Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. HRTOŇOVÁ, Nina, Pavel KREJČÍ, Václav LORENC, Tamara VÁŇOVÁ a Anna WINKLEROVÁ. Nestandardní moduly pro LMS Moodle. In Konference MoodleMoot.cz 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.

  2013

  1. HÜBNEROVÁ, Zuzana, Tamara VÁŇOVÁ a Jiří PROCHÁZKA. Estimates of item parameters in computer adaptive testing. In Mendel. Brno: Brno University of Technology, 2013, s. 421-426. ISBN 978-80-214-4755-4.

  2012

  1. VÁŇOVÁ, Tamara, Jiří PROCHÁZKA a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní test COMPACT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 99 s. ISBN 978-80-210-5742-5.
  2. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. 2012.
  3. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. 2012.
  4. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Biologie pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 49 s.
  5. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Český jazyk pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  6. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Český jazyk pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 49 s.
  7. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Dějepis pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  8. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Dějepis pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  9. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Fyzika pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Nové Město nad Metují: MU, 2012, 50 s.
  10. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Fyzika pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 54 s.
  11. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Hudební výchova pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 50 s.
  12. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Hudební výchova pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 50 s.
  13. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Chemie pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 51 s.
  14. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Chemie pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 50 s.
  15. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. ICT pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  16. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. ICT pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  17. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Matematika pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 50 s.
  18. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Matematika pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  19. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Občanská výchova pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  20. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Občanská výchova pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  21. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Prvky angličtiny v základní škole praktické. I. vydání. Brno: MU, 2012, 45 s.
  22. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Přírodopis pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 50 s.
  23. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Sborník konference. Kazelleová, J. - Váňová, T. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 94 s. ISBN 978-80-210-5938-2.
  24. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Tělesná výchova pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 49 s.
  25. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Tělocvik pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 49 s.
  26. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Výtvarná výchova pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  27. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Výtvarná výchova pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 49 s.
  28. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Zeměpis pro druhý stupeň ZŠ. I. vydání. Brno: MU, 2012, 50 s.
  29. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. Zeměpis pro nižší stupeň víceletých gymnázií. I. vydání. Brno: MU, 2012, 52 s.
  30. POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 24 s. ISBN 978-80-210-6117-0.
  31. HRTOŇOVÁ, Nina, Lucie ROHLÍKOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. E-learning s projektem PROEFES. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 56 s. ISBN 978-80-210-6028-9.
  32. HRTOŇOVÁ, Nina, Lucie ROHLÍKOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. E-learning s projektem PROEFES. Informačně metodická příručka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 55 s. ISBN 978-80-210-6028-9.
  33. HRTOŇOVÁ, Nina, Petra MORAVCOVÁ, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Medicínská obrazová data ve výuce na SZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 48 s. ISBN 978-80-210-6116-3.
  34. VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ a Andrea POKORNÁ. Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 64 s. ISBN 978-80-210-6120-0.
  35. VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ a Andrea POKORNÁ. Studijní materiály v LMS Moodle. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 40 s. ISBN 978-80-210-6119-4.
  36. POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 32 s. ISBN 978-80-210-6118-7.
  37. POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. The use of medical imaging data in the training of future non medical health professionals. In 6th International confrence of Czech and Slovak Faculties of Medicine. 2012.
  38. POKORNÁ, Andrea, Nina HRTOŇOVÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Using medical image data in nursing education. In FINE Conference and RCN Conference 2012, Cardiff. 2012.
  39. VÁŇOVÁ, Tamara a Jitka KAZELLEOVÁ. Using Moodle in the CLIL INTO SCHOOLS Project. In Pixel. Conference Proceedings International Conference ICT for Language Learning 5th Conference Edition Florence Italy 15-16 November 2012. 1st ed. Padova: libreriauniversitaria.it edizioni, 2012, s. 35-38. ISBN 978-88-6292-309-5.
  40. VÁŇOVÁ, Tamara a Jitka KAZELLEOVÁ. Using Moodle in the CLIL INTO SCHOOLS Project. In International Conference ICT for Language Learning 5th Conference Edition Florence Italy 15-16 November 2012. 2012. ISBN 978-88-6292-309-5.
  41. VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ a Andrea POKORNÁ. Životní cyklus kurzu v LMS Moodle. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 64 s.

  2011

  1. VÁŇOVÁ, Tamara a Jiří PROCHÁZKA. Adaptivní rozřazovací test z angličtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 5 s. ISBN 978-80-210-5413-4.
  2. VÁŇOVÁ, Tamara a Jiří PROCHÁZKA. Adaptivní test z angličtiny. In Mgr. Silvia Hvozdíková, Mgr. Karin Turčinová. Cudzie jazyky a kultúry v škole 8. 2011: PF UKF v Nitre, 2011, s. 159 - 164, 5 s. ISBN 978-80-8094-944-0.
  3. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. In Mgr. Silvia Hvozdíková, Mgr. Karin Turčinová. Cudzie jazyky a kultúry v škole 8. 2011. vyd. Nitra: PF UKF v Nitre, 2011, s. 87 - 92, 4 s. ISBN 978-80-8094-944-0.
  4. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol – materiály a postupy pro učitele. In Metoda CLIL na českých školách – učíme cizí jazyk jinak. 2011.
  5. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL into Schools. In Lorenzo Martellini. ICT for Language Learning Conference Proceedings 2011. 2011. vyd. Firenze: Simonelli, 2011, s. 36 - 39, 3 s. ISBN 978-88-7647-677-8.
  6. VÁŇOVÁ, Tamara a Jitka KAZELLEOVÁ. Collaborative creation of educational materials of CLIL. In SCO 2011: SHARABLE CONTENT OBJECTS. 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.
  7. HRTOŇOVÁ, Nina, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Efektivní výuka na středních zdravotnických školách. In Alena Pospíšilová; Petra Juřeníková. Sborník k IV. Mezinárodní konferenci všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 1. vydání. Brno: Tribune, 2011, s. 82-88, 6 s. ISBN 978-80-7399-196-8.
  8. HRTOŇOVÁ, Nina, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Electronic teaching materials - case studies, use of medical image data. In Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník,Stanislav Štípek,Vladimír Mihál,Ladislav Dušek. mefanet. 2011 : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics. 1. vydání. Brno: MSD Brno, 2011, s. "nestrankovano", 6 s. ISBN 978-80-7392-179-8.
  9. HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Naděžda VOJTKOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Michaela PÍŠOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Jitka KAZELLEOVÁ, Jaroslav SUCHÝ, Ailsa Marion RANDALL, Martin NĚMEC, Radek VOGEL a Jana ZERZOVÁ. ELT Signposts 2011. 10th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English (MSSUA). 2011.
  10. VÁŇOVÁ, Tamara a J PROCHAZKA. English language adaptive test. In SCO 2011: SHARABLE CONTENT OBJECTS. 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.
  11. HRTOŇOVÁ, Nina, Andrea POKORNÁ a Tamara VÁŇOVÁ. Moodle jako prostředí pro vedení projektu. 2011. ISBN 978-80-248-2496-3.
  12. VÁŇOVÁ, Anna, Nina HRTOŇOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ a Kateřina NEČASOVÁ. Nástroje pro hodnocení e-learningových objektů/kurzů. 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.

  2010

  1. KAZELLEOVÁ, Jitka a Tamara VÁŇOVÁ. CLIL do škol. In Cudzie jazyky a kultúry v škole 7. 1. vyd. Nitra: PF UKF v Nitre, 2010, s. 28 - 31. ISBN 978-80-8094-775-0.

  2008

  1. VÁŇOVÁ, Tamara. Google ve škole. Jazyková a redakční úprava J. Kazelleová, Obálka a grafický design A. Váňová. 1. vyd. Brno: Tribun, 2008, s. 103-205. ISBN 978-80-7399-453-2.
  2. VÁŇOVÁ, Tamara. Jak se chovají studenti Masarykovy univerzity online. In Silesian Moodle Moot 2008 aneb E-learning jako nástroj ke zvyšování kvality vzdělávání. první. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 147-152. ISBN 978-80-248-1859-7.
  3. KAZELLEOVÁ, Jitka. Konference e-learning 24/7. In VÁŇOVÁ, Tamara, Anna VÁŇOVÁ, Marcela POUČOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Pavel VÁŇA. Konference 24/7. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008, 16 s. ISBN 978-80-7399-445-7.
  4. VÁŇOVÁ, Tamara a Anna VÁŇOVÁ. Moodle v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. In E-learning přichází: sborník SCO 2008. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 149-155. ISBN 978-80-210-4613-9.

  2006

  1. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka. In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006, s. 100 -108. ISBN 80-210-4164-1.
  2. HRTOŇOVÁ, Nina a Tamara VÁŇOVÁ. Podpora tvorby e-learningových kurzů – pilotní kurzy v roce 2006. In Konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. ISBN 80-86302-36-9.
  3. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Role e-learningu v pregraduální přípravě učitelů anglického jazyka. In Tvorivé využívanie moderných technológií vo vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2006, s. 5-8. ISBN 80-8082-063-5.

  2005

  1. DOLEŽEL, Pavel a Tamara VÁŇOVÁ. An Outline of English Fiction from the Beginning to 1754. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2005, 100 s. ISBN 80-210-3701-6.
  2. VÁŇOVÁ, Tamara. Blended Learning v prostředí Moodle při přípravě budoucích učitelů na PdF MU v Brně. In KVĚTOŇ, Karel. Trendy v e-learningu, Sborník konferenčních příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005, 3 s. ISBN 80-01-03203-5.
  3. RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ a Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí. In SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 237-242. ISBN 80-210-3699-0.
  4. JOHNSON, Anne. Real English. Translated by Tamara Váňová. 2005. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2005, 151 s. ISBN 80-85947-57-9.
  5. HANUŠOVÁ, Světlana a Tamara VÁŇOVÁ. Role e-learningu v pregraduální přípravě učitelů anglického jazyka. In Tvorivé využivanie moderných technológií vi vyučovaní cudzích jazykov na školách rozličných stupňov. 2005.

  2004

  1. HANUŠOVÁ, Světlana, Zdeněk JANÍK, Petr NAJVAR a Tamara VÁŇOVÁ. E-learning Methods in the Teaching Activities of the Department of English Language and Literature at the Faculty of Education in Brno. In Learning Together, Proceedings of the 4th International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, s. 224-228. ISBN 80-7194-724-5.
  2. VÁŇOVÁ, Tamara. E-learningová podpora výuky angličtiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, 3 s. ISBN 80-85645-49-1.
  3. VÁŇA, Pavel a Tamara VÁŇOVÁ. Výuka praktického jazyka v e-learningovém prostředí na katedrách anglického a německého jazyka a literatury na PdF MU v Brně. In RNDR. ZIMOLA, Bedřich. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, s. 158-161. ISBN 80-7318-190-8.
  4. VÁŇOVÁ, Tamara. Zkušenosti s e- learningem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Pedagogický software 2004. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, 3 s. ISBN 80-85645-49-1.
  5. VÁŇOVÁ, Tamara. Zkušenosti s podporou distančních prvků při vzdělávání učitelů angličtiny na PdF MU v Brně. In LISALOVÁ, Jindra a Zuzana FREIBERGOVÁ. Distanční vzdělávání v České republice: Současnost a budoucnost. 1. vyd. Praha: Centrum pro studium vysokého školství NCDiV, 2004, s. 311-313. ISBN 80-86302-02-4.

  2003

  1. BLAKEOVÁ, Cindy. It's My Party. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: Jota, 2003, 318 s. ISBN 80-7217-245-X.

  2000

  1. PARKER, Roger C. Looking Good in Print. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: SoftPress, 2000, 320 s. Grafika a design. ISBN 80-902824-0-7.
  2. GRAY, Daniel. Looking Good on the Web. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: SoftPress, 2000, 240 s. Reklama a design. ISBN 80-902824-1-5.
  3. FIORENZA, Francis S. a John P. GALVIN. Systematická Teologie III, kapitola Manželství. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: CKD, 2000, s. 119-161, 42 s. Systematická teologie 3. ISBN 80-85959-56-9.

  1999

  1. PAYNE, C. D. Frisco Pigeon Mambo. Translated by Tamara Váňová. Brno: Jota, 1999, 182 s. ISBN 80-7217-078-3.

  1997

  1. SPAHR, William J. The Rise & Fall of a Great Captain. Translated by Tamara Váňová. 1. vyd. Brno: Jota, 1997, 280 s. ISBN 80-7217-000-7.

  1996

  1. BLACK, Ian a Benny MORRIS. Mossad : izraelské tajné války : dějiny izraelské tajné služby : Israeľs secret wars (Orig.). Translated by Tamara Váňová and Zdeňka Sparlingová. Vyd. 1. Brno: Bonus A, 1996, 625 s. ISBN 80-85914-14-.
  2. TARANTINO, Quentin. Pulp Fiction. Translated by Tamara Váňová. 1996. vyd. Brno: Jota, 1996, 160 s. ISBN 80-85 617-82-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 17:27