Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. TÓTH, Peter. Archeologické léto: Pravěký sídlištní areál, neolitický rondel. Návštěva probíhajícího archeologického výzkumu. 2021.
 2. TÓTH, Peter. Archeologický výzkum v Těšeticích-Kyjovicích ve světle nejnovějších poznatků. 2021.
 3. DENIS, Soléne, Jaroslav NOVOTNÝ, Peter TÓTH a Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ. Comparison between households from the lithics perspective in Těšetice-Kyjovice. In Otázky neolitu a eneolitu, Nové Hrady, 40. pracovní setkání, 29.9.-1.10.2021. 2021.
 4. DENIS, Soléne, Louise GOMART a Peter TÓTH. Crossed approaches to transitions in the Neolithic. Understanding the social mechanisms underlying material culture transformation using the concept of chaîne opératoire. EAA 2021, Kiel. 2021.
 5. HONS, David, Johana MALÍŠKOVÁ, Vojtěch NOSEK a Peter TÓTH. DELTA - Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology. Students' handbook. Before excavation. 2021. 57 s.
 6. TÓTH, Peter. DELTA - Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology. Students' handbook. Geodesy. 2021. 49 s.
 7. TÓTH, Peter. DELTA - Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology. Students' handbook. Geographic information systems. 2021. 54 s.
 8. POLYMEROPOULOU, Panagiota, Yiannis PAPADATOS, Antigoni KALARA, Francesca SOGLIANI, Dimitris ROUBIS a Peter TÓTH. DELTA - intensive study program in Marathon. 2021.
 9. TÓTH, Peter, David HONS, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, Soléne DENIS, Filip ŠEVČÍK, Zuzana KOPÁČOVÁ, Marek HENDRYCH, Aneta BUNŽOVÁ a Vladimíra LEPLTOVÁ. Den otevřených dveří na Archeologické základně v Těšeticích - Kyjovicích. 2021.
 10. TÓTH, Peter. Exchanging data with the computer. 2021.
 11. TÓTH, Peter, Jan PETŘÍK, Penny BICKLE, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Karel SLAVÍČEK, Dalia POKUTTA a Soléne DENIS. The role of the pottery in the Neolithisation of Central Europe. In Otázky neolitu a eneolitu, Nové Hrady, 29.9.-1.10.2021. 2021.
 12. TÓTH, Peter, Jan PETŘÍK, Penny BICKLE, Libor PETR, Karel SLAVÍČEK, Katarína ADAMEKOVÁ a Dalia POKUTTA. Tracing the Neolithic through the first pottery (NeoPot). In European Association of Archaeologists, Kiel, September 6-11, 2021. 2021.
 13. LACOVÁ, Kristína a Peter TÓTH. Využitie 14C dát pre šírenie neolitu v strednej Európe. In PPA XX|21. In Memorian Evžen Neustupný. 25.-27.10.2021 Bořetice. Abstract book. In Počítačová podpora v archeologii. 2021.
 14. 2020

 15. TÓTH, Peter, Johana MALÍŠKOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, David HONS, Alžběta ČEREVKOVÁ a Eliška KAZDOVÁ. Intra-site analýza sídliskového odpadu ako prameň poznania života človeka v neolite. In I. Cheben, P. Kalábková, M. Metlička. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2017-2019. Nitra, Olomouc, Plzeň: Archeologický ústav SAV, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeské muzeum v Plzni, 2020. s. 247-278. ISBN 978-80-89315-41-3.
 16. POKUTTA, Dalia, Andrey BORODOVSKIY, Łukasz OLESZCZAK, Peter TÓTH a Kerstin LIDÉN. Laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) 87Sr/86Sr isotope data from scythian Iron age barrows in Altai, Russia. Data in Brief. 2020, roč. 29, April 2020, s. 1-4. ISSN 2352-3409. doi:10.1016/j.dib.2019.105026.
 17. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, David HONS, Vojtěch NOSEK, Peter TÓTH a Patrik URBAN. Neolithic ceramic figurines : Several approaches to analytical study of the ceramic artefacts perceived as cultural heritage. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2020, roč. 72, č. 3, s. 379-409. ISSN 0323-1267. doi:10.35686/AR.2020.13.
 18. HORŇÁK, Milan, Peter TÓTH a David HONS. Neolithic settlement area near Bratislava. In Problems of the Neolithic and Eneolithic. 39th annual meeting. Brno, September 9–11 2020 : Abstract book. 2020. ISBN 978-80-210-9632-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
 19. TÓTH, Peter, Johana MALÍŠKOVÁ, David HONS, Zuzana KOPÁČOVÁ, Kristína LACOVÁ, Kristýna BOUČKOVÁ, Romilda TENGERIOVÁ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, Filip ŠEVČÍK a Lukáš BEDÁŇ. Otázky neolitu a eneolitu : 39. ročník. Brno, 9.–11. 9. 2020. 2020.
 20. MALÍŠKOVÁ, Johana a Peter TÓTH. Otázky neolitu a eneolitu. 39. ročník. Brno, 9.–11. 9. 2020 : Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 62 s. ISBN 978-80-210-9632-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
 21. TÓTH, Peter, Johana MALÍŠKOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, David HONS a Jakub TAMAŠKOVIČ. Settlement area of the LBK in Čereňany (dist. Prievidza). In Problems of the Neolithic and Eneolithic. 39 th annual meeting. Brno, September 9–11 2020 : Abstract book. 2020. ISBN 978-80-210-9632-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
 22. TÓTH, Peter, Jan PETŘÍK, Libor PETR, Karel SLAVÍČEK, Katarína ADAMEKOVÁ, Dalia POKUTTA a Penny BICKLE. Tracing the Neolithic transition through the first pottery (NeoPot). In Problems of the Neolithic and Eneolithic. 39 th annual meeting. Brno, September 9–11 2020 : Abstract book. 2020. ISBN 978-80-210-9632-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
 23. TÓTH, Peter. Úsvit civilizácie. Počiatky poľnohospodárstva a Európa. In Večery s archeológiou. 2020.
 24. 2019

 25. PÁSZTOR, Emília, Réka CSUVÁR-ANDRÁS, Rita SOÓS, Andrzej ROZWADOWSKI, Peter TÓTH a Ágnes KEREZSI. A sámánizmus és a természet régen és ma. 2019.
 26. TÓTH, Peter, Kristýna BOUČKOVÁ, David HONS, Zuzana KOPÁČOVÁ, Martin KOŠŤÁL, Alena SLÁMOVÁ, Barbora SLIVKOVÁ a Filip ŠEVČÍK. A.L.M.A. M.A.T.E.R. - Interaktivní podpůrná výuková platforma s možností využití pro širší veřejnost. In 18. ročník konference Počítačová podpora v archeologii, 29.-31. 05. 2019, Kočovce. 2019.
 27. TÓTH, Peter, Kristýna BOUČKOVÁ, David HONS, Zuzana KOPÁČOVÁ, Martin KOŠŤÁL, Alena SLÁMOVÁ, Barbora SLIVKOVÁ a Filip ŠEVČÍK. A.L.M.A. M.A.T.E.R. - Interaktivní podpůrná výuková platforma s možností využití pro širší veřejnost. In Počítačová podpora v archeologii 18/2018. Sborník abstraktů. 2019. ISBN 978-80-7308-915-3.
 28. TÓTH, Peter, Dalia POKUTTA, Tomasz GRALAK a Viacheslav KULESHOV. Deconstruction of prehistoric economy : value, barter and interpretation of non-monetary finds in archaeology (Session No. 260 within the Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Bern, Switzerland). 2019.
 29. TÓTH, Peter, David HONS, Johana MALÍŠKOVÁ, Filip ŠEVČÍK, Jaroslav NOVOTNÝ, Kristýna BOUČKOVÁ, Kristína LACOVÁ, Lukáš BEDÁŇ, Zuzana KOPÁČOVÁ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Josef PETRÁŠ a Eliška KAZDOVÁ. Den otevřených dveří - 55 výzkumných sezón v Těšeticích - Kyjovicích. 2019.
 30. TÓTH, Peter. Duchovný svět člověka v mladší době kamenné. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2019.
 31. TÓTH, Peter. hodnotiteľ projektov TAČR v rámci programu ÉTA. 2019.
 32. TÓTH, Peter. How Should We Study Prehistoric Economy? In 25th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Bern, Switzerland, 3.-9. September 2019. 2019.
 33. TÓTH, Peter. How Should We Study Prehistoric Economy? In 25th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Bern, Switzerland. 2019.
 34. FÁBIÁN, Szilvia, Szilvia GUBA, Nicklas LARSSON, Roderick SALISBURY, Peter TÓTH a Szabolcs CZIFRA. Living on the Edge : Landscape and Settlement Structures along the Danube Tributaries. In Prehistoric Communities along the Danube, 28-30th of November, Osijek, Croatia. 2019.
 35. POKUTTA, Dalia, Andrey BORODOVSKIY, Łukasz OLESZCZAK, Peter TÓTH a Kerstin LIDÉN. Mobility of nomads in Central Asia : Chronology and 87Sr/86Sr isotope evidence from the Pazyryk barrows of Northern Altai, Russia. Journal of Archaeological Science : Reports. 2019, roč. 27, October 2019, s. 1-13. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2019.101897.
 36. TÓTH, Peter, David HONS, Filip ŠEVČÍK, Kristýna BOUČKOVÁ, Zuzana KOPÁČOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, Johana MALÍŠKOVÁ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Kristína LACOVÁ, Josef PETRÁŠ a Lukáš BEDÁŇ. Návštěva ZŠ Prosiměřice na Archeologické základně Těšetice-Kyjovice. 2019.
 37. TÓTH, Peter, David PARMA, Pavel FOJTÍK, Andrea MATĚJÍČKOVÁ, Stanislav STUCHLÍK, Josef UNGER, Dagmar VACHŮTOVÁ a Petra GOLÁŇOVÁ. Pravěk Nová řada. Pravěk Nová řada, 2019. ISSN 1211-8338.
 38. TÓTH, Peter. Ritual practices in the Neolithic and Eneolithic in Slovakia. In Pásztor, Emília. Shamanism and nature worship : Past and present. Baja: István Türr Museum, 2019. s. 13-57. Bajai dolgozatok 23. ISBN 978-615-80206-7-1.
 39. TÓTH, Peter, Dominika ORAVKINOVÁ a Dalia POKUTTA. Settlement Organisation of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex in Slovakia. A Spatio-Temporal Modelling Study. In Fischl, Klára; Kienlin, Tobias. Beyond Divides – The Otomani-Füzesabony Phenomenon : Current Approaches to Settlement and Burial in the North-eastern Carpathian Basin and Adjacent Areas. Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2019. s. 47-69. ISBN 978-3-7749-4241-7.
 40. TÓTH, Peter. Sídelné stratégie otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu na východnom Slovensku. In Vybrané přednášky z doby bronzové (kód VPA5, vyučujíci: Mgr. Martin Golec, Ph.D. 2019.
 41. TÓTH, Peter, Dominika ORAVKINOVÁ a Dalia Anna POKUTTA. Spatio-Temporal Data for Modeling the Settlement Organisation and Cultural Change of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex in Slovakia. 2019. doi:10.17632/ts8bzptsv4.1.
 42. TÓTH, Peter a Dalia A. POKUTTA. Stabilné izotopy s vysokým rozlíšením ako prameň rekonštrukcie paleodiéty a paleomobilty jednotlivých ľudských príbehov. In 38. medzinárodná konferencia Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Oravský Podzámok. 23. – 25. 9. 2019. 2019.
 43. TÓTH, Peter a Dalia POKUTTA. The individual in the economy : high-resolution isotopic data for paleodiet and paleomobility reconstruction of individual life histories. In 25th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Bern, 3-9 September 2019 Switzerland. 2019.
 44. TÓTH, Peter a Dalia POKUTTA. The individual in the economy: high-resolution isotopic data for paleodiet and paleomobility reconstruction of individual life histories. In 25th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Bern, Switzerland. 2019.
 45. TÓTH, Peter. Věra Klontza-Jaklová, What’s Wrong? Hard Science and Humanities – Tackling the Question of the Absolute Chronology of the Santorini Eruption. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Band 459. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2016. € 8,97. ISBN 978-80-210-8472-8; ISSN 1211-3034. 84 Seiten mit 36 Abbildungen, 8 Tafeln und 5 Karten. Germania. 2019, roč. 96, 1-2, s. 290-294. ISSN 0016-8874. doi:10.11588/ger.2018.0.
 46. TÓTH, Peter, Ivana VOSTROVSKÁ, Johana MALÍŠKOVÁ, Lukáš BEDÁŇ, Alžběta ČEREVKOVÁ, David HONS, Jaroslav NOVOTNÝ a Dalia A. POKUTTA. Výsledky archeologického výskumu a prieskumu v Těšeticích (okr. Znojmo) v roku 2019. In 38. medzinárodná konferencia Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Oravský Podzámok. 23. – 25. 9. 2019. 2019.
 47. 2018

 48. ŠOLCOVÁ, Anna, Libor PETR, Petra HÁJKOVÁ, Jan PETŘÍK, Peter TÓTH, Jan ROHOVEC, Jozef BÁTORA a Michal HORSÁK. Early and middle Holocene ecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. Boreas. John Wiley & Sons Ltd, 2018, roč. 47, č. 3, s. 897-909. ISSN 0300-9483. doi:10.1111/bor.12309.
 49. TÓTH, Peter a Dominika ORAVKINOVÁ. Settlement strategies at the end of Early Bronze Age in Eastern Slovakia. In Settlement layouts, system and structure of the Otomani-Füzesabony Cultural Complex, Miskolc, 8. 6. 2018. 2018.
 50. TÓTH, Peter a Nicklas LARSSON. Spatial and spatio-temporal modelling of cultural change in the Ipeľ/Ipoly river valley region (S-Slovakia, N-Hungary). In 24th EAA annual meeting, 5-8 september, Barcelona. 2018.
 51. TÓTH, Peter a Nicklas LARSSON. Spatial and spatio-temporal modelling of cultural change in the Ipeľ/Ipoly river valley region (S-Slovakia, N-Hungary). In 24th EAA annual meeting, 5-8 september, Barcelona. 2018. ISBN 978-80-907270-3-8.
 52. TÓTH, Peter, Alžběta ČEREVKOVÁ, David HONS, Johana MALÍŠKOVÁ, Jaroslav NOVOTNÝ, Zdeněk HÁJEK, Martin KUČA a Eliška KAZDOVÁ. Výsledky archeologického výskumu v Těšeticích-Kyjovicích v roku 2018. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2018. 2018.
 53. 2017

 54. JAMRICHOVÁ, Eva, Radim HÉDL, Jan KOLÁŘ, Peter TÓTH, Přemysl BOBEK, Mária HAJNALOVÁ, Juraj PROCHÁZKA, Jiří KADLEC a Péter SZABÓ. Human impact on open temperate woodlands during the middle Holocene in Central Europe. Review of Palaeobotany and Palynology. Amsterdam: Elsevier, 2017, roč. 245, October 2017, s. 55-68. ISSN 0034-6667. doi:10.1016/j.revpalbo.2017.06.002.
 55. KLONTZA, Věra a Peter TÓTH. The criteria of chronological and historical synchronisation of the Central European and Aegean Bronze Age. In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenze. 2017.
 56. KLONTZA, Věra a Peter TÓTH. The criteria of chronological and historical synchronisation of the Central European and Aegean Bronze Age? In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenze. 2017.
 57. KLONTZA, Věra a Peter TÓTH. When the distance didn't matter. Comparing Aegean and Central Europe in chronological and historical frame. In Reinecke´s Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe between 2300 and 1600 BC - Reinecke´s Erbe. Terminologie, Chronologie und Identität in Mitteleuropa zwischen 2300 und 1600 v.Chr., Křtiny, 12-15 June 2017. 2017.
 58. 2016

 59. BODORIKOVÁ, Silvia, Zora BIELICHOVÁ a Peter TÓTH. Kostrový nález z Hronoviec (okr. Levice, Slovensko) datovaný do obdobia eneolitu. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Slovenská technická univezita v Bratislavě, 2016, roč. 19, č. 2, s. 31-43. ISSN 1336-5827.
 60. BÁTORA, Jozef a Peter TÓTH. Súčasný stav poznania kultúry zvoncovitých pohárov na juhozápadnom Slovensku. Musaica archaeologica. Braislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, roč. 1, č. 1, s. 129-154. ISSN 2453-8612.
 61. 2014

 62. JAMRICHOVÁ, Eva, Anna POTŮČKOVÁ, Michal HORSÁK, Mária HAJNALOVÁ, Peter BARTA, Peter TÓTH a Petr KUNEŠ. Early occurrence of temperate oak-dominated forest in the northern part of the Little Hungarian Plain, SW Slovakia. Holocene. London: SAGE Publications Ltd, 2014, roč. 24, č. 12, s. 1810-1824. ISSN 0959-6836. doi:10.1177/0959683614551225.
 63. FURHOLT, Martin, Jozef BÁTORA, Ivan CHEBEN, Helmut KROLL, Knut RASSMANN a Peter TÓTH. Vráble-Veľké Lehemby: Ene Siedlungsgruppe der Linearkeramik in der Südwestslowakei. Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 62, č. 2, s. 227-266. ISSN 1335-0102.
 64. 2009

 65. TÓTH, Peter a Tomáš ZACHAR. Neolitické osídlenie stredného Pohronia. Medea. Studia mediaevalia et antiqua. Bratislava: Neuveden, 2009, roč. 13/2009, č. 2009, s. 28-45. ISSN 1336-7706.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2022 11:14