Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PEJCAL, Jakub. Funding a Selected Group of Czech NGOs from Public Sources. 2020.
 2. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Petr FLAJŠINGR, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Eva KOPČÍKOVÁ, Kateřina ALMANI TŮMOVÁ a Róbert SPÁL. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR. 2020.
 3. PEJCAL, Jakub. The Transparency of Czech Foundations. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Slovensko, Bratislava: NISPAcee Press, 2020, XIII, č. 1, s. 157-188. ISSN 1337-9038.
 4. PEJCAL, Jakub. Transparency of Czech Foundations. 2020.
 5. 2019

 6. NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Eva More-Hollerweger, Flavia-Elvira Bogorin, Julia Litofcenko, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Monitoring 2019. Vienna: ERSTE Foundation, 2019. s. 60-69, 10 s. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-14-5.
 7. PEJCAL, Jakub. Na cestě za zdravím nestátních neziskových organizací. In INTERPOLIS'18 Zborník vedeckých prác. INTERPOLIS'18. Banská Bystrica: Belianum, 2019. s. 241-247, 7 s. ISBN 978-80-557-1536-0.
 8. LIPKOVÁ, Simona, Jakub PEJCAL a Pavla ZETKOVÁ. Souhrnná zpráva z evaluačních aktivit přínosu výzvy č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 77 s.
 9. BILENÁ, Eva a Jakub PEJCAL. Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru. Scientia et Societas, Praha: Newton College a.s., 2019, roč. 15, č. 3, s. 3-18. ISSN 1801-7118.
 10. HRŮZA, Filip, Veronika TUPÁ, Jakub PEJCAL a Lucia HRŮZOVÁ. Workshop AMOB 2019/2020 (Brno). 2019.
 11. 2018

 12. KOLAŘÍKOVÁ, Dominika a Jakub PEJCAL. An Insight into Financial management Practices of Non Governmental Non-Profit Organizations. In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 275-282, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5.
 13. MÜLLNER, Vojtěch a Jakub PEJCAL. Money First? What Actually Affects the Amount of Membership Fees in Non Governmental Non - Profit Organizations? In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5.
 14. PEJCAL, Jakub, Zuzana PROUZOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016. Praha: Vláda ČR, 2018. 76 s.
 15. 2017

 16. NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Vienna: ERSTE Foundation, 2017. s. 43-57, 15 s. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-10-7.
 17. PEJCAL, Jakub a Jakub DOSTÁL. Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice Series D, Pardubice: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 40, s. 177-187. ISSN 1211-555X.
 18. 2016

 19. PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Fight against NGO Inefficiency: The Use of Financial and Impact Management Tools in the Czech Republic. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2016. s. 361-368, 8 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
 20. PEJCAL, Jakub a Pavla ZETKOVÁ. Seminář k evaluacím projektů ve výzvě č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016.
 21. PEJCAL, Jakub a Pavla ZETKOVÁ. Šablona závěrečné evaluační zprávy pro projekty výzvy č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016.
 22. PEJCAL, Jakub a Pavla ZETKOVÁ. Vzorově vyplněná šablona závěrečné evaluační zprávy pro projekty výzvy č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016.
 23. 2015

 24. POSPÍŠIL, Miroslav, Jiří NAVRÁTIL a Jakub PEJCAL. Civil Society in the Czech Republic. In Christian Schreier. 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlag, 2015. s. 143-188, 46 s. Maecenata Schriften Band 11. ISBN 978-3-8282-0616-8.
 25. VYSKOČIL, Marek a Jakub PEJCAL. Publicly Funded Social Innovation. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 416-423, 8 s. ISBN 978-80-210-7532-0.
 26. PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Social Innovations in the Czech Republic. In Maciej Szcepańczyk. Inowacje spoleczne w teorii i praktyce. Lodz: Politechnika Lódzka, 2015. s. 100-110, 11 s. ISBN 978-83-7283-687-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2020 23:51