Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KOŠATKOVÁ, Markéta, Martina KUROWSKI a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Kultivace wellbeingu, inkluzivity a sounáležitosti ve vysokoškolské přípravě budoucích pedagogů. In Konference ICOLLE 2023. 2023.
  2. KROČÁKOVÁ, Zuzana, Ingrid PROCHÁZKOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Videoreflexe výuky jako nástroj rozvoje vysokoškolských vyučujících. In Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2023. 2023.
  3. KROČÁKOVÁ, Zuzana, Ingrid PROCHÁZKOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Vyučující na filmovém plátně: Videoreflexe výuky jako nástroj rozvoje vysokoškolských vyučujících. Pedagogická orientace. Brno, 2023, roč. 32, č. 3, s. 249–264. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2022-3-249.
  4. VAŘEJKOVÁ, Zuzana, Martina KUROWSKI a Markéta KOŠATKOVÁ. Wellbeing, inkluzivita a pocit sounáležitosti ve vysokoškolském prostředí. In MŠMT: Dny vzdělávací činnosti vysokých škol. 2023.

  2022

  1. ŠTOROVÁ, Ilona, Klára HARVÁNKOVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Markéta PETROVOVÁ, Miroslava DVOŘÁKOVÁ a Michaela KOSTELNÍKOVÁ. Profesní seniorita® : Program profesního a osobnostního rozvoje učitelů: příručka lektora. první. Brno: Age Management z. s., 2022, 92 s.
  2. ŠTOROVÁ, Ilona, Klára HARVÁNKOVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Markéta PETROVOVÁ, Miroslava DVOŘÁKOVÁ a Michaela KOSTELNÍKOVÁ. Profesní seniorita®: Program profesního a osobnostního rozvoje učitelů: pracovní sešit účastníka. první. Brno: Age Management z. s., 2022, 78 s.

  2020

  1. HARVÁNKOVÁ, Klára, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Ilona ŠTOROVÁ, Michaela KOSTELNÍKOVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Markéta PETROVOVÁ a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Profesní seniorita® - skripta pro online výuku. 2020.

  2018

  1. HARVÁNKOVÁ, Klára a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Využití finské metody Profesní seniorita® pro rozvoj začínající kariéry u studentů vysokých škol. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 29. 1.–30. 1. 2018, Olomouc. 2018.

  2017

  1. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Lokální síťař jako podpora školního psychologa. In Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii. 2017.
  2. HARVÁNKOVÁ, Klára a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Profesní seniorita®, nástroj pro osobní a profesní rozvoj u studentů vysokých škol. In Konference ICOLLE 2017. 2017. ISBN 978-80-7509-502-2.
  3. HARVÁNKOVÁ, Klára a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Profesní seniorita®, nástroj pro osobní a profesní rozvoj u studentů vysokých škol. In Konference ICOLLE 2017. 2017.

  2016

  1. VAŘEJKOVÁ, Zuzana a Veronika ŽĎÁRKOVÁ. Intergenerational Learning in Contemporary Europe. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 147-150. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-2-10.
  2. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
  3. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.

  2015

  1. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Enterprise from the Perspective of Intergenerational Learning. In European Conference on Educational Research. 2015.
  2. NOVOTNÝ, Petr a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Firmy z pohledu mezigeneračního učení: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
  3. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Intergenerational learning in the workplace (DP). In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
  4. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Mezigenerační učení na pracovišti. In Konference Študentské fórum XV., Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie - Výskum a Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, 3.-4. 12. 2015, Velké Bílovice. 2015.
  5. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Mezigenerační učení na pracovišti. In Jana Vašíková, Adriana Wiegerová. Studentské fórum XV. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 113-125, 12 s. ISBN 978-80-7454-583-2.
  6. RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 4, s. 85-107. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-4-6.
  7. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.

  2014

  1. NOVOTNÝ, Petr, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Tereza VYCHOPŇOVÁ, Marie HLAVÁČKOVÁ a Veronika ŽĎÁRKOVÁ. The participatory photo interview: first experiences. In ASEM LLL Research Network 2 Task Force Meeting, Innsbruck. 2014.

  2013

  1. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Edukace matek v péči o dítě. LIFELONG LEARNING - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 77-90, 27 s. ISSN 1804-526X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:22