Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Roman PANTŮČEK, Kristína OREMOVÁ a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Fágová rezistence druhu Staphylococcus aureus. In Lukáš Vacek, Dominika Kleknerová. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 26. ISBN 978-80-210-9882-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9882-2021.
 2. 2018

 3. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
 4. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ a Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 s. ISBN 978-80-210-8963-1.
 5. 2013

 6. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Martina MAHELOVÁ a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Sledování výskytu Candida orthopsilosis a Candida metapsilosis pomocí PCR mezi klinickými izoláty Candida parapsilosis sensu lato. In 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
 7. 2012

 8. RŮŽIČKA, Filip, Veronika HOLÁ, Martina MAHELOVÁ a Alena SIVÁKOVÁ. Kvasinková kolonizace močových katétrů a význam tvorby biofilmu. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o. Praha, 2012, roč. 18, č. 4, s. 115-118. ISSN 1211-264X.
 9. SIVÁKOVÁ, Alena, Petra ŠIŠKOVÁ, Martina MAHELOVÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ a Tereza PEROUTKOVÁ. Tomáškovy dny 2012. XXI. konference mladých mikrobiologů. Sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-5874-3.
 10. SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Veronika HOLÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Martina MAHELOVÁ a Tereza PEROUTKOVÁ. Vliv rozpouštědla krystalové violeti na hodnocení produkce biofilmu. In MUDr. Alena Siváková, Mgr. Petra Šišková, Mgr. Martina Mahelová, Mgr. Milada Dvořáčková, Mgr. Tereza Peroutková. Tomáškovy dny 2012 : Sborník. 1. vydání. Brno (Česká republika): Masarykova univerzita, 2012. s. 102-104. ISBN 978-80-210-5874-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 10. 2021 12:44