Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. NAVRÁTIL, Ondřej, Karel SVOBODA, Eduard NEUMAN, Vilém JURÁŇ, Jakub HUSTÝ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata přední komunikující tepny – zhodnocení pacientů za 10 let 2008 - 2017. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 2. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Jiří PÁNEK, Tomáš ANDRAŠINA a Tomáš ROHAN. DSM TACE – naše zkušenosti. In 30. PTA kurz - Belánovy dny. 2019.
 3. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Barbora PACKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jakub HUSTÝ, Václav KUBEŠ, Michal EID a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 4. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Milan DASTYCH a Radek KROUPA. Maligní komplikace celiakie - kdy na ně myslet. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 5. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Roman SVATOŇ, Zdeněk KALA, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Jan TRNA a Karolina POREDSKÁ. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel diagnosed by capsule endoscopy. In ESGE Days 2019, Prague. 2019. doi:10.1055/s-0039-1681914.
 6. ROHAN, Tomáš, Michal UHER, Jakub HUSTÝ, Jan ZAVADIL, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiologické destrukční metody hepatocelulárního karcinomu. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie, Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 194-201. ISSN 2336-4998.
 7. 2018

 8. NAVRÁTIL, Ondřej, Vilém JURÁŇ, K SVOBODA, Jakub HUSTÝ a Martin SMRČKA. Aneuryzmata ACoA – zhodnocení souboru za 10 let. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 12-13. 2018.
 9. ŘEHOŘOVÁ, Jitka, Petra DIVÁCKÁ, Zuzana LICHÁ, Michal ŠENKYŘÍK a Jakub HUSTÝ. Anurické selhání ledvin – kazuistika. 2018.
 10. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Daniel BARTUŠEK a Jiří PÁNEK. Embolizace poporodního krvácení. In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018. 2018. ISSN 1210-7883.
 11. HUSTÝ, Jakub, Tomáš ANDRAŠINA, Daniel BARTUŠEK a Jiří PÁNEK. Komplikace embolizačních výkonů v oblasti jater. In XXIV. Pracovní sympozium české společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. 2018.
 12. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Lucie PROKOPOVÁ, Jakub HUSTÝ, Daniel BARTUŠEK, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ a Michal ŠENKYŘÍK. Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmenální portální hypertenzi po abdominální chirurgii. In Gastroenterologie a hepatologie. Abstrakta. 40. české a slovenské endoskopické dny. 19. endoskopický den IKEM. 2018. ISSN 1804-7874.
 13. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Mucinous cystic neoplasm of the liver or intraductal papillary mucinous neoplasm of the bile duct? A case report and a review of literature. Annals of hepatology, Mexico City: Ediciones Medicina y Cultura, 2018, roč. 17, č. 3, s. 519-524. ISSN 1665-2681. doi:10.5604/01.3001.0011.7397.
 14. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Petr MORAVČÍK, Jan MAZANEC, Jakub HUSTÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan ŠLAPÁK a Jiří DOLINA. Mucinous cystis neoplasm of the liver and intraductal papillary neoplasm of the bile duct. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
 15. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Roman SVATOŇ, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Petr KYSELA a Zdeněk KALA. Multiple neuroendocrine tumor od the small bowel: a case report and a review of literature. Vnitřní Lékařství, 2018, roč. 64, č. 10, s. 966-969. ISSN 1801-7592.
 16. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Hiroko MARTIN a Vlastimil VÁLEK. Prevention of benign stenosis due to endoluminal irreversible electroporation in bile ducts. In CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
 17. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. Terapie nádorů postihujících játra metodami intervenční radiologie. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 157, č. 4, s. 195-202. ISSN 0008-7335.
 18. 2017

 19. ROHAN, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jiří PÁNEK, Jakub HUSTÝ, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation using the monopolar approach for the treatment of an occluded metal biliary stent in malignancy. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
 20. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Oldřich ROBEK, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. EP-07 Mnohočetné postižení tenkého střeva neuroendokrinním tumorem - kazuistika. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017.
 21. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Dalibor ČERVINKA, Iva SVOBODOVÁ, Jakub HUSTÝ, Tomáš ROHAN a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation with endoluminal balloon catheter in perihilar region. In CIRSE 2017. 2017. ISSN 0174-1551.
 22. STAŇKOVÁ, Monika, Vendula TRUNČÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. VOLUMETRIE JATER PŘED A PO EMBOLIZACI V. PORTAE - NAŠE ZKUŠENOSTI. Česká radiologie, Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 3, s. 233-243. ISSN 1210-7883.
 23. KRAJINA, Antonín, Miloslav ROČEK, Martin KÖCHER, Filip CIHLÁŘ, Jiří LACMAN, Ladislava JANOUŠKOVÁ, Petr DURAS, Luděk ŠTĚRBA, Ladislav ENDRYCH, Tomáš JONSZTA, Jiří VANÍČEK, Jakub HUSTÝ, Boris KOŽNAR, Daniel VÁCLAVÍK, Josef VESELKA a Petr VAŘEJKA. VÝVOJ POČTŮ ENDOVASKULÁRNÍCH NEUROINTERVENČNÍCH METOD V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2013-2016. Česká radiologie, Praha: Galén, 2017, roč. 71, č. 2, s. 110-115. ISSN 1210-7883.
 24. 2016

 25. HUSTÝ, Jakub, Vlastimil VÁLEK, Daniel BARTUŠEK, Miriama ŠMAJEROVÁ a Lucie PROKOPOVÁ. Contrast enhanced ultrasound in patients with Crohn´s disease. In ESGAR 2016. 2016.
 26. HUSTÝ, Jakub a Jaroslav BOUDNÝ. Krvácení a intervenční radiolog. In Colours of Sepsis - Sepse Ostrava 2016. 2016.
 27. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Jakub HUSTÝ, Jiří PÁNEK a Vlastimil VÁLEK. Perkutánní biopsie ze žlučových cest. In CSIR 2016. 2016. ISSN 1210-7883.
 28. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Daniel BARTUŠEK, Jiří PÁNEK a Jan CHALOUPKA. Uzavírací zařízení Mynx a Exoseal – naše zkušenosti. In 27 . kurz PTA – Belánovy dny. 2016.
 29. 2015

 30. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Transarteriální chemoembolizace jater - Technické problémy a komplikace výkonu. Česká radiologie, Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 2, s. 129-136. ISSN 1210-7883.
 31. 2014

 32. HUSTÝ, Jakub. Ambulance intervenční radiologie. 2014.
 33. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ a Daniel BARTUŠEK. Terapeutické embolizace v oblasti urotraktu. In 25. PTA kurz. 2014.
 34. BARTUŠEK, Daniel, Jakub HUSTÝ a Petra ONDŘÍKOVÁ. Tumory střev a ultrazvuk. In Kurz UZ techniky - Ultrazvukový kongres. 2014. ISBN 978-80-905078-5-2.
 35. 2013

 36. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Tomáš ANDRAŠINA a Jiří PÁNEK. Diagnostic imaging before endovascular treatment of deep vein thrombosis: what we want to know and how. In CIRSE 2013. 2013.
 37. VÁLEK, Vlastimil a Jakub HUSTÝ. Quality Improvement Guidelines for Transcatheter Embolization for Acute Gastrointestinal Nonvariceal Hemorrhage. CardioVascular and Interventional Radiology, New York, USA: SPRINGER, 2013, roč. 36, č. 3, s. 608-612. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-0462-5.
 38. HUSTÝ, Jakub, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Markéta SMĚLÁ, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. VYUŽITÍ KONTRASTNÍHO ULTRAZVUKU V DIAGNOSTICE AKTIVITY CROHNOVY NEMOCI. Česká radiologie, Galén, 2013, Ces Radiol, 2013; 67(1), s. 39–45. ISSN 1210-7883.
 39. SMĚLÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Zbyněk BORTLÍČEK. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Česká radiologie, 2013, roč. 67, č. 1, s. 46-51. ISSN 1210-7883.
 40. 2012

 41. BOUDNÝ, Jaroslav, Jakub HUSTÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Celiac artery compression (Dunbar) syndrome: what does it mean to interventional radiologists? In CIRSE 2012. 2012. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-012-437-6.
 42. HUSTÝ, Jakub a Jiří PÁNEK. Ehlers- Danlosův syndrom. In CSIR 2012. XVII. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP, Poděbrady. 2012. ISSN 1210-7883.
 43. HUSTÝ, Jakub. TROMBÓZA HLUBOKÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN A MOŽNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE. Česká radiologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 66, č. 3, s. 313-315. ISSN 1210-7883.
 44. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. In XXXVIII. Český radiologický kongres, Olomouc 2012. 2012. ISSN 1210-7883.
 45. 2010

 46. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ a Ondřej LUDKA. Catheter directed thrombolysis in iliofemoral deep vein thrombosis. In Cardiovascular and interventional radiology : Abstracts of CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe). 2010. ISSN 0174-1551.
 47. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Eva BUDINSKÁ. Dependence of the clinical symptoms on the ultrasound findings by patients with celiac disease – prospective study. In European congress of gastroenterology. 2010.
 48. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Jaroslav SEDMÍK a Aleš NEUMANN. Kongenitální absence dolní duté žíly - kazuistika (abstrakt). In Česká radiologie, vol. 64, no. 2, s. 174. 2010. ISSN 1210-7883.
 49. VAVŘÍKOVÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ, Jaroslav UTĚŠENÝ, Jiří DOLINA a Eva BUDINSKÁ. Spleen size in patients with celiac disease - prospective study. In European congress of radiology. 2010.
 50. HUSTÝ, Jakub. Tumory GIT a role UZ vč.CEUS. In XXXVII. český radiologický kongres, Plzeň. 2010.
 51. HUSTÝ, Jakub. Tumory GIT a role UZ vč. CEUS. In Česká radiologie, vol. 64, Suppl. 1. 2010. ISSN 1210-7883.
 52. BARTUŠEK, Daniel, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění střev. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2010, roč. 64, č. 4, s. 18-24. ISSN 1213-323X.
 53. 2009

 54. BOHATÁ, Šárka, Radim ŠIMŮNEK, Jakub HUSTÝ a Vlastimil VÁLEK. Bouveret syndrome. In European Radiology, ESGAR 2009 Book of Abstracts / Volume 19 / Supplement 2 / June 2009. 2009. s. 692. ISSN 0938-7994.
 55. VAVŘÍKOVÁ, Markéta a Jakub HUSTÝ. CEUS střeva - možnosti použití. In Ultrazvukový kongres Čejkovice 2009. 2009.
 56. VÁLEK, Vlastimil a Jakub HUSTÝ. Crohn´s disease: Clinical-surgical questions and imaging answers. European Journal of Radiology, Ireland: Elsevier, 2009, roč. 69, č. 3, s. 375-380. ISSN 0720-048X.
 57. 2008

 58. SEDMÍK, Jaroslav, Jakub HUSTÝ, Jaroslav BOUDNÝ, Marek MECHL, Rastislav BEHARKA a Dalibor PACÍK. Embolizace pravostranné spermatické žíly při orchialgii. Česká Radiologie, Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 2, s. 181-184. ISSN 1210-7883.
 59. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Jaroslav SEDMÍK a Vlastimil VÁLEK. Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie. Česká radiologie, Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 2, s. 185-188. ISSN 1210-7883.
 60. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav BOUDNÝ, Jaroslav SEDMÍK a Vlastimil VÁLEK. Endovaskulární terapie chronické mezenteriální ischémie. Česká radiologie, 2008, roč. 62/2008, č. 2, s. 185 -188. ISSN 1210-7883.
 61. ANDRAŠINA, Tomáš, Jakub FOUKAL a Jakub HUSTÝ. Nevaskulárne intervencie na obličke. In XV. Medzinárodné radiologické Winter fórum. 2008.
 62. VÁLEK, Vlastimil, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Sonografické vyšetření střev - indikace, interpretace. In Aktuální gastroenterologie XXIII. Praha: JS Partner s.r.o JS Press, 2008. s. 5-7, 3 s. ISBN 978-80-87036-31-0.
 63. HUSTÝ, Jakub, Vlastimil VÁLEK a Jan PEREGRIN. Urointervence - radiologické intervenční výkony na ledvině. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 208-214. ISSN 1212-4184.
 64. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Markéta VAVŘÍKOVÁ a Jakub HUSTÝ. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Celiakia, Bratislava: Občanské sdružení celiatikov, Bratislava, 2008, č. 2, s. 5-7.
 65. 2007

 66. MALÝ, Roman, Jitka MANNOVÁ, Jakub HUSTÝ a Pavel ŠEVČÍK. Kontinuální periferní nervová analgezie s využitím ultrasonografické (USG) navigace epidurální Tuohyho jehly G18 a epidurálního katétru. In Česko – slovenský kongres regionální anestézie – Abstrakta. 2007. s. 23.
 67. HUSTÝ, Jakub a Jaroslav BOUDNÝ. Perkutánní trombolysa. Česká radiologie, 2007, roč. 61, č. 2, s. 220. ISSN 1210-7883.
 68. HUSTÝ, Jakub a Karel BENDA. Perkutánní nefrostomie – když je nezavádíme, tak je upravujeme…. Česká radiologie, 2007, roč. 61, č. 2, s. 203. ISSN 1210-7883.
 69. BARTUŠEK, Daniel, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Jaroslav UTĚŠENÝ. Small bowel ultrasound in patients with celiac disease. Retrospective study . European Journal of Radiology, 2007, roč. 2007, Aug;63(2), s. 302-6. ISSN 0720-048X.
 70. BARTUŠEK, Daniel. Small bowel ultrasound with celiac disease. Retrospective study. European journal of radiology, Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 2/2007, č. 63, s. 302-306. ISSN 0720-048X.
 71. HUSTÝ, Jakub, Jaroslav SEDMÍK, Šárka BOHATÁ a Branislav VARGA. Uretrografie a cystografie - postavení v současném algoritmu diagnostiky patologických změn. Česká radiologie, 2007, roč. 61, č. 2, s. 204. ISSN 1210-7883.
 72. 2004

 73. NÁDENÍČEK, Petr a Jakub HUSTÝ. Otázky bezpečnosti dopplerovské sonografie. In "Moravský den" - Plenární schůze České radiologické společnosti. Olomouc. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2020 04:05