEČASOVÁ, Mirka, Ladislav PTÁČEK a Jana ZÁRUBOVÁ. Internetové poradenství - Svět bez hranic? 2014.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Problematika oznamovací povinnosti v internetovém poradenství. In Kulatý stůl konference "Internetové poradenství - Svět bez hranic?", ML a FSS MU, Brno. 2014.
  5. LOUČKOVÁ, Ivana, Mirka NEČASOVÁ a Marie ŠPILÁČKOVÁ. Social Work Research in the Czech Republic. In HÄMÄLÄINEN, Juha Erkki Antero, LITTLECHILD, Brian, ŠPILÁČKOVÁ, Marie. Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Ostrava: University of Ostrava, 2014. s. 17-38. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2.

  2013

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2013. ISSN 1805-0948.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2013.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí. Vědecká rada pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí, MPSV, 2013.
  4. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav PTÁČEK. Etické aspekty mediace. 1. vyd. Krnov: Educo, 2013. 28 s.
  5. NEČASOVÁ, Mirka a Alena BROŽKOVÁ. Mediace v sousedských a jiných občanských sporech. 1. vyd. Krnov: Educo, 2013. 42 s.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Občanské poradny. In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. s. 446 - 448. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7.
  7. NEČASOVÁ, Mirka a Alois KŘIŠŤAN. Občanství, sociální práce a soudobá společnost. 2013.
  8. NEČASOVÁ, Mirka. Prezentace osobností - zakladatelů ASVSP. In konference "Občanství, sociální práce a soudobá společnost", ASVSP a TF JU, České Budějovice. 2013.
  9. NEČASOVÁ, Mirka. Rozvádějící se manželé a péče o dítě. In Revers. České Budějovice: Jihočeská rozvojová o.p.s., 2013. s. 9 - 10.
  10. NEČASOVÁ, Mirka a Alena BROŽKOVÁ. Spolupráce odborníků v mediaci. 1. vyd. Krnov: Educo, 2013. 14 s.
  11. NEČASOVÁ, Mirka a Alois KŘIŠŤAN. The Institutionalisation of Ethics Education in Social Work: Applying Ethical Theories (a Summarised Discussion). In Matulayová, T., Musil, L. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 74 - 87. 55-100-13. ISBN 978-80-7494-032-3.
  12. NEČASOVÁ, Mirka. výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2013.

  2012

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2012 - 2021. ISSN 1805-0948.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2012. ISSN 1805-0948.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2012.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Členka vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí. Vědecká rada pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí, MPSV, 2012.
  5. BROŽKOVÁ, Alena a Mirka NEČASOVÁ. Mediace v netrestních věcech. In Mediace: mimosoudní řešení sporů. Praha: Asociace občasnských poraden, 2012. s. 3 - 4. Newsletter.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Rozmanitost světů v postmoderní době. In Konference "Internetové poradenství 2012: Rozmanité světy internetového poradenství, ML a PeF MU, Brno. 2012.
  7. NEČASOVÁ, Mirka. Rozmanitost světů v postmoderní době. In Ptáček L., Lásková, A.. Rozmanité světy internetového poradenství. první. Brno: Modrá linka o.s., 2012. s. 11 - 17, 6 s. ISBN 978-80-260-4345-4.
  8. NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ a Renáta RÍDLOVÁ. User of social services in postmodern times. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 5, s. 13-23. ISSN 1213-6204.
  9. NEČASOVÁ, Mirka. výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012.
  10. NEČASOVÁ, Mirka. Změny hodnot v rodině. In konference "Rodina v etických otázkách dnešní doby", NCR, Praha. 2012.
  11. NEČASOVÁ, Mirka. Změny ve vnímání hodnot v rodině. In konference "Formy práce s rodinou", AMRP, Medlov. 2012.

  2011

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2011. ISSN 1805-0948.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2011.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Členka vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí. Vědecká rada pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí, MPSV, 2011.
  4. NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ a Renáta TALAŠOVÁ. Jak učit etiku v sociální práci? Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 77 - 84. ISSN 1213-6204.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Vybrané prvky kultury práce cizinecké policie očima jejích pracovníků. In Rákoczyová Miroslava, Trbola Robert. NEČASOVÁ, Mirka. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011. s. 135 - 181. ISBN 978-80-87474-20-4.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2011.
  7. NEČASOVÁ, Mirka. Vzdělávání v mediaci na VŠ – propojení teorie a praxe? In konference „MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení konfliktů“, UP, Olomouc. 2011.

  2010

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas. Caritas et Veritas, 2010. ISSN 1805-0948.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2010.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Proměny pojetí a etické problémy v sociální práci. In konference „Sociální prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ , SSP ČR, Hradec Králové. 2010.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Rodinná mediace a její využití. In konference Využití případových konferencí v praxi OSPOD ve Středočeském kraji. 2010.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Standardizace sociálních služeb a hodnoty pracovníků. In konference Etická dimenzia štandardizácie, PU, Prešov. 2010.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010.
  7. NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ a Renáta TALAŠOVÁ. Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010, roč. 3/2010, č. 3, s. 76 - 87. ISSN 1213-6204.

  2009

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2009.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Ethical dilemmas in practice. In konference ENSACT: Social action in Europe: different legacies&common challenges. 2009.
  3. NEČASOVÁ, Mirka a Jana ŠVADLENOVÁ. Etika v pomáhajících profesích. In Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.). Praha: Portál, 2009. s. 92 - 97. Aplikovaná psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0.
  4. NEČASOVÁ, Mirka a Yana LEONTIYEVA. Kulturně blízcí? Integrace přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského Svazu. In Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. s. 115 - 159, 44 s. Studie svazek 60. ISBN 978-80-7419-023-0.
  5. NEČASOVÁ, Mirka a Gaby FRANGER. On the Move - European responses to migration. In konference ENSACT: Social action in Europe: different legacies&common challenges. 2009.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Rodinná mediace a její využití v náhradní rodinné péči. In konference "Dítě v systému náhradní péče", SPR, Brno. 2009.
  7. NEČASOVÁ, Mirka. výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2009.

  2008

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2008.
  2. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore, 2008. s. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4.
  3. FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore, 2008. s. 9 - 16, 7 s. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci. In FISCHER, Ondřej a René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. s. 72-94, 22 s. ISBN 978-80-904137-3-3.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Treasurer. European Association of Schools of Social Work, 2008.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2008.
  7. MUSIL, Libor a Mirka NEČASOVÁ. Zvládání nesourodých očekávání a morální orientace sociálních pracovníků. In Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. s. 83 - 105. ISBN 978-80-7326-145-0.

  2007

  1. NEČASOVÁ, Mirka a Kateřina SVOBODOVÁ. Boloňský proces a supervize. 2007.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2007.
  3. NEČASOVÁ, Mirka a Ondřej FISCHER. Etika pro sociální a pastorační práci. 2007.
  4. DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ, Libor MUSIL a Annamaria CAMPANINI. Identita sociální práce a specifika supervize. 2007.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Treasurer. European Association of Schools of Social Work, 2007.
  6. NEČASOVÁ, Mirka. Výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007.
  7. NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
  8. NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007.

  2006

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Členka redakční rady časopisu Sociální práce/Sociáľna práca. Sociální práce/Sociáľna práca, 2006.
  2. NEČASOVÁ, Mirka. Executive Committee. European Association of Schools of Social Work, 2006.
  3. NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. PRACOVNÍ PODMÍNKY A DILEMATA POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 57 - 71, 14 s. ISSN 1213-6204.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2006.

  2005

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Executive Committee. European Association of Schools of Social Work, 2005.
  2. NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. Social exclusion of elderly people receiving care services in the perception of the workers. In Social Work Challenges for Social Cohesion. 2005.
  3. NEČASOVÁ, Mirka a Libor MUSIL. Social exclusion of the elderly people receiving home care service in the perception of the workers and the impact on social cohesion - examples from research. In Social Work Challenges for Social Cohesion. IFSW, CyASW, Lefkosia, Cyprus. 2005.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2005.

  2004

  1. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 3/2004, č. 7, s. 305-319. ISSN 1369-1457.
  2. MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ a Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmasof work with clients? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 305 - 319, 14 s. ISSN 1369-1457.
  3. NEČASOVÁ, Mirka. Executive Committee. Association of Schools of Social Work, 2004.
  4. NEČASOVÁ, Mirka. Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově. Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 39 - 54, 15 s. ISSN 1213-6204.
  5. NEČASOVÁ, Mirka. Výkonná tajemnice. Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2004.

  2003

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Profesní etika. In Metody a řízení v sociální práci. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. s. 21-49, 18 s. ISBN 80-7178-548-2.

  2002

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Vztah sociálního pracovníka a klienta z pohledu profesní etiky. In Etika a sociální deviace. Olomouc: nakl. Olomouc, 2002. s. 181-188. ISBN 80-7182-049-0.

  2001

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 s. ISBN 80-210-2673-1.

  2000

  1. NEČASOVÁ, Mirka. členka expertní komise, Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání ASVSP. Konzultační skupina k Minimálnímu standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2000.

  1999

  1. NEČASOVÁ, Mirka. Etika sociální práce. Sociální studia. Brno: FSS MU, 1999, roč. 4, č. 1, s. 91-104. ISSN 1212-365X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 19:15