Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. MURAS, Adam. Smrtná neděle, Svátek Všech svatých... a Singles day? Analýza faktorů ovlivňujících proměny výročních obyčejů od 20. století a festivit nově importovaných do českého kulturního prostředí. Folia ethnographica: Supplementa ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské zemské muzeum, 2021, roč. 55, č. 1, s. 29-38. ISSN 0862-1209.
  2. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2.
  3. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2.

  2020

  1. MURAS, Adam. Od pálení čarodějnic po svatého Jána: Komparace dvou festivit spojených s pálením výročních ohňů. In Sociální funkce individuální a kolektivní paměti, 19. 11. 2020, Brno. 2020.

  2019

  1. MURAS, Adam. Intangible Cultural Heritage in Space and Time. Research into traditional folk customs in the second half of the 20th century and their benefit for the analyses of current situation. In Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe, 4.-6. 7. 2019, Polsko. 2019.
  2. MURAS, Adam. Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu. In My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště. 2019.
  3. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem. In Rožnovské slavnosti 2019 (programový sborník). Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2019. s. 4–10.
  4. MURAS, Adam. Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem – výstava. 2019.
  5. MURAS, Adam. Praktické možnosti využití digitalizace dokumentačních fondů pro jejich prezentaci ve veřejném prostoru. In Seminář etnografické komise AMG ČR, 2.-3.4. 2019, Přerov. 2019.
  6. MURAS, Adam. Vliv nových médií na mezikulturní přejímání obyčejových tradic. In Kultúrne dedičstvo v 21. storočí, 23.-24. října 2019, Žilina. 2019.

  2018

  1. MURAS, Adam. Institucionální snahy o rozvoj valašského odzemku v prvních desetiletích 21. století. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2018. s. 149–152. ISBN 978-80-87210-70-3.
  2. MURAS, Adam. Kořeny, historie a současnost radhošťské symboliky. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2018. s. 4–7. Valašsko, vlastivědná revue. ISSN 1212-3382.

  2013

  1. MURAS, Adam. E-learning pohledem studenta. In Open space konference o e-learningu IS MU. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 11:10