Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PEJCAL, Jakub. Model finančního zdraví OJ: od finančního řízení ku finančnímu zdraví. In Setkání hospodářů a členů revizních komisí Junáka. 2022.
 2. 2021

 3. PEJCAL, Jakub a Lucia HRŮZOVÁ. Funding a Selected Group of Czech NGOs from Public Resources. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2021, XVII, č. 3, s. 105-117. ISSN 1801-7118.
 4. 2020

 5. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL a Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR. 2020.
 6. PEJCAL, Jakub. The Transparency of Czech Foundations. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Slovensko, Bratislava: NISPAcee Press, 2020, roč. 13, č. 1, s. 157-188. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2020-0007.
 7. PEJCAL, Jakub. Transparency of Czech Foundations. 2020.
 8. HYÁNEK, Vladimír, Vilém PAŘIL a Jakub PEJCAL. Vymezení občanského sektoru a nestátních neziskových organizací v rámci národního hospodářství (socioekonomický význam). 2020. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2020. 45 s.
 9. 2019

 10. NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Eva More-Hollerweger, Flavia-Elvira Bogorin, Julia Litofcenko, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Monitoring 2019. Vienna: ERSTE Foundation, 2019. s. 60-69. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-14-5.
 11. PEJCAL, Jakub. Na cestě za zdravím nestátních neziskových organizací. In INTERPOLIS'18 Zborník vedeckých prác. INTERPOLIS'18. Banská Bystrica: Belianum, 2019. s. 241-247. ISBN 978-80-557-1536-0.
 12. LIPKOVÁ, Simona, Jakub PEJCAL a Pavla ZETKOVÁ. Souhrnná zpráva z evaluačních aktivit přínosu výzvy č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. 77 s.
 13. BILENÁ, Eva a Jakub PEJCAL. Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru. Scientia et Societas. Praha: Newton College a.s., 2019, roč. 15, č. 3, s. 3-18. ISSN 1801-7118.
 14. HRŮZA, Filip, Veronika TUPÁ, Jakub PEJCAL a Lucia HRŮZOVÁ. Workshop AMOB 2019/2020 (Brno). 2019.
 15. 2018

 16. KOLAŘÍKOVÁ, Dominika a Jakub PEJCAL. An Insight into Financial management Practices of Non Governmental Non-Profit Organizations. In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 275-282, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5.
 17. MÜLLNER, Vojtěch a Jakub PEJCAL. Money First? What Actually Affects the Amount of Membership Fees in Non Governmental Non - Profit Organizations? In Petra Dvořáková, Barbora Baisa. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320, 391 s. ISBN 978-80-210-8923-5.
 18. PEJCAL, Jakub, Zuzana PROUZOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016. Praha: Vláda ČR, 2018. 76 s.
 19. 2017

 20. NAVRÁTIL, Jiří a Jakub PEJCAL. Czech Republic. In Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer. Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities. Vienna: ERSTE Foundation, 2017. s. 43-57. ERSTE Stiftung Studies. ISBN 978-3-902673-10-7.
 21. PEJCAL, Jakub a Jakub DOSTÁL. Nongovernmental Nonprofit Organisations in Social Services: Theories versus the Real Situation in the Czech Republic. Scientific papers of the university of Pardubice Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2017, roč. 24, č. 40, s. 177-187. ISSN 1211-555X.
 22. 2016

 23. PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Fight against NGO Inefficiency: The Use of Financial and Impact Management Tools in the Czech Republic. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2016. s. 361-368. ISBN 978-80-210-8082-9.
 24. PEJCAL, Jakub a Pavla ZETKOVÁ. Seminář k evaluacím projektů ve výzvě č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016.
 25. PEJCAL, Jakub a Pavla ZETKOVÁ. Šablona závěrečné evaluační zprávy pro projekty výzvy č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016.
 26. PEJCAL, Jakub a Pavla ZETKOVÁ. Vzorově vyplněná šablona závěrečné evaluační zprávy pro projekty výzvy č. 031 Operačního programu Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016.
 27. 2015

 28. POSPÍŠIL, Miroslav, Jiří NAVRÁTIL a Jakub PEJCAL. Civil Society in the Czech Republic. In Christian Schreier. 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius Verlag, 2015. s. 143-188. Maecenata Schriften Band 11. ISBN 978-3-8282-0616-8.
 29. VYSKOČIL, Marek a Jakub PEJCAL. Publicly Funded Social Innovation. In Dagmar Špalková; Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015. s. 416-423. ISBN 978-80-210-7532-0.
 30. PEJCAL, Jakub a Marek VYSKOČIL. Social Innovations in the Czech Republic. In Maciej Szcepańczyk. Inowacje spoleczne w teorii i praktyce. Lodz: Politechnika Lódzka, 2015. s. 100-110. ISBN 978-83-7283-687-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 20:28