Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RADVAN, Michal a Jana KRANECOVÁ. Is Ad valorem Property Taxation a Solution for the Czech Republic. In Michal Radvan, Riël Franzsen, William J. McCluskey, Frances Plimmer. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 47-78. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6.2.
 2. VUONGOVÁ, Andrea, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK a Hőfferová KOUCKÁ. Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě. Edited by Jana Kranecová - Damian Czudek - Tereza Koucká Hőfferová - Andrea. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021.
 3. 2016

 4. CZUDEK, Damian a Jana KRANECOVÁ. European Charter of Local Self-Government in the Czech republic. In Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.). Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. 1. vyd. Warszawa: CeDeWu, 2016. s. 25-32. N/A. ISBN 978-83-7556-847-9.
 5. 2015

 6. KRANECOVÁ, Jana. System of financial management and control. In Mrkývka, Petr. systems of financial law : general part. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 118-129. ISBN 978-80-210-7826-0.
 7. 2014

 8. KRANECOVÁ, Jana. Daňová soustava po rekodifikaci soukromého práva. In Tereza Kyselovská. Cofola 2014. 2014.
 9. KRANECOVÁ, Jana. Postup k odstranění pochybností. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 173-180. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 10. KRANECOVÁ, Jana. Selected issues of corporate income tax. In Damian Czudek, Michal Kozieł. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. Brno: Tribun EU, 2014. s. 103-112. ISBN 978-80-263-0732-7.
 11. KRANECOVÁ, Jana. Stanovení daně podle pomůcek. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 198-206. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 12. KRANECOVÁ, Jana. Uplatnění daňové ztráty. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 118-125. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 13. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 s. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 14. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Jana KRANECOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 218 s. ISBN 978-80-210-7702-7.
 15. KRANECOVÁ, Jana. Zahájení daňové kontroly. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 187-197. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 16. KRANECOVÁ, Jana. Zastírané právní jednání a zneužití práva. In RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jana KRANECOVÁ, Michal JANOVEC a Martina VALACHOVÁ. Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 181-188. Iuridica. Editio Scientia no. 503. ISBN 978-80-210-7702-7.
 17. 2013

 18. KRANECOVÁ, Jana. Corporate Income Tax in the Context of International Law. In Kostukov, A.N. Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. Omsk: Omsk F. M. Dostoevsky State University, 2013. s. 379-386. ISBN 978-5-7779-1628-0.
 19. KRANECOVÁ, Jana. Legal instruments of financial management. In Public Finance and Financial Law in the Face of Challenges of the Financial Crisis. 2013.
 20. KYNCL, Libor, Petr MRKÝVKA, Milan BÁRTA, Jiří BLAŽEK, Klára BROŽOVIČOVÁ, Brian FABO, Michal JANOVEC, David JEROUŠEK, Alena KERLINOVÁ, Jana KRANECOVÁ, Josef MONTAG, Kristýna MÜLLEROVÁ, Lenka NĚMCOVÁ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Tomáš ROZEHNAL, Dagmar SOCHOROVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ a Eva ŠULCOVÁ. Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 s. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.
 21. KRANECOVÁ, Jana. Vliv rekodifikace soukromého práva na finanční vztahy obcí a krajů. In Dny práva. 2013.
 22. 2012

 23. KRANECOVÁ, Jana. Aktuální otázky řídící kontroly a interního auditu ve veřejné správě. In Czudek, Havlíček, Koziel, Neckář, Nečas, Oškrdalová, Póč, Šedová. Sborník CEPS MU. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 81-92. ISBN 978-80-210-6162-0.
 24. KRANECOVÁ, Jana. Daň z nemovitostí jako nástroj zabezpečování veřejných statků. In J. Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Dny práva 2011 / Days of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 205-213. ISBN 978-80-210-5914-6.
 25. MRKÝVKA, Petr, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš HULKÓ, Vladimír TÝČ, Libor KYNCL, Jana KRANECOVÁ, Damian CZUDEK, Michal KOZIEŁ, Hana MARKOVÁ a Michal RADVAN. Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 s. ISBN 978-80-263-0302-2.
 26. KRANECOVÁ, Jana. Fiskální federalismus a místní poplatky. 2012.
 27. KRANECOVÁ, Jana. Fiskální federalismus v Evropě. In Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. ISBN 978-80-263-0302-2.
 28. KRANECOVÁ, Jana. Methods of regulation on international taxation. In Global Mindset Development in Leadership and Management Conference, 2012. 1.vyd. Los Angeles: University of Riverside, 2012. s. 68-74. ISBN 978-0-9832223-5-4.
 29. JANOVEC, Michal a Jana KRANECOVÁ. Public Budgets and Education financing. In Annual and Long-Term Budgeting in Public Finance of Central and Eastern European Countries, 2012. 2012.
 30. KRANECOVÁ, Jana. Responsibility for the public finances in the autonom territorial self government units. In Gábor Hulkó, András Patyi. Public Finance - Administrative Autonomies. Györ: UNIVERSITAS-GYOR Nonprofit Kft., 2012. s. 445-456. ISBN 978-963-9819-87-0.
 31. KRANECOVÁ, Jana. "Svazek místní má zásadně pečovati o všechny místní zájmy společné jen jeho občanům.". In Prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 225-230. ISBN 978-80-210-5698-5.
 32. 2011

 33. KRANECOVÁ, Jana. Význam informačních technologií u zdanění nemovitostí na základě tržní hodnoty. In Eva Žatecká, Lucia Kováčová, Jan Horecký, Vojtěch Vomáčka. Cofola 2011 The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1467-1471. ISBN 978-80-210-5582-7.
 34. 2010

 35. KRANECOVÁ, Jana. Transfer pricing v podmínkách České republiky. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 451-464. ISBN 978-80-210-5305-2.
 36. RADVAN, Michal a Jana KRANECOVÁ. Zdanění nemovitého majetku na základě tržní hodnoty. In Cofola 2010: Key Points and Ideas and The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 331-344; 85, 15 s. ISBN 978-80-210-5150-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 4. 2023 10:06