Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. POSPÍŠIL, David, Tomáš NOVOTNÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora FARKASOVÁ, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr KALA a Milan SEPŠI. Differences in right-to-left vs left-to-right interventricular conduction times in patients indicated to cardiac resynchronization therapy. PLoS One. San Francisco: Public Library Science, 2020, roč. 15, č. 2, s. 1-8. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0228731.
  2. TABORSKY, Miloš, Josef KAUTZNER, Petr NEUZIL, Marián FEDORCO, Hanka WUNSCHOVA, Lucie SEDIVA, Jan PYSZKO, Tomáš SKALA, Jan LATAL, Miroslav NOVÁK, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Vít GLOGER, David BRECKA a Milan KOLAR. Mezinárodní konsenzus European Heart Rhythm Association (EHRA) o tom, jak předcházet infekcím implantabilních elektronických srdečních zařízení, diagnostikovat a léčit je. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020, roč. 62, č. 3, s. 281-307. ISSN 0010-8650. doi:10.33678/cor.2020.059.

  2013

  1. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Marek ŠEBO, Martin POLOCZEK, Jiří JARKOVSKÝ, Lukáš RYBKA, Lenka KUBKOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Optimization of cardiac resynchronization therapy in non-responders. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2013, roč. 55, č. 6, s. 387-395. ISSN 0010-8650. doi:10.1016/j.crvasa.2013.07.002.

  2012

  1. KŘIVAN, Lubomír, Bronislav ČAPEK, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lucie BUREŠOVÁ, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Impact of Microvolt T-wave Alternans on Malignant Arrhythmia Occurrence and Mortality in Patients with Congestive Heart Failure: Single-Centre Study. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE. 2012, roč. 2, č. 2, s. 110-115. ISSN 2042-4884. doi:10.5083/ejcm.20424884.82.

  2011

  1. NOVOTNY, Tomas, Jitka KADLECOVA, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIANOVA, Anna VAŠKŮ, Petr NEUGEBAUER, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation Analysis Ion Channel Genes Ventricular Fibrillation Survivors with Coronary Artery Disease. PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY. MALDEN: WILEY-BLACKWELL, 2011, roč. 34, č. 6, s. 742-749. ISSN 0147-8389. doi:10.1111/j.1540-8159.2011.03045.x.

  2010

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Lucie BUREŠOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Alternativní metody měření mikrovolt alternans T-vlny u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č. 9, s. 423-428. ISSN 0008-7335.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Petr LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Analýza a srovnání souborů nositelů implantabilního kardioverteru-defibrilátoru v primární a sekundární prevenci. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 2, s. 99-105, 6 s. ISSN 0042-773X.
  3. HONZÍK, P., Lubomír KŘIVAN, Petr LOKAJ, Růžena LÁBROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Logit and Fuzzy Models in Data Analysis: Estimation of Risk in Cardiac Patients. Physiological Research. 2010, roč. 59, suppl. 1, s. "S89"-"S96", 8 s. ISSN 0862-8408.
  4. NOVOTNÝ, Tomáš, Jitka KADLECOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Alexandra BITTNEROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Alena FLORIÁNOVÁ, Anna VAŠKŮ, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in ventricular fibrillation survivors with coronary artery disease. 2010. ISSN 1547-5271.
  5. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN a Milan KOZÁK. Use of microvolt T-wave alternans in predicting occurrence of malignant arrhythmias in patients eith left ventricular dysfunction. In Cardiostim 2010. 2010.
  6. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Využití měření mikrovolt alternans T vlny v predikci rizika výskytu maligní arytmie u pacientů s dysfunkcí levé srdeční komory. Slovenská kardiológia. 2010, roč. 19, č. 6, s. 467-473.
  7. LOKAJ, Petr, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI a Jindřich ŠPINAR. Využití měření mikrovolt alternans T vlny v predikci výskytu maligní arytmie u pacientů s dysfunkcí levé komory. Kardiológia. 2010, roč. 19, č. 6, s. 467-473.

  2009

  1. KŘIVAN, Lubomír, Petr LOKAJ, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Milan SEPŠI, Lukáš RYBKA, Jitka VLAŠÍNOVÁ, J. NOVÁČKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Měření absolutní hodnoty Mikrovolt T wave alternans u pacientů s dysfunkcí levé komory a jeho korelace s rizikovými znaky v predikci náhlé srdeční smrti. Intervenční a akutní kardiologie. 2009, roč. 8, suppl.A, s. 14.

  2008

  1. KŘIVAN, Lubomír. Diagnostika a léčba supraventrikulárních tachykardií. Interní med. 2008, roč. 10, 7a8, s. 366-367.
  2. KŘIVAN, Lubomír. ICD v primární prevenci náhlé smrti. In Sympózium 30.10.2008, Brno. 2008.
  3. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Pavel PILER a Milan SEPŠI. Infekční endokarditida na elektrodovém systému. Interv Akut Kardiol. 2008, roč. 1, suppl.A, s. 13.
  4. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Komplikace v oblasti kapsy kardiostimulátoru. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, s. 102-105.
  5. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Komplikace v oblasti kapsy kardiostimulátoru. Časopis lékařů českých. 2008, roč. 147, -, 4 s. ISSN 0008-7335.
  6. NOVOTNÝ, Tomáš, A. BITTNEROVÁ, A. FLORIÁNOVÁ, D. KUDEROVÁ, Irena DOHNALOVÁ, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Renata GAILLYOVÁ, M. RAUDENSKÁ, Anna VAŠKŮ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. Mutation analysis of ion channel genes in sudden death survivors - a pilot study. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione. 2008, roč. 11, č. 4, s. 40.
  7. KŘIVAN, Lubomír. Novinky v ICD technologiích. In Sympózium Medtronic, Sv. Kateřina. 2008.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Milan SEPŠI. Right ventricular perforation with an ICD defibrillation lead managed by surgical revision and epicardial leads. Pacing and clinical electrophysiology. 2008, roč. 31, č. 1, s. 3-6. ISSN 0147-8389.
  9. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Milan SEPŠI. Right ventricular perforation with an ICD defibrillation lead managed by surgical revision and epicardial leads - case report. PACE. 2008, roč. 31, č. 1, 5 s. ISSN 0147-8389.
  10. LOKAJ, Petr a Lubomír KŘIVAN. SIADH jako jediný paraneoplastický příznak malobuněčného karcinomu plic: kazuistika. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 3, s. 273-275.
  11. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Dana KUDEROVÁ a Jindřich ŠPINAR. Sledování pacientů s primárně preventivní implantací ICD. Interv Akut Kardiol. 2008, roč. 7, č. 1, s. 13.
  12. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Pavel TRČKA. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnotu turbulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, s. 803-809.
  13. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Vliv vazebného intervalu spontánní komorové extrasystoly na hodnoty tubulence srdečního rytmu. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 9, 5 s. ISSN 0042-773X.

  2007

  1. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, M. ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. Europace. 2007, roč. 9, suppl.3, s. 29. ISSN 1099-5129.
  2. SEPŠI, Milan, Katarína MÚČKOVÁ, Martin ŠINDLER, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Aetiology of death among patients with electronic medical devices. In Europace Supplements. 9. vyd. 2007.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu circadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence ve skupinách pacientů bez organického onemocnění srdce a s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Cardiol. 2007, roč. 16, č. 5, s. 196-204. ISSN 1210-0048.
  4. TRČKA, Pavel, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů bez průkazu organického onemocnění srdce. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 10, s. 1071-1076. ISSN 0042-773X.
  5. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory. Časopis Lékařů Českých. 2007, roč. 146, č. 2, s. 712-717. ISSN 1210-7832.
  6. SEPŠI, Milan, Pavel TRČKA, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a M. KÝR. Circadian variability of heart rate turbulence. In Sborník abstrakt - 12th Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. 2007. s. 105.
  7. SEPŠI, Milan, Pavel TRČKA, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a M. KÝR. Cirkadiánní variabilita turbulence srdečního rytmu u pacientů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, č. 4, s. 102. ISSN 0010-8650.
  8. TRČKA, Pavel, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, M. KÝR a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Cirkadiánní vlivy na turbulenci srdečního rytmu. Cor et Vasa. 2007, roč. 49, suppl.4, s. 125. ISSN 0010-8650.
  9. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory. In Kardiologie. Praha: Grada, 2007. s. 330-332. 3.přepracované vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
  10. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Je možné perforaci pravé srdeční komory při implantaci ICD řešit konzervativně? Kardiologická revue. 2007, roč. 9, č. 1, s. 40-44. ISSN 1801-8653.
  11. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Kardiovaskulární terapie - Implantabilní kardiovertery defibrilátory. In Štejfa M.: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 330-332.
  12. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Kardiovaskulární terapie - Srdeční resynchronizační terapie. In Štejfa M. a kol: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 332-333.
  13. KŘIVAN, Lubomír. Neinvazivní vyšetřovací metody. In Štejfa M. a kol: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 165-169.
  14. KŘIVAN, Lubomír. Supraventrikulární tachykardie (diagnostika a léčba). Lékařské listy. 2007, roč. 10, č. 10, s. 20-22. ISSN 1214-7664.
  15. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Tachykardie se širokými komplexy QRS. In Kardiologie. Praha: Grada, 2007. s. 583-590. 3.přepracované vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
  16. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Vedoucí příznak: arytmie, palpitace - Tachykardie se širokými komplexy QRS. In Štejfa M. a kol.: Kardiologie. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 583-590.
  17. SEPŠI, Milan, Martin ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Vliv přítomnosti stimulační elektrody na endovazální a endomyokardiální srdeční struktury. In Supplementum Cor Vasa. 49. vyd. 2007. s. 101.
  18. SEPŠI, Milan, M. ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Vliv přítomnosti stimulační elektrody na endovazální a endomyokardiální srdeční struktury. Cor et Vasa. 2007, roč. 2007, č. 49, s. 4-104. ISSN 0010-8650.
  19. KŘIVAN, Lubomír. Využití implantabilních monitorovacích zařízení v diagnostice synkop nejasné etiologie. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 11, s. 1137-1138. ISSN 0042-773X.

  2006

  1. SEPŠI, Milan, M ŠINDLER, Katarína MÚČKOVÁ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji post mortem - design studie. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, suppl. A, s. 28. ISSN 1213-807X.
  2. KŘIVAN, Lubomír. Člen EHRA (European Heart Rhythm Association). 2006.
  3. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, M ŠINDLER a Katarína MÚČKOVÁ. Implantabilní kardioverter-defibrilátor a incesantní komorové tachykardie jako příčina smrti? Kazuistika. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 100.
  4. KŘIVAN, Lubomír. Náhlá srdeční smrt, jak jí předcházet. Kardiologická revue. 2006, roč. 8, č. 1, s. 20-24.
  5. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Jindřich ŠPINAR. Radiofrekvenční katetrová ablace atrioventrikulárních akcesorních drah na IKK FN Brno-Bohunice. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, č. 5, s. 22. ISSN 1213-807X.
  6. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN a Milan KOZÁK. Srovnání parametrů rizikové stratifikace náhlé srdeční smrti u pacientů v časném poinfarktovém období a s odstupem 4 týdnů. Intervenční a akutní kardiologie. 2006, roč. 5, suppl. A,, s. 28. ISSN 1213-807X.

  2005

  1. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Epidemiologická analýza indikačních diagnóz u pacientů léčených trvalou kardiostimulací. In Sborník abstrakt - 3. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Pavel TRČKA, L. DOSTÁLOVÁ, A. SVOBODNÍK a Jindřich ŠPINAR. Heart rate turbulence in risk stratification of sudden cardiac death in myocardial infarction survivors - prospective study. Europace. 2005, roč. 7, suppl. 1, s. 60-60.
  3. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, Jindřich ŠPINAR a L. DOSTÁLOVÁ. Nový neinvazivní znak rizika NSS - "turbulence timing". In Sborník abstrakt 3. slovenského a českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. Piešťany, Slovensko, 2005.
  4. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Perforace srdeční stěny a infekční endokarditida u pacienta léčeného trvalou kardiostimulací. Interv Akut Kardiol. 2005, č. 4, s. 119-120. ISSN 1213-807X.
  5. KŘIVAN, Lubomír. Primární prevence náhlé srdeční smrti. Interní medicína pro praxi. 2005, č. 1, s. 7-9. ISSN 1212-7299.
  6. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Rizikové faktory ovlivňující přežívání pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 11, s. 1021-1026.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, P. LOKAJ, Nataša HONZÍKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Srovnání výskytu neinvazivních rizikových znaků náhlé srdeční smrti u nemocných léčených trombolýzou a přímou angioplastikou infarktové tepny. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 8, s. 546-548. ISSN 0008-7335.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, A. SVOBODNÍK a Jindřich ŠPINAR. Treatment of arrhythmic storm in implantable defibrillator patients. Med Sci Monit. 2005, roč. 11, č. 9, s. CR426-429, 4 s.
  9. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, pavel TRČKA, A. SVOBODNÍK, L. DOSTÁLOVÁ a J. ŠPINAR. Turbulence srdečního rytmu ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt - 3. slovenské a české sympozium o arytmiích a kardiostimulaci. 2005.
  10. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Pavel TRČKA, Adam SVOBODNÍK, Ludmila DOSTÁLOVÁ, P. LOKAJ a Jindřich ŠPINAR. Využití turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci nemocných po prodělaném infarktu myokardu. Cardiology. 2005, roč. 14, č. 5, s. 219-224. ISSN 1336-2429.

  2004

  1. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, P. TRČKA a Jindřich ŠPINAR. Autonomní index ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, S1, s. S128, 1 s.
  2. KŘIVAN, Lubomír. Člen výboru PS pro arytmie a kardiostimulaci ČKS. 2004.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Dlouhodobé přežívání pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.A, s. 18. ISSN 1213-807X.
  4. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in patients with malignant arrhythmias. J Cardiovasc Pharmacol. New York : Raven Press.: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, roč. 44, Supp.1, s. S92-S95, 4 s. ISSN 0160-2446.
  5. KŘIVAN, Lubomír, TRČKA, Milan SEPŠI, KOZÁK, Adam SVOBODNÍK a VACEK. Heart rate turbulence in risk stratification of sudden cardiac death - a prospective study. Bratisl Lek Listy. 2004. ISSN 0006-9248.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, T. VACEK a Bořivoj SEMRÁD. Index autonomního působení v predikci rizika náhlé srdeční smrti-prospektivní studie. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.A, s. 18. ISSN 1213-807X.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Péče o nemocné s implantabilními kardiovertery-defibrilátory: Co by měl vědět každý lékař. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, č. 1, s. 54-60.
  8. KŘIVAN, Lubomír, KOZÁK, Milan SEPŠI, Adam SVOBODNÍK a Jindřich ŠPINAR. Specific complications in the treatment with implantable cardioverter-defibrillators. Cas Lek Cesk. 2004, roč. 143, č. 8, s. 521-525.
  9. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK a Jitka VLAŠÍNOVÁ. Specific complications of ICD therapy. Bratislavské Lékařské Listy. 2004, roč. 105, č. 4, s. 161.
  10. KŘIVAN, Lubomír, KOZÁK, Milan SEPŠI, Adam SVOBODNÍK a Jindřich ŠPINAR. Specifické komplikace terapie implantabilními kardiovertery defibrilátory. Čas.Lék.čes. 2004, roč. 2004, s. 521-525.
  11. TOMAN, Ondřej, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Růžena LÁBROVÁ, Milan SEPŠI a Tomáš NOVOTNÝ. Spektrum pacientů indikovaných k elektrofyziologickému vyšetření. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 97.
  12. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA, T VACEK a Bořivoj SEMRÁD. Srovnání turbulence srdečního rytmu u spontánních a vyvolaných síňových a komorových extrasystol. Interv Akut Kardiol. 2004, roč. 3, suppl.A, s. 22. ISSN 1213-807X.
  13. SEPŠI, Milan, KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, VACEK a Adam SVOBODNÍK. Turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci náhlé srdeční smrti. Vnitř Lék. 2004, roč. 50, S1, s. 133.
  14. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Milan SEPŠI. Ukazatelé dlouhodobého přežívání u pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 42.
  15. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI, Milan KOZÁK, Pavel TRČKA a Jindřich ŠPINAR. Využití turbulence srdečního rytmu v neinvazivní stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 46.
  16. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních ablací na IKK Brno-Bohunice. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, S4, s. 46.
  17. LÁBROVÁ, Růžena, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ, Ondřej TOMAN a Jindřich ŠPINAR. 700 radiofrekvenčních katetrových ablací na IKK Brno - Bohunice. Vnitřní lékařství. 2004, roč. 50, suppl.1, s. 129-130.

  2003

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian variations in the occurence fo ventricular tachyarrhythmias in patients with implantable cardioverter defibrillators. PACE. 2003, roč. 26, s. 731-735. ISSN 0147-8389.
  2. VYSOČANOVÁ, Petra, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Etiologie a léčba maligních komorových arytmií u mladých nemocných. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 110.
  3. SEPŠI, Milan, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK, Bořivoj SEMRÁD a T VACEK. První zkušenosti s měřením turbulence srdečního rytmu u pacientgů po infarktu myokardu. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 80.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Milan SEPŠI. Sledování souboru nemocných s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem 1994-2002: Co by měl vědět každý internista. Cor et Vasa. 2003, roč. 45, č. 4, s. 52.
  5. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Zavedení nového znaku - turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci náhlé srdeční smrti u pacientů po infarktu myokardu. Cardiology. 2003, roč. 12, č. 1, s. 13A-14A, 2 s.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Zkušenosti s osmiletým sledováním souboru neocných s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem - co by měl vědět každý internista. Cardiology. 2003, roč. 12, č. 1, s. 13A-14A, 2 s.

  2002

  1. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Endothelin-1 gene polymorphism in the identification of patients at risk for malignant ventricular arrhythmia. Medical Science Monitor (International Medical Journal of Experimental and Clinical Research). USA: International Scientific Literature, Inc, 2002, roč. 8, č. 5, s. 164-167. ISSN 1234-1010.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Follow up of ICD patients - sudden cardiac death survivors - with no structural heart disease. In Abstract 10th Alpe Adria Cardiology meeting - April 2002. Vienna, 2002. s. 53.
  3. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Long term follow up fo ICD patients sudden cardiac death survivors with "healthy heart". In Europace suppl. Nice, 2002. s. A25, 1 s.
  4. KOZÁK, Milan, Milan SEPŠI, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Perzistující levostranná vena cava superior u pacientů podstupujících implantaci kardiostimulátoru nebo kardiovertoru-defibrilátoru. Cardiol. 2002, roč. 4, č. 11, s. 259-263. ISSN 1210-0048.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Statistic comparison of ICD patients with and without arrhythmic storm. In Abstracta 10th Alpe Adria Cardiology meeting. Vienna, 2002. s. 43.

  2001

  1. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Arrhythmic storm in ICD patients. Current therapeutic problem, methods and treatment. Europace Suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A68. ISSN 1099-6044.
  2. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? In Proceedings "Europace 2001". Bologna, Italy: ed. by P.E. Bloch Thomsen, Monduzzi Editore, 2001. s. 49-54.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Bořivoj SEMRÁD, Anna VAŠKŮ a Jiří VÁCHA. Can we predict the hemodynamical effect of malignant arrhythmias from the endothelin-1 gene polymorphism? Europace (European Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology. Kent, United Kingdom: Harcourt Publishers Ltd., 2001, roč. 2, Suppl. B, s. B9, 1 s. ISSN 1099-6044.
  4. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian and circannual variations of occurence of ventricular tachy-arrhythmias detected by implantable cardioverter-defibrillators (ICD). Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A2, 1 s. ISSN 1099-6044.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Dlouhodobé sledování pacientů se zdravým srdcem po prodělané oběhové zástavě. In Sborník abstrakt. ČR, Olomouc, 2001. s. 25.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Identification of risk factors for an electric storm in the group of ICD patients. Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A3. ISSN 1099-6044.
  7. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory v prevenci náhlé srdeční smrti. Vnitřní lékařství. Praha, ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 6, s. 361-369. ISSN 0042-773X.
  8. VLAŠÍNOVÁ, Jitka, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long-term clinical experience of management of patients with implantable cardioverter-deribrillators (ICD). Europace suppl. A. Italy, Rome, 2001, č. 2, s. A3. ISSN 1099-6044.
  9. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Lze předpovídat arytmickou bouři? Statistické srovnání skupiny nositelů ICD s proběhlou arytmickou bouří a bez elektrické nestability. Cardiologia. Bratislava, SR: Slovenská kardiologická společnost, 2001, roč. 10, č. 5, s. 238-242. ISSN 1210-0048.
  10. SEPŠI, Milan, Milan KOZÁK, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Postavení jícnové stimulace síní v diagnostice arytmií. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001. s. 21.
  11. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Využití ultrazvuku v trojrozměrném mapování během radiofrekvenční ablace (systém Cardiac Pathways). In Sborník abstrakt. Olomouc, 2001. s. 10.
  12. KOZÁK, Milan, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KŘIVAN, Anna VAŠKŮ, Milan SEPŠI, Bořivoj SEMRÁD a Jiří VÁCHA. Vztah mezi genovým polymorfismem pro endothelin-1 a hemodynamickým vlivem maligních komorových arytmií u pacientů s ICD. In Sborník abstrakt. Olomouc, ČR, 2001. s. 27.

  2000

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Circadian and circannual variations of occurence of ventricular tachyarrhythmias detected by implantable cardioverter-defibrillators (ICD). In Abstract book of 8th Alpe Adria Cardiology meeting. první. Portorož, Slovenia, 2000. s. P 83, 1 s.
  2. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Cirkadiánní a sezónní variace výskytu komorových tachyarytmií detekovaných kardiovertory-defibrilátory (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 42, suppl.č.4, s. 36-37. ISSN 0010-8650.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long-term clinical experience of management of patients with implantable cardiovertor-defibrillators (ICD). In Abstract book fo 8th Alpe Adria Cardiology meeting. první. Portorož, Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2000. s. P 84, 1 s.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Lze předpovídat arytmické bouře? Srovnání nemocných s ICD s výskytem a bez výskytu arytmické bouře. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2000, roč. 42, suppl.č.4, s. 38. ISSN 0010-8650.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Prediction of an arrhythmic storm, a comparison of ICD patients with and without arrythmic instability. In Abstract book of 8th Alpe Adria Cardiology meeting, Portorož. první. Slovenia: Slovenian Society of Cardiology, 2000. s. O 74, 1 s.
  6. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Six year clinical experience of management of patients with the implantable cardiovertos-defibrillators (ICD). Europace. Francie: W.B. Saunders, 2000, roč. 1, suppl.D, s. D 173, 1 s. ISSN 1099-6044.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of arrhythmic storm in the group of ICD patients. Europace. Nice, France: A Harcourt Health Sciences Company, 2000, roč. 1, Suppl. D, s. D153, 1 s. ISSN 1099-6044.
  8. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Milan SEPŠI, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of arrhythmic storm in the group of ICD patients. Europace. Francie: W.B. Saunders, 2000, roč. 1, suppl. D, s. D 153, 1 s. ISSN 1099-6044.

  1999

  1. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Cirkadiánní a sezónní variace výskytu komorových tachyarytmií detekovaných kardiovertory-defibrilátory (ICD). In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999. s. L 25, 1 s.
  2. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Dlouhodobé sledování pacientů s implantabilními kardiovertory-defibrilátory (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl. č.4, s. 33. ISSN 0010-8650.
  3. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Five year clinical experience of management of patients with implantable cardioverter-defibrillators. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 151, 1 s. ISSN 0010-8650.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Inappropriate therapy and inappropriate therapis reduction in follow up of ICD patients. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Society of Pacing and Electrophysiology, 1999, roč. 1, č. 3, s. 213.
  5. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Inaproppriate therapy reduction in the group of ICD patients. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 153, 1 s. ISSN 0010-8650.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Komplikace při implantaci a dlouhodobém sledování skupiny pacientů s ICD. Cardiology. Slovenská republika: Slovenská kardiologická společnost, 1999, roč. 8, č. 2, s. 59-64. ISSN 1210-0048.
  7. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Long term follow up of patients with implantable cardioverter-defibrillators. Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 215.
  8. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Long-term survival of patients with implantable cardiovertor-defibrillators (ICD). Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 151, 1 s. ISSN 0010-8650.
  9. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Bořivoj SEMRÁD a Jiří SCHILDBERGER. Lze infekci elektrody kardio-defibrilačního systému léčit konzervativně? Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 5, s. 252-254. ISSN 0010-8650.
  10. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. Optimální nastavení morfologické diskriminace u nemocných s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem pomocí jícnové stimulace, zátěžového a farmakologického testu. In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999. s. L 24, 1 s.
  11. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Redukce nevhodné terapie u skupiny nemocných s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 4, s. 33. ISSN 010-8650.
  12. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Terapie implantabilními kardiovertory-defibrilátory, dlouhodobé sledování souboru pacientů. In Sborník abstrakt VI. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1999. s. L 5, 1 s.
  13. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The comparison of real long-term mortality and estimated mortality of patients with implantable cardioverter-defibrillators (ICD). Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology. Tunis: Mediterranean Society of Pacing and El., 1999, roč. 1, č. 3, s. 213.
  14. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of ICD patients with an arrhythmic storm. Mediterranean Journal of Pacing and Electropyhsiology. Tunis: Socienty of Pacing and Electrophysiology, 1999, roč. 1, č. 3, s. 216.
  15. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ, Milan SEPŠI a Bořivoj SEMRÁD. The treatment of ICD patients with an arrhythmic storm. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, suppl.č.5, s. K 152, 1 s. ISSN 0010-8650.
  16. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK, Jitka VLAŠÍNOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Využití VVI stimulace k překlenutí období "arytmické bouře" u pacientů s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1999, roč. 41, č. 2, s. 112-115. ISSN 0010-8650.

  1998

  1. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Analysis of therapy in patients with the implantable cardioverter-defibrillator. Cardiology. Slovensko: Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, supplement, s. 20A, 1 s. ISSN 1210-0048.
  2. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Analýza ICD terapií u pacientů s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1998, roč. 40, č. 5, s. 228-231. ISSN 0010-8650.
  3. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Complications of ICD therapy in short and long-term follow-up. Cardiology. Slovenská republika: Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, supplement, s. 20A, 1 s. ISSN 1210-0048.
  4. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Early and follow-up complications in ICD patients. Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione. Itálie, 1998, roč. 1, suppl. No1, s. 40.
  5. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory v prevenci náhlé arytmické srdeční smrti. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1998, roč. 40, č. 4, s. 28. ISSN 0010-8650.
  6. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Nová kritéria k rozšíření supraventrikulárních (SVT) a komorových tachykardií (VT) u pacientů s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem (ICD). In Sborník abstrakt z V. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1998. s. L 19, 1 s.
  7. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Překlenutí období arytmické nestability u pacientů s implantabilním kardiovertorem defibrilátorem (ICD) pomocí VVI stimulace - kasuistika. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1998, roč. 40, suppl.č.4, s. 29. ISSN 0010-8650.

  1997

  1. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Analýza terapií u pacientů s implantabilním kardiovertorem-defibrilátorem (ICD). In SEMRÁD, Bořivoj. Sborník abstrakt z IV. Českého sympozia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1997. s. L 12, 1 s.
  2. KŘIVAN, Lubomír, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Časné a pozdní komplikace u nemocných s implantovaným kardiovertorem-defibrilátorem. In Sborník abstrakt IV. Českého sympózia o arytmiích a kardiostimulaci. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1997. s. L 10, 1 s.
  3. KOZÁK, Milan, Lubomír KŘIVAN a Bořivoj SEMRÁD. Implantabilní kardiovertory-defibrilátory (ICD) v sekundární prevenci náhlé srdeční smrti. Scripta Medica (Brno). Česká republika: Lékařská fakulta MU v Brně, 1997, roč. 70, č. 8, s. 449-450. ISSN 1211-3395.
  4. KOZÁK, Milan a Lubomír KŘIVAN. Markery rizikovosti ve stratifikaci pacientů k implantaci kardiovertoru-defibrilátoru. In SEMRÁD, Bořivoj. Sborník abstrakt V. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1997. s. 177.
  5. DVOŘÁK, Roman, Lubomír KŘIVAN, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Selekce a dlouhodobý efekt terapie vazovagální neurokardiogenní synkopy. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 136, č. 3, s. 85-89. ISSN 0008-7335.

  1996

  1. KOZÁK, Milan a Roman DVOŘÁK. Nejnovější pohledy na farmakotrapii neurokardiogenní vazovagální synkopy. In KŘIVAN, Lubomír a Bořivoj SEMRÁD. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 1996. s. 21.

  1995

  1. DVOŘÁK, Roman a Milan KOZÁK. Dlouhodobé sledování efektu terapie u nemocných s vazovagální neurokardiogenní synkopou. In KŘIVAN, Lubomír a Bořivoj SEMRÁD. Sborník abstrakt. první. Česká republika: Pracovní skupina České kardiologické společnosti pro arytmie a kardiostimulaci, 1995. s. L 8, 1 s.
  2. DVOŘÁK, Roman, Milan KOZÁK, B SEMRÁD, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Lubomír KŘIVAN. Neurálně zprostředkovaná synkopa - současný terapeutický problém. Vnitřní lékařství. Česká republika: ČLS JEP, 1995, roč. 41, č. 12, s. 846-850. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 16:54