Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. STAŠEK, Jan, Filip KELLER, Veronika KOČÍ, Jozef KLUČKA, Eva KLABUSAYOVÁ, Ondřej WIEWIORKA, Zuzana STRAŠILOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ, Markéta ŠKARDOVÁ a Jan MALÁSKA. Update on Therapeutic Drug Monitoring of Beta-Lactam Antibiotics in Critically Ill Patients—A Narrative Review. Antibiotics. Basel: MDPI, 2023, roč. 12, č. 3, s. 1-17. ISSN 2079-6382. doi:10.3390/antibiotics12030568.
 2. 2022

 3. ŠTINGL, Jan, Julie HYLMAROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jan MALÁSKA a Jan STAŠEK. Cryptococcal Pneumonia: An Unusual Complication in a COVID-19 Patient. Diagnostics. Basel: MDPI, 2022, roč. 12, č. 8, s. 1-7. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics12081944.
 4. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomas VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana UNAR VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19 (REMED trial)-study protocol for a prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomized controlled trial. Trials. London: BMC, 2022, roč. 23, č. 1, s. 1-15. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-021-05963-6.
 5. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, Kateřina RUSINOVÁ, Paulína KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Palliative care practice and moral distress during COVID-19 pandemic (PEOpLE-C19 study): a national, cross-sectional study in intensive care units in the Czech Republic. Critical Care. London: BMC, 2022, roč. 26, č. 1, s. 1-14. ISSN 1364-8535. doi:10.1186/s13054-022-04066-1.
 6. MALÁSKA, Jan, Filip KELLER, David CHLEBEK, Jan STAŠEK, Jan HUDEC, Tereza PROKOPOVÁ, Milan KRATOCHVÍL, František DUŠKA, J. MÁCA, Kristián BRAT, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Jozef KLUČKA a Petr ŠTOURAČ. Praxe podávání systémových kortikosteroidů kriticky nemocným pacientům s covidem-19 v České republice – dotazníkový průzkum (studie ASAP-C). Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 1, s. 7-13. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.006.
 7. PROKOPOVÁ, Tereza, Jan HUDEC, Kamil VRBICA, Jan STAŠEK, Andrea POKORNÁ, Petr ŠTOURAČ, K. RUSINOVÁ, P. KERPNEROVÁ, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jan MALÁSKA. Terminologie a praxe paliativní péče na jednotkách intenzivní péče v České republice: výsledky studie PEOpLE­‑C19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 33, č. 5, s. 198-204. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2022.032.
 8. 2021

 9. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Frantisek DUSKA, Martin BALIK, Jan MACA, Jan HRUDA, Tomáš VYMAZAL, Olga KLEMENTOVA, Jan ZATLOUKAL, Tomas GABRHELIK, Pavel NOVOTNY, Regina DEMLOVÁ, Jana KUBÁTOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Adam SVOBODNÍK, Milan KRATOCHVÍL, Jozef KLUČKA, Roman GÁL a Mervyn SINGER. Effect of dexamethasone in patients with ARDS and COVID-19-prospective, multi-centre, open-label, parallel-group, randomised controlled trial (REMED trial): A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. TRIALS. London: BMC, 2021, roč. 22, č. 1, s. 1-4. ISSN 1745-6215. doi:10.1186/s13063-021-05116-9.
 10. KELLER, Filip, Veronika KOČÍ, Kristýna ŘIHÁKOVÁ, Jan MALÁSKA a Jan STAŠEK. Systémové kortikoidy v terapii ARDS vyvolaného onemocněním covid-19. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 32, č. 3, s. 150-155. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2021.036.
 11. 2020

 12. STAŠEK, Jan. Akutní jaterní selhání. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 482-492. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 13. STAŠEK, Jan. Akutní renální poškození. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 493-505. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 14. MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Jan STAŠEK a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. 709 s. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 15. STAŠEK, Jan. Nitrolební hypertenze. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 624-633. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 16. STAŠEK, Jan. Nutrice kriticky nemocného. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 272-285. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 17. STAŠEK, Jan. Porucha vědomí. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 207-218. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 18. STAŠEK, Jan. Těžká akutní pankreatitida. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 514-525. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 19. STAŠEK, Jan. Těžká exacerbace COPD a akutní těžké astma. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 325-341. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 20. STAŠEK, Jan. Vybrané íntoxikace (toxické syndromy). In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 526-538. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 21. STAŠEK, Jan. Základní endokrinní emergence. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 580-587. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 22. STAŠEK, Jan. Život ohrožující krvácení, hemoterapie. In Jan Maláska; Milan Kratochvíl; Jan Stašek; Václav Zvoníček. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. s. 588-600. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7.
 23. 2018

 24. KOC, Lumír, Petr JEŘÁBEK, Marián FELŠŐCI, Helena ONDRÁŠKOVÁ, Jan STAŠEK, Zdeněk MERTA a Petr KALA. Postižení pravé komory při akutním infarktu myokardu s elevacemi úseku ST dolní stěny levé komory u pacientky s chronickým cor pulmonale. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-6. ISSN 2571-0648.
 25. 2017

 26. HERKEL, T., R. UVIZL, M. KOLAR, M. H. SEDLAKOVA, M. ADAMUS, L. DOUBRAVSKA, T. GABRHELIK, V. PUDOVA, K. LANGOVA, R. ZAZULA, T. REZAC, M. MORAVEC, P. CERMAK, P. SEVCIK, Jan STAŠEK, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Z. TUREK, V. CERNY a P. PATEROVA. Pneumonie spojené se zdravotní péčí u pacientů v intenzivní péči - optimální nastavení iniciální empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 28, č. 3, s. 154-162. ISSN 1214-2158.
 27. 2016

 28. HERKEL, Tomas, Radovan UVIZL, Lenka DOUBRAVSKA, Milan ADAMUS, Tomas GABRHELIK, Miroslava HTOUTOU SEDLAKOVA, Milan KOLAR, Vojtech HANULIK, Vendula PUDOVA, Katerina LANGOVA, Roman ZAZULA, Tomas REZAC, Michal MORAVEC, Pavel CERMAK, Pavel SEVCIK, Jan STAŠEK, Jan MALÁSKA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zdenek TUREK, Vladimir CERNY a Pavla PATEROVA. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine and Dentistry of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 3, s. 448-455. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.014.
 29. 2015

 30. STAŠEK, Jan a Milan KRATOCHVÍL. Krevní plyny u ARDS. In Jan Máca. ARDS v klinické praxi. Praha: Maxdorf, 2015. s. 377-395. Jessenius. ISBN 978-80-7345-447-0.
 31. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Dana BUČKOVÁ, Daniela PETŘÍKOVÁ, Jan STAŠEK a Jana GOTTWALDOVÁ. Presepsin jako diagnostický a prognostický nástroj při posuzování sepse. Klinická biochemie a metabolismus. Pardubice: Stapro, 2015, roč. 23, č. 3, s. 89-94. ISSN 1210-7921.
 32. 2014

 33. MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK a Milan KRATOCHVÍL. Syndrom akutní dechové tísně. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 381-388. ISBN 978-80-7492-066-0.
 34. 2013

 35. BĚLEHRADOVÁ, Iva, Martin HUSER, Jaroslav BOUDNÝ a Jan STAŠEK. Opakovaná embolizace uterinních artérií v managementu léčby peripartálního krvácení – kazuistika. In XX. Konference mladých lékařů, Brno,. 2013.
 36. 2012

 37. POLÁK, Pavel, Michaela FREIBERGEROVÁ, Petr HUSA, Pavel ŠLESINGER, Radek SVOBODA, Jan STAŠEK, Lukáš FROLA a Ctirad MACHÁČEK. Upozornění na nebezpečí invazivních infekcí u splenektomovaných pacientů. Zkušenosti z FN Brno 2011. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JE Purkyně, 2012, roč. 58, č. 9, s. 665-667. ISSN 0042-773X.
 38. 2010

 39. STAŠEK, Jan. Hemodynamické změny v septickém šoku. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2010, roč. 12, č. 9, s. 1031-1036. ISSN 1212-4184.
 40. MALÁSKA, Jan, Martin SLEZÁK, Katarína MURIOVÁ, Jan STAŠEK a Pavel ŠEVČÍK. Myokardiální dysfunkce v sepsi - diagnostika a terapie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 226-232. ISSN 0042-773X.
 41. 2009

 42. STAŠEK, Jan. Hyperkranie a hyperoxie - lze je léčebně použít? In 11. PG kurz Sepse a MODS. 2009.
 43. ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Jan STAŠEK, Martin JONÁŠEK, Igor SAS a Břetislav LIPOVÝ. Péče o pacienta s Lyellovým syndromem. In 6. Křivánkovy dny: Perioperační péče - Sborník příspěvků. 2009. s. 99-100. ISBN 978-80-86417-07-3.
 44. 2008

 45. STRAŽEVSKÁ, Eva, Jan STAŠEK a Pavel ŠEVČÍK. Neuroprotective use of mild hypothermia in patients with severe vasospasms after subarachnoid haemorrhage. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovenská republika, 2008, roč. 109, č. 11, s. 499-501. ISSN 0006-9248.
 46. STAŠEK, Jan. Systémová spotřeba kyslíku (VO2) a vztah mezi VO2 a DO2. In 10. PG kurz Sepse a MODS. 2008.
 47. 2007

 48. STAŠEK, Jan, Filip OTEVŘEL, Eva STRAŽEVSKÁ, Roman GÁL, Pavel ŠEVČÍK a Martin SMRČKA. Subarachnoidální krvácení – standardy léčby v intenzivní péči. In XIII. Žaludovy dny - Sborník přednášek. 2007. s. 25-26.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 9. 2023 13:40