Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. AMCHOVÁ, Petra a Jana RUDÁ. Behaviorální metody v preklinickém výzkumu psychofarmak. In 65. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2023.
 2. AMCHOVÁ, Petra a Jana RUDÁ. Depressive-like phenotype enhances relapse of nicotine seeking after forced abstinence in rats. The World Journal of Biological Psychiatry. OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2023, roč. 24, č. 1, s. 46-57. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2022.2070665.
 3. PAVLOVA, Iveta, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie KRÁTKÁ, Petra AMCHOVÁ, Ondřej MACÍČEK, Jana STARČUKOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Laterality in functional and metabolic state of the bulbectomised rat brain detected by ASL and 1H MRS: A pilot study. The World Journal of Biological Psychiatry. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2023, 15 s. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2022.2124450.
 4. 2022

 5. PAVLOVA, Iveta, Eva DRAŽANOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. ASL and 1H MRS in olfactory bulbectomised rats. In Farmakologické dni 2022. 2022.
 6. PAVLOVA, Iveta, Eva DRAŽANOVÁ, Lucie KRATKÁ, Petra AMCHOVÁ, Ondřej MACÍČEK, Jana STARČUKOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Bulbectomised rat brain assessed by ASL and 1H MRS in vivo. In Květinův den 2022. 2022.
 7. HRICKOVÁ, Mária, Petra AMCHOVÁ, Yevheniia BABENKO a Jana RUDÁ. CNQX znižuje operantnú autoaplikáciu nikotínu, ale nie metamfetamínu u potkanov. In Květinův den - Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů, 2022. 2022.
 8. HRICKOVÁ, Mária, Petra AMCHOVÁ a Jana RUDÁ. EFFECT OF SINGLE AND REPEATED ADMINISTRATION OF GLUTAMATE ANTAGONISTS IN THE DRUG SELF-ADMINISTRATION MODEL. In Addiction 2022; Enlightening the addicted brain: cells, circuits, and therapies; Villasimius, Italy. 2022.
 9. HRICKOVÁ, Mária, Jana RUDÁ, Petra AMCHOVÁ a Yevheniia BABENKO. Effects of AMPA/kainate antagonists in the various stages of nicotine and methamphetamine self-administration. In 70. česko-slovenské farmakologické dni. 2022.
 10. HRICKOVÁ, Mária, Petra AMCHOVÁ, Filip ŠIŠKA a Jana RUDÁ. Vliv ligandů AMPA/kainátových receptorů na operantní autoaplikaci nikotinu u potkana. In 64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1211-7579.
 11. 2021

 12. HRICKOVÁ, Mária, Filip ŠIŠKA, Petra AMCHOVÁ a Jana RUDÁ. AMPA/kainátový antagonista potlačuje relaps operantného vyhľadávania nikotínu, ale nie metamfetamínu, v potkaňom modeli. In Květinův den - Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů, 2021. 2021.
 13. ŠIŠKA, Filip, Petra AMCHOVÁ, Daniela KURUCZOVÁ, Yousef TIZABI a Jana RUDÁ. Effects of low-dose alcohol exposure in adolescence on subsequent alcohol drinking in adulthood in a rat model of depression. The World Journal of Biological Psychiatry. Oxon: TAYLOR & FRANCIS, 2021, roč. 22, č. 10, s. 757-769. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2021.1907717.
 14. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Filip ŠIŠKA a Yousef TIZABI. NBQX attenuates relapse of nicotine seeking but not nicotine and methamphetamine self-administration in rats. The World Journal of Biological Psychiatry. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS, 2021, roč. 22, č. 10, s. 733-743. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2021.1907714.
 15. 2020

 16. AMCHOVÁ, Petra, Filip ŠIŠKA a Jana RUDÁ. Vliv NBQX na příjem metamfetaminu a nikotinu. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2020.
 17. 2019

 18. AMCHOVÁ, Petra, Zuzana BABINSKÁ a Jana RUDÁ. Užívání alkoholu a nikotinu v animálním modelu deprese. In 61. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2019.
 19. AMCHOVÁ, Petra, Filip ŠIŠKA a Jana RUDÁ. Vliv depresivního fenotypu, preexpozice etanolem a NBQX na příjem etanolu v dospělosti u potkana. In Farmakologické dny. 2019.
 20. ŠIŠKA, Filip, Petra AMCHOVÁ a Jana RUDÁ. Vplyv modelu depresie a adolescentnej preexpozície ethanolom na konzumáciu ethanolu v dospelosti u potkana. In Květinův den. 2019.
 21. 2018

 22. AMCHOVÁ, Petra, Zuzana BABINSKÁ a Jana RUDÁ. Characteristics of nicotine taking and nicotine seeking in a rat model of depression. In 68. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY V HRADCI KRÁLOVÉ. 2018.
 23. RUDÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Petra AMCHOVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Alena MÁCHALOVÁ. Prenatal exposure to modafinil alters behavioural response to methamphetamine in adult male mice. International Journal of Developmental Neuroscience. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2018, roč. 67, JUN 2018, s. 37-45. ISSN 0736-5748. doi:10.1016/j.ijdevneu.2018.03.005.
 24. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. PRENATAL EXPOSURE TO MODAFINIL ALTERS LOCOMOTOR BEHAVIOUR AND LEUCOCYTE PHAGOCYTOSIS IN MICE. Psychiatria danubina. Zagreb: Medicinska naklada Zagreb, 2018, roč. 30, č. 3, s. 356-366. ISSN 0353-5053. doi:10.24869/psyd.2018.356.
 25. RUDÁ, Jana, Mary Tresa ZANDA, Petra AMCHOVÁ, Walter FRATTA a Liana FATTORE. Sex and Feeding Status Differently Affect Natural Reward Seeking Behavior in Olfactory Bulbectomized Rats. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Laussane: Frontiers Media, 2018, roč. 12, č. 255, s. 1-13. ISSN 1662-5153. doi:10.3389/fnbeh.2018.00255.
 26. 2017

 27. RUDÁ, Jana, Zuzana BABINSKÁ, Petra AMCHOVÁ, Tibor ŠTARK, Filippo DRAGO, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Reactivity to addictive drugs in the methylazoxymethanol (MAM) model of schizophrenia in male and female rats. The World Journal of Biological Psychiatry. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2017, roč. 18, č. 2, s. 129-142. ISSN 1562-2975. doi:10.1080/15622975.2016.1190032.
 28. 2016

 29. BABINSKÁ, Zuzana, Jana RUDÁ, Petra AMCHOVÁ, Tibor ŠTARK, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Alkoholová závislosť v neurovývojovom modeli schizofrénie u potkana. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016.
 30. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Vincenzo MICALE, Jaroslav NÁDENÍČEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Tibor ŠTARK. Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii. [online]: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů, 2016. 125 s. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. ISSN 1801-6103.
 31. RUDÁ, Jana, Zuzana BABINSKÁ, Petra AMCHOVÁ, Tibor ŠTARK, Alexandra ŠULCOVÁ a Vincenzo MICALE. Metamfetaminová závislost v metylazoxymetanolovém (MAM) modelu schizofrenie u samců a samic potkana. In 58. Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579.
 32. BABINSKÁ, Zuzana, Jana RUDÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Olfactory bulbectomy increases reinstatement of methamphetamine seeking after a forced abstinence in rats. Behavioural Brain Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 297, "neuvedeno", s. 20-27. ISSN 0166-4328. doi:10.1016/j.bbr.2015.09.035.
 33. 2015

 34. AMCHOVÁ, Petra, Hana KOTOLOVA a Jana RUDÁ. Health safety issues of synthetic food colorants. Regulatory Toxicology and Pharmacology. San Diego: Academic Press Inc., 2015, roč. 73, č. 3, s. 914-922. ISSN 0273-2300. doi:10.1016/j.yrtph.2015.09.026.
 35. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ, Tereza HAVLÍČKOVÁ, Pavel JEŘÁBEK, Petr KAČER, Magdaléna ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
 36. AMCHOVÁ, Petra a Jana KUČEROVÁ. Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 111, č. 2, s. 72-78. ISSN 1212-0383.
 37. BABINSKÁ, Zuzana, Jana KUČEROVÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Relaps metamfetamínovej závislosti v animálnom modeli depresie. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015. ISSN 1211-7579.
 38. BABINSKÁ, Zuzana, Jana RUDÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Relapse of methamphetamine addiction in animal model of depression. In 5th meeting of Mediterranean Neuroscience Society. 2015.
 39. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Tereza HAVLICKOVA, Pavel JERABEK, Zuzana BABINSKÁ, Petr KACER, Kamila SYSLOVA, Alexandra ŠULCOVÁ a Magdalena SUSTKOVA-FISEROVA. Reward related neurotransmitter changes in a model of depression: An in vivo microdialysis study. The World Journal of Biological Psychiatry. Abingdon: Taylor & Francis LTD, 2015, roč. 16, č. 7, s. 521-535. ISSN 1562-2975. doi:10.3109/15622975.2015.1077991.
 40. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ, Ladislav DUŠEK, Vincenzo MICALE a Alexandra ŠULCOVÁ. Sex differences in the reinstatement of methamphetamine seeking after forced abstinence in Sprague-Dawley rats. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2015, roč. 6, č. 91, s. 1-8. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2015.00091.
 41. KUČEROVÁ, Jana, Zuzana BABINSKÁ, Petra AMCHOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Vliv pohlaví a depresivního fenotypu na relaps metamfetaminové závislosti v operantním potkaním modelu. In 57. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2015.
 42. 2014

 43. BABINSKÁ, Zuzana, Petra AMCHOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Liana FATTORE a Magdalena ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ. Behavioural and neurochemical correlates in animal model of depression-addiction comorbidity. In 11th international medical postgraduate conference. 2014. ISBN 978-80-260-7244-7.
 44. AMCHOVÁ, Petra, Jana KUČEROVÁ, Valentina GIUGLIANO, Zuzana BABINSKÁ, Mary T. ZANDA, Maria SCHERMA, Ladislav DUŠEK, Paola FADDA, Vincenzo MICALE, Alexandra ŠULCOVÁ, Walter FRATTA a Liana FATTORE. Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2014, roč. 5, March, s. "44-1"-"44-15", 15 s. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2014.00044.
 45. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ, Tereza HAVLÍČKOVÁ, Pavel JEŘÁBEK, Petr KAČER, Magdaléna ŠUSTKOVÁ, Maria SCHERMA, Liana FATTORE a Alexandra ŠULCOVÁ. Neurotransmitterové a behaviorální změny v animálním modelu komorbidní deprese a drogové závislosti. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1211-7579.
 46. BABINSKÁ, Zuzana, Petra AMCHOVÁ, Jana KUČEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Liana FATTORE a Magdaléna ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ. Preklinický model komorbidity depresia-drogová závislosť: behaviorálne a neurochemické koreláty. In 58. studentská vědecká konference LF MU. 2014. ISBN 978-80-210-6820-9.
 47. 2013

 48. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Evaluation of drug effects in an animal model of depression and methamphetamine dependence comorbidity. In III International Congress on Dual Disorders. 2013.
 49. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. EVALUATION OF DRUG EFFECTS IN AN ANIMAL MODEL OF DEPRESSION AND METHAMPHETAMINE DEPENDENCE COMORBIDITY. 2013.
 50. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Tereza HAVLÍČKOVÁ, Pavel JEŘÁBEK, Petr KAČER, Alexandra ŠULCOVÁ a Magdaléna ŠUSTKOVÁ. Neurotransmitter changes induced by methamphetamine in olfactory bulbectomy model rat of depression, an in vivo microdialysis study. In CINP Special Congress on Addiction and Mental Health. 2013.
 51. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. PAROXETINE BLOCKS REINSTATEMENT OF METHAMPHETAMINE SEEKING BEHAVIOUR IN AN ANIMAL MODEL OF DEPRESSION. In 63. Czech and Slovak Pharmacological Days. 2013. ISSN 1213-8118.
 52. BABINSKÁ, Zuzana, Jana KUČEROVÁ, Petra AMCHOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of paroxetine on intravenous self-administration of methamphetamine in animal model of depression. In 26th ECNP Congress, Barcelona. 2013.
 53. 2012

 54. KUČEROVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Alena MÁCHALOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Anxiety-like response to methamphetamine in adult mice is not altered by prenatal exposure to modafinil. In the 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology, Stockholm, Sweden. 2012. doi:10.1017/S1461145712000508.
 55. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Serotonergní receptory 5-HT3 hrají roli při expresi behaviorální senzitizace k účinkům metamfetaminu. In 54. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2012. ISSN 1211-7579.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 03:20