Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PLCH, Lukáš. Silné a slabé stránky fenomenografie: literární přehledová studie. In Roman Švaříček a Hana Voňková. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: MSD Brno, 2021. s. 42-45. ISBN 978-80-7392-367-9.
 2. PLCH, Lukáš. Simulace. In Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. s. 191-196. ISBN 978-80-7676-175-9.
 3. 2020

 4. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH, Martin SEBERA a Eva KORIŤÁKOVÁ. Evaluation of untrustworthy journals: Transition from formal criteria to a complex view. Learned Publishing. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 33, č. 3, s. 308-322. ISSN 0953-1513. doi:10.1002/leap.1299.
 5. PLCH, Lukáš. Perception of Technology-Enhanced Learning by Medical Students: an Integrative Review. Medical Science Educator. Německo: Springer Nature, 2020, roč. 30, č. 4, s. 1707-1720. ISSN 2156-8650. doi:10.1007/s40670-020-01040-w.
 6. PLCH, Lukáš. Simulace jako výuková metoda z pohledu studentů lékařských oborů. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020. ISBN 978-80-7599-196-6.
 7. 2019

 8. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH a Eva KORIŤÁKOVÁ. Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství. 2019, roč. 65, č. 5, s. 338-347. ISSN 0042-773X.
 9. KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Checking Adherence to the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Journals as a Library Service. In 11th Qualitative and Quantitative Methods in LIbraries: International Conference, European University Institute, Florence, Italy: May 28-31, 2019. 2019.
 10. 2018

 11. PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Analýza predátorských znaků publikací jako služba Knihovny univerzitního kampusu. ProInflow. Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 108-129. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-2-6.
 12. 2017

 13. KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 1, s. 5-13. ISSN 0042-773X.
 14. 2016

 15. PLCH, Lukáš a Adam VTÍPIL. Marketing a propagace otevřeného přístupu - příklad vybraných institucí. In Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016. s. 134-141. ISBN 978-80-214-5282-4. doi:10.13164/book.oa.
 16. PLCH, Lukáš a Markéta VÁVROVÁ. Marketing a propagace otevřeného přístupu v České republice. In Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno: Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM, 2016. s. 208-219. ISBN 978-80-214-5282-4. doi:10.13164/book.oa.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2022 15:26