Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GRASGRUBER, Pavel a Eduard HRAZDÍRA. Nutritional and socio-economic predictors of adult height in 152 world populations. Economics & Human Biology, Elsevier B.V., 2020, roč. 2020, č. 37, s. 1-23. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2020.100848.
 2. 2019

 3. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 4. GRASGRUBER, Pavel, Nikola STRAČÁROVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš KALINA, Stipan PRCE, Stevo POPOVIČ, Predrag POTPARA a Ivan DAVIDOVIC. The coast of giants: an anthropometric survey of high schoolers on the Adriatic coast of Croatia. PeerJ — the Journal of Life and Environmental Sciences, 2019, roč. 7, e6598, s. 1-31. ISSN 2167-8359. doi:10.7717/peerj.6598.
 5. 2018

 6. GRASGRUBER, Pavel, Eduard HRAZDÍRA, Martin SEBERA a Tomáš KALINA. Cancer Incidence in Europe: An Ecological Analysis of Nutritional and Other Environmental Factors. FRONTIERS IN ONCOLOGY, Switzerland: FRONTIERS MEDIA SA, 2018, roč. 8, č. 151, s. 1-29. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2018.00151.
 7. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Global Correlates of Cardiovascular Risk: A Comparison of 158 Countries. Nutrients, Basel, Schwitzerland: MDPI AG, 2018, roč. 10, č. 4, s. 1-39. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu10040411.
 8. 2017

 9. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA, Marie SVOBODOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Jan HULEŠ. BODY HEIGHT, BODY COMPOSITION AND LIFESTYLE OF CZECH HIGH SCHOOL STUDENTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 624-631, 8 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 10. 2016

 11. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research, Sweden: Co-Action Publishing, 2016, roč. 2016, č. 60, s. nestránkováno. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694.
 12. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology, Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, č. 21, s. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005.
 13. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6.
 14. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9.
 15. 2015

 16. HRAZDÍRA, Eduard, Petra JANÍČKOVÁ a Michaela JURÁNKOVÁ. Comparison of different HIIT protocols regarding to its effect and application. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 573-578, 6 s. ISBN 978-88-7587-718-7.
 17. JURÁNKOVÁ, Michaela, Jiří BÍLÝ a Eduard HRAZDÍRA. Effects of high-intensity strength interval training program on body composition. Journal of Human Sport and Exercise, Universidad de Alicante, 2015, roč. 10/2015, 1Proc, s. "S314"-"S319". ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.20.
 18. HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical Characteristics in Czech Adult Population. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 61-65, 5 s. ISBN 978-88-7587-718-7.
 19. HRAZDÍRA, Eduard, Miriam KALICHOVÁ, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. The efficiency of selected tests for determination of snowboard stance. In Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P.. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humaintas, 2015. s. 149-163, 15 s. ISBN 978-83-64788-28-4.
 20. 2014

 21. HRAZDÍRA, Eduard, Michaela JURÁNKOVÁ a Petra SLÁMOVÁ. Comparison of different HIIT protocols regarding to its effect and application. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
 22. HRAZDÍRA, Eduard a Tomáš KALINA. Flexibilita dospělé populace České republiky. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 85-104, 20 s. ISBN 978-80-210-6852-0.
 23. HRAZDÍRA, Eduard. Florbal/Softbal. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 21 s. ISBN 978-80-210-7165-0.
 24. HRAZDÍRA, Eduard. Pohybové hry. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-210-7181-0.
 25. VILÍM, Martin, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Eduard HRAZDÍRA. Porovnání izometrické síly horních končetin u žen starších 18 let v České republice. Studia Sportiva, Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 69 - 82. ISSN 1802-7679.
 26. HRAZDÍRA, Eduard. Snowboarding. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-80-210-7326-5.
 27. VACENOVSKÝ, Pavel, Tomáš VENCÚRIK, Martina BERNACIKOVÁ a Eduard HRAZDÍRA. Sportovní hry II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 39 s. ISBN 978-80-210-7188-9.
 28. HRAZDÍRA, Eduard. Struktura sportovního výkonu ve florbalu. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 98-100, 3 s. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 29. HRAZDÍRA, Eduard. Struktura sportovního výkonu ve florbalu - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 98-100, 3 s. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 30. HRAZDÍRA, Eduard, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The comparison of flexibility and physical characteristics in czech adult population. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
 31. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Martin SEBERA. The relationship between relative sitting height and flexibility in the Czech adult population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 445-448, 4 s. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.31.
 32. 2013

 33. GRASGRUBER, Pavel a Eduard HRAZDÍRA. Anthropometric characteristics of the young Czech population and their relationship to the national sports potential. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, č. 2, s. 120-134. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.15.
 34. HRAZDÍRA, Eduard. TEXT FLEXIBILITY - PŘEDKLON V SEDU (SIT-AND-REACH TEST). In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 58-67, 10 s. ISBN 978-80-210-6721-9.
 35. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. The comparison of flexibility in the Czech population aged 18-59 years. Journal of Human Sport and Exercise, Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, č. 2, s. 135-140. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.16.
 36. 2012

 37. GRASGRUBER, Pavel a Eduard HRAZDÍRA. Anthropometric characteristics of the young Czech population and their relationship to the national sports potential. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2012.
 38. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Eduard HRAZDÍRA a Martin VILÍM. Changes of Selected Somatic Parameters of Czech Senior Population. In Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science – 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2.
 39. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. The comparison of flexibility in the Czech population aged 18-59 years. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2012.
 40. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. In International scientific conference. 2012.
 41. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. Gymnasium, 2012, roč. 13, č. 2, s. 193-199. ISSN 1453-0201.
 42. 2011

 43. HRAZDÍRA, Eduard a Jan CACEK. Exercises used for the selection of the front leg in snowboarding. In Sport and Quality of Life 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 44. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 45. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. ISSN 0195-9131.
 46. HRAZDÍRA, Eduard a Taťána STRAKOVÁ. Ochranné pomůcky při snowboardingu. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Taťána Straková, PhD.. Outdoor 2011. Brno: MU, 2011. s. 185-190, 205 s. ISBN 978-80-263-0015-1.
 47. HRAZDÍRA, Eduard, Taťána STRAKOVÁ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Tomáš VESPALEC. Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5633-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2020 19:53