Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KONEČNÝ, Ondřej, Zdeněk ŠILHAN, Markéta CHALOUPKOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Area-based approaches are losing the essence of local targeting: LEADER/CLLD in the Czech Republic. European Planning Studies. ABINGDON, ENGLAND: Taylor & Francis, 2020, roč. 29, č. 4, s. 619-636. ISSN 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2020.1764913.
 2. ŠILHAN, Zdeněk, Markéta CHALOUPKOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Hodnocení kvality života z pohledu místních aktérů: případová studie území MAS Podhůří Železných hor. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. s. 384-390, 9 s. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-49.
 3. ŠILHAN, Zdeněk a Josef KUNC. Two decades of changes in spatial distribution of retail and commercial services: Czech experience. Hungarian Geographical Bulletin. Akadémiai Kiadó, 2020, roč. 69, č. 1, s. 41-55. ISSN 2064-5031. doi:10.15201/hungeobull.69.1.4.
 4. ŠILHAN, Zdeněk a Josef KUNC. Vidiecky maloobchod a služby na hrane spoločenského a ekonomického úpadku? Príklad Juhomoravského kraja. In Križan František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme: lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 57-83. ISBN 978-80-223-4861-4.
 5. 2019

 6. ŠILHAN, Zdeněk. Inequalities in access to commercial services and retail in rural area within South Moravian Region (the Czech Republic). In European Society for Rural Sociology Conference Trondheim, Norway. June 25–28. 2019.
 7. ŠILHAN, Zdeněk. Support of food retail and selected commercial services in the South moravian region. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 323-328. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-40.
 8. 2018

 9. ŠILHAN, Zdeněk. Actors of territorial development in the city of Brno: Focused on developers of significant shopping centers. In Dubcová A. Geografické Informácie. Nitra, Slovakia: CONSTANTINE PHILOSOPHER UNIV NITRA, 2018. s. 19-31. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.2.19-31.
 10. KUNC, Josef, Petr TONEV, Stanislav MARTINÁT, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differencies (Czech Republic). Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, XII, č. 1, s. 76-91. ISSN 1337-6748.
 11. ŠILHAN, Zdeněk a Hana SVOBODOVÁ. Quality of Life Evaluation in the Municipality with Great Employer: Case Study of the Mírov Municipality. In Hana Svobodová (ed.). Proceedings of 25th Central European Conference Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 515-524. ISBN 978-80-210-8907-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 12. ŠERÝ, Ondřej, Hana SVOBODOVÁ, Zdeněk ŠILHAN a Zdeněk SZCZYRBA. Shrinking of Cities in the Czech Republic and its Reflection on Society: Case Study of Karvina City. Geographica Pannonica. 2018, roč. 22, č. 1, s. 68-80. ISSN 0354-8724. doi:10.5937/22-16622.
 13. ŠILHAN, Zdeněk. Typologie venkovského prostoru se zaměřením na maloobchod a komerční služby. In Dubcova A. Geograficke Informacie. Nitra, Slovakia: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. s. 288-298. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2018.22.2.288-298.
 14. ŠILHAN, Zdeněk. Typologie venkovského prostoru se zaměřením na maloobchod a komerční služby. In Workshop doktorandek a doktorandů 2018. 2018.
 15. ŠILHAN, Zdeněk. Vybavenost obcí Jihomoravského kraje. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 374-380. ISBN 978-80-210-8969-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-49.
 16. ŠILHAN, Zdeněk. Vybavenost obcí Jihomoravského kraje maloobchodem a komerčními službami. In Spotreba, maloobchod a konzumná spoločnosť. 2018.
 17. 2017

 18. ŠILHAN, Zdeněk a Markéta CHALOUPKOVÁ. Cestovní ruch na venkově v kontextu komunitně vedeného místního rozvoje. In Pachrová, S., Linderová, I., Doležalová, M. 12. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017. s. 375-383. ISBN 978-80-88064-30-5.
 19. KRIŽAN, František, Josef KUNC, Kristína BILKOVÁ, Peter BARLÍK a Zdeněk ŠILHAN. Development and classification of shopping centers in Czech and Slovak republics: a comparative analysis. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. Prague: Karolinum Press, 2017, roč. 52, č. 1, s. 18-26. ISSN 0300-5402. doi:10.14712/23361980.2017.2.
 20. TONEV, Petr, Zdeněk DVOŘÁK, Petr ŠAŠINKA, Josef KUNC, Markéta CHALOUPKOVÁ a Zdeněk ŠILHAN. Different approaches to defining metropolitan areas (Case study: cities of Brno and Ostrava, Czech Republic). Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2017, roč. 12, č. 1, s. 108-120. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.121.11.
 21. ŠILHAN, Zdeněk. Maloobchod a služby ve venkovském prostoru Jihomoravského kraje. In XXII. česko-slovenský geografický akademický seminář. 2017.
 22. ŠILHAN, Zdeněk. Obslužné funkce ve venkovském prostoru. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno, 2017. s. 860–868. ISBN 978-80-7509-548-0.
 23. ŠILHAN, Zdeněk. Současné bariéry obslužných funkcí ve venkovském prostoru. In Workshop doktorandek a doktorandů. 2017.
 24. KUNC, Josef, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Zdeněk ŠILHAN, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV a Jaroslav MARYÁŠ. Teenageři v brněnských nákupních centrech: výsledky hlubších řízených rozhovorů nákupního chování. In Klímová, V., Žítek, V. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 574-581. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-74.
 25. ŠILHAN, Zdeněk, Hana SVOBODOVÁ a Jan BINEK. Zmenšující se město Česká Lípa - je strategické plánování nástrojem proti zmenšování? In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 528-535. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-68.
 26. 2016

 27. BINEK, Jan a Zdeněk ŠILHAN. Nové možnosti rozvojové spolupráce v návaznosti na integrované nástroje. Obec a finance, 2016.
 28. ŠILHAN, Zdeněk, Hana SVOBODOVÁ a Jan BINEK. Příčiny a řešení zmenšování měst. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 717-726. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-91.
 29. ŠILHAN, Zdeněk. Rozvoj venkovských regionů z pohledu místních akčních skupin. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 848-854. ISBN 978-80-7509-459-9.
 30. ŠILHAN, Zdeněk, Zdeněk DVOŘÁK, Markéta CHALOUPKOVÁ, Lenka VAŘECHOVÁ, Josef KUNC a Petr TONEV. Teenageři v nákupních centrech: rozdíly v nákupním chování na příkladu brněnské Vaňkovky a Olympie. 2016.
 31. 2015

 32. CHMELAŘ, Roman a Zdeněk ŠILHAN. Integrované nástroje v zemích Evropské unie. Obec a finance 1/2015, 2015. s. 30-31. ISSN 1211-4189.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 18:51