Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. HARVÁNKOVÁ, Klára a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Využití finské metody Profesní seniorita® pro rozvoj začínající kariéry u studentů vysokých škol. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, 29. 1.–30. 1. 2018, Olomouc. 2018.
 2. 2017

 3. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Lokální síťař jako podpora školního psychologa. In Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii. 2017.
 4. HARVÁNKOVÁ, Klára a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Profesní seniorita®, nástroj pro osobní a profesní rozvoj u studentů vysokých škol. In Konference ICOLLE 2017. 2017. ISBN 978-80-7509-502-2.
 5. HARVÁNKOVÁ, Klára a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Profesní seniorita®, nástroj pro osobní a profesní rozvoj u studentů vysokých škol. In Konference ICOLLE 2017. 2017.
 6. 2016

 7. VAŘEJKOVÁ, Zuzana a Veronika ŽĎÁRKOVÁ. Intergenerational Learning in Contemporary Europe. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 147-150. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-2-10.
 8. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 294 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 9. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
 10. 2015

 11. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Enterprise from the Perspective of Intergenerational Learning. In European Conference on Educational Research. 2015.
 12. NOVOTNÝ, Petr a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Firmy z pohledu mezigeneračního učení: dotazníkové šetření. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2015.
 13. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Intergenerational learning in the workplace (DP). In ECER 2015 : Education and Transition. Contributions from Educational Research, Corvinus University, 7.-11. 9. 2015, Budapest, Hungary. 2015.
 14. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Mezigenerační učení na pracovišti. In Konference Študentské fórum XV., Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie - Výskum a Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně, 3.-4. 12. 2015, Velké Bílovice. 2015.
 15. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Mezigenerační učení na pracovišti. In Jana Vašíková, Adriana Wiegerová. Studentské fórum XV. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 113-125, 12 s. ISBN 978-80-7454-583-2.
 16. RABUŠICOVÁ, Milada, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Surrogate Grandparents as Actors in Intergenerational Learning. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 4, s. 85-107. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-4-6.
 17. RABUŠICOVÁ, Milada, Petr NOVOTNÝ, Karla BRÜCKNEROVÁ, Kateřina PEVNÁ, Lenka KAMANOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Symposium 2015 Intergenerational Learning : Workplace Learning, Community Learning and Learning within the Family. 2015.
 18. 2014

 19. NOVOTNÝ, Petr, Zuzana VAŘEJKOVÁ, Tereza VYCHOPŇOVÁ, Marie HLAVÁČKOVÁ a Veronika ŽĎÁRKOVÁ. The participatory photo interview: first experiences. In ASEM LLL Research Network 2 Task Force Meeting, Innsbruck. 2014.
 20. 2013

 21. VAŘEJKOVÁ, Zuzana. Edukace matek v péči o dítě. LIFELONG LEARNING - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 77-90, 27 s. ISSN 1804-526X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 16:30