Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Jiří DOLINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk KALA. Correlation of survival length after pancreaticoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma depending on tumor characteristics detected by means of computed tomography and resection margins status. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 6, s. 1319-1328. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_190923N955.
 2. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, M. SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2020.99.3.124–130.
 3. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš GROLICH, Martina FARKAŠOVÁ, Vladimír ČAN, Roman SVATOŇ, Martin SVOBODA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Lukáš FROLA, Šárka BOHATÁ a Zdeněk KALA. Naše zkušenosti s transanální totální mezorektální excizí (TaTME) u tumorů středního a distálního rekta. Rozhledy v chirurgii. 2020, roč. 99, č. 3, s. 124-130. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2020.99.3.124-130.
 4. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Peter MATKULČÍK, Jan ZAVADIL, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Tomáš ANDRAŠINA a Vlastimil VÁLEK. Prognostické faktory přežití u pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených pomocí transarteriální chemoembolizace. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 33, č. 3, s. 214-219. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020214.
 5. 2019

 6. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Kvalita TME - nezávislý prognostický faktor chirurgické léčby karcinomu rekta, je přínosem technika TaTME? In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 7. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Management anastomotických komplikací v chirurgii rekta ve vztahu k adjuvantní léčbě. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom. 2019.
 8. TREGLEROVÁ, Jana, Jiří ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019. ISSN 1213-5763.
 9. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Hiroko MARTIN, Jiří PÁNEK, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Percutaneous Endoluminal Forceps Biopsy in Cholangiocellular Carcinoma - A Perspective Approach to Timeliness of Diagnostic Confirmation Using Two Scenarios. Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2019, roč. 3, Jun 2019, s. 1-8. ISSN 2435-1210.
 10. KUNOVSKÝ, Lumír, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Jiří DOLINA, Hana MAŠKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Petr DÍTĚ. Survival Length after Pancreaticoduodenectomy for Adenocarcinoma in Correlation with Preoperative CT Characteristics and Tumour Resections Margin Assesment. In 51st Annual meeting of the European Pancreatic Club. 2019. doi:10.1016/j.pan.2019.05.087.
 11. KYSELA, Petr, Vladimír ČAN, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Vliv věku na strategii léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019. ISSN 0862-495X.
 12. 2018

 13. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Do jater metastazující KRK- věková specifika. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 14. PAVELEKOVÁ, Alica, Petr MORAVČÍK, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastázy nádorů do pankreatu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
 15. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 16. 2017

 17. SVATOŇ, Roman, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jana STRENKOVÁ a Renata CHLOUPKOVÁ. Gastrointestinální stromální tumory rekta. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 18. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Kolorektální karcinom u pacientů s IBD. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 19. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martina FARKAŠOVÁ a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Krátkodobé onkochirurgické výsledky po resekci rekta metodou TATME. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 20. ZETELOVÁ, Andrea, Roman SVATOŇ, Beáta HEMMELOVÁ a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. KRK tračníku a geriatrický pacient. In Letovice Care. 2017.
 21. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2017, roč. 11, č. 2, s. 54-60. ISSN 1802-4475.
 22. ADAM, Zdeněk, Jan STRAUB, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ a Martin ŠTORK. Osteoprotektivní léčba bisfosfonáty nebo denosumabem u nemocných s mnohočetným myelomem: přínos a rizika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 311-321. ISSN 0042-773X.
 23. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Zdeněk ADAM, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Přínos nových inhibitorů angiogeneze (bevacizumab a aflibercept) pro léčbu mnohočetné angiomatózy: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 10, s. 672-678. ISSN 0042-773X.
 24. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radikalita resekčního výkonu pro karcinom pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 25. FARKAŠOVÁ, Martina, Radoslav HRIVNÁK, Vladimír PROCHÁZKA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Specifika léčby karcinomu konečníku u geriatrického pacienta. In Letovice Care. 2017.
 26. 2016

 27. BEDNAŘÍKOVÁ, Markéta, Vít WEINBERGER, Luboš MINÁŘ, Otakar BEDNAŘÍK, Eva JANDÁKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Šárka BOHATÁ, Dalibor VALÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Metastatický primárně neresekabilní karcinom tlustého střeva manifestovaný v graviditě u 38leté pacientky pod klinickým obrazem karcinomu ovaria. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2016, roč. 10, č. 2, s. 102-106. ISSN 1802-4475.
 28. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
 29. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Tomáš ROHAN, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní klešťová biopsie u malignit postihujících žlučové cesty. Česká radiologie. Praha: Galén, 2016, roč. 70, č. 4, s. 228-234. ISSN 1210-7883.
 30. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Volumetric analysis versus response evaluation criteria in solid tumors and modified response evaluation criteria in solid tumors in the evaluation of HCC after transarterial chemoembolization. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
 31. 2015

 32. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. In Onkologie v praxi. 2015.
 33. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Zdeněk MECHL a Radek PEJCOCH. Metastatic adeoid cystic carcinoma of the salivary gland. In 2015 ASCO Annual Meeting. 2015. ISSN 0732-183X.
 34. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN 1802-4475.
 35. STAŇKOVÁ, Monika, Tomáš ANDRAŠINA, Jaroslav SEDMÍK, Vlastimil VÁLEK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Štěpán TUČEK. Přežívání pacientů s hepatocelulárním karcinomem léčených transarteriální chemoembolizací s drug-eluting beads. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 106-115. ISSN 1210-7883.
 36. 2014

 37. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MAZANEC. Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
 38. 2013

 39. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Radek PEJČOCH, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Marketa KÁNIJOVÁ. ANAPLASTICKÝ KARCINOM ŠTÍTNICE - KAZUISTIKA. In 13 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013.
 40. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk MECHL, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 70 Patienten mit sehr seltenen onkologischen Erkrankungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 41. HRIVNÁK, Radoslav, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Jak postupovat u synchronních jaterních metastáz karcinomu rekta? In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
 42. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Karcinom prsu jako součást vícečetné malignity - kazuistika. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 43. ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 25-30. ISSN 0862-495X.
 44. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 45. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK, Luboš MINÁŘ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Petr SZTURZ. Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu - retrospektivní analýza jednoho centra. In XX. Jihočeské onkologické dny, 17.10.2013 - 19.10.2013, Český Krumlov, Zámecká jízdárna. 2013.
 46. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel SZTURZ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Pacientka s úplnou odpovědí jaterních a kosttních metastáz při léčbě paclitaxelem + bevacizumabem. 2013.
 47. 2012

 48. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Zdeněk MECHL. Kazuistika: Podpůrná léčba u pacientky s rozsáhlým tumorem ovaria. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 464-467. ISSN 0862-495X.
 49. 2011

 50. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Cílená léčba metastatické kostní choroby solidních tumorů. Brno, 2011. s. 262-263. ISBN 978-80-86793-17-7.
 51. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209.
 52. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272. ISSN 1802-4475.
 53. HEMMELOVÁ, Beáta, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 54. HEMMELOVÁ, Beáta, Markéta VAVŘÍKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Korelace EUS, CT a MRI u infiltrace rekta s klinickým nálezem. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
 55. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Zdeněk MECHL a Vladimír BRTNÍK. Periferní polyneuropatie při nádorové léčbě. Acta chemo-therapeutica. Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 2011, roč. 19-20, 2-3 2011, s. 118-238. ISSN 1335-0579.
 56. HEMMELOVÁ, Beáta, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Porovnání klinického vyšetření, vyšetření TRUSA a MRI pánve u pacientů s karcinomem rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 57. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Oldřich ROBEK, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Postup u pacientů pro neoadjuvantní CHRT s výraznou pasážovací poruchou u karcinomu rekta. In XVIII. Jihočeské onkologické dny. Sborník přednášek. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 58. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří TOMÁŠEK, Aleš NEUMANN a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radiologická léčba hepatocelulárního karcinomu. Farmakoterapie. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 17-23. ISSN 1801-1209.
 59. BAJEROVÁ, Monika, Blanka ROBEŠOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Srovnání metod používaných při diagnostice mutací genu KRAS a EGFR u kolorektálního karcinomu (CRC) a nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha. 2011.
 60. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 61. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Zdeněk MECHL, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu-první zkušenosti. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 62. KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Vlastimil VÁLEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Synchronní metastázy kolorektálního karcinomu - volba optimálního postupu. In VI. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 63. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor PENKA a Jaroslav IVIČIČ. Vynucené operační revize u pacientů s KRK probíhající biologickou léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 64. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomia a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatických tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Sborník přednášek. 2011.
 65. GROLICH, Tomáš, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Oldřich ROBEK, Otakar BEDNAŘÍK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Využití laparoskopické ileostomie a sigmoideostomie u výrazně stenozujících symptomatickcýh tumorů rekta před neoadjuvantní léčbou. In XIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2011.
 66. 2010

 67. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo KŘIKAVA a Marta ČÍHALOVÁ. Limity rozsahu chirurgické resekce karcinomů jícnu a kardie. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 68. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Z. MECHL. Periferní senzorická polyneuropatie po chemoterapii-možnosti ovlivnění. In MUDr Marek Svoboda PhD. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2011. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 42. ISBN 978-80-86793-23-8.
 69. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Z. MECHL. Periferní senzorická polyneuropatie po chemoterapii-možnosti ovlivnění. In MUDr Marek Svoboda PhD. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2011. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 42. ISBN 978-80-86793-23-8.
 70. 2009

 71. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka. Metastázy do kostí a možnosti léčby. Farmakoterapie. 2009, roč. 5, s. 20-22. ISSN 1801-1209.
 72. 2005

 73. OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka, Jiří TOMÁŠEK, Ivo KOCÁK a Dagmar BRANČÍKOVÁ. Možnosti lokální imunoterapie plicních metastáz karcinomu ledviny. In Edukační sborník, XXIX. Brněnské onkologické dny 26. – 28.5.2005. Brno: MOU Brno, 2005. s. 207.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 1. 2021 08:47