Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. NOVÁK, Pavel a Veronika KALNÍKOVÁ. Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin & Clemants (≡ Chenopodium pumilio R. Br.). Willdenowia, 2020, roč. 50, č. 2, s. 312-313. ISSN 0511-9618. doi:10.3372/wi.50.50214.
 2. NOVÁK, Pavel, Veronika KALNÍKOVÁ a Dominik ZUKAL. Euphorbia davidii Subils. Willdenowia, 2020, roč. 50, č. 2, s. 314. ISSN 0511-9618. doi:10.3372/wi.50.50214.
 3. KALNÍKOVÁ, Veronika, Kryštof CHYTRÝ, Pavel NOVÁK, Dominik ZUKAL a Milan CHYTRÝ. Natural habitat and vegetation types of river gravel bars in the Caucasus Mountains, Georgia. Folia Geobotanica, Dordrecht: Springer, 2020, roč. 55, č. 55, s. 41-62. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-020-09364-6.
 4. NOVÁK, Pavel, Veronika KALNÍKOVÁ a Martin HARÁSEK. Salvia reflexa Hornem. Willdenowia, 2020, roč. 50, č. 2, s. 318-319. ISSN 0511-9618. doi:10.3372/wi.50.50214.
 5. VANČUROVÁ, Lucie, Veronika KALNÍKOVÁ, Ondřej PEKSA, Zuzana ŠKVOROVÁ, Jiří MALÍČEK, Patricia MOYA, Kryštof CHYTRÝ, Ivana ČERNAJOVÁ a Pavel ŠKALOUD. Symbiosis between river and dry lands: Phycobiont dynamics on river gravel bars. Algal Research, 2020, roč. 2020, č. 51, s. 1-13. ISSN 2211-9264. doi:10.1016/j.algal.2020.102062.
 6. 2019

 7. CHYTRÝ, Kryštof, Pavel NOVÁK, Veronika KALNÍKOVÁ, Martin VEČEŘA, Helena PROKEŠOVÁ, Pavel DŘEVOJAN a Milan CHYTRÝ. Dry grassland vegetation in the Transcarpathian Lowland (western Ukraine). Tuexenia, GOETTINGEN: FLORISTISCH-SOZIOLOGISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT E V, 2019, Neuveden, č. 39, s. 335-355. ISSN 0722-494X. doi:10.14471/2019.39.009.
 8. NOVÁK, Pavel, Dominik ZUKAL, Veronika KALNÍKOVÁ, Kryštof CHYTRÝ a Kavgacı ALI. Ecology and syntaxonomy of Colchic forests in south-western Georgia (Caucasus region). Phytocoenologia, Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2019, roč. 49, č. 3, s. 231-248. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2019/0250.
 9. KALUSOVÁ, Veronika, Natálie ČEPLOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Ondřej HÁJEK, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Jakub TĚŠITEL, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH a Zdeňka LOSOSOVÁ. Similar responses of native and alien floras in European cities to climate. Journal of Biogeography, Wiley, 2019, roč. 46, č. 7, s. 1406-1418. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.13591.
 10. KALNÍKOVÁ, Veronika, Pavel DŘEVOJAN, Martin VEČEŘA a Pavel NOVÁK. Srovnání vegetace říčních náplavů Labe s dalšími řekami napříč Českou republikou. Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2019, roč. 39, červen, s. 167-187. ISSN 1211-3603.
 11. 2018

 12. KALNÍKOVÁ, Veronika, Kryštof CHYTRÝ, Pavel NOVÁK a Svatava KUBEŠOVÁ. Bryum klinggraeffii, a moss new to Georgia – first record for the Greater Caucasus. Herzogia, Halle, Germany: BLAM E V, 2018, roč. 31, č. 2, s. 982-987. ISSN 0018-0971. doi:10.13158/heia.31.2.2018.982.
 13. KALNÍKOVÁ, Veronika, Kryštof CHYTRÝ a Milan CHYTRÝ. Early vegetation succession on gravel bars of Czech Carpathian streams. Folia Geobotanica, Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 317-332. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-018-9323-6.
 14. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Lubomír TICHÝ, Jan DIVÍŠEK, Natálie ČEPLOVÁ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Veronika KALUSOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Tamás WIRTH a Milan CHYTRÝ. Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions, Wiley, 2018, roč. 24, č. 6, s. 765-775. ISSN 1366-9516. doi:10.1111/ddi.12725.
 15. PETERKA, Tomáš, Michal HÁJEK, Daniel DÍTĚ, Petra HÁJKOVÁ, Salza PALPURINA, Irina GOIA, Vít GRULICH, Veronika KALNÍKOVÁ, Zuzana PLESKOVÁ, Anna ŠÍMOVÁ a Táňa ŠTECHOVÁ. Relict occurrences of boreal brown-moss quaking rich fens in the Carpathians and adjacent territories. Folia Geobotanica, Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 265-276. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-018-9318-3.
 16. 2017

 17. KALNÍKOVÁ, Veronika, Salza PALPURINA, Tomáš PETERKA, Svatava KUBEŠOVÁ, Zuzana PLESKOVÁ a Marko SABOVLEVIĆ. Bryophytes on river gravel bars in the Balkan mountains: new records and insights into ecology. Herzogia, Halle, Germany: BLAM E V, 2017, roč. 30, č. 2, s. 370-386. ISSN 0018-0971.
 18. KALNÍKOVÁ, Veronika a Helmut KUDRNOVSKY. Gravel Bar Vegetation Database. Stuttgart: Gebrüder Berntraeger, 2017. doi:10.1127/phyto/2017/0177.
 19. PETERKA, Tomáš, Veronika KALNÍKOVÁ a Zuzana PLESKOVÁ. Pseudocalliergon lycopodioides, a new bryophyte species for Montenegro. Halle, Germany: AM E V, BRYOLOGISCH-LICHENOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT MITTELEUROPA EV, UNIV HALLE-WITTENBERG, 2017. s. 496-500, 5 s.
 20. NOVÁK, Pavel, Dominik ZUKAL, Veronika KALNÍKOVÁ, Kryštof CHYTRÝ a Ali KAVGACI. Vegetation of low-altitudinal mesophilous forests in south-western Georgia (Colchic Region). In 26 th Congress of the European Vegetation Survey - Abstracts. 2017. ISBN 978-84-9082-701-7.
 21. ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Veronika KALNÍKOVÁ, Pavel NOVÁK, Vladimír ŘEHOŘEK, Lubomír TICHÝ, Tamás WIRTH a Zdeňka LOSOSOVÁ. Vliv klimatu na druhové složení společenstev evropských měst. In Konference České botanické společnosti Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. 2017. ISBN 978-80-86632-60-5.
 22. NOVÁK, Pavel, Veronika KALNÍKOVÁ, Kryštof CHYTRÝ a Helena PROKEŠOVÁ. Za botanickými krásami jižní Kolchidy I. In Živa. 2017. s. 21-24, 4 s. ISSN 0044-4812.
 23. KALNÍKOVÁ, Veronika, Pavel NOVÁK, Kryštof CHYTRÝ a Helena PROKEŠOVÁ. Za botanickými krásami jižní Kolchidy II. In Živa. Praha: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. s. 67-69, 3 s. ISSN 0044-4812.
 24. 2016

 25. VASSILEV, Kiril, Hristo PEDASHENKO, Alexandra ALEXANDROVA, Alexandar TASHEV, Anna GANEVA, Anna GAVRILOVA, Asya GRADEVSKA, Assen ASSENOV, Antonina VITKOVA, Borislav GRIGOROV, Chavdar GUSSEV, Eva FILIPOVA, Ina ANEVA, Ilona KNOLLOVÁ, Ivaylo NIKOLOV, Georgi GEORGIEV, Georgi GOGUSHEV, Georgi TINCHEV, Kalina PACHEDJIEVA, Koycho KOEV, Mariyana LYUBENOVA, Marius DIMITROV, Nadezhda APOSTOLOVA-STOYANOVA, Nikolay VELEV, Petar ZHELEV, Plamen GLOGOV, Rayna NATCHEVA, Rossen TZONEV, Steffen BOCH, Stephan HENNEKENS, Stoyan GEORGIEV, Stoyan STOYANOV, Todor KARAKIEV, Veronika KALNÍKOVÁ, Veselin SHIVAROV, Veska RUSSAKOVA a Vladimir VULCHEV. Balkan Vegetation Database: historical background, current status and future perspectives. Phytocoenologia, Gebrüder Berntraeger., 2016, roč. 46, č. 1, s. 89-95. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2016/0109.
 26. PETERKA, Tomáš, Zuzana PLESKOVÁ, Salza PALPURINA, Veronika KALNÍKOVÁ, Predrag M. LAZAREVIĆ a Michal HÁJEK. Meesia triquetra, a new relict moss for the Republic of Macedonia. Herzogia, Washington: BioOne, 2016, roč. 29, č. 1, s. 66-71. ISSN 0018-0971.
 27. 2015

 28. KALNÍKOVÁ, Veronika a Salza PALPURINA. Epilobium adenocaulon and Oenothera glazioviana (Onagraceae): new alien species for the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica, Sofia: The Institute, 2015, roč. 21, č. 1, s. 21-27. ISSN 1310-7771.
 29. CHYTRÝ, Milan, Tomáš DRAŽIL, Michal HÁJEK, Veronika KALNÍKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Jozef ŠIBÍK, Karol UJHÁZY, Irena AXMANOVÁ, Dana BERNÁTOVÁ, Drahoš BLANÁR, Martin DANČÁK, Pavel DŘEVOJAN, Karel FAJMON, Dobromil GALVÁNEK, Petra HÁJKOVÁ, Tomáš HERBEN, Richard HRIVNÁK, Štěpán JANEČEK, Monika JANIŠOVÁ, Šárka JIRÁSKÁ, Ján KLIMENT, Judita KOCHJAROVÁ, Jan LEPŠ, Anna LESKOVJANSKÁ, Kristina MERUNKOVÁ, Jan MLÁDEK, Michal SLEZÁK, Ján ŠEFFER, Viera ŠEFFEROVÁ, Iveta ŠKODOVÁ, Jana UHLÍŘOVÁ, Mariana UJHÁZYOVÁ a Marie VYMAZALOVÁ. The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records). Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2015, roč. 87, č. 3, s. 217-278. ISSN 0032-7786.
 30. 2013

 31. KALNÍKOVÁ, Veronika a Renata EREMIÁŠOVÁ. Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites /Haller f./ Koeler) na řece Ostravici. Acta Carpathica Occidentalis, Muzeum regionu Valašsko, 2013, roč. 4, 28. 2. 2014, s. 3-14. ISSN 1804-2732.
 32. 2012

 33. KALNÍKOVÁ, Veronika. Rozšíření invazních neofytů podél toků severovýchodní Moravy a Slezska. Zprávy ČBS, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 47, č. 2, s. 297-318. ISSN 1211-5258.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 17:56