Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. CHLÁDEK, Jan, Petr BOB, Robert ROMAN, Ivan REKTOR, Michal MACEK, Martin PAIL, Miloslav KUKLETA a Milan BRÁZDIL. Neurodynamics of "cognitive conflict": Theory and illustrative case study. Medical Hypotheses. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2023, roč. 181, December 2023, s. 1-5. ISSN 0306-9877. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2023.111206.
  2. SVĚTLÁK, Miroslav, Tatiana MALATINCOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Zdeňka BAREŠOVÁ, Monika LEKÁROVÁ, Dana VIGAŠOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel HUMPOLÍČEK, Jiří ŠEDO, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Jana GOTTWALDOVÁ, Lenka GESCHEIDTOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vojtěch THON, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš KAZDA a Marek SVOBODA. The effectiveness of three mobile-based psychological interventions in reducing psychological distress and preventing stress-related changes in the psycho-neuro-endocrine-immune network in breast cancer survivors: Study protocol for a randomised controlled trial. Internet Interventions. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2023, roč. 32, April 2023, s. 1-11. ISSN 2214-7829. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.invent.2023.100628.

  2022

  1. CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Martin LAMOŠ, Beáta HAVLICE ŠPILÁKOVÁ, Miguel SALAZAR ADAMS, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. A high-density EEG investigation into the neurocognitive mechanisms underlying differences between personality profiles in social information processing. Scandinavian Journal of Psychology. HOBOKEN: WILEY, 2022, roč. 63, č. 5, s. 484-494. ISSN 0036-5564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/sjop.12824.
  2. BEČEV, Ondřej, Eva KOZÁKOVÁ, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Radek MAREČEK, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. Actions of a shaken heart: Interoception interacts with action processing. Biological Psychology. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE, 2022, roč. 169, March 2022, s. 1-12. ISSN 0301-0511. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.2022.108288.
  3. CIMBÁLNÍK, Jan, Lenka JURKOVIČOVÁ, Jaromír DOLEŽAL, Martin PAIL, Robert ROMAN a Michal ‪Tomasz KUCZEWICZ. High frequency ripple oscillations in human memory encoding and recall. In Society for Neuroscience Conference 2022. 2022.
  4. BARTEČKOVÁ, Eliška, David ANTOŠ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Tomáš ŠVEC a Robert ROMAN. Virtuální realita pro ekologicky validní testování funkcí CNS u duševních poruch. In XIV. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2022.

  2021

  1. KORIŤÁKOVÁ, Eva, Irena DOLEŽALOVÁ, Jan CHLÁDEK, Tereza JURKOVÁ, Jan CHRASTINA, Filip PLESINGER, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Milan BRÁZDIL. A Novel Statistical Model for Predicting the Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Patients With Epilepsy (Pre-X-Stim) Is Applicable to Different EEG Systems. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 15, May, s. 1-6. ISSN 1662-453X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnins.2021.635787.
  2. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Tatiana MALATINCOVÁ, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK, Jana NAJMANOVÁ, Pavel THEINER, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrodermal Response to Mirror Exposure in Relation to Subjective Emotional Responses, Emotional Competences and Affectivity in Adolescent Girls With Restrictive Anorexia and Healthy Controls. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 12, September 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2021.673597.
  3. BEČEV, Ondřej, Radek MAREČEK, Martin LAMOŠ, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. Inferior parietal lobule involved in representation of "what" in a delayed-action Libet task. Consciousness and Cognition. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 93, August 2021, s. 1-13. ISSN 1053-8100. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2021.103149.

  2020

  1. CIMBALNIK, Jan, Martin PAIL, Petr KLIMES, Vojtech TRAVNICEK, Robert ROMAN, Adam VAJČNER a Milan BRÁZDIL. Cognitive Processing Impacts High Frequency Intracranial EEG Activity of Human Hippocampus in Patients With Pharmacoresistant Focal Epilepsy. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 11, OCT 2020, s. 1-10. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2020.578571.
  2. KEROUŠ, Bojan, Elis BARTEČKŮ, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Ondřej BEČEV a Fotios LIAROKAPIS. Examination of electrodermal and cardio-vascular reactivity in virtual reality through a combined stress induction protocol. JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2020, roč. 11, č. 12, s. 6033-6042. ISSN 1868-5137. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12652-020-01858-7.
  3. PAIL, Martin, Jan CIMBALNIK, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Daniel Joel SHAW, Jan CHRASTINA a Milan BRÁZDIL. High frequency oscillations in epileptic and non-epileptic human hippocampus during a cognitive task. Scientific reports. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-74306-3.
  4. KRAUS, Jakub, Robert ROMAN, Lenka LACINOVÁ, Martin LAMOŠ, Milan BRÁZDIL a Mats FREDRIKSON. Imagery-induced negative affect, social touch and frontal EEG power band activity. Scandinavian Journal of Psychology. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 61, č. 6, s. 731-739. ISSN 0036-5564. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/sjop.12661.
  5. BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Martin PAIL. Method for prediction of clinical response to VNS therapy in epileptic patients. 2020. Patent. Číslo: EP3437692B1. Vydavatel: European Patent Office. Místo vydání: Munchen, Germany. Název vlastníka: Masarykova univerzita. Datum registrace: 2. 8. 2017. Datum přijetí: 26. 8. 2020.
  6. BRÁZDIL, Milan, Tomáš KAŠPÁREK a Robert ROMAN. Neurofyziologické vyšetřovací metody. In Neuropsychiatrie. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2020, s. 241-248. Tereza Uhrová, Jan Roth a kolektiv. ISBN 978-80-7345-619-1.
  7. KEROUŠ, Bojan, Richard BARTEČEK, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Ondřej BEČEV a Fotis LIAROKAPIS. Social environment simulation in VR elicits a distinct reaction in subjects with different levels of anxiety and somatoform dissociation. International Journal of Human-Computer Interaction. Taylor&Francis, 2020, roč. 36, č. 6, s. 505-515. ISSN 1044-7318. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10447318.2019.1661608.
  8. KRAUS, Jakub, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Andreas FRICK. Social support modulates subjective and neural responses to sad mental imagery. Behavioural Brain Research. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020, roč. 380, February 2020, s. 1-6. ISSN 0166-4328. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2019.112433.
  9. UHER, Daniel, Petr KLIMES, Jan CIMBALNIK, Robert ROMAN, Martin PAIL, Milan BRÁZDIL a Pavel JURÁK. Stereo-electroencephalography (SEEG) reference based on low-variance signals. Online. In 42ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCES OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY: ENABLING INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR GLOBAL HEALTHCARE EMBC'20. NEW YORK: IEEE, 2020, s. 204-207. ISBN 978-1-7281-1990-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9175734.

  2019

  1. JURKOVIČOVÁ, Lenka, Robert ROMAN, Jan CIMBÁLNÍK, Radek MAREČEK a Milan BRÁZDIL. Cortical excitability and visual discomfort in epilepsy: SEEG study. In 66. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie. 2019.
  2. BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Martin PAIL, Pavel JURAK, Daniel Joel SHAW a Jan CHRASTINA. EEG Reactivity Predicts Individual Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Intractable Epileptics. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, č. 392, s. 1-11. ISSN 1664-2295. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fneur.2019.00392.
  3. KRAUS, Jakub, Andreas FRICK, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Mats FREDERIKSON. Modulating neural reactivity to visual reminders of a deceased close person by tactile social support. In 66. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie. 2019.
  4. CIMBÁLNÍK, Jan, Petr KLIMES, Vladimir SLADKY, Petr NEJEDLY, Pavel JURAK, Martin PAIL, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Hari GURAGAIN, Benjamin BRINKMANN, Milan BRÁZDIL a Greg WORRELL. Multi-feature localization of epileptic foci from interictal, intracranial EEG. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2019, roč. 130, č. 10, s. 1945-1953. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2019.07.024.
  5. KRAUS, Jakub, Andreas FRICK, Robert ROMAN, Lenka JURKOVIČOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Mats FREDRIKSON. Soothing the emotional brain: modulation of neural activity to personal emotional stimulation by social touch. Social Cognitive and Affective Neuroscience. Oxford: Oxford University Press, 2019, roč. 14, č. 11, s. 1179-1185. ISSN 1749-5016. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/scan/nsz090.
  6. KUŘÁTKOVÁ, Marie, Eva KOZÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Ondřej BEČEV, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Milan BRÁZDIL a B. MAJCHROWICZ. The Influence of False Cardiac Feedback on Autonomic Markers of Arousal. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2019, roč. 61, č. 3, s. 133-144. ISSN 0039-3320. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21909/sp.2019.03.778.

  2018

  1. BARTEČEK, Richard, Ondřej BEČEV, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Bojan KEROUŠ, Fotios LIAROKAPIS a Martin BAREŠ. Biofeedback s využitím virtuální reality u pacientů s funkčními neurologickými poruchami - pilotní studie. In 60. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
  2. BEČEV, Ondřej, Eva KOZÁKOVÁ, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Marie KUŘÁTKOVÁ, Robert ROMAN, Radek MAREČEK a Milan BRÁZDIL. Diminished N1/P2 Suppression after Delayed Cardiac Feedback. In The 22nd meeting of the Association for the Scientific Study of Consciousness. 2018.
  3. KLIMEŠ, Petr, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Changes in Connectivity and Local Synchrony after Cognitive Stimulation - Intracerebral EEG Study. Biomedical Signal Processing and Control. Elsevier, 2018, roč. 45, August, s. 136-143. ISSN 1746-8094. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.bspc.2018.05.043.
  4. BEČEV, Ondřej, Elis BARTEČKŮ, Robert ROMAN, Petr SOJKA, Bojan KEROUŠ, Fotios LIAROKAPIS a Martin BAREŠ. „Nikdy z tebe nic nebude!“: Biofeedback s využitím sociálního stresu ve virtuální realitě u pacientů s funkčními neurologickými poruchami. 2018.

  2017

  1. KUŘÁTKOVÁ, Marie, Josef MANA, Goncalo Filipe DE CARVALHO RODRIGUES, Ondřej BEČEV, Eva KOZÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a milan BRÁZDIL. Deceptions of the Heart: The Influence of False Cardiac Feedback on Autonomic Markers of Arousal. In IX. Cracow Cognitive Science Conference. 2017.
  2. BEČEV, Ondřej, Eva KOZÁKOVÁ, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Josef MANA, Marie KUŘÁTKOVÁ, Radek MAREČEK, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. Effect of Interoceptive Feedback Manipulation on Sense of Agency. In Me & I. Conceptual and empirical perspectives on the self. 2017.
  3. CHROMEC, Jakub, Jan CHLÁDEK, Robert ROMAN, Claus LAMM a Milan BRÁZDIL. Intracerebral event-related responses to empathy-eliciting stimuli within the cingulate cortex. In 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping. 2017.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.
  5. BEČEV, Ondřej, Eva KOZÁKOVÁ, Radek MAREČEK, Josef MANA, Marie KUŘÁTKOVÁ, Lenka SAKÁLOŠOVÁ, Bartosz MAJCHROWICZ, Robert ROMAN a milan BRÁZDIL. Shaken Hearts and Confused Minds: Effect of Interoceptive Feedback Manipulation on Sense of Agency. In IX. Cracow Cognitive Science Conference. 2017.
  6. BRÁZDIL, Milan, Martin PAIL, J. HALAMEK, F. PLESINGER, J. CIMBALNIK, Robert ROMAN, P. KLIMES, Pavel DANIEL, Jan CHRASTINA, Eva BRICHTOVÁ, Ivan REKTOR, G.A. WORRELL a P. JURAK. Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. Annals of neurology. Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 82, č. 2, s. 299-310. ISSN 0364-5134. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ana.25006.

  2016

  1. BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Robert ROMAN a Tomáš KAŠPÁREK. ELEKTROFYZIOLOGIE REGULACE EMOCÍ U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016. 2016.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Post-movement processing in visual oddball task - Evidence from intracerebral recording. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2016, roč. 127, č. 2, s. 1297-1306. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2015.08.014.
  3. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. Primární motorická kůra je aktivována během nemotorické kognitivní úlohy: kazuistika pacienta vyšetřeného intracerebrálními elektrodami. In XIII. Sympozium praktické neurologie, Brno. 2016. ISBN 978-80-7471-151-0.
  4. BERNÁTOVÁ, Terézia. Psychofyziologické koreláty regulace emocí během expozice vlastnímu obrazu v zrcadle u pacientek s poruchami příjmu potravy. In SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN a Tomáš KAŠPÁREK. 63. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 2016.
  5. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Robert ROMAN, Ivan REKTOR a Milan BRÁZDIL. The primary motor cortex is involved in the control of a non-motor cognitive action. Clinical Neurophysiology. Clare: Elsevier Ireland, 2016, roč. 127, č. 2, s. 1547-1550. ISSN 1388-2457. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2015.11.049.
  6. CZEKÓOVÁ, Kristína, Daniel Joel SHAW, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Martin LAMOŠ, Robert ROMAN a Milan BRÁZDIL. What's the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli. PSYCHOPHYSIOLOGY. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2016, roč. 53, č. 8, s. 1203-1216. ISSN 0048-5772. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/psyp.12662.

  2015

  1. BRÁZDIL, Milan, Jan CIMBÁLNÍK, Robert ROMAN, Daniel Joel SHAW, Matt M. STEAD, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. Impact of cognitive stimulation on ripples within human epileptic and non-epileptic hippocampus. BMC Neuroscience. LONDON: Biomed Central Ltd., 2015, roč. 16, july, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-2202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12868-015-0184-0.
  2. DAMBORSKÁ, Alena, Robert ROMAN, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Mentální procesy následující po provedení volního pohybu během vizuálního oddball úkolu - intracerebrální studie. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.

  2014

  1. SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN, Radko OBEREIGNERŮ a Alena DAMBORSKÁ. Jak se cítíte „teď a tady“? Neuronální pozadí emočního uvědomění. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 132-141. ISSN 1802-3983.
  2. ROMAN, Robert, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. Neurofyziologie obranného chování. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 110, č. 2, s. 96-104. ISSN 1212-0383.
  3. BOB, Petr, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Miloslav KUKLETA, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Preictal Dynamics of EEG Complexity in Intracranially Recorded Epileptic Seizure A Case Report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014, roč. 93, č. 23, s. "nestránkováno", 4 s. ISSN 0025-7974. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000000151.
  4. KUKLETA, Miloslav, Alena DAMBORSKÁ, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. The non-target stimuli of the oddball task activate loci in the primary motor cortex: a case study of a patient with depth electrodes. In International C.I.A.N.S. Conference 2014 March 28-30, 2014 Venice, Italy. 2014. ISSN 1337-933X.

  2013

  1. SVĚTLÁK, Miroslav, Radek HODOVAL, Alena DAMBORSKÁ, Milan PILÁT, Robert ROMAN, Michal ČERNÍK, Radko OBEREIGNERŮ a Petr BOB. Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 2, s. 78-91. ISSN 0069-2328.
  2. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Hippocampus. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 12, s. 1337-1344. ISSN 1050-9631. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/hipo.22173.
  3. BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Petr KLIMEŠ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Ivan REKTOR, Josef HALÁMEK, Filip PLEŠINGER a Viktor JIRSA. On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLoS One. San Francisco, CA, USA: Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 5, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0063293.
  4. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Robert ROMAN, Stanislav JEŽEK, Alena DAMBORSKÁ, Jan CHLÁDEK, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Stress-Induced Alterations of Left-Right Electrodermal Activity Coupling Indexed by Pointwise Transinformation. Physiological Research. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, 2013, roč. 62, č. 6, s. 711-719. ISSN 0862-8408.

  2011

  1. ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK a Miloslav KUKLETA. Hippocampal P300 recorded during a simple auditory reaction time task (intracerebral study). In XI International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON XI). Palma, Mallorca, Spain, 25 Sep - 29 Sep, 2011. 2011. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/2011.207.00059.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z fyziologie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.

  2010

  1. ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. ERPs recorded by depth electrodes during a simple auditory reaction time paradigm. Barcelona, 2010, s. 138.
  2. ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. Event-related potentials recorded in a simple sensorimonitor task in epileptic patients (stereo-electroencephalographic study). 1. vyd. Praha: Physiological Research, 2010, s. 29 P, 1 s.
  3. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL a Josef HALÁMEK. Functional integration of the brain after detection of rare target stimuli - a depeth EEG study. 1. vyd. Barcelona, Španělsko: HBM 2010, 2010, s. 63.
  4. BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL a Josef HALÁMEK. Functional integration of the brain after detection of rare target stimuli - a depth EEG study. 1. vyd. Barcelona, Španělsko: HBM, 2010, s. 63.
  5. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
  6. KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. The level of frontal-temporal beta-2 band EEG synchronization distinguishes anterior cingulate cortex from other frontal regions. Consciousness and Cognition. Elsevier: Elsevier, 2010, roč. 19/2010, 19/2010, s. 879-886, 9 s. ISSN 1053-8100.
  7. ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR a Pavel JURÁK. Účast odlišných neuronálních sítí při řešení jednoduchého senzorimotorického úkolu (SEEG Studie). 1. vyd. Praha: Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E.Purkyně, 2010, s. 15.

  2009

  1. KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Beta 2-band synchronization during a visual oddball task. Physiological Research. Czech Republic: Czechoslovak Acad Sci Inst Physiology, 2009, roč. 58/2009, 5/2009, s. 725-732, 7 s. ISSN 0862-8408.
  2. KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Cognitive load during a visual oddball task displays differential impact on beta 2-band phase synchrony. Physiologia Bohemoslovaca (nyní Physiological Research). 2009, roč. 58/2009, 3/2009, 1 s.
  3. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, R ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Cognitive network interactions and beta 2 coherence in processing non-target stimuli in visual oddball task. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2009, roč. 58/2009, 1/2009, s. 139-148, 9 s. ISSN 0862-8408.
  4. KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Diferences in synchronization between various brain regions in the beta-2 band EEG frequencies. Activitas Nervosa Superior Rediviva. Praha: Collegium Internationale Activitatis N.S, 2009, roč. 51/ 2009, 1-2ú 2009, s. 92. ISSN 1337-933X.
  5. BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping. 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888.
  6. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Dalibor ŠPOK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Neural correlates of affective picture processing - A depth ERP study. Neuroimage. 2009, roč. 2009, č. 47, s. 376-383. ISSN 1053-8119.

  2008

  1. KUKLETA, Miloslav, Petr BOB, Milan BRÁZDIL, R. ROMAN a Ivan REKTOR. Beta 2-band synchronization during a visual oddball task. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50 / 2008, č. 3, s. 74. ISSN 1802-9698.
  2. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evoked and induced EEG responses in a visual oddball task (SEEG study). Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50 / 2008, č. 3, s. 81-82. ISSN 1802-9698.
  3. ROMAN, R., Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Changes of oscillatory activity during visual oddball task (SEEG study). In X th International Conference on Cognitive Neuroscience. 1. vyd. Turecko - Bodrum: ICON , Brain Research Society, 2008, s. 211.
  4. BRÁZDIL, Milan, R. ROMAN, T. URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, D. ŠPOK, P. JURÁK a P. DANIEL. Neural correlates of affective picture processing - a depth EEG study. In X th International Conference on Cognitive neuroscience. 1. vyd. Bodrum - Turecko: ICON - Brain Research Society, 2008, s. 412.

  2007

  1. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, J. BARDOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, R ROMAN a Miloslav KUKLETA. Multiple partial seizure-like symptoms in smokers. In 9 th Annual Conference of the SRNT Europe. 2007.
  2. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská Fakulta, 2007, 108 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z Fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská fakulta Brno, 2007, 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.

  2006

  1. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Correlation between stimulus-response intervals and peak amplitude latencies of visual P3 Waves. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 165-168. ISSN 0960-7560.
  2. ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Event-related desynchronization and synchronization in a visual oddball task (a stereoelectroencephalic study). Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2006, roč. 117/2006, Suppl.1/06, s. 305. ISSN 1388-2457.
  3. KUKLETA, Miloslav a R ROMAN. Fyziologie temporálního laloku. In Epilepsie temporálního laloku. 1. vyd. Jihlava: TRITON, 2006, s. 53-64, 11 s. Milan Brázdil, Petr Marusič a kolektiv. ISBN 80-7254-836-0.
  4. ROMAN, Robert, Jan CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Changes of oscillatory activity in a visual oddball task (sEEG study). Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 169-171. ISSN 0960-7560.
  5. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Petr BOB, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Synchrozation of ECoG activity during response to non-target stimuli in oddball task: An exploration in epileptic patients. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, roč. 44/2006, 4/2006, s. 159-161. ISSN 0960-7560.

  2005

  1. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Early sensory ERPs in oddball paradigm (SEEG study). In Book of abstacts, International C.I.A.N.S conference. 1. vyd. Bratislava: International CIANS, 2005, s. 71. ISBN 80-969339-2-2.
  2. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Electrophysiological response to target and frequent stimuli in a frequency range of 5.5-15 Hz in a visual oddball paradigm. In Zborník prác a abstraktov. 1. vyd. Košice: 81. Fyziologické dny, Košice, 2005, s. 167-168. ISBN 80-969280-0-7.
  3. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral error-related negativity in a simple go/no-go task. International Journal of Psychophysiology. 2005, roč. 4, č. 19, s. 244-255., 12 s. ISSN 0269-8803.
  4. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebral P3-like waveforms and the length of the stimulus-response interval in a visual oddball paradigm. Clinical Neurophysiology. Ireland: Elsevier, 2005, roč. 116/2005, č. 1, s. 160-171, 11 s. ISSN 1388-2457.
  5. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Spatiotemporal characteristics of EEG responses to non- target stimuli in oddball task: an exploration in epileptic patiens. In Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava: International CIANS Conference 2005, 2005, s. 57. ISBN 80-969339-2-2.
  6. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN, Petr BOB a Ivan REKTOR. Spatiotemporal characteristics of EEG responses to non- target stimuli in oddball task: an exploration in epileptic patiens. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43/2005, 43/2005, s. 212-215. ISSN 0960-7560.

  2004

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL- KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004, 82 s. Masarykova universita v Brně -LF, 2. vyd. ISBN 80-210-3486-6.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004, 82 s. ISBN 80-210-3486-6.
  3. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Intracerebrally recorded ERPs in a frequency range of 5.5-15 Hz in visual oddball paradigm. In Evoked Potentials International Conference XIV. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2004, s. 112-112. ISBN 3-937209-70-0.

  2003

  1. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Časové charakteristiky korové aktivace navozené neterčovými podněty v oddball úloze (intracerebrální studie u člověka). In XXXIX. Medzioborová konferencia o experimentálnom a klinickom štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Scieces, Bratislava, 2003, s. 8.
  2. ROMAN, Robert. Early components of event related potentials in visual oddball paradigm. Muscle & Nerve. San Francisco, California: J. Wiley, 2003, roč. 2003, č. 12, s. 132. ISSN 0148-639X.
  3. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Erps to target and frequent stimuli in visual oddball paradigm (SEEG study). In Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vyd. Brno: Faculty of Medicine. Masaryk University. Brno. Czech Republik, 2003, s. 185-186. ISBN 80-7013-394-5.
  4. ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evoked EEG responses in a frequency range of 5.5-15 Hz in visual oddball paradigm (SEEG study). Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 42/2003, 42/2003, s. 210-212. ISSN 0960-7560.
  5. ROMAN, Robert, J. CHLÁDEK, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Evokované EEG odpovědi ve frekvenčním pásmu 5,5-15 Hz ve vizuálním oddball paradigmatu (SEEG studie). In XXXIX. Medzioborová konferencia o exp. a klin. štúdiu vyšších nervových funkcií. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2003, s. 8.
  6. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Pavel JURÁK. Identical event-related potentials to target and frequent stimuli of visual oddball task recorded by intracerebral electrodes. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2003, roč. 114/2003, 114 (7), s. 1292-1297. ISSN 1388-2457.
  7. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Ivan REKTOR. Temporal characteristics of cortical activation induced by non-target stimulus in visual oddball setup (intra-cerebral study in humans). Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 42/2003, 5/2003, s. 208-209. ISSN 0960-7560.
  8. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Ivan REKTOR a Miloslav KUKLETA. Vztah vln P3 k podnětu a odpovědi ve zrakovém oddball paradigmatu. In 50. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 1.na CD. Brno: Neurologická klinika LF MU a FN Brno, 2003, s. 3. ISBN 80-86607-07-0.

  2002

  1. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Michael FALKENSTEIN, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. Error processing - evidence from intracerebral ERP recordings. Experimental Brain Research. USA: Springer-Verlag 2002, 2002, roč. 146, č. 146, s. 460-465. ISSN 0014-4819.
  2. HALÁMEK, J., P. JURÁK, J. CHLÁDEK, D. SOCHŮRKOVÁ, Robert ROMAN a I. NESTRAŠIL. Event related synchronization and desynchronization in intracerebral recordings. In IFMBE- Biosignal Processing. 1. vyd. Vienna, Austria: IFMBE, 2002, s. 610-611. ISBN 3-901351-62-0.
  3. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral somatosensory event-related potentials:effect of response type (button-pressing versus mentalcouting) on P3 distribution within human brain. In Clinical Neurophysiology. Barcelona: Elsevier, 2002, s. 81-81. ISBN 1388-2457.
  4. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Miloslav KUKLETA a Ivan REKTOR. Is the potential evoked by visual stimulus dependent on verbal instruction, which determined the stimulus significance? Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2002, roč. 41, č. 5, s. 224-226. ISSN 0960-7560.
  5. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL a Robert ROMAN. Potentials evoked by non-target stimuli in visual oddball setup (intra-cerebral study in humans). Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2002, roč. 41, č. 5, s. 220-223. ISSN 0960-7560.

  2001

  1. KUKLETA, Miloslav, Milan BRÁZDIL, Robert ROMAN a Pavel JURÁK. Electrophysiological responses to target and frequent stimuli recorded by intra-cerebral electrodes during visual odd-ball paradigm in human. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2001, roč. 41, 1-2, s. 58-60. ISSN 0960-7560.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 78 s. ISBN 80-210-2654-5.
  4. BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL a Pavel JURÁK. Intracerebral recordings of visual event-related potentials on reaction errors. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 1, s. 41. ISSN 1388-2457.
  5. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. P3 waveform in oddball paradigm can be time locked to target stimulus or the motor response. Homeostasis. Praha: Cians, 2001, roč. 41, 3-4, s. 115-117. ISSN 0960-7560.
  6. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Robert ROMAN a Miloslav KUKLETA. Steep U-shaped EEG potentials preceding the movement in oddball paradigm: Their role in movement triggering. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2001, roč. 2001, č. 41, s. 60-63. ISSN 0960-7560.

  2000

  1. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, P. JURÁK, Michal DUFEK a Miloslav KUKLETA. EEG and motor responses to target stimuli in an oddball paradigm: SEEG recordings in epileptic patients. Homeostasis. Praha: CIANS, 2000, roč. 40, 3-4, s. 96-98. ISSN 0960-7560.

  1999

  1. AL-KUBATI, Mohamed, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ a Jan PEŇÁZ. Physiology practicals. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999, 103 s. Lékařská fakulta MU. ISBN 80-210-2160-8ED.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 04:01