Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky. Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. 3., přepr. a dopl. elektron. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9908-1.
 2. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal EID, Jan HLAVSA, Tomáš HUCL, Zdeněk KALA, Igor KISS, Lumír KUNOVSKÝ, Jan MAZANEC, Petr MORAVČÍK, Radim NĚMEČEK, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ROHAN, Jiří TOMÁŠEK a Jan TRNA. Nádory pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 279-377. ISBN 978-80-7345-697-9.
 3. TUČEK, Štěpán, Igor KISS, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Nutriční péče v onkologii, Žilní přístupy a komplikace periferních a centrálních kanyl a portů a léčba těchto komplikací. In Klinická onkologie pro mediky. 2021. ISBN 978-80-210-9908-1.
 4. 2020

 5. SEHNALOVÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Radim NĚMEČEK, Kateřina KINTROVÁ a Regina DEMLOVÁ. THE REAL-WORLD COST AND EFFECTIVENESS STUDY OF TREATING mCRC WITH BEVACIZUMAB FOLLOWED BY CETUXIMAB OR PANITUMUMAB IN WT KRAS PATIENTS. FARMACIA. BUCURESTI: SOC STIINTE FARMACEUTICE ROMANIA, 2020, roč. 68, č. 3, s. 572-578. ISSN 0014-8237. doi:10.31925/farmacia.2020.3.25.
 6. 2019

 7. SEHNALOVÁ, Irena, Barbora ŘÍHOVÁ, Radim NĚMEČEK, Kateřina KINTROVÁ a Regina DEMLOVÁ. Farmakoekonomické hodnocení cetuximabu a panitumumabu v 1. linii léčby mCRC v reálné klinické praxi ČR. Klinická onkologie. 2019, roč. 32, č. 4, s. 288-293. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019288.
 8. 2018

 9. VYZULA, Rostislav, Radim NĚMEČEK a Ondřej SLÁMA. Klinická onkologie pro mediky, SOLIDNÍ NÁDORY A NÁDORY DĚTSKÉHO VĚKU. Druhé aktualizované vydání. 2018. Brno, 2018. 343 s.
 10. FABIAN, Pavel a Radim NĚMEČEK. Predikce odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na cílenou anti-EGFR léčbu. Česko-slovenská patologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 54, č. 1, s. 17-21. ISSN 1210-7875.
 11. 2016

 12. NĚMEČEK, Radim, Jitka BERKOVCOVÁ, Lenka RADOVÁ, Tomáš KAZDA, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. Mutational analysis of primary and metastatic colorectal cancer samples underlying the resistance to cetuximab-based therapy. ONCOTARGETS AND THERAPY. Auckland: DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2016, roč. 9, July, s. 4695-4703. ISSN 1178-6930. doi:10.2147/OTT.S102891.
 13. NĚMEČEK, Radim, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Současné možnosti predikce odpovědi na cílenou anti-EGFR léčbu metastatického kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 187-195. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016187.
 14. 2015

 15. FUCHS, C. S., S. AZEVEDO, T. OKUSAKA, J.-L. Van LAETHEM, L. R. LIPTON, H. RIESS, C. SZCZYLIK, M. J. MOORE, M. PEETERS, G. BODOKY, M. IKEDA, B. MELICHAR, Radim NĚMEČEK, S. OHKAWA, A. ŚWIEBODA-SADLEJ, S. A. TJULANDIN, E. Van CUTSEM, R. LOBERG, V. HADDAD, J. L. GANSERT, B. A. BACH a A. CARRATO. A phase 3 randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ganitumab or placebo in combination with gemcitabine as first-line therapy for metastatic adenocarcinoma of the pancreas: the GAMMA trial. Annals of Oncology. Oxford: Oxford University Press, 2015, roč. 26, č. 5, s. 921-927. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mdv027.
 16. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Stanislav JOHN, Igor KISS, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MicroRNA expression profiling identifies miR-31-5p/3p as associated with time to progression in wild-type RAS metastatic colorectal cancer treated with cetuximab. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2015, roč. 6, č. 36, s. 38695-38704. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.5735.
 17. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Lenka RADOVÁ, Laura LUPINI, Christian BASSI, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGGATI, Radim NĚMEČEK, Rostislav VYZULA, Marek SVOBODA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MiR-31-5p zvyšuje prediktivní hodnotu KRAS/NRAS/BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčenýmch cetuximabem. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 18. LUPINI, Laura, Cristian BASSI, Jitka MLČOCHOVÁ, Gentian MUSA, Marta RUSSO, Petra VYCHYTILOVÁ, Marek SVOBODA, Silvia SABBIONI, Radim NĚMEČEK, Ondřej SLABÝ a Massimo NEGRINI. Prediction of response to anti-EGFR antibody-based therapies by multigene sequencing in colorectal cancer patients. BMC Cancer. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 15, October, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-015-1752-5.
 19. NĚMEČEK, Radim, Jitka BERKOVCOVÁ, Iva BABÁNKOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. Využití metody sekvenování nové generace (NGS) k analýze mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 20. 2014

 21. NĚMEČEK, Radim, J BERKOVCOVÁ, Iva BABÁNKOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, Ondřej SLABÝ a Marek SVOBODA. Analýza mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem metodou sekvenování nové generace. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 22. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Hana MLČOCHOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MiR-31-3p a miR-31-5p predikují čas do progrese u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem KRAS léčených cetuximabem. In X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days, Olomouc, 2014. 2014.
 23. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. MiR-31-3p a miR-31-5p predikují odpověď na cetuximab u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným onkogenem KRAS. In XXI. Biologické dny, Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 24. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra VYCHYTILOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Marek SVOBODA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. Studium signální dráhy EGFR a expresních profilů mikroRNA v predikci odpovědi na cílenou anti-EGFR terapii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 25. VYCHYTILOVÁ, Petra, Jitka MLČOCHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Zapojení miR-215 do patogeneze kolorektálního karcinomu. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 26. 2013

 27. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra FALTEJSKOVÁ, Radim NĚMEČEK, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs targeting EGFR signalling pathway in colorectal cancer. Journal of cancer research and clinical oncology. Springer-Verlag, 2013, roč. 139, č. 10, s. 1615-1624. ISSN 0171-5216. doi:10.1007/s00432-013-1470-9.
 28. NĚMEČEK, Radim, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. Současné možnosti predikce odpovědi na anti-EGFR terapii u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 29. MLČOCHOVÁ, Jitka, Petra FALTEJSKOVÁ, Radim NĚMEČEK, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Manuela FERRACIN, Barbara ZAGATTI, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Massimo NEGRINI a Ondřej SLABÝ. Studium expresních profilů mikroRNA za účelem predikce odpovědi na cílenou anti-EGFR terapii u pacientů s kolorektálním karcinomem s nemutovanou variantou onkogenu KRAS. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 30. 2012

 31. NĚMEČEK, Radim, Jiří TOMÁŠEK, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Klinický registr CORECT. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 6, s. 480-485. ISSN 0862-495X.
 32. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
 33. 2011

 34. SLABÝ, Ondřej, Petra FALTEJSKOVÁ, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Lenka RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE a Rostislav VYZULA. Analýzy expresních profilů mikroRNA za účelem diagnostiky metastatického postižení lymfatických uzlin u pacientů s kolorektálním karcinomem. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 35. SLABÝ, Ondřej, Petra FALTEJSKOVÁ, Renata HÉŽOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ a Rostislav VYZULA. Detection of lymph node involvement in colorectal cancer patients by analysis of microRNA expression profiles. In Annals of Oncology, ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spain. 2011. ISSN 0923-7534.
 36. FALTEJSKOVÁ, Petra, Renata HÉŽOVÁ, Marek SVOBODA, Jiří ŠÁNA, Lenka RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Detection of metastatic spread to lymph nodes in colorectal cancer patients by analysis of microRNA expression profiles in primary tumors. In The Student Scientific Conference on Cancer Research. 2011. ISBN 978-80-210-5442-4.
 37. FALTEJSKOVÁ, Petra, Klára ŠRŮTOVÁ, Jitka MLČOCHOVÁ, Marek SVOBODA, Lucie RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Studium mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem: identifikace biomarkerů a nových terapeutických cílů. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011. ISSN 1802-4475.
 38. ŠÁNA, Jiří, Simona HANKEOVÁ, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Studium vybraných transkribovaných ultrakonzervovaných regionů (T-UCR) u pacientů s kolorektálním karcinomem. In VII. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, XIX. Sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. Diagnostický seminář české divize IAP, XIX. Sjezd české společnosti histologických laborantů. 2011. ISSN 1802-4475.
 39. 2010

 40. FALTEJSKOVÁ, Petra, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Renata HÉŽOVÁ, Lenka RADOVÁ, Radim NĚMEČEK, Andrej BEŠŠE, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Martina RÉDOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Analýzy globálních profilů exprese mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem za účelem diagnostiky metastatického postižení lymfatických uzlin. In VI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2010. ISSN 1803-5922.
 41. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ, Marcela STAŇKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Radim NĚMEČEK a Rostislav VYZULA. Cílená léčba bronchioloalveolárního plicního adenokarcinomu inhibitory tyrozinkinázové aktivity EGFR: kazuistika klinicky promptní a výrazné odpovědi a přehled literatury. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 23, č. 4, s. 224-231, 7 s. ISSN 0862-495X.
 42. 2009

 43. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal STANDARA. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 73-76. ISSN 0862-495X.
 44. NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Jiří VYSKOČIL a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-495X.
 45. NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL, Štěpán TUČEK a Rostislav VYZULA. Cetuximab and irinotecan in metastatic colorectal cancer , drug response and its prediction: retrospective analysis. In Annals of Oncology, 20, Suppl. 7. 2009. ISSN 0923-7534.
 46. LAKOMÝ, Radek, Kristína GREPLOVÁ, Radomír PILNÝ, Eva BUDINSKÁ, Dalibor VALÍK, Alexandr POPRACH, Radim NĚMEČEK a Rostislav VYZULA. Profily nízkomolekulárního proteomového spektra získané pomocí hmotnostní spektrometrie SELDI-TOF v sérech pacientů s diseminovaným maligním melanomem: pilotní studie. Klinická onkologie. Brno, 2009, roč. 22, č. 5, s. 228-232. ISSN 0862-495X.
 47. 2008

 48. POPRACH, Alexandr, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radek LAKOMÝ, Radim NĚMEČEK, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. KARDIOTOXICITA LÉKŮ POUŽÍVANÝCH V ONKOLOGII. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 21, s. 288-293. ISSN 0862-495X.
 49. POPRACH, Alexandr, Eva MICHALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Radek LAKOMÝ, Jiří VYSKOČIL, Radim NĚMEČEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Ivo KOCÁK a Ilona KOCÁKOVÁ. Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie. 2008, roč. 21, č. 3, s. 116-121. ISSN 0862-495X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 6. 2022 09:43