Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 s.
  Změnil: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., učo 1110. Změněno: 6. 2. 2019 11:14.
 2. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 s.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: social problems; social exclusion; social services

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 6. 2. 2019 11:35.
 3. 2016

 4. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
  Název anglicky: Need assessment for Development of Social Services in Brno
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: community planning; Social Services; social work; social assistance; seniors; children, youth and family; persons with disabilities; people with mental illness; persons at risk of social exclusion;

  Změnila: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., učo 44672. Změněno: 20. 10. 2018 17:53.
 5. 2014

 6. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Aplikace metod a technik výzkumu při evaluaci programů. In Hora O., Suchanec, M. a Žižlavský, M. Evaluační výzkum. První vyd. Brno: MUNIPress, 2014. s. 11-16. ISBN 978-80-210-6886-5.
  Název anglicky: The application of research methods and techniques at programme evaluation
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: research methods and techniques; evaluation research
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 12. 12. 2014 15:46.
 7. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Evaluace programu ve stadiu plánování. In Hora, O., Suchanec, M. a Žižlavský, M. Evaluační výzkum. První vyd. Brno: MUNIPress, 2014. s. 43-61. ISBN 978-80-210-6886-5.
  Název anglicky: Programme evaluation at the planning stage
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: programme evaluation; planning stage
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 12. 12. 2014 15:46.
 8. HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5.
  Název anglicky: Evaluation Research
  RIV/00216224:14230/14:00077118 Odborná kniha. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Hora, Ondřej (203 Česká republika, domácí) -- Suchanec, Miroslav (203 Česká republika, domácí) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: evaluation; reseach methods
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc., učo 89202. Změněno: 22. 4. 2015 13:45.
 9. 2013

 10. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. První vyd. Brno: MUNIPress, 2013. 90 s. ISBN 978-80-210-6581-9.
  Čítárna Munispace
  Název česky: Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace
  Název anglicky: Functioning of Market Economy and Its Stabilisation

  Klíčová slova anglicky: price coordination of economic activities, macroeconomic policy
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 20. 2. 2015 13:41.
 11. 2011

 12. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 s. ISBN 978-80-210-5601-5.
  Název anglicky: Institutional Change and Public Policy. Analysis of employment policy

  Klíčová slova anglicky: institutional change, employment policy

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 2. 2012 09:26.
 13. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Interpretace změn politiky po vstupu České republiky do Evropské unie. In Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, muniPRESS, 2011. s. 167-179. ISBN 978-80-210-5601-5.
  Název anglicky: Interpretation of policy changes in the Czech Republic after accession to EU
  RIV/00216224:14230/11:00053987 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: policy change; europeanization

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 25. 2. 2013 13:46.
 14. HORÁK, Pavel. Stabilita a flexibilita organizací zainteresovaných do administrace a realizace aktivních programů a sociálních služeb na lokálních trzích práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Winkler, J., Žižlavský, M. (eds.) Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, muniPRESS, 2011. s. 75-122. 1. verze. ISBN 978-80-210-5601-5.
  Název anglicky: Stability and flexibility of organisations interested in administration and implementation of active labour market programmes and social services
  RIV/00216224:14230/11:00053838 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Horák, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: labour market policy - social services - organisational stability and flexibility - governance

  Změnil: PhDr. Pavel Horák, Ph.D., učo 22818. Změněno: 21. 1. 2012 16:33.
 15. 2010

 16. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Rovná sazba daně a finanční pobídka k práci. IVRIS Papers. Brno: IVRIS, 2010, roč. 2010, č. 1, 14 s. ISSN 1803-0343.
  URL
  Název anglicky: Flat tax rate and financial work incentive
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: flat tax rate; financial work incentive
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 4. 10. 2010 15:47.
 17. 2009

 18. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009.
  Název anglicky: Programme Vzdelavejte se!
  RIV/00216224:14230/09:00038770 Vyžádané přednášky. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Winkler, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: social capital
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 10. 1. 2011 08:57.
 19. HORA, Ondřej a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Na okraji trhu práce: vnímání vlastního postavení na trhu práce nezaměstnanými a marginalizovanými pracovníky. In Nejistoty na trhu práce. První. Boskovice: ALBERT, 2009. s. 80-117. ISBN 978-80-7326-172-6.
  Název anglicky: On the Labour Market Margin: Perception of Individual Labour Market Situation by Unemployed and Marginalized Workers
  RIV/00216224:14230/09:00038558 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Hora, Ondřej (203 Česká republika, domácí) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: marginal position; unemployment; perception of situation
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 16. 4. 2014 10:32.
 20. 2006

 21. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Ekonomická efektivnost poskytování sociálních služeb a jednání řadových pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 72-81. ISSN 1213-6204.
  Název anglicky: Economic Efficiency in the Social Services Delivery and Actions of Line Workers
  RIV/00216224:14230/06:00017272 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: economic efficiency; social services; line workers' action
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 10. 1. 2011 09:00.
 22. 2005

 23. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Hodnocení programů z hlediska partnerství a adekvátního plánování. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 208-217. ISBN 80-210-3867-5.
  Název anglicky: Programme evaluation from partnership and adequate planning point of view
  RIV/00216224:14230/05:00014487 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Winkler, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klimplová, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: local partnership
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 10. 1. 2011 09:00.
 24. HORÁK, Pavel. Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce. In WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: FSS MU, 2005. s. 30-58. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
  Název česky: Odlišné přístupy k implementaci individuálního akčního plánu zaměstnanosti na vybraných českých úřadech práce.
  Název anglicky: Different Approaches to Implementation of Individual Action Plans at chosen local public employment services in the Czech Republic.
  RIV/00216224:14230/05:00014579 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Horák, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Public employment service; individual action plan; policy initiation and policy implementation; institutional environment; bureaucracy; bureau-professionalism; professionalism
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D., učo 41048. Změněno: 31. 3. 2010 14:37.
 25. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5.
  Název anglicky: Specific local employment programmes. Their meaning, needs and realization.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: local partnership; labour markets; employment policy
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 31. 3. 2010 17:36.
 26. 2004

 27. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
  Název česky: Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti
  Název anglicky: Czech Labor Market and European Employment Strategy
  RIV/00216224:14230/04:00010794 Odborná kniha. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Winkler, Jiří (203 Česká republika) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: labor market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., učo 1110. Změněno: 31. 5. 2009 09:20.
 28. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Faktory a úroveň motivace k zaměstnání. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 87-99. První. ISBN 80-210-3565-X.
  Název anglicky: Factors and Level of Motivation to Take a Job
  RIV/00216224:14230/04:00021289 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: net replacement rate; average effective tax rate; unemployment benefits; social benefits

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 23. 6. 2009 11:57.
 29. SIROVÁTKA, Tomáš. Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita, 2004. s. 196-215. edice první svazek 1. ISBN 80-210-3565-X.
  Název česky: Individuální akční plány. Zhodnocení poznatků z pilotních projektů.
  Název anglicky: Individual action plans. Evaluation of findings from the pilot projects.
  RIV/00216224:14230/04:00012133 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Sirovátka, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Individual action plans
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., učo 1444. Změněno: 29. 6. 2009 14:26.
 30. HORÁK, Pavel a Jiří WINKLER. Personální kapacita veřejných služeb zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 160-70, 11 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
  Název anglicky: Personal capacity in public employment services
  RIV/00216224:14230/04:00021297 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Horák, Pavel (203 Česká republika, garant) -- Winkler, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: public employment services; employment offices; personal structure; organizational culture
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., učo 1110. Změněno: 31. 5. 2009 09:22.
 31. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Pracovní identita a postoje zaměstnanců úřadů práce. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 186-195. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
  Název anglicky: Work identity and attitude of staff at LO plus
  RIV/00216224:14230/04:00021290 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Winkler, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika) -- Horák, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: identity

  Změnil: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., učo 1110. Změněno: 31. 5. 2009 09:23.
 32. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 216-230. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
  Název anglicky: Public employment services reform in EU
  RIV/00216224:14230/04:00021291 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Winkler, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika) -- Horák, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Modernization; institutional change

  Změnil: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., učo 1110. Změněno: 31. 5. 2009 09:27.
 33. HORÁKOVÁ, Markéta. Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 73-82. ISBN 80-210-3565-X.
  Změnila: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D., učo 9546. Změněno: 28. 1. 2005 12:30.
 34. SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Václav KULHAVÝ. Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 140-159. ISBN 80-210-3565-X.

  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., učo 1444. Změněno: 27. 11. 2006 14:33.
 35. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
  Název anglicky: Development of the Czech Labor Market, its Problems and Disequilibriums in Time Prior to EU Entry
  RIV/00216224:14230/04:00021288 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: labor market; European Employment Strategy; system of public employment services; individual action plan; active labor market policy

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 23. 6. 2009 11:54.
 36. 2003

 37. WINKLER, Jiří, Martin ŽIŽLAVSKÝ a Pavel HORÁK. Institucionální předpoklady politiky trhu práce. první. Brno: MU, 2003. 155 s. Moderní společnost.
  Název anglicky: Institutional Prerequisities Policy of Labour Market
  RIV: Výzkumná zpráva. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Winkler, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika) -- Horák, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Policy of Labour Market

  Změnil: PhDr. Pavel Horák, Ph.D., učo 22818. Změněno: 21. 12. 2008 23:03.
 38. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. ISBN 80-210-3110-7.
  Název anglicky: Methodology for Social Policy and Social Work

  Klíčová slova anglicky: methodology; research strategy

  Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 29. 11. 2011 11:10.
  Přír. čísla: 4240726314
 39. SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Nezaměstnanost a pracovní pobídky. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, Ročník LI, 2003/3, s. 391-406. ISSN 0032-3233.
  URL
  Název anglicky: Unemployment and Work Incentives
  RIV/00216224:14230/03:00008140 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Sirovátka, Tomáš (203 Česká republika) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: replacement rate; reservation wage; work incentives

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 27. 8. 2003 09:51.
 40. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Paradigmatická východiska výzkumu v sociální práci. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 83-90. ISSN 1213-624.
  Název anglicky: Paradigmatic Principles of Research in the Social Work

  Klíčová slova anglicky: paradigm; research; social work

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 3. 3. 2005 15:15.
 41. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Poměry náhrady pracovních příjmů nezaměstnaných. In SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. První vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 184 do 191, 8 s. ISBN 80-210-3048-8.
  Název anglicky: Income Replacement Rates of the Unemployed Labour Force
  RIV/00216224:14230/03:00007990 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: net replacement rate; marginal effective tax rate; labour incentives

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 16. 12. 2003 12:57.
 42. 2002

 43. SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, Ročník L, 2002/3, s. 419-435. ISSN 0032-3233.
  URL
  Název anglicky: Czech Labor Market in the Second Half of the Nineties
  RIV/00216224:14230/02:00005463 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Sirovátka, Tomáš (203 Česká republika) -- Žižlavský, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: hysteresis; natural rate of unemployment; long-term unemployment; active labor market policy; flexibility
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., učo 1444. Změněno: 3. 1. 2007 09:32.
 44. 2001

 45. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Základy ekonomie. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. 82 s. ISBN 80-210-2760-6.
  Název anglicky: Principles of Economics

  Klíčová slova anglicky: Principles; Economics

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 1. 2. 2002 16:26.
  Přír. čísla: 4240720509, 4240720510
 46. 2000

 47. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Proměny pohledu na cenu a vývoj ekonomie. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, XLVIII, č. 6, s. 861-862. ISSN 0032-3233.
  Název anglicky: Different Price Concepts and History of Economics

  Klíčová slova anglicky: Concepts of Price; History of Economics

  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 3. 1. 2001 14:10.
 48. 1999

 49. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Ekonomická teorie a realita transformace. In Česká společnost na konci tisíciletí. Praha: Karolinum, 1999. s. 183-189. svazek 1. ISBN 80-7184-825-5.
  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 24. 2. 2000 07:58.
 50. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Mediální a logický význam kategorie veřejný zájem. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. Brno: ESF MU Brno, 1999. s. 81-86. ISBN 80-210-2236-1.
  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 24. 2. 2000 07:58.
  Přír. čísla: 4200419641, 4200419642, 4200419643, 4200419644, 4200419645, 4200419646, 4200419647, 4200419648, 4200419649, 4200419650
 51. 1995

 52. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Mikroekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 121 s. ISBN 80-210-1100-9.
  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 24. 2. 2000 07:59.
  Přír. čísla: 3129090357, 4200407245, 4200407246, 4200407247, 4200407248, 4200407249, 4200407250, 4200407251, 4200407252, 4200407253, 4200407254
 53. 1994

 54. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Příklady k úvodnímu kursu ekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 35 s. ISBN 80-210-0947-0.
  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 24. 2. 2000 07:59.
  Přír. čísla: 4200405631, 4200405632, 4200405633, 4200405634, 4200405635, 4200405636, 4200405637, 4200405638, 4200405639, 4200405640
 55. 1993

 56. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Cvičení k Úvodu do ekonomie a Základům makroekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 62 s. ISBN 80-210-0752-4.
  Změnil: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., učo 2173. Změněno: 24. 2. 2000 07:59.
  Přír. čísla: 3201R02275, 4200403486, 4200403487, 4200403488, 4200403489, 4200403490, 4200403491, 4200403492, 4200403493, 4200403494, 4200403495
Zobrazeno: 28. 1. 2021 07:37