Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BARTOŠOVÁ, Michaela, Tomáš KRÁL, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Aleš MATOUŠEK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Zajímavé případy z klinické praxe. In XVIII Stomatologické dni Košice. 2019.
 2. 2014

 3. BARTOŠOVÁ, Michaela, Tomáš KRÁL, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Aleš MATOUŠEK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Zajímavé případy řešené na Oddělení dětské a dorostové stomatologie. In . ročník mezinárodní stomatologické konference “Víme, jak na zubní kaz“. 2014.
 4. 2009

 5. KLIMO KAŇOVSKÁ, Karin a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Autotransplantace prvního premoláru u 16leté dívky s použitím bio oss materiálu. první. Praha: Česká stomatologická komora, 2009. s. 22-22. ISSN 1212-5725.
 6. FILIPI, Vladimír, Ladislav GREGOR, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ a Hana POSKEROVÁ. Mezioborová spolupráce při řešení oboustranné retence horních špičáků. In Konference mladých lékařů 2009. 2009.
 7. PELIKÁN, Karel, Lukáš DADÁK, Vladimír ŠRÁMEK, Lukáš PANTUČEK a Karin KAŇOVSKÁ. The use of a flexible laryngeal mask airway as an alternative to nasotracheal intubation in dentoalveolar surgery. In European Journal of Anaesthesiology , Volume 26, Suplement 45, 2009. Milano, Italy: Wolters Kluwer, 2009. s. 222-479.
 8. 2008

 9. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Jarmila KUKLOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ, Lenka ROUBALÍKOVÁ, Přemysl KRŠEK a Petr KRUPA. Autotransplantace zubů jako metoda řešení poúrazové ztráty řezáku. In Pražské dentální dny. 2008. ISBN 1212-5725.
 10. MÍŠEK, Ivan, Eva MATALOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Jan ŠTEMBÍREK a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Možnosti a výzvy regenerace zubů. In In: Ostró A., Lešník, F.: Biologické aspekty regenerační medicíny. Nakl. Olomouc, s.r.o, 2008. s. 207-213. ISBN 978-80-7182-250-9.
 11. ŠTEMBÍREK, Jan, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ, Michal NAVRÁTIL, Martina POKORNÁ, Marie JERMÁŘOVÁ, Lenka ROUBALÍKOVÁ a Ivan MÍŠEK. Periodontal regeneration after tooth autotransplantation. Mezinárodní konference Morphology. Olomouc, 2008, s. 163.
 12. 2006

 13. ČERNOCHOVÁ, Pavlína. Autotransplantace zubů - indikace, provedení a aplikace 3D digitálních technologií. In KRŠEK, Přemysl, Petr KRUPA a Karin KAŇOVSKÁ. Středoevropské sympozium VIII. Brněnské implantologické dny. Brno: neuveden, 2006. s. 31. ISBN 80-210-4150-1.
 14. ČERNOCHOVÁ, Pavlína. Autotransplantace zubů - nové možnosti. In KAŇOVSKÁ, Karin, Petr KRUPA a Přemysl KRŠEK. Interdental - Zborník prednášok. Bratislava, SR: neuveden, 2006. s. 22. ISBN 80-969152-2-3.
 15. 2004

 16. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Karin KAŇOVSKÁ, Přemysl KRŠEK a Petr KRUPA. Aplikace geometrických biomodelů při autotransplantacích zubů. In Ortodoncie - Sborník abstrakt. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2004. s. 13-14. ISBN 1210-4272.
 17. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Dilacerace zubu. In Pražské dentální dny - program. Praha: Česká stomatologická komora, 2004. s. 37. ISBN 1212-5725.
 18. KAŇOVSKÁ, Karin, Marta SVOBODOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Komplikovaná fraktura a její léčba metodou extruze. In 12. medzinárodný stomatologický kongres a výstava Interdental 2004, abstrakta. 12. vyd. Bratislava: SSK, 2004. s. 15. ISBN 80-969152-0-7.
 19. KAŇOVSKÁ, Karin, Martina KUKLETOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Komplikovaná fraktura a její léčba metodou chirurgické extruse. In V. Jindřichohradecké dny, abstrakta. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii, 2004. s. 22-23.
 20. KAŇOVSKÁ, Karin, Marta SVOBODOVÁ, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Komplikovaná fraktura zubu a její léčení metodou extruze. In Pražské dentální dny, program a abstrakta. 1. vyd. Praha: ČSK, 2004. s. 35. ISBN 1212-5725.
 21. KRŠEK, Přemysl, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ a Petr KRUPA. Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii. In VII. Brněnské implantologické dny. Brno: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2004. s. 10. ISBN 80-210-3334-7.
 22. KAŇOVSKÁ, Karin, Martina KUKLETOVÁ a Marta SVOBODOVÁ. Surgical Extrusion of complicated permanent incisor crown and root fracture in a young girl. In 7th Congres of the EAPD. 7. vyd. Barcelona: EAPD, 2004. s. P139, 1 s.
 23. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Talon cusp - vývojová anomálie tvaru zubní korunky a její vztah k prořezávání zubů. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 52, č. 2, s. 35-41.
 24. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Karin KAŇOVSKÁ, Přemysl KRŠEK, Petr KRUPA a Hana MIŠURCOVÁ. Využití biomodelů při autotransplantacích zubů. In VII. Brněnské implantologické dny. Brno: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2004. s. 11. ISBN 80-210-3334-7.
 25. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Zubná ankyloza - možnosti diagnostiky a léčby. In Interdental - Zborník prednášok. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov so sídlom v Bratislave, 2004. s. 14. ISBN 80-969152-0-7.
 26. 2003

 27. KAŇOVSKÁ, Karin, Marta SVOBODOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Intraalveolární transplantace zubů. In I. Plzeňské pracovní dny maxillofaciální chirurgie. 1. vyd. Plzeň: Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, 2003. s. 12.
 28. 2002

 29. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Karin KAŇOVSKÁ a Petr KRUPA. Aplikace výpočetní tomografie (CT) a multiplanární rekonstrukce (MPR) v případech retinovaných zubů. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 102, č. 3, s. 99-106. ISSN 1210-7891.
 30. KAŇOVSKÁ, Karin a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Autotransplantace prvního premoláru u dítěte. In Program Pražské dentální dny. I. Praha: Česká stomatologická komora, 2002. s. 33. ISBN 1212-5725.
 31. KAŇOVSKÁ, Karin a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Autotransplantace prvního premoláru u dítěte: kazuistika. In Zborník abstrakt ortodoncie. I. Bratislava: Česká a slovenská ortodontická společnost, 2002. s. 14.
 32. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Morfologie apikální části kořene retinovaných horních špičáků. In Ortodoncie - Sborník abstrakt. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2002. s. 5-5. ISBN 1210-4272.
 33. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Radiologická diagnostika nadpočetných zubů v premaxile. Quintessenz. Praha: Quintessenz, 2002, roč. 11, č. 6, s. 25-29. ISSN 1210-017X.
 34. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Radiologická diagnostika retinovaného stálého horního špičáku - I. část - typy rentgenových snímků. Ortodoncie. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2002, roč. 11, č. 3, s. 30-39. ISSN 1210-4272.
 35. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Retence dolního špičáku. In Program Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2002. s. 33-33. ISBN 1212-5725.
 36. KAŇOVSKÁ, Karin a Patrik PRACHÁR. Sofort implantáty typu VNI: dvouleté klinické zkušenosti. In Sborník Středoevropské sympozium VI. Brněnské implantologické dny. I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 46. ISBN 80-210-2987-0.
 37. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Spolupráca čelustného ortopéda a dentoalveolárného chirurga. Diagnostika retinovaných zubov. In Zborník prednášok X. Interdental. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov so sídlom v Bratilave, 2002. s. 2-2.
 38. KAŇOVSKÁ, Karin a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Spolupráce dentoalveolárního chirurga a čelistního ortopeda. Terapie retinovaných zubů. In Zborník prednášok INTERDENTAL 2002. I. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov, 2002. s. 3.
 39. 2001

 40. ČERNOCHOVÁ, Pavlína a Karin KAŇOVSKÁ. Možné způsoby radiologické diagnostiky a lokalizace horních retinovaných špičáků. In 9. medzinárodná stomatologická konferencia a výstava Interdental 2001 - Zborník prednášok. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov, Bratislava, 2001. s. 7-8. ISBN 80-233-0464-X.
 41. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Karin KAŇOVSKÁ a Jarmila KUKLOVÁ. Následky onemocnění dočasného chrupu ve stálé dentici. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 49, č. 3, s. 75-80. ISSN 0032-6720.
 42. ČERNOCHOVÁ, Pavlína, Karin KAŇOVSKÁ a Petr KRUPA. Výpočetní tomografie v ortodontické a stomatochirurgické diagnostice. In Ortodoncie - Sborník abstrakt. Olomouc: Česká ortodontická společnost, 2001. s. 9-10.
 43. 1999

 44. FASSMANN, Antonín, Oliver BULIK, Jiří VANĚK, Naděžda DVOŘÁKOVÁ, Karin KAŇOVSKÁ a Sonia BARTÁKOVÁ. Augmentace alveolu horní čelisti titanovou mřížkou a Bio-Ossem. 1. vyd. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1999. 2 s. Stomatologia v širších súvislostiach. ISBN 80-233-0431-3.
 45. NOVÁK, Jan a Karin KAŇOVSKÁ. Faktory ovlivňující výskyt karcinomu dolního rtu. Praha: Česká lék. společnost J.E.P., 1999. 6 s. Praktické zub. lék. ISBN 0032-6720.
 46. 1998

 47. KAŇOVSKÁ, Karin a Jiří VANĚK. Dentální implantologie v dětském a dorostovém věku. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 98, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-7891.
 48. VANĚK, Jiří a Jiří JEDLIČKA. Implantáty v ortodoncii. In PRACHÁR, Patrik a Karin KAŇOVSKÁ. IV. Brněnské implantologické dny s mezinárodní účastí. I. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 26. ISBN 80-210-1930-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 16:31