Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VEČEŘA, Michal. Business across borders: Activities of Austrian company Saschafilm in Czech lands after the collapse of Austria-Hungary. In Political Imaginaries of Small Cinemas and Cultures 11th Small Cinemas Conference, Cluj-Napoca, 11-12 September 2020. 2020.
 2. VEČEŘA, Michal. “Elektafilm Uvádí Vlastu Buriana: Financování Hraných Filmů s Více Jazykovými Verzemi v Československu v 1. polovině 30. let.”. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2020, č. 1, s. 61-75. ISSN 0862-397X.
 3. VEČEŘA, Michal a Radana ČERVENÁ. Počátky brněnské fotografie a kinematografie. In FASORA, Lukáš - MALÍŘ, Jiří. Dějiny Brna. 4, Modernizace města 1790-1918. 1. vyd. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020. s. 962-975, 14 s. ISBN 978-80-86736-62-4.
 4. 2019

 5. VEČEŘA, Michal. Keď sa povie „slovenský film“. In film.sk : Mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku. Bratislava: film.sk, 2019. s. 52. ISSN 1335-8286.
 6. VEČEŘA, Michal. Pasák holek (1929) - přednáška o filmech situovaných do pražské čtvrti Podskalí. In Podskalí ve filmu, 6. 6. 2019, Praha. 2019.
 7. VEČEŘA, Michal, Tereza FRODLOVÁ, Tomáš HÁLA, Marta KUCHAROVÁ-MENTZLOVÁ, Jiří ŽÁK a David ŠMITMAJER. Záchrana, zachování a zhodnocení komplexních audiovizuálních děl na kinematografickém filmu. 2019.
 8. 2017

 9. VEČEŘA, Michal. „Jen pro pár kin a hodně lacino". Hrané filmy v obchodních plánech pražských výroben mezi lety 1911 a 1915. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2017, roč. 29, č. 1, s. 5-27. ISSN 0862-397X.
 10. VEČEŘA, Michal. Od restrikcí k aktivní kulturní politice (Ivan Klimeš, Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945). Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Národní filmový archiv, 2017, roč. 29, č. 2, s. 126-131. ISSN 0862-397X.
 11. VEČEŘA, Michal. Takový je život - Střet uměleckých ambicí s obchodní realitou. In Lucie Česálková. Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky. Praha: Národní filmový archiv, 2017. s. 19-35. ISBN 978-80-7004-180-2.
 12. VEČEŘA, Michal. Takový je život - The Conflict between Artistic Ambition and Commercial Reality. In Lucie Česálková. Czech Cinema Revisited: Politics, Aesthetics, Genres and Techniques. Praha: Národní filmový archiv, 2017. s. 17-33. ISBN 978-80-7004-181-9.
 13. 2016

 14. VEČEŘA, Michal. 'In the following season we will present...': Systematization of Distribution in Czech Cinema During the Silent Era. In 10th Annual NECS Conference, Potsdam, 28-30 July 2016. 2016.
 15. VEČEŘA, Michal. Vztah kinematografického centra a periferie. Závislost brněnského filmového podnikání na Praze a Vídni. In Skopal, Pavel; Česálková, Lucie. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury. Praha: Národní filmový archiv, 2016. s. 117-138, 22 s. ISBN 978-80-7004-176-5.
 16. 2015

 17. VEČEŘA, Michal a Jan TRNKA. Doktorandská konference. 2015.
 18. 2013

 19. VEČEŘA, Michal. Infrastruktura filmové produkce v českých zemích před rokem 1945. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Národní filmový archiv, 2013, roč. 25, č. 3, s. 146-150. ISSN 0862-397X.
 20. VEČEŘA, Michal. Miloš Havel - filmový magnát, nebo bohém a flamendr? Cinepur, Sdružení přátel Cinepuru, 2013, roč. 20, č. 90, s. 31-32. ISSN 1213-516X.
 21. 2012

 22. VEČEŘA, Michal. Detectives and Criminals of the Silent Cinema. In David Robinson. Le Giornate del Cinema Muto, The Collegium Papers 2009. Pordenone: Le Giornate del Cinema Muto, 2012. s. 112-123, 12 s.
 23. 2011

 24. VEČEŘA, Michal. Rozvoj filmové výroby v českých zemích na konci 10. a počátkem 20. let. Případ společnosti Praga-film. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 2, s. 5-24. ISSN 0862-397X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2020 06:13