Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BEZIČKOVÁ, Marcela, G. Mykola PRODANCHUK, P. Oleg MELNYK, P Alla HRYNKO, Jan FRIŠHONS, Lubomír PROKEŠ a Jiří PŘÍHODA. EXPERIENCE WITH CHEMICAL ANALYSIS OF EMBALMING SOLUTION FOR LONG-TERM BODY PRESERVATION OF PROFESSOR N.I. PIROGOV. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2022, roč. 14, č. 3, s. 137-137, 2 s. ISSN 1852-8023.
 2. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Radka KOPECKÁ, David PAVLIŇÁK, Monika LAICHMANOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Alois ORLITA, Jiří PŘÍHODA a Lucretia MIU. The influence of soil environment on the degradation of archaeological leather. Archaeometry. Wiley, 2022, roč. 64, č. 2, s. 483-499. ISSN 0003-813X. doi:10.1111/arcm.12717.
 3. 2021

 4. PŘÍHODA, Jiří, Gabriela VYSKOČILOVÁ a Věra KLONTZA. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Pavla Stöhrová. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021. s. 76-82. ISBN 978-80-87896-98-3.
 5. KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA a Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.
 6. PŘÍHODA, Jiří, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, David PAVLIŇÁK a Zdeněk MORAVEC. Jak přepracovat fosforový odpad? In INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA. PAVLIŇÁK, David a Zdeněk MORAVEC. Sborník z XXIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SEPARAČNÍ CHEMII A ANALÝZE TOXICKÝCH LÁTEK. Lázně Bohdaneč: MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2021. s. 102-111. ISBN 978-80-7616-136-8.
 7. PŘÍHODA, Jiří, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, David PAVLIŇÁK, Milan ALBERTI a Erik KALLA. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY VZORKŮ ELEMENTÁRNÍHO FOSFORU. Brno: Fosfa, a.s., Břeclav-Poštorná, 2021. 12 s.
 8. 2020

 9. PŘÍHODA, Jiří, Lucie ŠIMONÍKOVÁ a Lubomír PROKEŠ. Odborné vyjádření. Brno: Policie ČR, 2020. 14 s.
 10. KOPECKÁ, Radka, Milan ALBERTI, Jiří PŘÍHODA, Zbyněk VORÁČ a Lucie ZARYBNICKA. Synthesis and application of additives based on trifluoroethoxy-cyclo-phosphazene into polymer nanofibers. Tetrahedron. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2020, roč. 76, č. 13, s. 1-11. ISSN 0040-4020. doi:10.1016/j.tet.2020.130999.
 11. 2019

 12. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Matthaa EBERSBACH, Radka KOPECKÁ, Lubomír PROKEŠ a Jiří PŘÍHODA. Model study of the leather degradation by oxidation and hydrolysis. Heritage Science. London: Springer, 2019, roč. 7, MAY 11 2019, s. 1-13. ISSN 2050-7445. doi:10.1186/s40494-019-0269-7.
 13. VYSKOČILOVÁ, Gabriela a Jiří PŘÍHODA. Možnosti identifikace činicích látek užívaných při výrobě usní. In Konference konzervátorů-restaurátorů. 2019. ISBN 978-80-87896-71-6.
 14. BAZALOVÁ, Šárka, Elena VANÍČKOVÁ, Dana MODRÁČKOVÁ, Gabriela VYSKOČILOVÁ, David PAVLIŇÁK, Zdenka KUŽELOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Průzkum a restaurování rukopisu profesora Roberta Konečného. Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, roč. 1, č. 1, s. 157-162. ISSN 1805-0050.
 15. MIKULIČÁKOVÁ, Markéta, Jaromír TULKA, Jiří PŘÍHODA, Richard ŠEVČÍK a Jiří MACKŮ. Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, IX/2019, č. 1, s. 16-22. ISSN 1805-0050.
 16. 2018

 17. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Cristina CARŞOTE, Jiří PŘÍHODA a Lucretia MIU. Archaeological leather - assesment of degradation by ATR-FTIR and MHT. In Kolektiv. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva - efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí. Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Bratislava 7. – 9. marec 2018. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Slovenské národné múzeum, 2018. s. 534-544, 550 s. ISBN 978-80-8060-435-6.
 18. KOPECKÁ, Radka a Jiří PŘÍHODA. Netradiční netkané nanotextilie jako ochrana kulturního dědictví. Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018, s. 98-102. ISSN 1805-0050.
 19. 2017

 20. FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče. Forum pro konzervátory-restaurátory. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 91-99. ISSN 1805-0050.
 21. BRÁZDOVÁ, Martina a Jiří PŘÍHODA. Application of waxes and corrosion inhibitors on metals. In Eurocorr. 2017.
 22. MAJTÁS, Dušan, Petra MÁCOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Corrosion behaviour of iron alloys, does it depend on composition or corrosion environment? In EUROCORR 2017. 2017.
 23. MAJTÁS, Dušan, Petra MÁCOVÁ, Kateřina KREISLOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Iron alloys outdoor corrosion and laboratory simulation - comparison. In METAL 2017 Conference Proceedings. 1st Edition 2018. Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2017. s. 912-917. ISBN 978-80-87294-79-6.
 24. ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. New condensed nitrogen–phosphorus heterocycles. Polyhedron. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 124, March, s. 96-103. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2016.12.036.
 25. RAPOUCH, Karel, Jiří PŘÍHODA a Jaromír TULKA. Vliv organických látek na korozi slitin olova v simulovaném půdním roztoku. In konference Asociace korozních inženýrů. 2017.
 26. 2016

 27. KUŽELOVÁ, Zdenka, Libuše DUFKOVÁ, Richard ŠEVČÍK, Eva SMEJKALOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning). 2016.
 28. KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Pavla HANÁČKOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning). 2016.
 29. HRUBANOVÁ, Markéta, Hana POLÁŠKOVÁ, Petr NASADIL, Zdenka KUŽELOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Richard ŠEVČÍK. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. 2016.
 30. KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu. 2016.
 31. KOPECKÁ, Radka, Lenka DASTYCHOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Modification of organic materials. In Inovamundi. 2016.
 32. BAČOVSKÁ, Radka, Patty WISIAN-NEILSON, Milan ALBERTI, Jiří PŘÍHODA, Lucie ZÁRYBNICKÁ a Zbyněk VORÁČ. Phenyl-methyl phosphazene derivatives for preparation and modification of hydrophobic properties of polymeric nonwoven textiles. Reactive and Functional Polymers. 2016, roč. 100, March, s. 53-63. ISSN 1381-5148. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2015.12.013.
 33. TOMANČÍKOVÁ, Hana a Jiří PŘÍHODA. Příprava a modifikace nanovrstevnatých materiálů pro účely konzervování a restaurování. In KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ. 2016. ISBN 978-80-87896-32-7.
 34. 2015

 35. VYSKOČILOVÁ, Gabriela a Jiří PŘÍHODA. Fyzikálně-chemické analýzy a konzervace usní. In Plaček Miroslav, Dejmal Miroslav a kolektiv. Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě. Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2015. s. 169-174. ISBN 978-80-905546-3-4.
 36. PŘÍHODA, Jiří. Chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. In Katedra anorganickej chémie, UPJŠ v Košiciach. Anorganická chémia na východnom Slovensku. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 48. ISBN 978-80-8152-247-5.
 37. HANÁČKOVÁ, Pavla, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ, Libuše DUFKOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Konzervace netextilních prvků na textilním předmětu. Poster. In Pavla Stöhrová. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Plzeň, 2015. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 151-152. ISBN 978-80-86413-98-3.
 38. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Alois ORLITA a Jiří PŘÍHODA. Konzervace silně dehydratované archeologické usně. In Selucká Alena. Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technickémuzeum v Brně, 2015. s. 152-153. ISBN 978-80-86413-98-3.
 39. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part IV: Reactions with thiosemicarbazide monoaryl derivatives. Polyhedron. Elsevier, 2015, roč. 85, January, s. 161-164. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2014.08.022.
 40. RAPOUCH, Karel, Alena SELUCKÁ, Michal MAZÍK, Jiří PŘÍHODA, Libuše TRNKOVÁ a P. STORME. Studium koroze slitin Pb-Sn-Pb v půdním prostředí. Koroze a ochrana materiálu. AKI: AKI, 2015, roč. 59, č. 1, s. 1-6. ISSN 0452-599X.
 41. ŠIMŠA, Martin, Zdenka KUŽELOVÁ, Richard ŠEVČÍK a Jiří PŘÍHODA. Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950. In Fórum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Plzeň 2015. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 148-149. ISBN 978-80-86413-98-3.
 42. RAPOUCH, Karel, Jiří PŘÍHODA a Libuše TRNKOVÁ. Využití eleminičaní voltametrie mikročástic pro identifikace sloučenin olova. In konference Asociace korozních inženýrů. 2015.
 43. 2014

 44. POLÁŠEK, Petr, Jiří PŘÍHODA, Richard ŠEVČÍK a Josef SEDMÍK. Bakalářský studijní obor Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl na Masarykově univerzitě v Brně. In Konference konzervátorů-restaurátorů 2014. 2014. ISBN 978-80-87896-08-2.
 45. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Alois ORLITA a Jiří PŘÍHODA. Degradace modelové archeologické usně. In Muzea, památky a konzervace 2014. 2014.
 46. KOPECKÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA, Milan ALBERTI, Lucie ZÁRYBNICKÁ a Zbyněk VORÁČ. MODIFIED POLYMERIC NANOFIBRES. 2014.
 47. KOPECKÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA, Milan ALBERTI a Zbyněk VORÁČ. Synthesizing phosphazene derivates as additives to polymer nanofibres. In - Proceeding of the 2nd International Conference on Chemical Technology, Mikulov. 2014. ISBN 80-86238-64-4.
 48. 2013

 49. VYSKOČILOVÁ, Gabriela a Jiří PŘÍHODA. Archeologické usně. In Užívané metody konzervace movitých archeologických nálezů z kovových a organických materiálů. 2013.
 50. PŘÍHODA, Jiří. člen vědecké rady při Technickém muzeu v Brně. Vědecká rada Technického muzea v Brně, 2013.
 51. BAČOVSKÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA, Milan ALBERTI, Zbyněk VORÁČ a Patty WISIAN-NEILSON. Synthesis of Cyclic Phosphazenes - Potential Additives to Polymer Nanofibres. In AMOS repro Ltd. Čs. Legií 8. NANOCON 2013. 1st Edition, 2013. Ostrava: 2013 TAGER Ltd., Ostrava, 2013. s. 26-136. ISBN 978-80-87294-44-4.
 52. PŘÍHODA, Jiří, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Pavla HANÁČKOVÁ a Zdenka KUŽELOVÁ. „Textilní vzorníky: Vliv materiálu vzorníku na pH. In Mgr. Pavla Stöhrová. MERTOVÁ, Petra. Forum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Hodonín 2013, str. 133 (abstrakt). Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. s. 133-134. ISBN 978-80-86413-98-3.
 53. PŘÍHODA, Jiří, Zdenka KUŽELOVÁ, Martin ŠIMŠA a Petr NASADIL. Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (Informace o řešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR). In Mgr. Pavla Stöhrová. Forum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Hodonín 2013, str. 133 (abstrakt). Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. s. 144-145. ISBN 978-80-86413-98-3.
 54. KŘÍŽ, Radim a Jiří PŘÍHODA. Vývoj důlního dozimetru. In Institut ochrany obyvatelstva. Sborník XX. mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně Bohdaneč: Bedřich Uchytil, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-86466-47-7.
 55. PŘÍHODA, Jiří a Bedřich UCHYTIL. Z HISTORIE KONFERENCE O SEPARAČNÍ CHEMII A ANALÝZE TOXICKÝCH LÁTEK. In Institut ochrany obyvatelstva. Sborník XX. mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně Bohdaneč: Bedřich Uchytil, 2013. 3 s. ISBN 978-80-86466-47-7.
 56. 2012

 57. PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0.
 58. BAČOVSKÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA, Milan ALBERTI a Zbyněk VORÁČ. Preparation and characterization of phosphazene derivatives. In Jana Chrappová. Pokroky v anorganickej chémii, IX. seminár. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. s. 39-41. ISBN 978-80-223-3258-3.
 59. HANÁČKOVÁ, Pavla, Petr POKORNÝ a Jiří PŘÍHODA. Průzkum vlastností Pragokor Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat. Koroze a ochrana materiálu. 2012, roč. 56, č. 4, s. 108-118. ISSN 1804-1213. doi:10.2478/v10227-011-0019-2.
 60. 2011

 61. PŘÍHODA, Jiří. Člen redakční rady pro Fórum pro konzervátory-restaurátory. Redakční rada pro Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2011 - 2020. ISSN 1805-0050.
 62. HUSSEINIOVÁ, Andrea, Gabriela VYSKOČILOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Kožená kasule ze sbírky textilu Moravské galerie v Brně a její konzervace. Textil v muzeu - Soubor statí k problematice uložení a transport textilních sbírek. Brno: Technické muzeum v Brně, 2011, Neuveden, č. 2011, s. 28-36. ISSN 1804-1752.
 63. MAZÍK, Michal, Zdenka KUŽELOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Ochrana textilných fragmentov počas desalinácie kovových predmetov. In Jiří Příhoda, Richard Ševčík. Sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 28-30. ISBN 978-80-210-5628-2.
 64. HANÁČKOVÁ, Pavla, Tomáš FLIMEL, Michal MAZÍK a Jiří PŘÍHODA. Podklady pro restaurování ovládacího panelu z vily Tugendhat. In Jiří Příhoda, Richard Ševčík. Sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 44-46. ISBN 978-80-210-5628-2.
 65. VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Andrea HUSSEINIOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Průzkum kožených kasulí ze sbírek Moravské galerie v Brně. Muzea, památky a konzervace 2011. Brno: Muni Press, 2011, Neuveden, č. 2011, s. 127.
 66. 2010

 67. BERAN, Martin, Jiří PŘÍHODA a Jan TARABA. A new route to the syntheses of N-(fluorosulfuryl)sulfonamide salts: Crystal structure of Ph4P+ [CF3SO2NSO2F]-. Polyhedron. Elsevier, 2010, roč. 2010, č. 29, s. 991-994. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2009.11.024.
 68. ALBERTI, Milan, Jiří PŘÍHODA a Zbyněk VORÁČ. Fosfazeny. In 62.sjezd chemických společností. 2010. ISSN 0009-2770.
 69. 2009

 70. RICHTEROVÁ, Valerie, Milan ALBERTI, Jiří PŘÍHODA, Pavel KUBÁČEK, Jan TARABA a Zdirad ŽÁK. New results in the ammonolysis of hexafluorocyclotriphosphazene: Crystal structure of P3N3F5NHP3N3F4NH2. Polyhedron. UK: Elsevier, 2009, roč. 2009, č. 28, s. 3078-3086. ISSN 0277-5387.
 71. SOTOLÁŘOVÁ, Marie, Jan HOUŠKA, Marek NEČAS, Josef HAVEL a Jiří PŘÍHODA. Reaction of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with adamantane. Polyhedron. Elsevier, 2009, roč. 28, neuvedeno, s. 3985-3992, 11 s. ISSN 0277-5387.
 72. PŘÍHODA, Jiří, Jiří SMOLA a Miroslav KOCH. Stěry radioaktivních nuklidů z kontaminovaných ploch. In Sborník přednášek z XVIII mezinárodního semináře o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně Bohdaneč: MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2009. 11 s.
 73. 2008

 74. PŘÍHODA, Jiří a Zdenka KUŽELOVÁ. Minulost, přítomnost, budoucnost přírodovědecké fakulty MU. 2008.
 75. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové kondenzované dusíkofosforečné cykly. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. 2008. ISBN 978-80-223-2523-3.
 76. SOTOLÁŘOVÁ, Marie, Jan TARABA, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridinium betaine with aminoadamantanes. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. s. 69-73, 3 s. ISBN 978-80-223-2523-3.
 77. KOČÍ VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. The synthesis and characterization of new aminoadamantane derivatives of hexachloro-cyclo-triphosphazene. Polyhedron. 2008, roč. 2008, č. 27, s. 2077-2082. ISSN 0277-5387.
 78. 2007

 79. KOČÍ VOZNICOVÁ, Radka, Milan ALBERTI, Jan TARABA, Dalibor DASTYCH, Pavel KUBÁČEK a Jiří PŘÍHODA. On the reaction of hexachlorocyclotriphosphazene with heptamethydisidilazane. Crystal structure of P3N3Cl5{N(CH3)3[Si(CH3)3]}. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Ústav organické chemie a biochemie, 2007, roč. 72, č. 10, s. 1407-1419. ISSN 0010-0765.
 80. DASTYCHOVÁ, Lenka, Jan TARABA a Jiří PŘÍHODA. Reaction of Thiophosphoryl Trichloride with N,N'-diphenylthiourea. Collections of Czechoslovac Chemical Communications. Praha, 2007, roč. 72, č. 3, s. 297-306. ISSN 0010-0765.
 81. DASTYCHOVÁ, Lenka, Marie SOTOLÁŘOVÁ, Dalibor DASTYCH, Jan TARABA, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of P4S10 and pyPS2Cl with N,N-diphenylurea and N,N-diphenylthiourea. Polyhedron. 2007, roč. 2007, č. 26, s. 4250-4256. ISSN 0277-5387.
 82. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Milan ALBERTI a Jiří PŘÍHODA. trans-2,6-Dichloro-2,4,4,6-tetrakis[methyl-(trimethylsilyl)amino]-1,3,5,2k5,4k5,6k5-triazatriphosphorine. Acta Crystalographica. Great Britain: IUC, 2007, E63, č. 1, s. o592-o594, 3 s. ISSN 0108-7673.
 83. 2006

 84. BERAN, Martin, Jiří PŘÍHODA, Zdirad ŽÁK a Miloš ČERNÍK. A new route to the syntheses of alkali metal bis(fluorosulfuryl)imides: Crystal structure of LiN(SO2F)2. Polyhedron. UK: Elsevier, 2006, roč. 26, č. 6, s. 1292-1298. ISSN 0277-5387.
 85. NOVOMĚSTSKÁ, Věra, Jiří PŘÍHODA a Eckhard HERRMANN. Complexing and extraction properties of triethylene glycol bis(dodecyl phosphate). Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Ústav organické chemie a biochemie, 2006, roč. 71, č. 10, s. 1427-1444, 17 s. ISSN 0010-0765.
 86. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Milan ALBERTI a Jiří PŘÍHODA. Reaction of halogeno-cyclo-phosphazenes with amino adamantanes. In VI. seminář - pokroky v anorganické chemii. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita v Brně, 2006. s. 46-47. ISBN 80-210-4017-3.
 87. PŘÍHODA, Jiří. 6. seminář "Pokroky v anorganické chemii". 2006.
 88. 2005

 89. BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. New method of the preparation of imido-bis(sulfuric acid) dihalogenide, (F,Cl), and the potassium salt of imido-bis(sulfuric acid) difluoride. Z. anorg. allg. Chem. WILEY-VCH, 2005, roč. 631, č. 1, s. 55-59. ISSN 0044-2313.
 90. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové dusíkofosforečné heterocykly. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 194-194. ISBN 1336-7242.
 91. ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part III: Reactions with monoalkylderivatives of thiosemicarbazide. Polyhedron. Elsevier, 2005, roč. 24, č. 14, s. 1855-1860. ISSN 0277-5387.
 92. VOZNICOVÁ, Radka, Lenka RAKOVICKÁ, Pavlína VIDLÁKOVÁ, Milan ALBERTI a Jiří PŘÍHODA. Příprava nových derivátů fosfazenů - reakce diamidotetrachloro-cyklo-trifosfazenu s aminoderiváty adamantanu. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 198-198. ISSN 1336-7242.
 93. PŘÍHODA, Jiří a Martin BERAN. Syntéza a vlastnosti bis(fluorosulfuryl)imidů alkalických kovů. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 188-188. ISBN 1336-7242.
 94. 2004

 95. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Adamantanamino deriváty hexachlorocyklotrifosfazenu - potenciální biologicky aktivní látky. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 100-102. ISBN 80-233-1956-2.
 96. PŘÍHODA, Jiří. člen oborových komisí FRVŠ. FRVŠ, 2004.
 97. PŘÍHODA, Jiří. Chemie konzervování-restaurování - nový studijní obor na PřF MU v Brně. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganíickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 16-18. ISBN 80-233-1956-2.
 98. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with monosubstituted thiosemicarbazide derivatives. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 84. ISBN 80-233-1956-2.
 99. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reakce pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s monosubstituovanými deriváty thiosemikarbazidu. In Chemické listy, vol 98. No. 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 632. ISBN 0009-2770.
 100. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Studium reakcí hexachlorocyklotrifosfazenu s1-aminoadamantanem. In Chemické listy, vol 98, , No 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 634. ISSN 1213-7103.
 101. BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium syntézy difluoridu kyseliny imido-bis(sírové), jeho analogů a solí těchto látek. In Chemické listy, vol 98, No.8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 632. ISBN 0009-2770.
 102. BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Synthesis of bis(fluorosulfuryl) imide and its salts. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 32-34. ISBN 80-233-1956-2.
 103. 2003

 104. PŘÍHODA, Jiří. Konzervátor-restaurátor předmětů kulturního dědictví - muzeologie ; příprava nového studijního oboru na MU v Brně. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 696-696. ISBN 0009-2770.
 105. VOZNICOVÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Reakce P3N3Cl6 s amantadinem. In Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 666-666. ISBN 0009-2770.
 106. JABLONSKÁ, Lenka, Jan TARABA a Jiří PŘÍHODA. Structure and Syntheses of Pyridinium Salt of 1,3-diphenyl-4-mercapto-2,4-dithioxo-1,3-diaza-4-phosphetidine. In Euregionale 2003, Book of Abstracts, LS 50. Dresden: JCF, 2003. s. 114.
 107. BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium přípravy difluoridu kyseliny imido-bis(sírové), jeho analogů a solí těchto látek. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 638-638. ISBN 0009-2770.
 108. ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s thiosemikarbazidem a jeho substituovanými deriváty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 661-661. ISBN 0009-2770.
 109. JABLONSKÁ, Lenka, Jan TARABA, Dalibor DASTYCH a Jiří PŘÍHODA. Syntéza a struktura nových derivátů cyklo-trifosfazenů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 640-640. ISBN 0009-2770.
 110. 2002

 111. JANČA, Michal, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Pyridinium 2-thioxo-2,3-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]-1,3,2 5-diazaphosphole-2-thiolate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. Chester, UK: IUCr, 2002, roč. 2002, č. 58, s. 772-773. ISSN 1600-5368.
 112. JANČA, Michal a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridinium betaine with polyfunctional nucleophiles. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X.
 113. JABLONSKÁ, Lenka, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of thiophosphoric acid chlorides with diphenylthiourea. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X.
 114. BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí halogenosírových kyselin s močovinou, kyselinou amidosírovou a látkami podobného typu. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X.
 115. JANČA, Michal, Jan TARABA a Jiří PŘÍHODA. (4-tert-Butyl-2-methylthiosemicarbazido)(O-methyldithiophosphato)palladium(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. Chester, UK: IUCr, 2002, roč. 2002, č. 58, s. 245-247. ISSN 1600-5368.
 116. 2001

 117. JANČA, Michal, Marek NEČAS, Zdirad ŽÁK a Jiří PŘÍHODA. On the reaction of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles; Part II. Reaction with thiosemicarbazide derivatives. Polyhedron. Velká Británie, 2001, roč. 2001, č. 20, s. 2823-2828. ISSN 0277-5387.
 118. NOVOMĚSTSKÁ, Věra, Eckhard HERRMANN, Přemysl LUBAL a Jiří PŘÍHODA. Syntheses of new triethylene glycol bis(alkyl phosphate)s as potential complexing agents. Collect. Czech. Chem. Commun. Prague, 2001, roč. 2001, Vol.66, s. 621-630. ISSN 0010-0765.
 119. 1999

 120. NOVOMĚSTSKÁ, Věra, Jaromír MAREK a Jiří PŘÍHODA. On the Reaction of Chlorodithiophosphoric Acid Pyridiniumbetaine with Diphenylthiourea. Polyhedron. 1999, roč. 1999, č. 18, s. 2723-2728. ISSN 0277-5387.
 121. 1997

 122. MAREK, Jaromír a Jiří PŘÍHODA. Crystal Structure of Pyridinium Salt of 2,4-dithioxo2,4-dimercapto-1,3diaza 2lambda$^5$, 4 lambda$^5$-diphosphetidine, C$_16C$_16$H$_30$N$_4$P$_2$S$_4$Si$_2$. Zeitschrift für Kristallographie. 1997, roč. 1997, č. 212, s. 399-400. ISSN 0044-2968.
 123. PŘÍHODA, Jiří a Jaromír MAREK. Crystal Structure of Pyridinium Salt of 2,4-dithioxo-2,4-dimercapto-1,3-diaza-2 l5, 4 l5-diphosphetidine, C16H30N4P2S4Si2. Z. Krist. 1997, roč. 1997, č. 312, s. 399-400. ISSN 0044-2968.
 124. PŘÍHODA, Jiří, František KUČERA, Dušan NOVOTNÝ a Jaromír MAREK. On the reaction of trichloromethylphosphonothioic acid with tert-butylamine and hexamethyldisilazane. Main Group Chemistry. Spojené státy americké, 1997, roč. 1997, Vol.2, s. 79-84. ISSN 1068-3119.
 125. NOVOTNÝ, Dušan, Jiří PŘÍHODA, Zdirad ŽÁK a Jaromír MAREK. Reaction of Trichlorophosphazo-N-sulfurylchloride and its Derivatives II. The Reaction of (Me3Si)RNPCl2NSO2Cl (R = H, Me) with BCl3, the Structures of Cyclic Cl2PNS(O)ClOBCl2NMe and Linear [ClSO2NPCl2NH]2BCl. Main Group Chemistry. Spojené státy americké, 1997, roč. 1997, Vol.2, s. 117-122. ISSN 1068-3119.
 126. 1989

 127. DOSTAL, Karel, Jiří PŘÍHODA, S. STOKLÁSEK, J. LOUCKÝ, Jiří PINKAS, G. GROSSMANN a G. OHMS. Synthese, Eigenshaften und NMR-spektroskopische Untersuchungen von Phenylthiophosphonsaeure-bis(trimethylsilylamid) und 1,3-Bis(trimethylsilyl)-2,4-dithioxo-1,3,2lambda5, 4lambda5-diazadiphosphetidin. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Heidelberg: Johan Ambrosius Barth Verlag, 1989, roč. 576, č. 9, s. 54-64. ISSN 0044-2313.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 20:44