Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŠTĚPÁN, Jiří. Alternativní metody kontroly připravovaných radiofarmak dle ČL 2017 – Dopl. 2021. In 43. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 18. 5. – 20. 5. 2022Hotel Strážnice. 2022. ISSN 1805-4439.
 2. ŠTĚPÁN, Jiří. Alternativní metody kontroly radiofarmak v Českém lékopise 2017 – Doplňku 2021. Nukleární medicína. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2022, roč. 11, č. 3, s. 49-57. ISSN 1805-1146.
 3. ŠTĚPÁN, Jiří. Novinky v oblasti radiofarmak a nový národní článek Alternativní metody kontroly radiofarmak (Dopl.2021). In Seminář č. 16 – DOZ-LAB – Lékopisná problematika, 2. 11. 2022 SZÚ Praha. 2022.
 4. 2020

 5. ŠTĚPÁN, Jiří. Současná dostupnost paliativní terapie kostních metastáz pomocí radionuklidů. In 24. KONGRES NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ 6.–7. listopadu 2020 Online virtuální kongres. 2020. ISBN 978-80-906647-4-6.
 6. 2019

 7. ŠTĚPÁN, Jiří. Optimalizace četnosti mikrobiologického monitorování čistých prostorů přípravy radiofarmak. In 56. Dny nukleární medicíny, 18. 9. - 20. 9. 2019 Hradec Králové. 2019. ISSN 1805-1146.
 8. ŠTĚPÁN, Jiří. Uhlík-11 v nukleární medicíně. In 41. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 22. 5. - 24. 5. 2019 Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou. 2019. ISSN 1210-7816.
 9. 2018

 10. ŠTĚPÁN, Jiří a Hana RAŠKOVÁ. Český lékopis a možnost vyhodnocení radiochromatogramu pomocí skeneru radiochromatogramů. In 40. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 6. 6. - 8. 6. 2018 - Máchovo Jezero. 2018.
 11. ŠTĚPÁN, Jiří a Hana RAŠKOVÁ. Porovnání testu linearity měřiče aktivity AtomLab 500 přeměnovou a atenuační metodou. In 55. Dny nukleární medicíny, 19. - 21. 9. 2018 - Mikulov. 2018. ISSN 1805-1146.
 12. 2017

 13. ŠTĚPÁN, Jiří. Srovnání parametrů kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro lymfoscintigrafii a detekci sentinelové uzliny dostupných v EU. In 54. Dny nukleární medicíny, 20. - 22. 9. 2017 - Špindlerův Mlýn. 2017. ISSN 1805-1146.
 14. ŠTĚPÁN, Jiří. Zavedení a použití jednoduché metody stanovení radiochemické čistoty [99mTc]-etifeninu. Nukleární medicína. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 6, č. 4, s. 62-66. ISSN 1805-1146.
 15. ŠTĚPÁN, Jiří. Zkušenosti s mikrobiologickým monitorováním čistých prostor pro přípravu radiofarmak ve FN Brno. In 39. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 31. 5. - 2. 6. 2017 - Kroměříž. 2017. ISSN 1210-7816.
 16. 2016

 17. ŠTĚPÁN, Jiří. Balení a přeprava radiofarmak. In 38. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 1. - 3. 6. 2016 - Třebíč. 2016. ISSN 1210-7816.
 18. ŠTĚPÁN, Jiří. Využívaná radiofarmaka pro scintigrafii mozku na KNM FN Brno, srovnání četnosti použití a dosahovaných hodnot radiochemické čistoty za rok 2015. In 53. Dny nukleární medicíny, 21. - 23. 9. 2016 - Luhačovice. 2016. ISSN 1805-1146.
 19. 2015

 20. ŠTĚPÁN, Jiří. Monitorování veličin důležitých z hlediska správné lékárenské praxe a radiační ochrany při přípravě a používání radiofarmak. In 37. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 27. - 29. 5. 2015 - Brno. 2015. ISSN 1210-7816.
 21. ŠTĚPÁN, Jiří. Organizace radiační ochrany ve FN Brno. In 37. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 27. - 29. 5. 2015 - Brno. 2015. ISSN 1210-7816.
 22. 2014

 23. ŠTĚPÁN, Jiří. Databáze dokumentů radiační ochrany „dataRO“. In 51. Dny nukleární medicíny, 12. - 14. 11. 2014 - Seč - Ústupky. 2014. ISSN 1805-1146.
 24. ŠTĚPÁN, Jiří. První praktické zkušenosti s dataro.cz. In 36. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 11. - 13. 6. 2014 - Strážnice. 2014. ISSN 1210-7816.
 25. ŠTĚPÁN, Jiří. Výběr dostupné metody stanovení radiochemické čistoty radiofarmaka 99mTc-etifenin, její ověření a optimalizace. In 51. Dny nukleární medicíny, 12. - 14. 11. 2014 - Seč - Ústupky. 2014. ISSN 1805-1146.
 26. ŠTĚPÁN, Jiří. 99mTc-EC20 - příprava, kontrola, použití. In 36. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 11. - 13. 6. 2014 - Strážnice. 2014. ISSN 1210-7816.
 27. 2013

 28. ŠTĚPÁN, Jiří. Srovnání metod kontroly připravovaných radiofarmak v Českém / Evropském lékopise, Mezinárodním lékopise a doporučení EANM. In 35. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 5. - 7. 6. 2013 - Opava. 2013. ISSN 1210-7816.
 29. ŠTĚPÁN, Jiří. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU 99mTc-RADIOFARMAK PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN DOSTUPNÝCH V ČR. In 50. Dny nukleární medicíny, 25. - 27. 9. 2013 – Příbram. 2013. ISSN 1805-1146.
 30. ŠTĚPÁN, Jiří. Trendy ve vývoji nových radiofarmak. In 50. Dny nukleární medicíny, 25. - 27. 9. 2013 - Příbram. 2013.
 31. 2012

 32. ŠTĚPÁN, Jiří. NÁVRH A REALIZACE STÍNÍCÍ ÚPRAVY TERMOBLOKU PŘESNÉHO SUCHÉHO TERMOSTATU POUŽÍVANÉHO K INKUBACI NĚKTERÝCH RADIOFARMACEUTICKÝCH KITŮ. In Pracovní den 24. 1. 2012: Pokroky v lékových formách, Praha – Lékařský dům; Pořádá: Sekce technologie léků České farmaceutické společnosti ČLS JEP. 2012. ISSN 1210-7816.
 33. ŠTĚPÁN, Jiří. Radioaktivně značené oligonukleotidové DNA/RNA antikódující sondy pro zobrazení komplementární mRNA. In 34. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce, 13. - 15. 6. 2012 - Mladá Boleslav. 2012. ISSN 1210-7816.
 34. ŠTĚPÁN, Jiří. Srovnání parametrů kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro diagnostiku mozkové perfuze. Nukleární medicína. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2012, roč. 2, č. 1, s. 7-12. ISSN 1805-1146.
 35. ŠTĚPÁN, Jiří. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU 99mTc-RADIOFARMAK PRO DIAGNOSTIKU PERFUZE MOZKU A POSUZOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO PROKRVENÍ MOZKU DOSTUPNÝCH V ČR. In 49. Dny nukleární medicíny, 12. - 14. 9. 2012 – Mikulov. 2012. ISSN 1805-1146.
 36. 2011

 37. ŠTĚPÁN, Jiří. FARMACEUTICKÉ ČISTÉ PROSTORY PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK - PRAKTICKÝ PŘÍSTUP. In 48. Dny nukleární medicíny, 15. - 17. 9. 2011 – Hradec Králové. 2011. ISBN 978-80-87009-84-0.
 38. ŠTĚPÁN, Jiří. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU 99mTc-RADIOFARMAK PRO KOSTNÍ SCINTIGRAFII DOSTUPNÝCH V ČR. In 48. Dny nukleární medicíny, 15. - 17. 9. 2011 – Hradec Králové. 2011. ISBN 978-80-87009-84-0.
 39. ŠTĚPÁN, Jiří. Zkušenosti s použitím měřiče aktivity ATOMBLAB 500. In 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm. 2011. ISSN 1210-7816.
 40. 2010

 41. PEŠL, Martin, Josef SKOPALÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Ivana IHNATOVÁ, Zenon STARČUK a Jiří PRÁŠEK. Labeling of rabbit bone-marrow mesenchymal cells with In-111 and NMR contrast particles. In 3rd International Congress on Stem Cells and Tissue Formation. 2010.
 42. ŠTĚPÁN, Jiří. SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAKA [99mTc]technecium-MIBI REGISTROVANÝCH V ČR. In 47. Dny nukleární medicíny, 8. - 10. 9. 2010 – Havlíčkův Brod. 2010. ISBN 978-80-254-7819-6.
 43. PEŠL, Martin, Josef SKOPALÍK, Jiří ŠTĚPÁN, Ivana IHNATOVÁ, Zenon STARČUK, Jiří PRÁŠEK a Tomáš KÁRA. Visualization, tracking and quantification of bone-marrow mesenchymal cells homing in rabbit heart(nanoparticles labeling and imaging by magnetic resonance and SPECT). In 5th Annual Meeting of German Society for Stem Cell Research. 2010. ISSN 0973-7154.
 44. ŠTĚPÁN, Jiří, Josef SKOPALÍK, Martin PEŠL, Peter SCHEER a Jiří PRÁŠEK. ZNAČENÍ BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ [111In]INDIUM-TROPOLONÁTEM PRO ÚČELY CELULÁRNÍ TERAPIE U ZVÍŘECÍCH MODELOVÝCH ORGANISMŮ. In 32. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 9. - 11. 6. 2010 - Zlín. 2010. ISSN 1210-7816.
 45. 2009

 46. ŠTĚPÁN, Jiří. Radiofarmaka jako izotopově modifikované sloučeniny z pohledu Názvosloví IUPAC. In 31. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 3. - 5. 6. 2009 - Hradec Králové. 2009. ISSN 1210-7816.
 47. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - chemická kinetika. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. s. 40-41. ISBN 978-80-7375-309-2.
 48. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - komlexní pohled na chemickou kinetiku. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 49. ŠTĚPÁN, Jiří. ZAVEDENÍ ZRYCHLENÉ METODY ANALÝZY RADIOCHEMICKÉ ČISTOTY [99mTc]technecium-MIBI NA KNM FN BRNO. In 46. Dny nukleární medicíny, 16. - 18. 9. 2009 – Olomouc. 2009. ISBN 978-80-254-5099-4.
 50. 2008

 51. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření - základní pojmy a veličiny (1). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 4, s. 175-178. ISSN 1210-3349.
 52. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 5, s. 224-229. ISSN 1210-3349.
 53. ŠTĚPÁN, Jiří. Izotopově modifikované sloučeniny, význam a názvosloví. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, roč. 17, č. 1, s. 23-28. ISSN 1210-3349.
 54. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Řešené příklady z fyzikální chemie IVa : Chemická kinetika. Kinetika jaderných přeměn. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 99 s. ISBN 978-80-210-4603-0.
 55. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Řešené příklady z fyzikální chemie IVb : Farmakokinetika. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. 66 s. ISBN 978-80-210-4604-7.
 56. 2007

 57. ŠTĚPÁN, Jiří. Biochemie II praktická cvičení - příprava pracovního materiálu. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno: UO, 2007. s. 62. ISBN 978-80-7231-228-3.
 58. 2005

 59. TÁBORSKÁ, Eva, Vladimír PALYZA, Lenka NERUDOVÁ, Jiří DOSTÁL, Jaroslava TALLOVÁ, Josef TOMANDL, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Jaromír SLÁMA, Milena MATEJOVIČOVÁ, Jiří ŠTĚPÁN, Kateřina CHVÁTALOVÁ, Jana SUCHOMELOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ a Miroslav DVOŘÁK. Výuka chemie a biochemie. Konference českých a slovenských učitelů lékařských fakult. 2005.
 60. 2004

 61. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK a Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics of clinically important staphylococci (Review). Folia microbiologica. Praha: Mikrobiologický ústav Praha AV ČR, 2004, roč. 49, č. 4, s. 353-386. ISSN 0015-5632.
 62. 2003

 63. CÍDLOVÁ, Hana, Daniela SZMEKOVÁ a Jiří ŠTĚPÁN. Řešené příklady z fyzikální chemie I. Skupenské stavy, fázové rovnováhy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 118 s. ISBN 80-210-3122-0.
 64. 2001

 65. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Stanislav ROSYPAL, Václav HÁJEK a Jiří DOŠKAŘ. Identification of Staphylococcus aureus based on PCR amplification of species specific genomic 826 bp sequence derived from a common 44-kb SmaI restriction fragment. Molecular and Cellular Probes. London: Academic Press LTD., 2001, roč. 15, č. 5, s. 249-257. ISSN 0890-8508.
 66. ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6.
 67. 2000

 68. ROSYPAL, Stanislav, Jiří ŠTĚPÁN, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Václav HÁJEK a Jiří DOŠKAŘ. Identification of Staphylococcus aureus based on PCR amplification of species specific genomic 826 bp sequence derived from 44 kb SmaI-restriction fragment. In 9th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Kolding: JDS, 2000. s. 105.
 69. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Stanislav ROSYPAL a Jiří DOŠKAŘ. Preparation of a speciesspecific molecular probe for identification of Staphylococcus aureus. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 72, č. 8, s. 380. ISSN 1211-3395.
 70. 1999

 71. KYPR, Jaroslav, Jiří ŠTĚPÁN, Jana CHLÁDKOVÁ a Michaela VORLÍČKOVÁ. Circular dichroism spectroscopy analysis of conformational transitions of a 54 base pair DNA duplex composed of alternating CGCGCG and TATATA blocks. Biospectroscopy. USA: New York, NY : John Wiley & Sons, Inc., 1999, roč. 5, č. 4, s. 253-262. ISSN 1075-4261.
 72. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Stanislav ROSYPAL a Jiří DOŠKAŘ. Preparation of a speciesspecific molecular probe for identification of Staphylococcus aureus strains. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 1999, roč. 72, č. 8, s. 380. ISSN 1211-3395.
 73. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Stanislav ROSYPAL a Jiří DOŠKAŘ. Příprava DNA hybridizační sondy pro identifikaci kmenů druhu Staphylococcus aureus. In III. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Molekulární biologie a biochemie v humánní a veterinární medicíně. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 29. ISBN 80-210-2266-3.
 74. ŠTĚPÁN, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Stanislav ROSYPAL a Jiří DOŠKAŘ. Příprava molekulární sondy pro identifikaci kmenů druhu Staphylococcus aureus. In VIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny '99. Brno: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 1999. s. 15.
 75. 1998

 76. DOŠKAŘ, Jiří, Václav HÁJEK, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, René KIZEK, Jiří ŠTĚPÁN, Michal BERÁNEK a Stanislav ROSYPAL. Genotypic and phenotypic characterization of Staphylococcus aureus strains resistant to oxacillin and polyvalent phage. In Abstract Book of 21st Congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 1998. s. 197. Sborník abstraktů Čs. společ. mikrobiologické.
 77. DOŠKAŘ, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Václav HÁJEK, René KIZEK, Jiří ŠTĚPÁN, Michal BERÁNEK, Jana KAILEROVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Stanislav ROSYPAL. Molekulární typizace klinicky významných stafylokoků. In Česko-Slovenská genetická konferencia při príležitosti 30. výročia založenia Katedry genetiky PF UK. Bratislava: Genetická spoločnosť Gregora Mendela, 1998. s. 49. Sborník abstraktů Česko-Slovenské genetické společ.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 09:15